Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu SağlıkUygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
25 Kasım 2010 -

25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî GazeteSayı : 27766
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIKUYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu SağlıkUygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4-I) Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri;

a) 0-100 km arası mesafeler için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından ResmîGazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret TarifesiHakkında Tebliğ’de (bundan sonra “ÜTHT” şeklinde kısaltılacaktır.) yer alan Karayoluyla Şehirlerarası YolcuTaşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde (bundan sonra “Ücret Tarifesi” şeklinde anılacaktır) 101-115 km arası mesafe için belirlenen tutarın,

- 0-25 km arası mesafeler için 0,4

- 26-50 km arası mesafeler için 0,5

- 51-75 km arası mesafeler için 0,7

- 76-100 km arası mesafeler için 0,8

katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden,

b) 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT’ nde yer alan Ücret Tarifesiesas alınarak ödenecektir.

(4-II) Ücret Tarifesini değiştiren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut tarifeler geçerli olacaktır. Yenidenbelirlenecek tarifelerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulacaktır.”

MADDE 2 – SUT’un 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının f bendinin birinci maddesi aşağıdaki şekildeyeniden düzenlenmiştir.

“f) Rituksimab;

1 – Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.”

MADDE 3 – SUT’un 6.2.24 numaralı maddesine, 6.2.24.D numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“6.2.24.D – Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım tedavisinde

(1) Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları, kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuksağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”

MADDE 4 – SUT’un 6.2 numaralı maddesine, 6.2.39 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“6.2.39. Kseroderma Pigmentosum tedavisinde güneşten koruyucu kremlerin kullanım ilkeleri

(1) Kseroderma Pigmentosum tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremlerin bedelleri aylık 162 Türk Lirasınıgeçmemek kaydıyla sağlık kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından şahıs bazında ödenir.

(2) Bu kremler, 3. basamak sağlık tesislerinde düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman hekiminin bulunduğusağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm sağlık tesislerinde cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylıkdozda reçete edilebilir.

(3) Bu kremler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini de etkin şekilde bloke eden, SPF en az 30 olan, fiziksel (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) ve/veya kombine filtre içeren özelliklerde olmalıdır.”

MADDE 5 – SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

a) 7.1.4 numaralı maddesine, 7.1.4.5 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“7.1.4.5. Kinagolit*”

b) 9.2 numaralı maddesine, 9.2.20 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“9.2.20. Mikofenolat mofetil*”

c) 10.3 numaralı maddesine, 10.3.3 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“10.3.3 Blefarospazm

10.3.3.1 Botulismus toksini Tip A”

d) 13 numaralı maddesine, 13.9 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.

“13.9 Epidermodisplasia verruciformis

13.9.1. İnterferon*

13.9.2. Asitretin*”

e) 15 numaralı maddesine, 15.14 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler ilave edilmiştir.

“15.14 Pierre Robin Sendromu

15.14.1 Oral ve enteral beslenme ürünleri”

MADDE 6 – SUT eki Ek-2/A listesinin “1-B) – 3. Kuşak Sefalosporinler” maddesine aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

112 Seftibuten KY

MADDE 7 – SUT ekindeki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde” (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye yeni kayıt edilen ilaçların belirlenen fiyatları bu Tebliğ eki Listede yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi 15/12/2010 tarihinde,

b) 4 üncü ve 7 nci maddeleri, 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

FİYATLARI GÜNCELLENEN VE YENİ EKLENEN YURT DIŞI İLAÇLAR
  BARKODU İLAÇ ADI ETKEN MADDE EŞDEĞER GRUBU FİYATI
1 1111111100625 ELAPRASE 2 MG/ML 3 ML.AMP . Idursulfate 6 mg / 3 ml I256A 2.925,00 €
2 1111111100415 TAMBOCOR 100 MG. 50 TB. Flecainide Acetat 100 mg tb I069A 21,50 €
3 1111111100246 TAMBOCOR 100 MG. 60 TB. Flecainide Acetat 100 mg tb I069A 37,50 €
4 1111111100244 TAMBOCOR 100 MG. 100 TB. Flecainide Acetat 100 mg tb I069A 39,50 €
5 1111111100009 ALKERAN 50 MG.1AMP. Melphalan 50 mg amp I107A 40,50 €
6 1111111100265 ELMİRON 100 MG.100 TB. Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tb I131C 155,00 €
7 1111111100043 ARTANE 2 MG. 50 TB. Trihexyphenidyl 2 mg tb I177A 1,95 €
8 1111111100691 FUZEON 90 MG/ML. 60 AMP. Enfuvirtide 90 mg/ ml ampul I285A 1.805,20 €
9 1111111100410 ONCASPAR 3750 IU 1 AMP. PEG- Asparaginase 3750 IU amp I127A 1.090,20 €
10 1111111100823 ACTEMRA 80 MG.4 ML.1 AMP. Tocilizumab 80 mg.amp . I359A 220,00 €
11 1111111100824 ACTEMRA 400 MG.20 ML.1 AMP. Tocilizumab 400 mg.amp . I359B 1.050,00 €
12 1111111100825 GLYCOSADE 60 G.TOZ 30 SAŞE Amylopectin 60 g.saşe I360A 139,00 €
13 1111111100826 L-GLYCİNE 16 OZ. L- Glycine 16 oz . toz I361A 27,70 €
14 1111111100827 XENBİLOX 250 MG. 100 KAP. Kenodeoksikolik asit 250 mg kapsül I272A 735,00 €
15 1111111100828 IDEBENON 150 MG 60 KAPSÜL Idebenon 150 mg tab I220B 49,80 €
16 1111111100829 VUMON 50 MG.5 ML.10 AMP. Tenipozid 50 mg amp I230A 118,50 €

 

Memurlar.net

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA