Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu SağlıkUygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
25 Kasım 2010 09:09 -

25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî GazeteSayı : 27766
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIKUYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu SağlıkUygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4-I) Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri;

a) 0-100 km arası mesafeler için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından ResmîGazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret TarifesiHakkında Tebliğ’de (bundan sonra “ÜTHT” şeklinde kısaltılacaktır.) yer alan Karayoluyla Şehirlerarası YolcuTaşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde (bundan sonra “Ücret Tarifesi” şeklinde anılacaktır) 101-115 km arası mesafe için belirlenen tutarın,

- 0-25 km arası mesafeler için 0,4

- 26-50 km arası mesafeler için 0,5

- 51-75 km arası mesafeler için 0,7

- 76-100 km arası mesafeler için 0,8

katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden,

b) 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT’ nde yer alan Ücret Tarifesiesas alınarak ödenecektir.

(4-II) Ücret Tarifesini değiştiren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut tarifeler geçerli olacaktır. Yenidenbelirlenecek tarifelerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulacaktır.”

MADDE 2 – SUT’un 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının f bendinin birinci maddesi aşağıdaki şekildeyeniden düzenlenmiştir.

“f) Rituksimab;

1 – Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.”

MADDE 3 – SUT’un 6.2.24 numaralı maddesine, 6.2.24.D numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“6.2.24.D – Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım tedavisinde

(1) Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları, kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuksağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”

MADDE 4 – SUT’un 6.2 numaralı maddesine, 6.2.39 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“6.2.39. Kseroderma Pigmentosum tedavisinde güneşten koruyucu kremlerin kullanım ilkeleri

(1) Kseroderma Pigmentosum tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremlerin bedelleri aylık 162 Türk Lirasınıgeçmemek kaydıyla sağlık kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından şahıs bazında ödenir.

(2) Bu kremler, 3. basamak sağlık tesislerinde düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman hekiminin bulunduğusağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm sağlık tesislerinde cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylıkdozda reçete edilebilir.

(3) Bu kremler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini de etkin şekilde bloke eden, SPF en az 30 olan, fiziksel (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) ve/veya kombine filtre içeren özelliklerde olmalıdır.”

MADDE 5 – SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

a) 7.1.4 numaralı maddesine, 7.1.4.5 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“7.1.4.5. Kinagolit*”

b) 9.2 numaralı maddesine, 9.2.20 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“9.2.20. Mikofenolat mofetil*”

c) 10.3 numaralı maddesine, 10.3.3 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“10.3.3 Blefarospazm

10.3.3.1 Botulismus toksini Tip A”

d) 13 numaralı maddesine, 13.9 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.

“13.9 Epidermodisplasia verruciformis

13.9.1. İnterferon*

13.9.2. Asitretin*”

e) 15 numaralı maddesine, 15.14 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler ilave edilmiştir.

“15.14 Pierre Robin Sendromu

15.14.1 Oral ve enteral beslenme ürünleri”

MADDE 6 – SUT eki Ek-2/A listesinin “1-B) – 3. Kuşak Sefalosporinler” maddesine aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

112SeftibutenKY

MADDE 7 – SUT ekindeki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde” (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye yeni kayıt edilen ilaçların belirlenen fiyatları bu Tebliğ eki Listede yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi 15/12/2010 tarihinde,

b) 4 üncü ve 7 nci maddeleri, 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

FİYATLARI GÜNCELLENEN VE YENİ EKLENEN YURT DIŞI İLAÇLAR
 BARKODUİLAÇ ADIETKEN MADDEEŞDEĞER GRUBUFİYATI
11111111100625ELAPRASE 2 MG/ML 3 ML.AMP .Idursulfate 6 mg / 3 mlI256A2.925,00 €
21111111100415TAMBOCOR 100 MG. 50 TB.Flecainide Acetat 100 mg tbI069A21,50 €
31111111100246TAMBOCOR 100 MG. 60 TB.Flecainide Acetat 100 mg tbI069A37,50 €
41111111100244TAMBOCOR 100 MG. 100 TB.Flecainide Acetat 100 mg tbI069A39,50 €
51111111100009ALKERAN 50 MG.1AMP.Melphalan 50 mg ampI107A40,50 €
61111111100265ELMİRON 100 MG.100 TB.Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tbI131C155,00 €
71111111100043ARTANE 2 MG. 50 TB.Trihexyphenidyl 2 mg tbI177A1,95 €
81111111100691FUZEON 90 MG/ML. 60 AMP.Enfuvirtide 90 mg/ ml ampulI285A1.805,20 €
91111111100410ONCASPAR 3750 IU 1 AMP.PEG- Asparaginase 3750 IU ampI127A1.090,20 €
101111111100823ACTEMRA 80 MG.4 ML.1 AMP.Tocilizumab 80 mg.amp .I359A220,00 €
111111111100824ACTEMRA 400 MG.20 ML.1 AMP.Tocilizumab 400 mg.amp .I359B1.050,00 €
121111111100825GLYCOSADE 60 G.TOZ 30 SAŞEAmylopectin 60 g.saşeI360A139,00 €
131111111100826L-GLYCİNE 16 OZ.L- Glycine 16 oz . tozI361A27,70 €
141111111100827XENBİLOX 250 MG. 100 KAP.Kenodeoksikolik asit 250 mg kapsülI272A735,00 €
151111111100828IDEBENON 150 MG 60 KAPSÜLIdebenon 150 mg tabI220B49,80 €
161111111100829VUMON 50 MG.5 ML.10 AMP.Tenipozid 50 mg ampI230A118,50 €

 

Memurlar.net

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)