DERNEKLER

Tüm Dernekler

Biyoistatistik Derneği
  Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Biyoistatistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu
18 Mart 2013, Pazartesi

 

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

 

Biyoistatistik bilim dalları YÖK tarafından 1981 yılında kurulmuştur. 1993 yılından itibaren de, yine YÖK tarafından ana bilim dalına dönüştürülmüştür. Derneğimiz 1997 yılında 11 üye tarafından kurulmuştur.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

 

Derneğimizin kuruluş ve çalışma amaçları şunlardır: Biyoistatistikçiler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, mesleki sorunların çözümlenmesi, mesleki gelişmenin sağlanması için çalışmalar yapmak,  biyoistatistikçiler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,  üyelerinin haklarını korumak, bilimsel erklerini yükseltmek, mesleki sorunların çözümlenmesi konusunda araştırma ve çalışmalar yapmak, üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek için konferans, sempozyum, panel, seminer vb. yapmak, ülkemizde hekim ve diğer sağlık personelinin mezuniyet sonrası eğitimine kurslar, seminerler ve toplantılar düzenleyerek katkıda bulunmak ve bilimsel erklerini yükseltmek, yapılacak bilimsel çalışmalara danışmanlık yapmak, bilimsel yayınlar yapmak.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

 

Biyoistatistik alanında hizmet veren başka dernek bulunmamaktadır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

 

Derneğimize en az biyoistatistik alanında lisansüstü derslerini tamamlayarak tez aşamasına gelmiş olanlar üye olabilir.  Üye sayımız 110’dur.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

 

Üye olabilme ölçütlerini sağlayan biyoistatistikçilerin tamamına yakını Derneğimize üyedir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

 

Genel kurul ve üye seçimleri tüzüğümüz gereği iki yılda bir haziran ayında yapılmaktadır. En son seçimler 9 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

 

Derneğimiz tarafından periyodik olarak yayımlanan bir dergimiz bulunmamaktadır.

 

Derneğinizin yeterlik kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

 

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

 

Derneğimiz bünyesinde oluşturulmuş bir yeterlik kurulu şu an için bulunmamaktadır. Bu nedenle de sınav yapılmamaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

 

Her yıl farklı bir üniversitenin tıp fakültesinde biyoistatistik ana bilim dalı ile birlikte ulusal/uluslararası katılımlı biyoistatistik kongresi düzenlenmektedir. Her yıl aksatılmadan yapılmasına özen gösterdiğimiz kongrelerimizin sonuncusu Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 4-7 Eylül 2012 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilmiştir. Kongre öncesinde düzenlenen dört adet kursa üyelerimiz ve farklı branşlardan 100’ün üzerinde katılım olmuştur.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

 

Derneğimiz bünyesinde oluşturulmuş herhangi bir bilimsel kurulumuz bulunmamaktadır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

 

Dernek olarak üye olduğumuz herhangi bir uluslararası örgüt henüz bulunmamaktadır.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Dernek gelirlerini üyelerimizden aldığımız aidatlar ve yapılan bağışlar oluşturmaktadır.

 

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor?

 

Dernek gelirlerinin küçük bir bölümü aidat gelirlerinden oluşmaktadır. Üyelerimizin çok az bir kısmı aidatlarını düzenli ödemektedir.

 

Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

 

Aidatlarını ödemeyen üyelerimize herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

 

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin süresi yeterlidir.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

 

Yeni açılan tıp fakülteleri ve kurulan ana bilim dallarının sayısının artması nedeni ile biyoistatistik alanında yetişmiş eleman eksikliği bulunmaktadır.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

 

Kamu yararı statüsü için girişimler; uluslararası örgütlerle iş birliği; periyodik bir yayın çıkartılması; dernek web sayfasının oluşturulması ve web sayfasında biyoistatistikle konusunda araştırmacıların gereksinim duyduğu temel bilgilerin verilmesi;   genç biyoistatistikçilerin gelişmelerine katkı sağlamak için eğitimler ve birlikteliğin sağlanması için sosyal programlar düzenlenmesi; biyoistatistik, iyi klinik uygulamalar, sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri vb. konularda kursların, seminerlerin daha fazla yaygınlaştırılması.

 

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:     1997

Üye Sayısı:                            110

Kamu Yararı Statüsü:           Yok

Yayınlar:                                Yok

Derneğin Şubeleri :               Yok

Adres:                                    Özveren Sok. No: 14/11 Maltepe/Ankara

Telefon:                                 0 312 232 62 73

Faks:                                      0 312 232 62 73

Web Adresi :             www.biyoistatistikdernegi.org.tr

 

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:                     Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu

Başkan Yardımcısı:   Doç. Dr. Ersin Öğüş

Genel Sekreter:        Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Sayman:                     Doç. Dr. Erdem Karabulut

 

Yönetim Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. S. Kenan Köse

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:     

Doç. Dr. Pınar Özdemir Geyik

Doç. Dr. Selim Yavuz Sanisoğlu

Doç. Dr. Beyza Akdağ

Doç. Dr. Derya Öztuna

Dr. Beyza Doğanay Erdoğan

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:      

Doç. Dr. Pınar Özdemir Geyik

Doç. Dr. Selim Yavuz Sanisoğlu

Doç. Dr. Beyza Akdağ

Doç. Dr. Derya Öztuna

Dr. Beyza Doğanay Erdoğan

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:             

Prof. Dr. Reha Alpar

Doç. Dr. Ayşe Canan Yazıcı  

Yrd. Doç. Dr. Mesut Akyol

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:  

Dr. Jale Karakaya

Can Ateş

Erdal Coşgun

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer