Hemşireler ne kadar tıbbi hata yapıyor?
Konya’da faaliyet gösteren dört hastanede görevli hemşireler arasında yapılan bir araştırmada, tıbbi hataların görülme sıklığı ve hata türleri tespit edildi
Hemşireler ne kadar tıbbi hata yapıyor?
22 Nisan 2011 09:58 - MEDİMAGAZİN

 

Sağlık personelinin tıbbi hata yapma oranı yüzde 6 olarak saptanırken, arkadaşlarının hatalarına şahit olma oranı ise yüzde 10 olarak bulundu. En çok karşılaşılan üç tıbbi hatanın hastane enfeksiyonları, yatak yaraları ve ameliyat sonrası komplikasyonlar olduğu belirlendi.

Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Musa Özata ve Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden Hemşire Handan Altunkan tarafından yapılan “Hastanelerde Tıbbi Hata Görülme Sıklıkları, Tıbbi Hata Türleri ve Tıbbi Hata Nedenlerinin Belirlenmesi: Konya Örneği” isimli araştırma Tıp Araştırmaları dergisinde yayınlandı.

 

Konya’da faaliyet gösteren üniversite, Sağlık Bakanlığı ve vakıfa ait dört hastanede görev yapan 240 hemşire arasında yapılan araştırma, 10 Ekim 2008-29 Şubat 2009 tarihleri arasında yapıldı. Sağlık personelinin yüzde 30’unun 25 yaş altı grupta, yüzde 39’unun 26-30 yaş grubunda, yüzde 31’inin ise 31 yaş ve üzerinde olduğu tespit edildi. Ankete katılan sağlık personelinin yüzde 80’inin hemşire ve ebe, yüzde 8’inin sorumlu hemşire, yüzde 12’sinin ise acil tıp teknisyeni olduğu saptandı.

 

Anketteki, “Çalışma hayatınız süresince hasta güvenliğini tehlikeye sokacak en az bir hata yaptınız mı?”sorusuna, araştırma kapsamındaki sağlık personelinin yüzde 6’sı “Evet” derken, yüzde 94’ü “Hayır” cevabı verdi. “Çalışma hayatınız süresince ekip arkadaşlarınızın hasta güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir hatasını gördünüz mü?” sorusunu ise çalışanlar yüzde 10 oranında “Evet”, yüzde 90 oranında “Hayır” diye yanıtladı.

 

En önemli hata hastane enfeksiyonu

Sağlık kuruluşlarında en sık karşılaşılan hataların sırasıyla hastane enfeksiyonları, yatak yaraları, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanın kaçması, ameliyat komplikasyonları, iğne-kesici alet yaralanmaları, araç-gerecin bozulmasına bağlı hatalar, yan etkisi olan ilacın kullanımına ilişkin hatalar, tanı testlerinin yetersizliği, tanı hataları, düşmeler, tedavide gecikme veya yapmama ve ventilatöre ilişkin hatalar şeklinde sıralandı. En az karşılaşılan hataların ise yanlış taraf cerrahisi, hatalı gaz karışımı verilmesi, kemoterapi hataları, elektrik şokuna bağlı ölümler ve ameliyatlarda hastanın vücudunda yabancı cisim unutulması olduğu saptandı.

 

Sağlık personeline tıbbi hata nedenlerine ilişkin görüşleri sorulduğunda verilen yanıtlar sırasıyla iş yükünün fazla olması, çalışan hemşire sayısının az olması, hemşirelere görev dışı işlerin yüklenmesi, stres ve yorgunluk olarak belirtildi.

Tıbbi hataya yol açtığı belirtilen faktörlerin hastaneler açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemede ise tıbbi hata nedeni olarak gösterilen olumsuz fiziksel koşullar, hataları önleyici sistem olmaması, protokol ve prosedürlerin olmaması ya da anlaşılır olmaması, iletişim eksikliği, görev yetki ve sorumlulukların tam belirlenmemiş olması, sağlık personeline görev dışı işlerin yüklenmesi, aylık nöbet sayılarının fazla olması, çalışan hemşire sayısının az olması, sağlık personelinin çalıştıkları birimin sabit olmaması, yöneticilerden memnun olunmaması ve mesleğe yönelik hizmet içi eğitimlerin olmaması gibi faktörlerin hastaneler açısından farklılıklar gösterdiği gözlendi.

 

Araştırmada tıbbi hata türlerinin dâhili ve cerrahi klinikler açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan karşılaştırmada, sadece yanlış ilaç uygulama ve yanlış yerden ilaç uygulaması puan ortalamasının cerrahi kliniklerde dâhili kliniklere oranla daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıktı.

 

Hata bildirim sistemi gerekli

Araştırmanın “Öneriler” kısmında şunlar dile getirildi:

“Tıbbi hataların önlenmesi için hastanelerde hasta güvenliği kültürü oluşturulmalı ve etkin bir hata bildirim sistemi kurulmalıdır.

Sağlık personeli (hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni) çalıştıkları servislerin özelliğine göre hatalar konusunda eğitilmeli, gerekli uyarılar yapılmalıdır.

Hasta bakımı hizmetlerinin istenilen ölçüde ve kalitede yerine getirilmesi için gerekli miktarda personel temin edilerek çalışanların iş yükü azaltılmalıdır.

Hasta/sağlık personeli oranlarının uygun istihdam politikaları doğrultusunda belirlenerek, insan gücü planlamalarında bu oranlara bağlı kalınması sağlanmalıdır.

Sağlık personeli tıbbi hataların potansiyel nedenlerinden biri olarak görev dışı işlerin yüklenmesini dile getirmişlerdir. Bu sonuca bağlı hataları azaltmak için sağlık personeli yalnızca mesleki işlevlerini yerine getirmekten sorumlu tutulmalıdır.

Stres, hataların temel nedenleri arasında gösterildiğinden, stres kaynakları belirlenmeli ve stres kaynaklarını en aza indirecek önlemler alınmalıdır.”

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) ihsan (uzm dr)
22.04.2011 23:18:28
sevgili hemşireler bu yorumları okur da bizim için yazdıkları nefret dolu yorumlardan utanırlar inşallah...
People
2
2) Dr. Jane Doe (doktor)
22.04.2011 18:50:26
Bir hemşireye , hele acillerde, elli kişi birşey söyler. Hasta yakını doktoru sorar, çarşaf ister, kantini sorar, ''hasta tuvalete gidemiyor ne olacak ''diye sorar. Hasta, ''takılan serum yavaş'' der, hızlı der, aç der, kapa der, ''kan geliyor çıkar'' der. Doktor, iğne yap der, hastayı monitörize et der, kan al der, kan tak der, der der der der . Allah sabırlar versin!
Bu insanlar ABD'de olsa binlerce dolar maaş alır. Rahat yaşar. Mutlu olurlar.
People
0
3) demir demir (uzm dr)
22.04.2011 14:31:19
bizim artan çalışmamız sonucu onlarda daha çok hasta takip eder daha çok yorulur oldular..tabiki hata kaçınılmaz..sağlık sistemi sil baştan yeniden yapılandırılmalı..
People
0
4) Tip doktoru (C.p)
22.04.2011 14:11:11
Bu kadar yoğunlukta hata yapmamaları tuhaf olur.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)