AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Bülent Gürler

“Bir akademisyenin en başta çok çalışkan olması lazım. Bu birinci kriter. Sevecen olmalı, bu da ikinci kriter. Akademisyen birçok şeye farklı bir gözle, farklı açılardan bakabilmelidir.”

Prof. Dr. Ali Gürbüz

“Cerrahi branştaki bir akademisyen, öncelikle  bildiği ve öğrendiği cerrahi uygulamaları en iyi şekilde yapabilmeli, mesleki tecrübelerini asistanlarına aktarabilmelidir.”

Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu

“Bir akademisyen ülkesinin ve çalıştığı yerin koşullarını zorlayarak da olsa yaşamını bilime adamalı, ama günlük yaşamın gerçeklerinden de kopmamalıdır.”

Prof. Dr. Ali Ergin

“Bilimin  her  alanında akademisyenler, ilgilendikleri konularda  henüz cevaplanmamış  soruların  çözümlerini, yapacağı bilimsel  çalışmalarla aydınlığa kavuşturarak insanlığa karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışmalıdır.”

Prof. Dr. Bedreddin Seçkin

“Akademisyen olmak kendini biraz adamışlık ister. Sürekli kendinizi güncel tutmak zorundasınız. Öğrencilerinizden gelecek soruları hep doğru ve zamanında karşılamak zorunda olduğunuz için her zaman bir adım önde olmak zorundasınız.”

Bekir Aydın Levent

“Hem akademisyenlik hem de hekimlik söz konusu olunca görev bilinci ve sorumluluk duygusu daha üst düzeyde olmalıdır. Bu görevi en iyi şekilde yapabilmek için de kendini sürekli geliştirmek, güncel bilimsel düzeyi titizlikle izlemek gerekir.”

Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman

“Akademisyen, bilimi yakın takip eden, alçak gönüllü, bilgilerini paylaşan, mesleki anlamda her türlü tartışmaya ve yeniliklere açık, sosyal, hoşgörülü, her türlü fikre saygılı kişi olmalıdır.”

Prof. Dr. Bülent Erdemli

“Belirli bir zaman sınırı içinde çabuk ama isabetli karar verme ya da bir durumu kapsamlı bir biçimde değerlendirme ve uygun bir sıra içinde yapılması gerekenleri tanımlama yeteneği her akademisyende çok gelişmiş olmalıdır.”

Prof. Dr. Cemal Özcan

“Akademisyen alanında üst düzeyde, birçok konuda da optimum düzeyde bilgi sahibi olmalı, bilgisini sürekli yenilemelidir. Tabiidir ki, akademisyen talebelerine bilimsel bilginin yanı sıra, bilgi ile ilgili bu akademik duruşun, analitik ve araştıran düşüncenin gereklerini de aktarmalıdır”

Prof. Dr. Ahmet Kapukaya

“Akademisyenliğin üç parametresi var: Öğretmek, öğrenmek ve alanında özgün araştırma yaparak bilime katkıda bulunmak. Gerçek manada akademisyenlik,  şahsi ve sosyal hayatınızı, insanlığa ve sağlığa vakfetme anlamına gelir.”

Prof. Dr. Ahmet Bektaş

“Bir akademisyen çok okuyan, çalışkan, sabırlı, kendine güvenen, devamlı eksik bir şeylerin olabileceğini düşünen, olaylara her yönden bakabilen, hiçbir zaman tek bir bilgiyle karar vermeyen bir insan olmalıdır.”

Prof. Dr. Ahmet Bilge Sözen

Akademisyenlerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bilge Sözen

Prof. Dr. Ahmet Rıfat Karasalihoğlu

“Akademisyen bilim üreten, etik ilkelere saygılı, çevresindekilere bilgi ve deneyimlerini aktaran, özgün düşünceye sahip uzman ve akademisyen yetiştiren kişi olmalıdır. Akademisyen öğrenme isteğini kaybetmemeli, kendini geliştirmeye ve güncellemeye devam etmeli.”

Prof. Dr. Adnan Kabaalioğlu

“Bir akademisyen her şeyden önce, her şeyi bilen gibi değil, öğrenci ve asistanlarla birlikte, her şeyi öğrenmeye, aydınlatmaya çalışan biri gibi davranmalıdır.”

Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan

“Akademisyen, mevcut şartlar içinde en iyi sonucu elde etme kabiliyetini geliştirmelidir. Bulunduğu topluma örnek bir yaşayış içinde bulunmalıdır. Kendini sürekli geliştirecek şekilde bilgiye ulaşmalı ve bu bilgiyi paylaşabilmelidir.”

Prof. Dr. Ayfer Kanpolat

“Akademisyen dürüstçe işini yapmalı ve tıbba, bilime ve insanlığa yararı ne olur onun çabası içerisinde olmalı. Akademisyen kendinden sonra gelen gençlere örnek ve her zaman onları teşvik edici olmalıdır.”

Prof. Dr. Ayla Gülekon

    “Akademisyen öğrencilerine en başta duruşuyla örnek olmalıdır. Geleceğe, yeniliğe açık olmalı, çok okumalıdır. İnsan ilişkilerinde saygı ve sevgiye önem vermelidir.”

Prof. Dr. Feride Söylemez

“Akademisyen öğrencileri, asistanları, meslektaşları ve toplum için davranış, tutum, bilgi ve becerisi ile örnek olmalıdır. Akademisyenlik bir yaşam biçimidir, onun gerektirdiği sorumluluklarla yaşanmalıdır. Akademisyen sürekli okuyan, çağdaş gelişmeleri takip eden, öğrencilerine ve asistanlarına güncel gelişmeleri ve konuları sunabilen özverili kişidir.”

Prof. Dr. Solmaz Erdem

Akademisyen bilimsel dünya görüşüne sahip, çalışmaktan zevk almayı bilen, zamanını efektif değerlendirebilen, mütevazı bir yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Erkan İbiş

Akademisyen; insani değerlere önem veren, etik değerlere bağlı ve vicdanlı olmalıdır. Akademisyenliğin temeli özveri, çalışma, üretim ve paylaşımdır. Kısacası akademisyenlik bir yaşam biçimidir.

Prof. Dr. Tahsin Murat Turgay

“Akademisyen öncelikle bilimsel ve etik açıdan dürüst olmalı. Yılların getirdiği bilgi birikimini ve tecrübelerini yetiştirmekte olduğu bireylere aktarabilmeli, mesleğini sevmeli ve hoşgörülü olmalı.”

Prof. Dr. Neşet Nuri Gönüllü

“Bir akademisyen bilimsel ve etik kurallar ışığında bilim üreten ve bunu yayan, mesleğiyle ilgili güncel gelişmeleri izleyen ve bunu alanında uygulayan, birikimlerini paylaşmasını bilen, gerektiğinde kendi kendini eleştiren ve başkalarının görüş ve eleştirilerine hoşgörüyle yaklaşan, aynı anlayışa sahip akademisyenler yetiştirmeye çaba harcayan kişi olmalıdır.”

Prof. Dr. Mesut Çetin

“Akademisyen her şeyden önce öğrenme aşkını, şevkini hiç kaybetmemelidir. Devamlı kendini geliştirmeli, bildiklerini ve  öğrendiklerini  genç nesile aktarmalı ve kalıcı olması için de yayın yaparak bu bilgilerini yaymalıdır.”

Prof. Dr. İlhan Satman

Akademisyenlerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof. Dr. İlhan Satman

Doç. Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu

Alçakgönüllü, değişime açık, ben değil biz diyebilen, bilgi ve deneyim paylaşan, sürekli kendini geliştiren, yeni neslin önünü kesen değil onlara rehberlik eden kişi hangi alanda olursa olsun akademisyendir.

Prof. Dr. Necla Öztürk

“Bilim insanı yalnızca bir yöntemi uygulayan kişi değildir; problemi ortaya koyan ve çözüm yolları arayan kişidir. O bakımdan bir akademisyen probleme farklı açılardan bakabilmelidir.”

Prof. Dr. Mehmet Demirhan

“Bir akademisyen mesleğinde eğitim, araştırma ve hizmet üçlüsünü olabildiğince birarada yapabilmelidir. İdeal bir akademisyen bu üç özelliği de birarada barındırmalıdır.”

Prof. Dr. Şahap Atik

“Akademisyenin ekonomik kaygısı olmamalı. Akademik yaşam onun yaşam tarzı olmalı.”

Doç. Dr. Kemal Niyazi Arda

Akademisyen, çevresindekilere öğrenmeyi ve düşünmeyi öğreten kişi olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Yandı

“Akademisyeni, yaptığı işleri başkasınca sorgulanmasına fırsat vermeden sürekli kendi sorgulayan; klasik bilgi ve tutumların sürekli daha iyisini arayan; rutin görevini yerine getirirken veya  sorunlara çözüm arar, araştırma yaparken ‘...mış gibi’ davranmayan; göründüğü gibi olan, olduğu gibi görünen biri olarak tanımlarım.”

SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer