DERNEKLER

Tüm Dernekler

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
21 Aralık 2010, Salı

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ÇEHAD) 30 Temmuz 1998 tarihinde Bursa’da kuruldu. İlk kongresini 2-5 Aralık 1999 tarihleri arasında (1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) Bursa’da yaptı. Daha sonra iki yılda bir olmak üzere, kongre ara yılları değişik bölgelerde simpozyumlar yapmaktadır.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek genel faaliyetler şunlardır:

Çocuklar hasta olmadan koruma yöntemleri öğretmek (anne-baba eğitimi), ilk ve orta öğretimde öğrenci ve öğretmenlere eğitim vermek, yardımcı sağlık personeli (ebe, hemşire ve sağlık memuru) ile hekimlere (pratisyen, doktor ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı) hizmet içi ve mezuniyet sonrası (post graduate) eğitim vermek, devletin bu konular ile ilgili resmi kurumları ile iş birliği yapmak.

Tıp fakülteleri ve ihtisas hastanelerinin bu konu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bilim dalları ile iş birliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.

Bilimsel kongreler, seminerler düzenlemek ve yayın yapmak, medya kuruluşları ile iş birliği yaparak halkı eğitmek.

Aşılama programlarını ve bu konudaki yenilikleri anlatmak.

Avrupa Ekonomik Topluluğu üyelerinin üyesi olduğu “Eurapean Society for Pediatric İnfectious Diseases (ESPID)” ve diğer ülkelerin benzeri kuruluşları ile iş birliği yaparak, bu kurulların üyesi olmak.

Türkiye’de görev yapan çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile bilgi alışverişinde bulunmak ve müşterek toplantılar düzenlemek.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Bildiğimiz kadarıyla alanımızla ilgili olarak hizmet veren ÇEHAD dışında başka bir dernek bulunmamaktadır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. ve 16. maddelerinde sayılan kısıtlamalardan birine sahip olmayan, Türk vatandaşı olan ya da Türkiye’de oturma müsaadesine sahip kişiler ile ağır bir suçtan sabıkalı olmayanlar derneğimize üye olarak kabul edilebilmektedir.

Şu anki üye sayımız 85’tir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlığını alan tüm hekimlerimiz üye olmaktadır.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul iki yılda bir nisan ayı içinde yönetim kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

Genel kurul aidatlarını ödemiş asil üyelerden oluşur. Genel kurulun olağanüstü toplantısı, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Seçimler en son 16 Nisan 2010 tarihinde yapıldı ve halen görev yapan yönetim kurulu, iki yıllığına seçildi. 2010-2012 yılları için görevde olan yönetim kurulu üyeleri; Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, Dr. Ülker Doğru, Dr. Mehmet Ceyhan, Dr. Fadıl Vardar, Dr. Emin Sami Arısoy, Dr. Mustafa Bakır ve Dr. Solmaz Çelebi’dir.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Çocuk Enfeksiyon Dergisi (Journal of Pediatric Infection), Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır; 2007 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz; mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. İlaveten Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi için bir ek sayı yayınlanmaktadır. Çocuk Enfeksiyon dergisinin hedefi çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, editöre mektup, olgu sunumları ve eğitim amaçlı bilimsel yazılar da kabul edilmektedir. Çocuk Enfeksiyon Dergisi EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Index Copernicus tarafından dizinlenmekte olup, ülkemizde alanında en önde gelen prestij dergilerindendir.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

26-29 Ekim 2001 tarihleri arasında (2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) Adana, 07-10 Mayıs 2003 tarihleri arasında (3. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) İzmir, 11-13 Mayıs 2005 tarihleri arasında (4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) İstanbul, 5-7 Haziran 2007 tarihleri arasında (5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) İstanbul, 20-22 Mayıs 2009 tarihinde (6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) Ankara‘da derneğimiz tarafından düzenlenen bilimsel toplantılar olarak sayılabilir. ÇEHAD’nin (7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi) 27 Nisan-1 Mayıs 2011 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.

ÇEHAD genel kongre ve simpozyumlarının yanı sıra; bölgesel, daha küçük çaplı ve iyi klinik uygulamalarına katkı sağlayacak eğitim toplantıları da organize etmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı AÇSAP ile birlikte çocuk hekimlerine yönelik simpozyumlar yapılmakta olup bunlar 1-3 Mart 2010 tarihleri arasında Bursa’da, 24-25 Mayıs 2010 tarihleri arasında Adana’da ve 4-5 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı, Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği ile birlikte ve Pfizer desteği ile ülkemizdeki büyük çocuk hastanelerinde, hastane enfeksiyonlarından korunma ve el yıkama konusunda eğitim simpozyumları yapılmaktadır. ÇEHAD ulusal aşı takvimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile Sağlık Bakanlığı ve diğer çocuk sağlığı hastalıkları ile ilgili büyük derneklere (Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu gibi) görüş sunmaktadır. ÇEHAD Türkiye’de aşı ile korunulabilir hastalıkların ve yeni aşıların ülkemizdeki hastalık yükü, epidemiyolojisi, maliyet oranları konusunda çok yönlü ve yüksek akademik düzeyde değerlendirmeler yapmakta ve genişletilmiş aşı takvimi konusunda öncülük yapmaktadır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin çocuk enfeksiyon hastalıkları alanında değişik çalışma grupları (aşılama, ASYE, üst solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, tüberküloz gibi) vardır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz “European Society of Pediatric  Infectious Disease (ESPID)” üyesidir. ESPID ve ÇEHAD 25-28 Mart 2010 tarihleri arasında Antalya’da INMIS sempozyumunu ortaklaşa düzenlemiştir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanlığı 4-5 yıllık çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra Yan Dal Uzmanlık Sınavı’nda çocuk enfeksiyon hastalıklarını kazanan hekimlere verilmektedir. Toplamda mecburi hizmetler ve erkeler için askerlik süresi net eğitim süresi yaklaşık en az 14 yıl kadardır. Bu nedenle çocuk enfeksiyon hastalıkları branşı ile ilgili eğitimler 3 yıllık uzmanlık süresine sığdırılmaya çalışılmaktadır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Ülkemizde çocuk enfeksiyon uzmanı hekim sayısı şu an için yetersizdir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Çocuk enfeksiyon alanında hekimlere yönelik objektif kriterlere dayalı ve standart eğitimleri ülke çapına yaymak. Aileleri, çocuk enfeksiyon hastalıkları, korunma yöntemleri ve aşılamalar konusunda bilinçlendirecek planlı çalışmalar yapmak. Çocuk enfeksiyon hastalıkları ile ilgili boardı geliştirmek ve uygulamaya sokmak.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

30.07.1998

 

Üye Sayısı:

85

 

Yayınlar:

Çocuk Enfeksiyon Dergisi

(Journal of Pediatric Infection)

 

Derneğin Şubeleri:

Adana Şubesi, İstanbul Şubesi

 

Adres:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle-Bursa/Türkiye

 

Telefon:

0 224 442 87 29

 

Faks:

0 224 442 87 49

 

Web Adresi:

www.cocukenfeksiyon.org

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu

 

Genel Sekreter:

Doç. Dr. Solmaz Çelebi

 

Sayman:

Prof. Dr. Fadıl Vardar

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ülker Doğru

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

Prof. Dr. Emin Sami Arısoy

Prof. Dr. Mustafa Bakır

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu

Prof. Dr. Nuran Salman

Prof. Dr. Necmi Aksaray

Prof. Dr. Necdet Kuyucu

Doç. Dr. Gönül Tanır

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Nihat Sapan

Prof. Dr. Betül Sevinir

Yrd. Doç. Dr. Selim Öncel

 

Denetleme Kurulu

Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Ateş Kara

Doç. Dr. Ergin Çiftçi

Doç. Dr. Ayşe Palanduz

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer