AKADEMİSYENLER

Tüm Akademisyenler

    • Doç. Dr. Handan Ankaralı
    • Akademisyenlerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Ankaralı

09 Mayıs 2010, Pazar

Doç. Dr. Handan Ankaralı
"‘Bilginin efendisi olmak istersen çalışmanın kölesi olmalısın' sözü, akademisyen olmak isteyenlerin unutmaması gereken bir sözdür."

Akademisyenlerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Ankaralı

Öz geçmişinizi anlatır mısınız?
Öğretmen olan babamın görev yaptığı Adana ilinin Tufanbeyli ilçesinde doğdum.
İlk, orta ve liseyi Kayseri'nin değişik yerlerinde okudum. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi, istatistik ve biyoistatistik bilimini Türkiye'ye ilk kez taşıyan ve ilerlemesini sağlayan hocaların yer aldığı Ankara Üniversitesinde Biyometri ve Genetik alanında tamamladım. 2001 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başladım. 2006 yılında doçentlik unvanını aldım. Aynı yıl Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesine doçent olarak atandım. 2007-2009 yılları arasında Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcılığı ve Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttüm. 2009 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalını kurdum ve halen bu kurumda çalışmaktayım. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi'nde Biyoistatistik Bölüm Editörü, Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi'nde editör yardımcılığı ve birçok ulusal ve uluslararası dergide danışma kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktayım.

Tıp mesleğini seçme nedeniniz nedir? Seçtiğiniz için memnun musunuz?
Lisans eğitimim sırasında biyoistatistik ve bilgisayar derslerine ilgimin fazla olması ve bu derslerde başarılı olmam biyoistatistik biliminde lisansüstü eğitim yapmama vesile olmuştur. Ankara Üniversitesi ve Ankara'daki diğer üniversitelerde biyoistatistik danışmanlık hizmetiyle tanınan bir bölüm olduğumuz için sağlık alanında araştırmacı olarak çalışan birçok öğretim üyesi ve asistan bölümümüze biyoistatistik danışmanlık için başvururdu. Lisansüstü eğitimim sırasında bu araştırmalara etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti vererek tıbbi konularla bağlantı kurmuş oldum. Doktora sonrası ise tıp fakültesine öğretim üyesi olarak atanarak tıbbın içinde hizmet vermeye başladım. Severek yaptığım işimde bir yığın karmaşık veri ile analiz için gelen araştırıcıların sorunlarına doğru çözümü bulmak, benim için bir cerrahın başarılı ameliyattan aldığı hazza eş değerdir.

Sizce işinizin en zor tarafı nedir?
Günümüzde biyoistatistik bilimi basit temel karşılaştırma veya ilişki testlerinden ibaret değildir ve her geçen gün yeni yöntemler uygulamaya girmektedir.

Akademisyenlerimiz çeşitli kaygılarla ya da biyoistatistik uzmanına ulaşamadıklarından çalışmalarında danışmanlık hizmeti almadan literatürdeki eski çalışmalara bakarak çoğu kez eksik ya da hatalı yöntemler kullanmaktadır.

Bu durum sistematik hatalara yol açmaktadır. Biyoistatistikçi olarak işimizi ve araştırmalardaki yerimizi, bir çalışmada hangi aşamada danışmanlık için başvurulması gerektiğini anlatmakta ve doğru tutum kazandırmakta güçlük çekiyoruz. Bize araştırmacılar çoğunlukla 2-3 yıl araştırma yaptıktan sonra "Yarına yetiştirmem gerek" diyerek analiz aşamasında veya hakem eleştirisi aşamasında gelirler. Bu yüzden bazen gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyorum. Bunu değiştirmek ve planlama aşamasından itibaren bize başvurmalarını sağlamak için kurs vb. etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca, yeni kurulan yerlerde kendimizi tanıtmak en az bir iki yılımızı alıyor. İnsanlar bir kez geldikten sonra yapılan işin önemini ve sonuç üzerindeki etkisini anlıyor ve planlama aşamasından itibaren gelmeye başlıyor.

Bir akademisyen nasıl olmalıdır? Nasıl tanımlarsınız?
"Bilginin efendisi olmak istersen çalışmanın kölesi olmalısın" sözü akademisyen olmak isteyenlerin unutmaması gereken bir sözdür. Aynı zamanda akademisyen ahlaklı, özverili, paylaşımcı ve mütevazı olmalı, bilgi ve birikimini insanlık yararına kullanmalıdır.

Branşınızda kendinize örnek aldığınız biri var mı?
Başta istatistik biliminin Türkiye' de kurulmasına ve gelişmesine en büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Orhan Düzgüneş Hocamız olmak üzere lisansüstü eğitimimi yaptığım ana bilim dalında bu hocamızın birinci kuşaktan öğrencileri olan ve bizlerin yetişmesini sağlayan, eğitimci, araştırmacı ve yönetici özellikleriyle alanında isim yapmış danışman Hocam Prof. Dr. Fikret Gürbüz ve diğer hocalarım Prof. Dr. Tahsin Kesici, Prof. Dr. Orhan Kavuncu beni farklı yönlerden etkilemiştir ve bu yönlerini akademik hayatımda örnek alıyorum.

Türkiye'deki sağlık ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde sağlık hizmetlerine herkesin eşit ulaşması ve kalite açısından olumlu yönde büyük bir değişim yaşanıyor. Ancak sistem dar gelirlileri zorlayacak derecede ücretli de olmaya başladı. Katılım payı ve muayene ücretlerinin kişilerin aldığı ücrete göre ayarlanması sanırım daha adil olacaktır. Bunun dışında sağlık çalışanlarının ücretlerindeki kurumlar arası ve kurum içi farklılıklar da bir başka sorun olarak çözülmeyi beklemektedir.

Yurt dışında mesleki deneyiminiz oldu mu?
ABD' ye 15 günlük bir kongre seyahati dışında olmadı.

Yurt dışında aynı işi yapmak ister miydiniz?
Biyoistatistiğin yurt dışında değerinin çok daha iyi anlaşılmış olması ve disiplinler arası iş birliği ile birçok yeni yöntemin geliştirilebilmesinden dolayı mutlaka yurt dışında çalışmak isterdim, ancak kalıcı olarak değil. Yurt dışındaki deneyimlerimi ülkeme taşımak için geri dönerdim.

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış kaç yayınınız var?
SCI kapsamındaki dergilerde 110, diğer uluslararası indekslerde taranan dergilerde ise 21 adet araştırma makalem var. Ulusal hakemli dergilerde 34 makale ve derlemem ve ayrıca 4 adet kitap çalışmam mevcut. 13 adet uluslararası, 63 adet ulusal kongre bildirim bulunmaktadır. Bunların yanı sıra SCI kapsamında 1 derginin editörlüğü, ulusal hakemli 1 derginin editör yardımcılığı, yine SCI kapsamında 11 dergide danışma kurulu üyeliği veya hakemlik, diğer indekslerde taranan 13 dergide ise danışma kurulu üyeliği veya hakemlik görevim vardır.

Çalıştığınız kurumla ilgili bilimsel ve akademik değerlendirmeniz nedir?
"Değer Üreten Üniversite" sloganıyla yola çıkan üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde gelişmişlik açısından dördüncü sıradadır. Gittikçe artan akademik kadrosu ve kurulacak olan araştırma altyapısıyla hızla gelişmektedir. Tıp fakültesi orta yaş sayılabilecek bir fakültedir. Akademik kadrosu özellikle temel tıp bilimlerinde istenen sayıda değildir. Araştırma altyapısı DPT desteği ile kurulma aşamasındadır. Ana Bilim Dalımız henüz bir yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen kadro olarak olmasa bile laboratuvar, yazılım ve donanım açısından yeterli düzeydedir. Ana Bilim Dalımızın http://www.duzce.edu.tr/~biyoistatistik adresli web sayfası bulunmaktadır.

YÖK Başkanı olsaydınız neleri değiştirirdiniz?
Öncelikle ana bilim dalımla ilgili bencillik yapıp doktora programı açma kriterlerini değiştirirdim. Yeni doktora programı açma kriterleri çok yüksek ve mevcut doktora programları da dâhil, üniversitelerimizdeki hiçbir biyoistatistik ana bilim dalı bu kriteri karşılayamıyor. Bu tabiî ki sadece bizim sorunumuz değil, bütün doktora ile öğretim elemanı yetiştiren bilim dallarının sorunudur.

Bir akademisyenin en değerli ürünü, yetiştirdiği akademisyenlerdir ve bilim doktoru yetiştirme hakkı sadece kadrosu büyük üniversitelerde olmamalı, Ana bilim dalı kriterleri yerine öğretim üyesine kriterler getirilmeli veya ortak programlar üretilmelidir, diye düşünüyorum.

Değiştirmek istediğim konulardan biri de, öğretim ve araştırma birimlerinin ayrı olması ve akademisyenin başarılı olduğu alana göre istihdam edilmesidir. Son olarak "akademik yaşam tarzı" olarak hiçbir zaman emekli olmayacak olan öğretim üyelerine akademik hayatlarının her 10 yılında 1 yıl ücretli olarak izin verilmesini sağlardım.

Mesleğinizde hedeflediğiniz yere ulaşabildiniz mi?
Bir akademisyenin unvan olarak doğal hedefi profesörlüktür, henüz ulaşmadım. Biyoistastik bilimi için ve ana bilim dalı için daha yapacak çok şey var.

Mesleğinizle ilgili ilginç bir anınızı anlatır mısınız?
Branşımızda bilgisayar ve matematik hesaplamalar ağırlıklı olarak kullanıldığı için bazen bayanların bu iki konuda yetenekli olmadığı ön yargısıyla karşılaşabiliyoruz. Erkek bir öğretim üyesi hocamız eğitimle ilgili hazırladığım karmaşık bir Excel formunu görünce Hocam bu formu kime hazırlattınız? Kaç lira ödediniz? sorularını yöneltmesi beni şaşırtmıştı. Bu konuda bir bayan öğretim üyesi arkadaşım ise bilgisayar konusundaki tecrübemi görünce şaşırarak şöyle demişti "iyi bilgisayar kullanan nadir bayanlardan birisin!!!"

Kendi sağlığınıza yeterli özeni gösterebiliyor musunuz?
Sağlık sorunları büyümeden önlem almaya ve doğal olmayan şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz.

Tıp dışında uğraşlarınız ya da hobileriniz var mı?
Gezmeyi ve yeni yerler görmeyi çok seviyoruz.

Hiç keşke dediniz mi? Pişmanlıklarınız oldu mu?
İstatistikte ki-kare değeri= [(gözlenen-beklenen)2/beklenen] olarak hesaplanır ve ki-kare büyükse sonuç anlamlıdır. İnsanlar için de beklenenler ile yaşananlar arasındaki fark büyükse sonucun keşke olması kaçınılmazdır. Eğer "keşke"leriniz tecrübeye dönüşmüşse keşke dediğiniz şeylerin çok zararı yoktur.

Ailenize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz?
Eşim de akademisyen olduğu için evdeki çalışmalarımızda birbirimize uyum sağlıyoruz. Ancak aile olarak kendimize yeterince vakit ayırabildiğimizi söyleyemem.


10/05/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer