Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişikler ne anlama geliyor?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişikler ne anlama geliyor?
26 Mayıs 2011 00:24 - SAĞLIK SEN

 

Yapılan değişiklikler, özellikle mazeret tayinleri konusunda önemli düzenlemeler içeriyor. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, mazereti sona eren personelin alt hizmet bölgelerine tayin talep edebilme imkanı getirildi. Mazereti sona eren personelin, eski görev yerine göre alt hizmet bölgesine, eski görev yeri bulunmayanların ise görev yaptıkları yer esas alınarak alt hizmet bölgesine tayin isteyebilmesi imkanı tanındı.
 
Mazeret tayini gerçekleştiren ve tayin olduğu ilde 6 yıl çalışmış olan personele, mazeretin sona ermesi durumunda tayin isteme zorunluluğu kaldırıldı.
 
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şöyle:
 
Madde 1 - Stratejik personelin tanımından "Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen" ibaresi yürürlükten kaldırıldığından stratejik personel kavramı genişletilmiş ve tüm uzman tabip ve tabipler stratejik personel kapsamına alınmış.
 
Madde 2 - Yönetmeliğin 11. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklik ile personele ihtiyaç duyulması halinde A ve B hizmet grubuna dahil illerden C ve D hizmet grubuna dahil illere geçici görevlendirme yapılabileceğine dair düzenlemede hizmet grubu illerin kapsamı genişletilmiştir. Böylece A hizmet grubu ilden A, B, C ve D hizmet grubu illere, B hizmet grubu ilden ise B, C ve D hizmet grubu ilere görevlendirme yapılabileceği düzenlenmiştir.
 
Ayrıca aynı maddenin sonuna eklenen fıkra ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesi gereği Sağlık Bakanlığı'na görevlendirilenlerin eşleri de bunların yanına hizmet bölgesi ya da grubuna bakılmaksızın görevlendirilebilecektir. Bu düzenleme Yönetmeliğe yeni eklenmiştir.
 
Madde 3 - Yönetmeliğin 17. maddesinde yapılan değişiklik ile "diş tabipleri" de stratejik personel gibi dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın kurumlar arası naklen atanacaklar kapsamına alınmıştır.
 
Daha önceden kura şartı aranmadan atamaları yapılacakların kapsamında yer alan "Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şefler" bu kapsamdan çıkarılmıştır.
 
Maddesinin sonuna eklenen fıkra ile stratejik personelin başka kurumda çalışmakta olan eşlerinin; teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, kurumlar arası naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmayacağına dair imkan getirilmiştir.
 
Madde 4 - Yönetmeliğin 18. maddesinde yapılan değişiklikten önce mazeret tayini ile atanmış personelin mazereti sona erdiğinde görev yaptığı il 5 ve 6. hizmet bölgesinde ya da C ve D hizmet grubunda değilse C veya D hizmet grubu illerinden birine tercihleri doğrultusunda, eğer ki tercihte bulunmuyorsa resen gönderiliyordu. Mazereti sona eren personelin Yönetmeliğin 26. maddesine göre alt bölgeye tayin talepleri reddediliyordu.
 
Yeni düzenleme ile mazereti sona eren personelin alt hizmet bölgelerine tayin talep edebilme imkanı getirildi. Şöyle ki mazereti sona eren personel eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak 26. maddeye göre alt hizmet bölgesine tayin talebinde bulunabilecektir. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak alt hizmet bölgesine tayin talebinde bulunabilecektir.
 
Madde 5 - Yönetmeliğin 20. maddesine eklenen yeni madde ile aynı unvanda olan eşlerin eş durumu tayin taleplerinde C veya D hizmet grubuna tayin istemesi durumunda kıdem şartı aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır. Oysaki eski düzenlemede kıdem şartı ön koşul olduğundan aynı unvanlı eşler sıkıntı yaşamakta idi.
 
Yine aynı maddede yapılan değişiklik ile diş tabipleri ve eczacılar ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda görev yerleri kura ile belirlenecek personel kapsamından çıkarılmıştır.
 
Madde 6 - Yönetmeliğin 21. maddesinde yapılan değişiklik ile eşi vefat eden veya can güvenliği tehlikede olan personelin tayin talebi standardın uygun olması şartına bağlanmıştır. Oysaki madde metninin değişlikten önceki halinde böyle bir şart yoktu.
 
Mazereti sona eren personelin, eski görev yerine göre alt hizmet bölgesine, eski görev yeri bulunmayanların ise görev yaptıkları yer esas alınarak alt hizmet bölgesine tayin isteyebilmesi imkanı bu maddeye de eklenmiştir.
 
Ayrıca; bu Yönetmeliğin olağanüstü durumlarda yer değişikliğini düzenleyen 21. maddesine göre atananlardan çalıştığı yerde 1 yılı doldurmadan atananların mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine iade edileceğine dair hükümde yürürlükten kaldırıldı.
 
Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren Devlet hizmeti yükümlülerinin, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanacakları ilk defa Yönetmelik kapsamına alınmıştır.
 
Diş tabibi ve eczacılar görev yerleri, Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenenler kapsamından çıkarılmıştır.
 
Eşi Bağ-Kur sigortalısı olup da borcu olanların, eş durumu tayinlerinde yaşadıkları sıkıntıları önlemek adına Bağ-Kur borçlarını yapılandırmaları halinde tayin imkanı getirilmiştir.
 
Madde 7 - Yönetmeliğin 25. maddesinde yapılan değişiklik ile il müdürü, müdür ve başhekim atamalarında ve görevlendirmelerinde personel dağılım cetveline bakılma şartı kaldırılmıştır. Böylece PDC'ye bakılmaksızın yönetici atanabilecektir.
 
Madde 8 - Yönetmeliğin 30. maddesinde yapılan değişiklik ile naklen atamalarda sadece bir hukuki sebebe dayanarak tayin talebinde bulunulabileceği ve yapılan atama talebi sonuçlanmadan başka bir sebebe dayanarak başvuru yapılamayacağı şartı getirilmiştir. Böylece artık, aynı dönemde hem dönem tayini hem de mazeret nedeniyle tayin talebinde bulunulamayacak.
 
Madde 9 - Yönetmeliğe yeni bir ek madde eklenmiştir. Bu madde ile önceden sağlık mazereti ya da eş durumu ile atanan personel mazereti sona erdiğinde, tayin istemek zorundayken, artık atandığı ilde 6 yıl çalışmışsa eğer, mazereti sona erse dahi tayin istemek zorunda değildir.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) kübra ışık (uzdr)
13.11.2011 19:17:18
7 yıl mazeret tayinini gerçekleştiren aynı yerde kalacak gibi anladım. Zamanında yalan dolan bir mazeret tayini çıkartanlar yaşadı. Annem, babam hasta deyip onarı 500 km ötedeki memlekete yollayıp tayinim var diye rahat edenlere gün göründü desenize
People
0
2) hale sunal (dt)
26.07.2011 13:26:13
mesela 4.hizmet bölgesi illerden c grubundan yine c grubuna geçiş hakkı var mı? öyle anladım sanki
People
0
3) remzi doğru (doktor)
02.06.2011 03:02:48
sayın dr ht.nin yorumuna ilave; AMİİİİNNN!!!
People
1
4) aa (uzm)
01.06.2011 19:54:52
standartların uygun olması durumunda ne demek??
People
1
5) düşünen süpürge (uz dr)
30.05.2011 22:51:53
1)yıllardır gözümüzün içine baka baka yandaşlarınızı bakanlık kadrosuna çekip istedikleri yere gönderiyorsunuz
2)izmir ve ankara ya dhy ve kurum içi naklen atama kurasına hiç ankara ve izmir koymuyorsunuz; bu kadroları nasıl dolduruyorsunuz
3)kurum içi naklen atama kurasını yılda en fazla 3 kez yapıyorsunuz; evinden yurdundan ayrı insanlar eskaza puanları yetip gelmeyi umut ediyorlar; aynı kuraya batıda yıllardır çalışan birisi spor olsun diye giriyor ve hatta gitmiyor; sürgün olmayı bilirmisiniz? gün saymayı bilir misiniz? iki gurubu ayırmak bu kadar mı zor? ek kontenjan bu kadar mı zor?
4)yetmezmiş gibi istifa sonrası bir ayda girilebilen bir kuraya(açıktan atama kurasına) arkası sağlam olmayanların gözünün içine baka baka en güzel kadroları koyuyorsunuz; yetmezmiş gibi kurum içi naklen atamadan daha sık açar oldunuz son 6 ayda nedense?
5)halkı güya koruduğunuz doktor tipini de katsanız dhy ye; hem süre kısalır hem de dal budak salmaları engellenirdi; gücünüz sadece yeni mezunlara yetti nedense? madem askerlik gibi bir şey neden herkesi göndermiyorsunuz?
siz insanın içinde idealizm bırakmıyor sunuz? kötekle büyümüş insanlar insanların gönüllü olarak neler yapabilieceğini hayal edemezler.

People
0
6) ht (dr)
29.05.2011 16:27:27
Bu hükümetin tüm üyeleri ve bu iktidar partisinin tüm vekilleri inanılmaz bir vebal altındadır.ne birisinin cebinden para çalıp diğerlerinin cebine konularak kalkınılır, ne de birilerinin ayan beyan hakkı gasp edilerek diğer bir kesim memnun edilmeye çalışılarak adalet tesis edilir.her hak sahibine hakkı ayrı ayrı teslim edilir.velhasılı sizin adalet anlayışınız da kalkınma anlayışınızda yamuk.partinizin adı ile icraatlarınız kel alaka.oy yani iktidar güç ve saltanat uğruna binlerce sağlık çalışanını yıllardır mağdur etmektesiniz.mağdur olduk naralarıyla iktidara gelip bir numaralı mağdur eden eziyet eden insanlar oldunuz.allah saltanatınızı paramparça etsin ve huzurunuzu dünya ahiret kaçırsın.yaşattığınız bu acıları kat kat fazlasıyla sizin çocuk ve ailelerinize yaşatsın.millete hizmet ediyoruz, ne yani demeyin sakın.milletin tek sağlık hizmetine mi ihtiyacı var.diğer hiç bir alanda bu denli gayretiniz yok.emniyet eğitim adalet vs. hepsi rezil, hepsi sersefil.ama bu sektörde çalışanlara hiç bir düzenlemeniz,eziyetiniz yok.olmasın da zaten.temennim o değil asla.ama bu ayrımcılığınızın sebebi ortada.çünkü oyu sağlıktan alıyorsunuz ve sırf bunun için sürekli sağlık çalışanına zulmediyorsunuz.bunu herkes biliyor.sağlıkçıların ne mesai kavramı kaldı, ne memurluğu, ne aile birliği,ne huzuru...Sağlık çalışanlarına karşı müthiş bir ikiyüzlülük içerisindesiniz.Eziyet etmek adına açık bir ayrımcılık içindesiniz.bunu tüm vicdan sahibi aklı başında olan diğer memur kesimi de bilir. Allahtan temennim en az dert sahibi yaptıklarınız kadar dert sahibi olmanız....
People
0
7) mağdur uzman (uzm dr)
27.05.2011 11:09:15
ben de eşim ssk lı olduğu için tayin yaptıramayanlardanım.4 aylık çocukla çalışmaya çalışıyorum.ama stres yüzünden ne kadar verimli olurum bilmiyorum.sağlık bakanlığının bir an önce bu durumu düzeltmesini bekliyoruz.bizim ailemizle birlikte yaşamaya hakkımız yokmu acaba.sosyal devletin görevlerinden biri de aile bütünlüğünü korumak değil mi???
People
0
8) MEHMET ARMAĞAN TOY (UZ. DR)
27.05.2011 09:42:21
peki sayın bakanımıza soruyorum: binlerce doktor arkadaşım neden ailelerinden ayrı yaşıyorlar. eşi bağkur ve ssk lı olanların mazeretleri neden kabul edilmiyor. bu insanların aile kurmaya hakları yok mu? anayasa göz göre göre ihlal ediliyor, aileler bölünüyor ve buna kimsenin sesi çıkmıyor. lütfen bir allahın kuluda çıkıp şu haksızlığa dur desin. bıçak kemiğe dayandı. artık eşim ve çocuklarımdan ayrı yaşamak isssteeeemiiiiyoooruuuuum...
People
0
9) Kenan Bademci (uzm)
26.05.2011 17:53:25
iyide daha öncede 26.maddeye göre üstten alt bölgeye geciş vardı zaten...değişen ne anlamadım, bilen varsa yazsın?
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)