Danıştay: Asistan Acil Nöbeti tutamaz!
Danıştay, uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere acil servis nöbeti tutturulamayacağına karar verdi
Danıştay: Asistan Acil Nöbeti tutamaz!
08 Ocak 2015 -

Ankara Tabip Odası tarafından, Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kimi dallarda tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimlere yönelik yaşama geçirilen "acil serviste triaj nöbeti tutturulması" uygulamasının iptali talebiyle açılan davada, Danıştay 5. Dairesi tarafından önemli bir karar verildi.

Yerel mahkemenin davanın reddi yolundaki kararının yürütmesini durduran Danıştay 5. Dairesi; uzmanlık eğitimi gören hekimlerin, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete dahil edilmesine hukuken imkan bulunmadığına karar vermiştir.

Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kimi dallarda tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimler, 2013 yılı içerisinde odamıza yaptıkları sözlü ve yazılı başvurularda; uzmanlık eğitimlerinin ve uzmanlık eğitimi gören hekimler olarak yürüttükleri sağlık hizmeti sunumunun yanı sıra, bu hastanenin acil servisinde de triyaj nöbeti adı altında keyfi biçimde çalışmaya zorlandıklarını dile getirmişler; bu durumun hem uzmanlık eğitiminde hem de acil sağlık hizmetleri sunumunda ciddi olumsuzluklara ve mağduriyetlere yol açtığından yakınmışlardı.

Bunun üzerine, Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunan odamız; mevzuata, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olan söz konusu uygulamaya son verilmesini talep etmişti.

Girişimlerimizin sonuçsuz kalması ve yazılı başvurularımızın reddedilmesi üzerine odamız hukuk bürosu tarafından, söz konusu uygulamaya son verilmesi istemiyle idari yargı nezdinde bir iptal davası açılmıştı. Ancak bu davayı ele alan Ankara 16. İdare Mahkemesi; 13.06.2014 tarih ve 2013/1529 E., 2014/800 K. sayılı kararı ile uygulamayı hukuka uygun bulmuş, " uzmanlık eğitimi gören hekimlerin aynı zamanda pratisyen hekim olmaları, aynı zamanda gelecekte uzman hekim olarak da acil serviste görev yapabileceklerinden kaynaklı bu nöbetin uzmanlık eğitimi kapsamında değerlendirilebileceği" yolunda bir yorum ve kabul ile davayı reddetmişti.

Bu ret kararı odamız hukuk bürosu tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiş ve ayrıca yerel mahkeme hükmünün yürütmesinin durdurulması talep edilmişti.

Temyiz incelemesini ele alan Danıştay 5. Dairesi, 17.09.2014 tarih ve 2014/6295 Esas sayılı kararı ile işlemde hukuka aykırılık tespit etmiş ve öncelikle yerel mahkemenin söz konusu davanın reddi kararının yürütmesini durdurmuş bulunmaktadır.

Davaya konu nöbet uygulamasını hukuka aykırı bulan Danıştay 5. Dairesi, oy birliği ile tesis ettiği bu kararında; uzmanlık eğitimi gören hekimlerin, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete dahil edilmesine hukuken imkan bulunmadığını; öte yandan işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesinin, hekimler nezdinde telafisi güç zararlara neden olacağını, hekimlerin hukuka aykırı işlemden dolayı katlandığı durumun telafisinin olanaksız olduğu görüşüne de yer vermiştir.  

Söz konusu Danıştay kararı idare açısından bağlayıcı ve emsal nitelikte olup, gerek Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, gerekse diğer eğitim ve araştırma hastanelerinde benzer nöbet uygulamalarına derhal son verilmesi, hukuki bir zorunluluktur ve haklı beklentimizdir.

Uzmanlık eğitimi alan hekimlerin; görev tanımlarının yapılması, nöbet sonrası izin kullandırılması, fazla ve keyfi çalıştırmalara son verilmesi, sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi, parasız sağlık, angarya iş yapılmasına değil nitelikli eğitime öncelik ve önem verilmesi, eğitimin önündeki en büyük engellerden olan performans sisteminden vazgeçilmesigibi en temel istekleri için biz Ankara Tabip Odası ve Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu olarak uzmanlık eğitimi alan hekimlerin yanında olacağımızı bir kez daha bildiririz.

Artık sağlığa ticaret gözüyle bakan ve ilk amacı para kazanmak olan sağlık politikalarından bir an önce vazgeçilmelidir. Bu anlayış halkımızın en temel insan hakkı olan sağlığın bileşenlerine, yani koruyucu hekimliğe, muayeneye, tetkiklere, tahlillere, ilaca, ameliyata, sağlık sigortasına ayrı ayrı para ödemesine yol açmaktadır/açacaktır. Yine bu anlayış hekimlere köle gibi çalışma, yüksek çalışma saatleri, düşük ücret, yorgunluk, tükenmişlik getirmektedir. Ne hekimlere ne halka yarar getiren sağlık politikalarının, kimlere yarar sağladığı artık daha da net ortaya çıkmaktadır.

Hekimlerin örgütü olan Ankara Tabip Odası, halkın sağlık hakkı ve hekimlerin hakları için mücadeleyi bundan sonra da kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) dr osman (tabip)
11.01.2015 02:23:51
klinisyen olan bir hekim acil durumlara bakabilir zaten acil dahili havuz nöbeti ve acil cerrahi havuz nöbeti de klinisyene yazılıyor sadece ayrıca hastayı uzman sonuçlandırır diye ibare var acil servis tebliğinde pratisyen karşılar uzman sonuçlandırır der

ilgili uzman ilk müdehaleyi yapar ve ilgili bölüme danışır .
bu klinisyen hekim arkadaşlar serviste hasta yatırmıyorlarmı_?
servis hastasında MI pulmoner emboli pnömoni akut batın olmaz diye bir kural mı var? serviste yatan hastanın karnı ağrıdığında ne yapıyorsan onu yapacaksın acildede ilk müdehale ilk tetkikler sonrada konsülte edersin ilgili uzmana
People
0
2) Cem deniz (Dr)
10.01.2015 23:57:14
Sağlıkçı, " bekara karı boşamak kolay" nasıl olsa, senin hiçbir sorumluluğun yok, boş konuşuyorsun....
People
0
3) hakan (kardiyolog)
10.01.2015 23:55:49
2002 de AK parti hükümetiyle başlayan sağlıkta dönüşüm hamlelerinin en mağdur ettiği sağlık çalışanları = UZMAN HEKİMLERDİR.
Buna rağmen aile hekimlerinin dik durmalarını destekliyorum.Zamanında Uzman hekimlerin yapması gereken birlik ve beraberliği gösterebildikleri için kutluyorum.Geçmiş yıllarda siyasi parti gibi davranan tabip odasından biz bu organizasyonu yapmasını beklemiştik.Utanç duyduğumuz tabip odası tam günü sonuna kadar destekledi. Ne zamanki tam gün yasası üniversite ve eğitim görevlerlilerine sirayet etti tabip odası çark etti,tam günün aleyhine tavır takınmaya başladı.Mevcut sendikalara hekimlerin rağbeti de maalesef yatersiz.Bu yüzden sendikalarda hekim dışı sağlık çalışanlarının sorunlarıyla daha çok ilgilenmektedir.Tabip odası misyonunu tamamlamıştır;cılız seside duyulmamaktadır.Bu anlamda özellikle uzman hekimleri temsil eden yeni bir yapılanma ihtiyacı açıktır.
People
0
4) CEMAL (DR)
10.01.2015 21:55:20
Memlekette ne hukuk kaldı, ne adalet, ne mantık, ne vicdan, ne akıl...
Makina mühendisine sen de mühendissin şu inşaatı yap; veya küçük araç şöförüne sen de şöförsün şu grayderi kullan diyebilirmisin.?
Hekimler için ise herşey mümkün.Acilde, serviste, poliklinikte, sağlık ocağında , TSM de vs vs çalışılabilirler.
Niye yönetmelik var.Daha önceki dönemlerde de çoook örnekleri var. Hepsini yazabilirim.
Akla ziyan her türlü yasa, yönetmelik hukuka hep uygun bulundu. Nasıl bir hukuk anlayamadım.
İnanın insanın aklı ile alay ediliyor.
Medimagazinde hergün yüzlerce yorumlar oluyor. Ne değişiyor? Her gün sıkıntılara yenisi ekleniyor. Sadece olaylara yorumlar. Bu kafayla çok yorum yazarız daha.
Biz bu mesleğe yeni başlarken 25 yıllık ağabeylerimize nöbet tutturmazdık. Nereden nereye....
Emeklilik zamanım gelse 3 dakika fazla çalışmak istemiyorum artık. Sayelerinde.
Sağlıkta çağ atladık ya her türlü standart var, tüm standartlara uyuyoruz. Niye acillerde sadece acil uzmanları çalışmıyor?. Acil uzmanın yeterli değilse veya yoksa niye acil açıyoruz?. Bu durum hukuki mi....
(NOT;Kemal YEŞİLÇİMEN hocamızın görüşlerine tamamen katılıyorum ve tüm hekim arkadaşlara sitesini öneriyorum.)
Saygılarla

People
0
5) Münir (Kuyumcu)
10.01.2015 15:25:56
Ben doktor değilim ama şu tezatlık değilmi uzmanlık sınavını kazanmış olan asistan acilde nöbet tutamaz ama pratisyenler ve aile hekimleri tutabilir.Ben acile gittiğimde pratisyen hekime, asistana değil uzman hekime muayene olmak istiyorum.Bir uzman hekim yakını rahatsızlanınca ona pratisyen hekiminmi yoksa uzman hekiminmi bakmasını istiyor hemen ilgili uzmanı arayıp onun görmesini istiyor vatandaşın ne suçu var.
People
0
6) Ceren (Aile hekimi)
10.01.2015 12:53:47
Ben de kendisi nöbet tutmayıp o tutsun şu tutsun diyenlere sinir oluyorum unumu eledim eleğimi Astım nöbet tutamam deyince oluyor da görevi olmayanların nöbet tutmak istememesi neden olmuyor ayrıca benim çalıştığım ilde hastanelerin acillerinde 15-20 doktor var aile hekimlerinin nöbet tutmasını bile istemediler biz sadece hastaların evlerine yakın olsun diye seçim Yatırımı Amaçlı nöbete zorlanıyoruz
People
0
7) urology dr (uz.)
09.01.2015 17:53:41
Uzman hekim genel hekimlik de yapabilir gibi saçma yorumlara çok kızıyorum. Mükemmel yapsa bile böylesine saçma ve hukuk dışı bir dayatma kabul edilemez. Hükümetin mahvettiği sağlık sisteminin cezasını hekim ödememeli. Hekim gibi son derece iyi yetişmiş, nitelikli bir meslek mensubunun emeği bu kadar kolay ziyan edilmemeli. Hekime ulaşmayı kolaylaştırıyoruz diye mesleğin saygınlığını üç paralık ettiler. Zaten siyasi iradenin vizyonu sağlığı özelleştirmek. Ama hekimi dayakla terbiye etmeye kalkan bir toplumun sağlıkta geleceği nokta maalesef parlak olmayacaktır.
People
0
8) sağlıkçı (sağlıkçı)
09.01.2015 16:26:13
cildiye uzmanının ben ekg okumasını bilmiyorum demesini benim mantığım kabullenmiyor.insan vücudunda her hastalığın birbiriyle bağlantısı ve ilgisi var bir doktorun bunu bilmesi ve insan vucuduyla ilgili anomalinin kaynağını bulması lazım cildiyeci neden trafik kazasını yönetmesin yarın o bür gün bir akraban kaza geçirse sana doktor değilmisin diye sormayacaklar mı yada bir kazaya tanık olsan ben cildiyeciyim mi diyeceksin bu sığ kafayla yok acile girmem yok , kan almam bilmem ne işten kaytarma çabaları nasıl daha rahat ederim zihniyeti
People
0
9) ats2 (dr)
09.01.2015 11:51:48
adnan bey biz mevzuyu gayet iyi anlıyoruz bence asistanın durumu uzmana da emsal teşkil eder..cildiye ya da göz uzmanının konsultasyon imkanı olmayan hastanelerde kapı nöbeti tutup trafik kazası ya da multipl travma hastalarını yönetmeye zorlanması da acilen danıştaya dava edilmeli ve yürütmeyi durdurma kararı alınmalıdır..
People
0
10) Adnan özpek (Genel Cerrah)
09.01.2015 11:23:44
Arkadaşlar lütfen meselenin ne olduğunu ve Danıştay'ın kararını okuyarak yorum yapalım. Buradaki esas sorun ve Danıştay kararı aynen şöyle:

"Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kimi dallarda tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimler, 2013 yılı içerisinde odamıza yaptıkları sözlü ve yazılı başvurularda; uzmanlık eğitimlerinin ve uzmanlık eğitimi gören hekimler olarak yürüttükleri sağlık hizmeti sunumunun yanı sıra, bu hastanenin acil servisinde de triyaj nöbeti adı altında keyfi biçimde çalışmaya zorlandıklarını dile getirmişler; bu durumun hem uzmanlık eğitiminde hem de acil sağlık hizmetleri sunumunda ciddi olumsuzluklara ve mağduriyetlere yol açtığından yakınmışlardı."
"Davaya konu nöbet uygulamasını hukuka aykırı bulan Danıştay 5. Dairesi, oy birliği ile tesis ettiği bu kararında; uzmanlık eğitimi gören hekimlerin, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete dahil edilmesine hukuken imkan bulunmadığını; öte yandan işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesinin, hekimler nezdinde telafisi güç zararlara neden olacağını, hekimlerin hukuka aykırı işlemden dolayı katlandığı durumun telafisinin olanaksız olduğu görüşüne de yer vermiştir."
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA