AKADEMİSYENLER

Tüm Akademisyenler

    • Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın
    • Akademisyenlerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın

17 Şubat 2008, Pazar

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın
Akademisyenlerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın

“Bir akademisyen öncelikle iyi bir bilim adamı olmalı”

Röp: Mete Generaloğlu

Özgeçmişinizi anlatır mısınız?
Ankara’da doğdum. Aslen Avanosluyum. İlkokulu Bafra Gazi İlkokulunda bitirdim. Orta ve lise öğrenimimi 1972-1979 yılları arasında Samsun Maarif Kolejinde tamamladım. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim, 1985 yılında mezun oldum. Zorunlu hizmetimi 1985- 1988 yılları arasına Çankırı ili Çerkeş ilçesinde yaptım. 1988-1992 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimimi tamamladım ve yaklaşık üç yıl uzman olarak çalıştım. 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım, 1996 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldum.
2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda çalışıyorum.
Evliyim, eşim Dr. Didem Yalçın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji, Klinik İmmünoloji Bilim Dalında uzman olarak çalışmaktadır.

Tıp mesleğini seçme nedeniniz nedir? Seçtiğiniz için memnun musunuz?
Tıp mesleğini isteyerek seçtim. Seçtiğim için de memnunum. Amcamın hekim olması, özellikle lise yıllarımızda hekimliğin gözde bir meslek olması ve toplumda saygın bir yer tutması seçimimde etkili oldu.

Matematik derslerini çok seviyordum. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümünün matematiksel yönü öncelikli tercih nedenlerinden biridir.

Sizce işinizin en zor tarafı nedir?
Hekimlik oldukça çok fedakarlık gerektiren bir meslek. Kesinlikle hataya yer yok. Daima özverili, sabırlı olmayı ve disiplini gerektirmekte.

Bir akademisyen nasıl olmalıdır? Nasıl tanımlarsınız?
Akademisyen olmak kolay gerçekleşmeyen ve birçok özelliği gerektiren bir konum. Bir akademisyen öncelikle iyi bir bilim adamı olmalı. Akademisyen olmayı isteyen kişinin yaşamından daima fedakarlık etmesi gerekmekte. Akademisyenin öncelikli görevi bilgi üretmek, insan yetiştirmek ve deneyimlerini çevresiyle paylaşmaktır. Üretilen bilginin kullanılabilir olması oldukça önem taşımaktadır. Ülkemiz için ne kadar nitelikli kişi yetiştirebildiysek o denli görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum.

Branşınızda kendinize örnek aldığınız birisi var mı?
Branşımda örnek aldığım ya da deneyimlerinden yararlandığım kişiler vardır. Yetişmemize ve bugünlere gelmemizde katkısı olan birçok kişinin farklı yanlarını örnek aldığım olmuştur.

Türkiye’deki sağlık ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de sağlık ortamı diğer birçok sistemde olduğu gibi henüz istenilen düzeylere ulaşamamıştır. Özellikle günlük olarak gerçekleştirilen politikaların sisteme oldukça önemli zararlar verdiği görülmektedir.

Tedavi edici sağlık hizmetleri yanında koruyucu sağlık hizmetlerine verilen yer kesinlikle yetersiz. Gelişmekte olan bir ülke olarak koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılması gereken kaynakların çok az olduğuna inanıyorum. Aslında bu tür hizmetlere yapılacak yatırımların tedavi hizmetleri için gereken maliyeti de azaltacağı kesindir.

Günümüzde tüm dünyada sağlık hizmetlerinin kalitesi ve özellikle ekonomik boyutları önem taşımaktadır. Ancak özellikle gelişmiş Batılı ülkeleri bu konu üzerinde durmasına karşın, ülkemiz gibi kaynakları kısıtlı ülkelerin bu konularla fazla ilgilenmediği açıktır. Özellikle sağlık ekonomisinin, ülkemiz politikaları içerisinde yer alması gerektiğine inanıyorum. Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak son yıllarda ortaya konulan ve gerçekleştirilen düşünceler (sosyal güvenlik kuruluşlarının birleştirilmesi, tam gün yasası gibi) aslında oldukça önem taşımakta. Ancak burada sorun uygulamadan geçmektedir. Bu uygulamalar yanında Genel Sağlık Sigortası, herkesin sağlık hizmetlerini eşit bir biçimde alabilmesine olanak tanıyan politikaların gerçekleştirilebilmesi de önemlidir.

Tıp fakültelerine ülke gereksinimini karşılayacak sayıda kişinin alınması da gerekmektedir. Burada önemli sorunlardan biri de nitelikli hekim yetiştirebilmek. Çok sayıda tıp fakültesi açmak kesinlikle sorunları çözememektedir.

Tıp fakültelerinin gerçekleştirmesi gereken uygulamaları arasında yer alan araştırma etkinlikleri maalesef eğitim ve hizmetlerin gerisinde kalmıştır. Burada ekonomik kaygıların yeri çok önem taşıyan bir husustur.

Ülke çapında hekim dağılımının eşit olmadığı ve bu konunun da farklı boyutlarıyla kısa sürede çözülmesi gerektiği açıktır. Mezuniyet sonrası eğitim programlarının yetersiz olması da önem taşıyan bir başka konudur.

Yurt dışında mesleki deneyiminiz oldu mu?
Yurt dışında mesleki deneyim için bulunmayı arzu etmişimdir. Ancak fakülte yıllarında kısa bir süre Avusturya’da Graz Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışma fırsatı buldum. Olanaklar elverse idi bir süre daha çalışmak isterdim.

Yurt dışında aynı işi yapmak ister miydiniz?
Kesinlikle yurt dışında çalışmayı istemedim. Türkiye’de kısıtlı olanaklarla bizleri yetiştiren ailemize, topluma karşı sorumlu ve borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemde çalışmaktan ve insanımıza hizmet etmekten büyük bir keyif almaktayım.

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış kaç yayınınız var?
Yurt içi ve dışı dergilerde yayınlanmış 119 makalem (33’ü uluslararası indekslerde, 17’si Science Citation Index kapsamında) var. Ayrıca 23 kitap bölümü, değişik kongre ve sempozyumlarda sunulmuş 81 bildirim olmak üzere toplam 223 eserim bulunmakta.

Çalıştığınız kurumla ilgili bilimsel ve akademik değerlendirmeniz nedir?
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaktan büyük bir keyif alıyorum. Kurulduğundan bu yana önemli aşamalar kaydetmiş bir fakültede çalışıyorum. Üniversitemizin Atatürk ilkelerine bağlı, laik Cumhuriyete karşı her zaman sorumluluk içerisinde hareket etmesi nedeniyle böyle bir kurumda çalışmaktan gurur duyuyorum.

Üniversitemizde bilimsel açıdan oldukça yoğun bir destek sağlanmaktadır. Oldukça dinamik bir akademisyen grubu ile birlikte çalışmaktayız. Akademik açıdan etkin ve deneyimli bir üniversite olduğumuzu düşünüyorum. Bilimsel açıdan üniversitemizin bugün için yer aldığı konumdan daha yukarılara doğru tırmanacağını inanıyorum.

YÖK Başkanı olsaydınız neleri değiştirirdiniz?
YÖK üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayan önemli bir kurum. Bu görevini özerk olarak gerçekleştirebildiği takdirde oldukça etkili olabilmektedir.
Özellikle rektör ve dekan atamalarında seçim sonuçlarının en önde gelen belirleyici faktör olması gerektiğine inanıyorum. Burada Atatürk ilkelerine bağlı olarak hareket eden, ülkesini seven ve hizmet edebilecek kapasiteye sahip deneyimli kişilerin yer alması gerektiğini düşünüyorum.
Üniversitelerde akademik kadrolara yükseltme. Bu uygulamaların ülkemiz üniversitelerinin dünyadaki yerini daha üst konumlara getirebileceğine inanıyorum.

Eğitim verdiğiniz anabilim dalındaki kişilerle ilişkileriniz nasıl?
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında altı öğretim üyesi olarak çalışmaktayız. Bölümümüz genç ve dinamik öğretim üyelerinden oluşmakta. Böyle bir grupla çalışmaktan keyif alıyorum. İş yerindeki huzur ve güven ortamının önemini daima ön planda tutarak hareket etmeye çalışıyorum. Her zaman pozitif bir tavır içinde hareket etmeye gayret sarf ediyorum. Başarılı olabilmek için ekip çalışmasının çok önem taşıdığını düşünüyorum.

Mesleğinizde hedeflediğiniz yere ulaşabildiniz mi?
Tıp dinamik bir bilim dalı olup her geçen gün çok yoğun bir bilgi üretildiğinden başarıya kolay yoldan ulaşmanın olanaklı olmadığını öncelikle belirtmekte yarar var. Mesleğimde kendim için hedeflediğim noktaya ulaştığımı düşünüyorum. Ancak insanın sağlığı ve koşulları elverişli olduğu her zaman ve her konumda çok şey yapabileceğine inandığımdan bugüne dek gerçekleştirdiklerime yenilerini katabileceğimi umut ediyorum. Bu katkılarımızın farklı alanlarda da gerçekleşebileceğine inanıyorum.

Mesleğinizle ilgili başınızdan geçen ilginç bir anınızı anlatır mısınız?
Hekimlik mesleğinde çok sayıda anınız olabiliyor. Mecburi hizmet görevimi yaparken at sırtında uzun bir yolculuk edip bir doğumun gerçekleşmesine katkıda bulunmam bu ilginç anlardan biridir.

Kendi sağlığınıza yeterli özeni gösterebiliyor musunuz?
Kendi sağlığıma yeterli özeni göstermek istiyorum, ancak bunu her zaman gerçekleştiremiyorum. Yoğun çalışma düzeni içerisinde tüm hekimler gibi kendi sağlığımı ihmal ettiğimi düşünüyorum.

Tıp dışında uğraşlarınız ya da hobileriniz var mı?
Bir akademisyen olarak işim dışında kendime yeterli zamanı ayırdığımı düşünmüyorum. Zaman olduğunca inceleme, araştırma ve belgesel türü eserleri okumayı ve müzik dinlemeyi seviyorum. Seyahat etmekten hoşlanıyorum. Özellikle tatil ya da seyahatlerde fotoğraf çekmekten büyük keyif alıyorum.

Hiç keşke dediniz mi? Pişmanlıklarınız oldu mu?
Zaman zaman keşke dediğim konular olmuştur. Özellikle aileme daha fazla zaman ayırmayı ve onlarla birlikte olabilmeyi her zaman istemişimdir, ancak koşullar buna her zaman el vermiyor. Ayrıca birlikte okuduğumuz arkadaşlarımızla ve dostlarımızla da kolaylıkla bir araya gelemediğimiz için üzüntü duyuyorum. Keşke zamanımız ve şartlarımız elverse de onlarla geçmiş günleri paylaşabilsek diye düşünüyorum.

Ailenize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz?
Aileme yeterli zaman ayırmaya her zaman gayret sarf ediyorum. İşim dışında kalan zaman dilimini ailemle birlikte geçirmek oldukça keyif veriyor.

Teşekkür ederim.

18/02/2008
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer