Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılında yapacakları belirlendi! İşte 28 maddede yapılacaklar!
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılında yapacakları belirlendi! İşte 28 maddede yapılacaklar!
06 Kasım 2019 - MEDİMAGAZİN

MEDİMAGAZİN  - "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık ProgramıResmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

"Sağlık Vadisi hayata geçirilecek"

İlaç ve tıbbı cihaz sanayiinde, TÜSEB yetkinlikleri artırılarak Ar-Ge, üretim ve eğitim faaliyetleri yanında Start-Up'ları fonlayacak, simülasyon merkezleri oluşturacak, gerektiğinde şirket yapısıyla diğer şirketlerle ortaklıklara girilecek. 

Sağlık vadisi ve sağlık teknolojileri geliştirme bölgesi oluşturmada liderlik yapacak ve ihracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi sağlanacak. 

İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Türkiye'nin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak Sağlık Vadisi hayata geçirilecek. 

Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, ilaç, tıbbi cihaz ve tanı kiti geliştirilmesinde Ar-Ge merkezi, pre-klinik araştırma merkezi, aşı üretim tesisi, plazma ürünleri üretim tesisi ve insülin üretim tesisisin kurulması hususlarında özel sektör kuruluşlarına bilimsel ve teknik destek verilecek. 

İlaç ve tıbbi cihaz üretim alanlarının yer alacağı, ortak kullanıma hizmet edecek şekilde teknolojik imkanların bulunduğu, kümelenmeye yönelik desteklerin sağlanacağı sağlık teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturulacak. 

İlaç ve tıbbi cihaz üretim alanlarının oluşturulması, ortak kullanıma hizmet edecek şekilde teknolojik imkanların sağlanması ve kümelenmeye yönelik özel sektör kuruluşlarına bilimsel ve teknik destek verilecek. 

Başta üniversitelerdeki araştırmacılara yönelik olmak üzere ilgililere ticarileşme sürecinin hızlandırılması için teşvik ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda bilgilendirme programları düzenlenecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fikri Mülkiyet Akademisi faaliyetleri çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihaz sanayiinde faaliyet gösteren firmalara yönelik bilgilendirme programları düzenlenecek. 

"Klinik araştırmalara ağırlık verilecek"

Biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında Türkiye'de gerekli ekosistem oluşturulacak. 

2020 yılında uygulanmaya başlanacak yeni AB tıbbi cihaz direktiflerine uyumlu laboratuvar test ve analiz süreçleri ile ürün belgelendirme süreçlerinde görev alabilecek nitelikte personel eğitilecek. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, lisans eğitimi devam eden staj yükümlüsü öğrenciler için fakülte ve bölüm bilgisi belirtilerek stajyer kabulü hakkında YÖK ile iş birliği yapılarak, gelecek tüm öğrencilere staj gerekliliklerini sağlayacak eğitim/öğretim programı ile teorik ve pratik eğitimler uygulanacak. 

Mezunlar için lisansüstü eğitim görenlere YÖK'e ve sektörde çalışanlar için ilgili meslek örgütleri ile STK'lere tıbbi cihaz laboratuvar test ve analiz süreçlerine yönelik eğitim semineri düzenlenecek. 

Biyoteknolojik ilaçlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla, altyapı ve yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanacak. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu biyoteknolojik ilaçlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla çıkılan proje çağrısı kapsamında uygun görülen projeler desteklenecek.

Ar-Ge yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenecek. TÜSEB koordinasyonunda özel sektör, kamu ve üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda paydaş katılımları sağlanacak ve proje çağrıları ile Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek.

Başta insülin ve terapötik aşılar olmak üzere, kullanılan ilaçların yerli üretimi, bu hususta gerekli Ar-Ge çalışmalarının fonlanması ve teknoloji transferlerini de kapsayan ortaklıkların kurulması sağlanacak.

Ar-Ge yetkinliğinin geliştirilmesi için temel ve uygulamalı bilimler alanındaki araştırmacıların teşvik edilmesi, ulusal-uluslararası eğitim programlarına dahil edilmesi, araştırmacı potansiyelinin tespit edilmesi ve fonlanması sağlanacak.

2020'de klinik araştırmalarda Türkiye'nin bölgede lider ülke konumuna gelmesi sağlanacak. Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyi artırılacak. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, sekiz bölgesel klinik araştırma bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenleyecek.

Klinik araştırma konusunda farkındalığı ve bilgi düzeyini artırıcı faaliyetler düzenlenecek. Klinik araştırmalar konusunda eğitim verilmesinin sağlanmasına yönelik olarak karar verici merciler ve hastane yöneticileri ile iletişim kurulacak.

Performans, akademik atama ve yükselme kriterleri arasına klinik araştırmada yer alınması eklenecek. YÖK, Sağlık Bakanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde gerekli düzenleme yapılacak.

Sağlık Bakanlığına yönelik hedeflerde şunlar sıralandı:

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
12
1) dr gert (dr)
11.11.2019 14:54:00
cidden artık umudumuzu yitirdik .koskoca sağlık bakanlığısın devasa bütçen var ankarada binlerce masa başı uzman il sağlık müdürlüklerinde masa başı yüzlerce uzman eğitimli insan ve tüm bunların ortaya koyduğu hedef ve teşhis bu...tedavi de sıralanmış.bu kadar devasa bir bakanlığın sahadan zerre haberi yok.bakın zerre diyorum.personel mutsuz hizmet alan vatandaş zaten bitmiş.şu an hastaneye başvuran vatandaş perişan.çalışan personel terminal dönem vaka durumuna gelmiş durumda.bu devasa masa başı kadro ise dünyadan habersiz rapor yayınlıyor.bi sahaya çıkın bi gezin mümkünse sahada çalışın gelin acilde poliklinikte bi çalışında durumu bi görün.bakanlık belge evrak bakanlığı oldu.sayıları rakamları şişirip şişirip goygoyculuk bilmem şu konuda birinciyiz bilmem şu kadar hasta bakıldı falan filan.hizmetin niteliği sıfıra yaklaştı masa başındakiler ankaraya bol bol şişkin sayıları gönderip dursunlar.sağlık personeli perişan durumda ve sağlık hizmeti sunacak durumda deil.1 hasta aynı gün içinde 5 hastane geziyor.buna nitelik diyor bakanlık.bu iflastır.sen ne dersen de.bakanlık hala personelin 3 kuruş dönerine göz dikmiş yahu kardeşim personel zaten bitmiş tükenmiş.özellikli ve riskli birimin 3 kuruşuna göz dikmiş.gece nöbet gündüz nöbet mesai ,mobbing tam bir kaos.bataklık büyüyor siz sinek kovalamaya devam edin.
People
23
2) Dr.dr.dr (Dr.)
08.11.2019 19:52:25
Performans sistemi değişmeli sut fiyatları artmalı hastaneler döner dağıtamıyor. Medimagazin hala ciddi konulardan uzaksın.
People
11
3) Tuğrul (Dişhekimi )
08.11.2019 16:16:38
Her sene yapılanlar ve yapılacaklar aynı.. Sağlıkta belli başlı ana amaçlar var, onlara göre icraatlar yapılıyor.. 1-Mütahhitlere hastane açtırıp zengin et.. 2-Hekimlerin çalışmasını her sene artırıp, aldığı ücreti her sene azalt. 3-Vasıfsız insanları ve mültecileri taşeron yoluyla, yeşilkart yoluyla, badavaya hizmet aldırarak alın teri dökenin sırtına yükle ve bundan oy devşir.. ...... İsterse milyon madde açıklasınlar, hepsi bu 3 maddenin uygulamasına hizmet için yapılacak..
People
16
4) agal (diş hekimi)
08.11.2019 14:52:36
hiç okuma gereği bile duymadım. '0 ' döner sermaye aldığım günden beri diş çekmeyi, kanal tedavisi yapmayı unuttum..artık yorulmuyorum. bardağın dolu tarafından bakıyorum.tedavi yapmıyorum yaptığım tedaviyle alakalı şikayet yemiyorum.şiddet tehlikem yok.bir gören beni bir daha görmüyor.. vicdanım rahat mı? kesinlikle rahat. vicdanı rahatsız olması gereken kişi ben değilim. umrumda mı ? değil..
People
22
5) OSMAN ÇAKIR (GASTECİ)
07.11.2019 11:53:12
2020 PLANI VAR ÜCRETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YOK.BU İŞLER BU ÜCRETLERE YAPILMAZ... SADECE YAPILIYORMUŞ GİBİ YAPILIR...
NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE...
People
10
6) İsmail (UZMAN DR)
07.11.2019 10:59:55
SUT'a değinen olmamış?
People
26
7) Tuğrul (Kardiyoloji uzmanı)
07.11.2019 10:44:11
İyi güzel şeyler de bu maddeler, ancak bunları uygulayacak ne yönetim ne de motivasyonu ve heyecanı kalmış sağlık personeli var. Yoksa kağıt üstünde kalmaya mahkum.
People
16
8) Numan Bilgiç (Hekim)
07.11.2019 08:42:32
Yine sağlıkta şiddetle alakalı madde yok. Sen çalışanını korumaz isen, çalışanını mutlu edemez isen, o çalışanın halkı nasıl mutlu etsin? Gülmesini de denetleyemezsin ya! Bizim hükümet hala “her şeyini denetlersem, istediğimi alırım” kafasında... Bu yönetmelikte yer alan en büyük değişiklik şu:” Doktorlara daha çok denetim”. Uyuşturucu kullanma oranları, reklamla azalmaz... Tek tek o insanın neden kullandığını sorgulamalı ve o sorununu çözmelisin...
People
28
9) Meral avcı (Tıbbi sekreter )
06.11.2019 19:40:54
Sağlıkta artık atama istiyoruz
People
74
10) Ahmet (Diş hekimi)
06.11.2019 16:50:59
Her geçen ay daha az çalışıyorum. Moral motivasyon kalmadı meslekten soğudum.
SON HABERLER
ETİKETLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)