DERNEKLER

Tüm Dernekler

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızınbu haftaki konuğu, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Peyami Cinaz
08 Ocak 2013, Salı

 

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini kısaca anlatır mısınız?

Derneğimiz, İstanbul Üniversitesindeki Hocalarımız Remide Olcay Neyzi, Sezer Hatemi, Hülya Günöz, Hatice Nurçin Saka, Rüveyde Bundak, Fatma Feyza Darendeliler, Oya Ercan ve Firdevs Baş tarafından 1994 yılında Pediatrik Endokrinoloji ve Okzoloji Derneği adıyla  kurulmuştur. 2007 yılında yapılan genel kurulda Derneğimizin ismi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak değiştirilmiştir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Çocuk endokrinolojisi ve diyabetle ilgili her konuda bilimsel ve sosyal faaliyetler yapmaktayız.  Bu amaçla her yıl ulusal çocuk endokrinoloji kongresi  yapıyoruz. Bütün çocuk endokrin camiasını ve bu konuya ilgi duyan pediatristleri kongrelerimizde bir araya getiriyoruz. Ayrıca, iki yılda bir belirlediğimiz güncel konular çerçevesinde sempozyumlar  düzenliyoruz. Bunun dışında, üç dört yıldır her sene önemli olguların sunulduğu ve tartışıldığı olgu sunumları toplantıları yapmaktayız.

Dernek olarak bilimsel anlamda başlattığımız, genç arkadaşlara yurt dışı eğitim desteği sağlamak yönünde bir çalışmamız var; bu, 5-10 bin TL arasında bir maddi destek.  Etki faktörü 20’nin üzerinde olan dergilerde yayın yapmış hocalarımızın devam eden projelerine 50 bin TL’ye kadar destek vermekteyiz.  Kongremizde her yıl sunulan sözel ve poster bildirilerden dereceye giren, bunun yanı sıra Derneğimiz  üyelerinin SCI ve SCIE kapsamındaki dergilerde yaptıkları  yayınlara para ödülü  veriyoruz. Son iki yıldır “Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology” adıyla bilimsel bir dergi  çıkartmaktayız. Oldukça aktif olan www.cocukendokrindiyabet.org  isimli Derneğimiz web sitesinden Derneğimiz üyeleri, halkımız tarafından sorulan yüzlerce soruya ücretsiz olarak cevap vermekte ve onları  çocuk endokrinoloji ve diyabet konularında aydınlatmakta. Çıkardığımız “Çocuk Endokrin Diyabet Magazin Dergisi” ile hem temel sağlık hizmetleri personeline eğitim hizmeti verilmekte hem de Derneğimizin faaliyetleri tüm Türkiye’ye duyurulmakta.

Tüm bunların dışında, her yıl yapılan diyabet kamplarına maddi destek sağlamaktayız. Van’da meydana gelen depremde zor durumda kalan meslektaşlarımız için prefabrik bir konut bağışımız oldu.

Derneğimiz ayrıca, çocuk endokrinoloji ve diyabet konularında çok sayıda kitap çıkarmaktadır. Editörlüğünü Prof. Dr. Selim Kurtoğlu’nun yaptığı “Yenidoğan Çocuk Endokrin Aciller” kitabı İngilizce olarak da basılacak ve yurt dışında da dağıtımı yapılacaktır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Bizimle birlikte Çocuk ve Adölesan Diyabetikler Derneği, Çocuk Ergen ve Obezite Derneği gibi bazı dernekler de üyelerimiz tarafından  kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir.. Ancak bu alanda ana dernek, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğidir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize özellikle çocuk endokrinoloji uzmanları ve çocuk endokrinolojisi yan dal yapanlar üye olmaktadır. Şu an üye sayımız 188’dir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Alanımızla ilgili hekimlerin tamamı Derneğimize üye diyebilirim.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul seçimlerimiz üç yılda bir yapılıyor. En son seçimler Haziran 2011 tarihinde yapıldı.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Editörlüğünü Yönetim Kurulu üyemiz  Prof. Dr. Feyza Darendeliler’in yaptığı ”Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology” adıyla İngilizce yayımlanan, ”PubMed”de yer alan ve yakında SCI’ye gireceğini umduğumuz, uluslararası alanda yer almak amacıyla yayın hayatına soktuğumuz  bir dergimiz var.  Ayrıca, sosyal  içerikli “Çocuk Endokrin Diyabet Magazin” dergisi periyodik olarak çıkarılmakta.

 

Derneğinizin yeterlik kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

Yeterlik kurulumuzu oluşturduk. Ancak resmi hale getiremediğimiz için henüz faaliyete sokamadık. Yakın bir gelecekte yeterlik kurulunu yaşama geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konudaki her türlü hazırlığımızı tamamlamış durumdayız.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Her yıl ulusal kongremizi yapıyoruz. Bunu her yıl bir üniversite üstleniyor. Samsun’da yapılan bu yılki toplantının ev sahipliğini Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı  üstlendi.  2013 kongresi Edirne’de Trakya Üniversitesi öncülüğünde yapılacak.  Ayrıca, iki yılda bir de sempozyum düzenliyoruz.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

”Diyabet”, Kemik Sağlığı”, “Büyüme”, “Tiroid”, “Turner Sendromu”, “Konjenital  Adrenal  Hiperplazi”,  “Ergenlik”, “Obezite”, “Cinsel  Farklılaşma Bozukluğu”, “Hirsutizm” ve Endokrin Hipertansiyon”, “Endokrin Bozucular” gibi pek çok alt çalışma grubu bulunmakta.  Bu gruplar şu anda Türkiye’de kullanılmak üzere uzlaşı rehberleri hazırlanması konularında çalışmalar yapıyorlar. Diyabet çalışma grubumuz  Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa “Okulda Diyabet Programı”nı başarı ile sürdürmekte.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Çoğu üyemiz  ESPE,  ISPAD, ENDO, APPES  gibi uluslararası derneklere üyedir.  Bazı üyelerimiz bu derneklerin yönetim kurullarında ve diğer ana kurullarında yer almaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Alanımızla ilgili uzmanlık eğitim süresi üç yıl. Bu bizce yeterli bir süre.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya  fazlalık söz konusu mu?

Türkiye’deki tüm üniversiteler, hatta merkezi yerlerdeki eğitim hastanelerinde ve bazı devlet hastanelerinde  çocuk endokrin uzmanı mevcut. Sayı bence son derece yeterli, ancak dağılımda bir yetersizlik olabilir. Başlarda endokrinoloji alanında çok yetersiz sayıdaydık. Ancak, 2000’li yıllara gelindiğinde özellikle son dört beş yıldır oldukça hızlı ve plansız bir artış yaşanmakta. Şu an birçok Avrupa ülkesini katlamış durumdayız. Bu rahatsızlık verici bir durum. Türkiye için bu alanda gerekli olan hekim sayısı ne kadardır, diye yapılan hiçbir çalışma yok. Bu konuya belli ölçütler getirilmeli. Derneğimiz bu standartları belirlemek üzere bir kurul kurdu. Bu kurul yaklaşık iki üç yıllık bir çalışma sonucunda oluşturduğu ölçütleri Sağlık Bakanlığına bildirdi. Dağılım yapılırken bu raporların da mutlaka göz önüne alınması gerekiyor.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Kısa vadede Derneğimizin etkinliğini daha da iyi bir noktaya getirmek ve özellikle de çocuk endokrinolojisi alanında Türkiye’nin ne kadar hekime ihtiyacı var, bunu belirlemek hedefimiz diyebilirim. Uzun vadede ise çocuk endokrinolojisi alanının erişkinden tamamen ayrı olduğunu fikrini Bakanlık bünyesinde ve toplum nezdinde iyice yerleştirmek istiyoruz. Yine, bilimsel çalışma anlamında genç arkadaşlarımızı gerek maddi gerekse manevi yönden desteklemeye devam edeceğiz.  Çok-merkezli çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışma gruplarımız yoğun olarak çalışıyor.

Ayrıca, Türkiye’de bulunmayan ve endokrinoloji alanında sık kullanılan ilaçların temini konusunda Derneğimizin bazı girişimleri var. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile bu konuda görüşmelerimiz oldu. İleriki zamanlarda bazı önemli ilaçları alıp ilgili birimlere dağıtacağımızı ümit ediyoruz. Bütün bunlarla birlikte, alanımızla ilgili bazı hastalıkların Türkiye’deki durumunu değerlendirmek, sıklığını bulmak, Türkiye’deki endokrinolojik durumun haritasını çıkarmak da uzun vadeli hedeflerimiz arasında.  Sınavlara giren diyabetli çocukların sorunları ile ilgili ÖSYM ile görüşmeler yapıyoruz.  Çocuk endokrinoloji hekimlerinin yaptıkları işlemlerin puanlandırılmasında ve yazdıkları ilaçlarla ilgili bazı sıkıntılar var. Bu konularda  SGK ile görüşmeler yapıyoruz.

 

Teşekkürler.

 

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1994

Üye Sayısı:

188

Süreli  Yayınlar:

“Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology”

Çocuk Endokrin Diyabet Magazin

Kitaplar:

Pediatrik Endokrinoloji Kitabı

Çocuk ve Adölesanda Endokrin Testler Kitabı

Yenidoğanın Endokrin Sorunları

Çocuk Endokrin Aciller (Baskıda)

   Temel Çocuk Endokrinoloji (Baskıda)

Cinsel  Farklılaşma Kusurları (Baskıda)

 

Adres:

Nevbahar Mah. Ahmet Hikmet Sok. Yayla Apt. No:21 Fındıkzade-İstanbul

Telefon:  0 212 525 25 15

Faks: 0 212 533 13 83

Web Adresi:

www.cocukendokrindiyabet.org

 

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu

 

Genel Başkan:

Prof. Dr. Peyami Cinaz

 

Genel Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Feyza  Darendeliler

 

Genel Sekreter:

Doç. Dr. Bumin N. Dündar

 

Sayman:

Prof. Dr. Behzat Özkan

Üye: Doç. Dr. Ayhan Abacı

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Uzm Dr. Metin Yıldız

Prof. Dr. Firdevs Baş

Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek

Prof. Dr. Ayşehan Akıncı

Doç. Dr. Semra Çetinkaya

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

Prof. Dr. Murat Aydın

 Prof. Dr. Rüveyde Bundak

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Prof. Dr. Aysun Bideci

Prof. Dr. Şükran Darcan

Prof. Dr. İffet Bircan

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) engin güler (zabıta)
28.09.2014 21:55:00
Benim 9 yasında oğlum 6 yıldır diyabetli karbonhidrat sayımını nerede yaptirabilirim.bir türlü çözemedim doktormu yoksa diyetisyenmi bize yardimci olacak

People
4
2) Elif koşar (İşci)
11.05.2014 07:11:35
Zor durum getrıdığım annemi hayata döndüren hocalarımıza sonsuz teşekürler sayın yusuf şükrü çağlar hocam ve ihsan doğan hocam bı anneler gününde hastanenızde annemle birlıkda olmak onun iyiye gittimi görmek önce allah sonra sizler sayesındedır allahda sizlerı sevdiklerinizden ayırmasın ve ayrıca çalışan yardımcı olan tüm personel hepinize çok teşekürler başarılarınızın devamını dilerım
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer