DERNEKLER

Tüm Dernekler

Akademik Geriatri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Arıoğul
14 Şubat 2010, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Arıoğul

METE GENERALOĞLU-ANKARA

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Geriatri alanında ülkemiz standartlarının yükselmesi konusunda çalışmalarda bulunmak amacıyla 2005 yılında Ankara'da, 7 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle Akademik Geriatri Derneği kurulmuştur. Derneğimizin merkezi Ankara'dadır.
Derneğimizin amaçları; üyelerinin geriatri bilim dalında araştırma, eğittim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak ve geriatri eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Derneğimiz bu bağlamda yaşlı insanlara sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Geriatrinin dünya örneklerinde olduğu gibi iç hastalıkları ana bilim dalına bağlı geriatri çatısı altında, geriatri ekibinin diğer üyeleri olan fizyoterapistler, psikologlar, beslenme uzmanları, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, huzurevi hekimleri ile beraber gelişmesini amaçlamaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Akademik Geriatri Derneği, değişik platformlarda geriatrinin sorunlarını dile getirmekte ve gelişmesi için çözüm önerileri üretmektedir. Derneğimiz, geriatri bilim dalının sorunlarını ve ülkemizdeki yaşlılık politikaları ile ilgili bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde oluşturulan komisyon ve çalıştaylarda aktif olarak bulunmakta, geriatri ile ilgili konularda sağlık hizmetlerinin standartlarının saptanması ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik görüşler sunmaktadır.
Derneğimiz toplumda yaşayan yaşlıların sağlığı ve yaşam kalitesi konusunda çalışmalarda bulunmaktadır. Ankara ilinde bulunan özel ve resmi huzurevleri sağlık personelinin eğitimi ile ilgili aylık toplantılar düzenlemektedir. Yine derneğimiz üyesi multidisipliner ekip üyesi bölümlerin koordine ettiği "Huzurevi ve Bakımevleri Toplam Kalite Yönetimi" başlıklı DPT projesi ile bu kurumlarda verilen sağlık ve bakım hizmeti standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmuştur.
Derneğimiz yaşlı sağlığı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalara ve geriatri tezlerine destek vermektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Her ne kadar geriatri resmi olarak yalnızca iç hastalıkları ana bilim dalının bir yan dalı olsa da, yaşlı sağlığı ile ilgilenen bir çok bilim dalının ortak hareket ettiği multidisipliner bir yapısı vardır. Bu itibarla geriatri alanında hizmet veren değişik disiplinlerden birçok sivil toplum kuruluşu mevcuttur. Ancak ülkemizdeki iç hastalıkları uzmanı geriatristlerin tamamına yakınını bünyesinde toplayan tek dernek Akademik Geriatri Derneğidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimizin üyeleri geriatrist veya iç hastalıkları uzmanı kişilerdir. Ayrıca, üyelikleri yönetim kurulunca kabul edilen geriatrist dışındaki geriatri ekibi üyeleri içinde yer alan içerisinde fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı, psikolog, hemşire, iç hastalıkları asistanı, pratisyen hekim, huzurevi hekimi ve diğer tıp ana bilim dalları uzmanları kişiler de derneğimize fahri üye olabilmektedir. Derneğimizin şu anda 105 üyesi bulunmaktadır.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye'deki geriatristlerin tamamına yakını derneğimizin üyesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Tüzük gereği genel kurul ve üye seçimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Son genel kurul tarihi 3 Haziran 2009'dur.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin yayın organı, Akademik Geriatri dergisidir. Dergimiz yaşlıları ilgilendiren sorunların güncel akademik yayınlar ve kılavuzlar eşliğinde yeniden ele alınması ve bu bilgilerin pratiğimize yansıtılmasında katkı sağlamak amacıyla 2009 yılı Ocak ayında yayın hayatına başlamış ve her biri geriatri alanında seçkin yeri olan meslektaşlarımızın akademik çalışmalarıyla bu yıl üçüncüsü basılmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin, geriatri dalında çalışan veya ilgi duyan doktorların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine çalışması ve bu bağlamda sürekli tıp eğitimi çerçevesinde her yıl ulusal ve uluslararası katılımlı bir kongre düzenlenmektedir. Son kongre Akademik Geriatri 2009 adı ile 20-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya'da 753 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği [European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)]'nin yanı sıra, yaşlı bakımı ve tedavisiyle ilgili çok sayıda dernek ve kurumda kongreye destek ve katkıda bulunmuştur. 2010 yılında düzenlenecek kongre ise Geriatri 2010 Kongresi adı ile 26-30 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecektir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin hipertansiyon, demans, osteoporoz, nûtrisyon çalışma grupları bulunmaktadır.
Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz EUGMS'nin gözlemci üyesidir. EUGMS her yıl düzenlenen ulusal kongremize destek vermektedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin gelirlerini üyelik aidatları, bağışlar ve toplantı-kongre düzenleme gelirleri oluşturmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor?
Derneğimizin yönetim kurulu tarafından belirlenen yıllık bir üyelik aidatı bulunmaktadır. Bu aidatlar dernek toplam gelirlerinin küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Geriatri eğitimini iç hastalıkları eğitimi ile bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. İç hastalıkları nosyonuna hakim olmadan geriatri uzmanlığından söz edilemez. Bu bağlamda ülkemizde de geriatri, iç hastalıkları ana bilim dalının bir yan dalıdır. 18 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe alınan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne göre geriatri uzmanlığı süresi, 4 yıl iç hastalıkları eğitimi sonrası Üç yıldır. Yandal sınavını kazananlar eğitime başlamaktadır. 3 yıllık eğitim süresi yeterli olup, bu süre ABD'deki geriatri eğitim süresi ile örtüşmektedir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Geriatri ülkemizde nispeten yeni bir bilim dalı olması nedeniyle henüz ihtiyacı karşılayacak sayıda geriatrist bulunmamaktadır. Fakat üniversitelerimiz iç hastalıkları ana bilim dallarına bağlı geriatri ünitelerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu ünitelerin geriatri uzmanlık eğitimi verebilecek düzeye gelmesi ile geriatrist açığının hızla kapatılacağını düşünmekteyiz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Akademik Geriatri Derneği gelişmiş ülke modellerinde olduğu gibi ülkemizde de geriatrinin etkin bir hale getirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışmalarını aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Yakın plan hedeflerimiz arasında EUGMS ile Gerontoloji Derneğine üyelik, düzenli olarak gerçekleştirilen yıllık ulusal kongrelerimize çok daha fazla sayıda yaşlı sağlığı ile ilgilenen sağlık çalışanlarının katılımının sağlanması ve Akademik Geriatri Derneğinin uluslararası indekslere girmesi sayılabilir.

Derneğin Kuruluş Tarihi:
2005

Üye Sayısı:
105

Derneğin şubeleri:
Antalya

Yayınlar:
Geriatri ve Gerontoloji Kitabı
Akademik Geriatri Dergisi

Adres:
Enez Sokak, Güven Çarşısı No: 21/176 Samanpazarı/Ankara

Telefon:
0 312 305 15 38

Web Adresi:
www.akademikgeriatri.org

Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu

Genel Başkan:
Prof. Dr. Servet Arıoğul

Genel Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Teslime Atlı

Genel Sekreter:
Uzm. Dr. Zekeriya Ülger

Sayman:
Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçerler
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
Prof. Dr. Ender Terzioğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Uzm. Dr. Meltem Halil
Uzm. Dr. Burcu Balam Yavuz
Uzm. Dr. Murat Varlı
Uzm. Dr. Mine Durusu
Uzm. Dr. Aslı Çurgunlu
Prof. Dr. İhsan Ertenli
Prof. Dr. Tanju Beger

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Sedat Kiraz
Uzm. Dr. Sevgi Aras
Doç. Dr. Şerife Gül Öz

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Gülay Sain Güven
Prof. Dr. Yunus Erdem
Prof. Dr. Mustafa Arıcı


15/02/2010
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer