AKADEMİSYENLER

Tüm Akademisyenler

    • Prof. Dr. Mehmet Doğanay
    • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay

27 Eylül 2009, Pazar

Prof. Dr. Mehmet Doğanay
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay

Prof. Dr. Mehmet Doğanay: "Akademisyen işinin sahibi, sorumluluk duygusu olan, araştırıcı, sorgulayıcı, yenilikleri takip eden, iyi bir eğitimci olarak tanımlamak isterim."

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Öz geçmişinizi anlatır mısınız?
Niğde'nin Üçkapılı Köyü'nde 1953 yılında doğdum. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesini 1975 yılında bitirdim, aynı üniversitenin Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde ihtisasa başladım. Mart 1979 tarihinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Bakteriyoloji Uzmanı oldum. Askerlik görevimi Erzurum'da Mareşal Çakmak Asker Hastanesinde yaptım. Ocak 1982 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğini açtım. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalının Kurucu Öğretim üyesi olarak Eylül 1981 - Eylül 1988 tarihleri arasında görev yaptım.

Eylül 1988 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinde Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinin Kurucu Öğretim Üyesi olarak göreve başladım. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 1993 yılında ayrı bir ana bilim dalı haline geldi ve burada ilk ana bilim dalı başkanı olarak göreve başladım. Ana bilim dalı başkanlığı görevini Mart 2008 tarihine kadar sürdürdüm ve aynı klinikten yetişen, profesör olan meslektaşıma bu görevi Mart 2008 tarihinde devrettim. Bu tarihten itibaren aynı ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim.

Tıp mesleğini seçme nedeniniz nedir? Seçtiğiniz için memnun musunuz?
Hekimlik bilerek seçtiğim bir meslek değil. Liseden fen bölümü mezunuyum. Hocalarımın benim için önerisi İstanbul Teknik Üniversitesine girmem ve mühendis olmamdı. AÜ Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ön kayıt işlemini en önce başlattı. Ben de müracaat ettim. İlk listede her ikisinde de adım çıktı. Eğitim yılı 6 yıl olan AÜ Tıp Fakültesine kayıt yaptırdım. Hekim oldum, aynı tıp fakültesinde enfeksiyon hastalıkları ihtisası yaptım ve uzman oldum. Yaptığım işten bütün zorluklar ve sıkıntılarına rağmen memnunum.

Sizce işinizin en zor tarafı nedir?
Hekimlik mesleği özveriye dayanan bir meslek. Hep siz verirsiniz, karşı taraf hep talep eder. Bu işin doğası zor. En önemli zorluk ise Türkiye'de sağlık politikası ve uygulamalarının henüz bir standarda kavuşmamış olmasıdır. Her gün değişen yasalar, uygulamalar, henüz modern ve istediğimiz bir sağlık organizasyonuna ulaşılamamasının getirdiği zorluklar.

Bir akademisyen nasıl olmalıdır? Nasıl tanımlarsınız?
Akademisyeni işinin sahibi, sorumluluk duygusu olan, araştırıcı, sorgulayıcı, yenilikleri takip eden, iyi bir eğitimci olarak tanımlamak isterim.

Branşınızda kendinize örnek aldığınız biri var mı?
AÜ Tıp Fakültesinde çalışan dönemin değerli ve önde gelen hocaları bizi etkilemiştir. Burada her birinin ismini vermem mümkün değildir. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde de Türkiye'de enfeksiyon hastalıkları disiplininin yerleşmesinde öncülük eden değerli hocalarımız mevcut idi. Bunların en başında rahmetli hocamız Prof. Dr. Behiç Onul gelmektedir. Diğer hocalarımızdan kaybettiklerimizi rahmetle ve yaşayanları saygı ile anmaktayım. Onlarla beraber çalışmaktan hep mutlu oldum.

Türkiye'deki sağlık ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye'de sağlık ortamı henüz oturmamıştır. Halledilmesi gereken birçok sorun vardır. Sağlık hizmeti günümüzde önemli ölçüde özel sektöre devredilmiş durumdadır. Uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunlar öngörülememektedir. Sağlıkta finans kaynaklarında bugün çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır Tıp fakülteleri ileriye yönelik planlama yapamamaktadır. Araştırma için kaynak hemen hemen yok denecek kadar kısıtlıdır. Öğretim üyesi gelirleri de önemli ölçüde yetersiz kalmaktadır. Tıp eğitimi ve hekim yetiştirmede sıkıntılar vardır. Henüz ülkemizin ihtiyaçlarına göre bir sağlık planlaması yapılamamıştır. İhtiyaç duyulan, güncel bir tababet uzmanlık tüzüğü çıkarılamamıştır.

Türkiye'de hangi sağlık sisteminin uygulanacağı konusunda da ciddi bir karmaşa yaşanmaktadır. Bir gün sosyalizasyon sistemi uygulanmakta, ertesi gün aile hekimliğinden bahsedilmektedir. Bir gün sevk zincirinden bahsedilmekte, ertesi gün isteyenin istediği kuruma başvurması sağlanmaktadır.

Özlemimiz; iyi işleyen stabil bir sağlık sistemi, ileriye yönelik ümit veren planlamaların yapılması, yatırımların gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan sağlık personelinin yeterli sayıda ve iyi kalitede yetiştirilmesidir.

Yurt dışında mesleki deneyiminiz oldu mu?
Yurt dışında özellikle İngiltere'de değişik merkezlerde klinik ve laboratuvar olarak, bilgi ve görgümü artırmak üzere çalışmalarım oldu. Aile geçimimi sağlamak üzere çalışmadım.

Yurt dışında aynı işi yapmak ister miydiniz?
Araştırma yapmak üzere bazı merkezlerde çalışmak isterim.

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış kaç yayınınız var?
Ulusal tıp dergilerinde yayınlanmış 82 makale, uluslararası dergilerde ve İngilizce yayınlanmış 63 makale, 37 kitap bölümü, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan 50'nin üzerinde bildiri mevcuttur. Ulusal ve uluslararası yapılan bir çok projede yer aldım. Birçok ulusal ve uluslararası toplantılara konuşmacı olarak katıldım. Birçok bilimsel yayının editörlüğünü yaptım. 1998 yılında, "Guidelines for the Surveillance and Control of Anthrax in Humans and Animals. WHO/EMC ZDI/98.6" kılavuz çalışmasında yer aldım. 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü "Şarbon Çalışma Grubu"nu genişletti, yine aynı grupta yer almaktayım. Kılavuz çalışmasının yenileme çalışmasında yer aldım.

Çalıştığınız kurumla ilgili bilimsel ve akademik değerlendirmeniz nedir?
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, ileriye koşan orta yaş bir tıp fakültesidir. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar bizim tıp fakültesinde de yaşanmaktadır. Bu sıkıntılara rağmen kendini ispat etmiş olan bir tıp fakültesidir. Bilimsel ve akademik faaliyetleri ön planda tutan bir tıp fakültesi görünümünü korumaya çalışmaktadır.

YÖK Başkanı olsaydınız neleri değiştirirdiniz?
Varsayımlar üzerine bir tartışma yapmak istemem. Yalnızca şunu söylemek isterim; Yeni açılan tıp fakülteleri açısından YÖK iyi planlama yapmalıdır. Bugün bu planlamadaki yetersizlikler nedeni ile yaşanan olumsuzluklar ortadadır. Halkın ve siyasilerin talepleri doğrultusunda birçok şehirde tıp fakültesi açılmıştır. Yenilerinin de açılma çalışmaları devam etmektedir. Yeni tıp fakültesi açılması için hekim ihtiyacı, bölgede hasta refere edecek hastane sayısı, bölgenin nüfusu, ekonomik koşulları, öğretim üyesi istihdam edebilme koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

Üniversitelerde eğitim dinamik tutulmalı, üniversite sanayi iş birliğine önem verilmelidir. Tıp fakülteleri açısından bakıldığında, bazı bölgelerde hem tıp fakültesi olanaklarında, hem de Sağlık Bakanlığı Hastaneleri olanaklarında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu tür yerlerde iyi bir sağlık hizmeti ve iyi bir sağlık eğitimi verebilmek için YÖK ve Sağlık Bakanlığı beraber hareket etmeli, olanakları bir araya getirmelidir. Her tıp fakültesinin temel tıp bilimlerini açması gerekmeyebilir. Öğrenciler, temel tıp eğitimlerini olanakları iyi olan merkezlerde yapar, klinik stajları ise bağlı bulundukları tıp fakültesinde yapabilir. Bu ülkenin olanakları sınırsız değil. Mevcut olanaklar en verimli şekilde kullanılmalıdır. Bunu organize edecek tek kurum YÖK'tür.

Mesleğinizde hedeflediğiniz yere ulaşabildiniz mi?
Enfeksiyon hastalıkları alanında hiçbir zaman hedeflenen yere ulaşılması mümkün değildir. Çok dinamik bir branştır. Enfeksiyon hastalıklarında, klinik ve laboratuvar alanında yaşanan gelişmeleri takip edebilmek bile başlı başına bir hedeftir. Ülkemizde, enfeksiyon hastalıklarına yaklaşım ve uygulamalarda dünya tıbbını yakından takip etmemize rağmen, araştırma konusunda aynı hedefin yakalandığını söylememiz mümkün değildir.

Kendi sağlığınıza yeterli özeni gösterebiliyor musunuz?
Bu soruya evet demek isterdim! İki sene önce gözümü hastane yatağında açtım. Öbür tarafa seyahatime geçici bir süre ara verildiğini zannediyorum.

Tıp dışında uğraşlarınız ya da hobileriniz var mı?
Bugüne kadar olmadı. Bugünden itibaren olacağını zannediyorum.

Hiç keşke dediniz mi? Pişmanlıklarınız oldu mu?
Hayatımda olabildiğince keşkelerle uğraşmadım. Yapabildiklerim var, yapamadıklarım var.

Ailenize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz?
Emekli olduktan sonra çok zamanım olacağını düşünüyorum.

Teşekkürler
28/09/2009
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer