DERNEKLER

Tüm Dernekler

Çocuk Nefroloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu
14 Haziran 2009, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu

Mete Generaloğlu/Ankara
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1990 yılında Prof. Dr. Ümit Saatçi başkanlığında kuruldu. Kendisi 1999 yılına kadar derneğimizin başkanlığını yürüttü. 1999 yılında başkanlığı Prof. Dr. Nesrin Beşbaş üstlendi ve 2003 yılına kadar başkanlığı götürdü. 2003- 2005 yılları arasında, Prof. Dr. Ayşin Bakkaloğlu derneğimizin başkanlığını yaptı. 2005 yılından bu yana da derneğimizin başkanlığı görevini ben yürütüyorum.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz genellikle pediatrik nefroloji alanındaki tüm gelişmeleri ve uygulamaları, Türkiye'deki pediatristlere ve pediatrik nefrologlara yayma çabasında bulunan bir dernek. Ayrıca, halkımıza yönelik olarak da güncel sorunlar ve toplumda çok görülen hastalıklarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Özellikle böbrek naklinin ülkemizde daha yüksek sayılara ulaşması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca üst seviyedeki uzmanlara da güncel, en son bilgileri aktarma çabasındayız.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Çocuk sağlığındaki nefroloji alanında başka yok. Ancak erişkin nefroloji alanın
da faaliyet gösteren Türk Nefroloji Derneği ile yakın bir ilişki içerisindeyiz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize daha önceleri bu alanda çalışan pediatristler, pediatrik nefrologlar ve hemşireler üye olabiliyorlardı. Ancak son üç senedir daha çok pediatrik nefrologlar üye oluyorlar. Üye sayımız 150 civarında.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Alanımızdaki tüm pediatrik nefrologlar derneğimize üye.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Yönetim kurulu seçimleri üç yılda bir yapılan genel kurullarda gerçekleşiyor. Genel kurullarda tüm üyelerimiz oy kullanabiliyorlar, aday olabiliyorlar. Bu konuda bir kısıtlamamız yok. Tek kısıtlamamız yönetim kurulu başkanlığı ile ilgili. En çok iki dönem üs tüste başkanlık yapılabiliyor. En son genel kurul seçimlerimizi 2007 yılında yaptık.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Yeterlilik kurulumuz 2002 yılında kuruldu. Çok aktif bir yeterlilik kurulumuz var. Öncelikli amacımız sınav yapmak değildi. Arkadaşlarımız pediatrik nefroloji alanındaki çekirdek eğitim müfredatını oluşturdular. Asistan karneleri oluşturuldu ve bunlar pediatrik nefroloji yan dalı yapan asistan arkadaşlarımıza gönderildi. Bunların doldurulması için çaba gösterildi. Bunun ardından yan dal yeterlilik sınavlarını yapmaya başladık. Yeterlilik sınavlarını iki aşamada yapıyoruz. Bunlar yazılı ve bu sınavdan belli bir not alınıp geçildikten sonra yapılan sözlü sınav dediğimiz, OSCE tarzında nesnel yapılandırılmış bir sınav. Adaylar buradaki çeşitli istasyonlarda, bilgisayar ekranında çeşitli sorularla karşılaşıyorlar. Bu sınavda da başarılı olduktan sonra, çocuk nefrolojisi yeterlilik belgesini almaya hak kazanıyorlar.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz genellikle üç yılda bir kongre düzenliyordu ama, en son kongremizi 2008 yılında düzenledikten sonra, iki yılda bir kongre düzenleme kararı aldık. Kongrenin olmadığı dönemlerde yurdumuzun çeşitli bölgelerinde sempozyumlar düzenliyoruz. Derneğimizin düzenlediği en önemli kongrelerden biri, 2005 yılında İstanbul'da dgerçekleştirilen Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongresi idi. Yine bu yılda, Dünya Pediatrik Transplantasyon Kongresi'ni düzenledik. Her iki kongre de, bu tür organizasyonların en çok katılımlı kongreleri oldu ve yurt dışında prestij kazandı. Dolayısıyla yurt dışında, Türkiye'nin tanıtılması konusunda büyük bir misyon yüklenildi.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin daimi kurulları var. Bu kurullardan bir tanesi, Bilimsel Çalışmalar Grubu, diğerleri ise Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu, Yurtdışı İlişkiler Grubu ve Kayıt-Registry Grubu. Bu gruplardan bir tanesi olan Bilimsel Çalışma Grubu, alt çalışma gruplarını koordine etmekle görevlendirildi. Daha önceki dönemde yaklaşık 9 tane çalışma gurubumuz vardı. Bu guruplardan çok önemli çalışmalar çıktı. Bunların hepsi yurt dışında yayınlarıda oldu. Ülkemizin bu alandaki resmini çıkarmada önemli hizmetler gösterdiler. Bu gruplarda çalışan arkadaşlarımızın hepsine buradan teşekkür ediyorum.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Üye olduğumuz uluslar arası örgütler var. Biz hem Avrupa Erişkin Nefroloji Derneklerine ERA EDTA'ya ve Dünya Nefroloji Birliği (ISN)'ne üyeyiz hem de bunun yanı sıra Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği (ISPN)'ne, "International Pediatric Nephrology Association (İPNA)"na, Dünya Pediatrik Transplantasyon Birliği (İPTA)'ne üyeyiz. Ayrıca Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği Yönetim Kurulunda ve Dünya Pediatrik Transplantasyon Birliği Yönetim kurulunda da birer üyemizle temsil ediliyoruz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Öncelikle üye aidatlarımızdan oluşuyor ancak, dernek aidatları oldukça düşük.
Bununla derneği çevirebilmemiz zor. Hasta sahiplerinden, hayırsever vatandaşlardan, çeşitli kurumlardan bağışlar topluyoruz. Bunun yanı sıra kongrelerden de belirli bir miktar gelir elde edebilirsek, o da gelir olarak kaydediliyor.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri genellikle gelirlerimizin yüzde 10'unu oluşturur. Üyelerimiz bu konuda hassas davranıyorlar. Yüzde 80'i aksatmadan aidatlarını ödüyorlar. Kongrelerde, çeşitli toplantılarda bir araya geldikçe ödeme yapıyorlar. Ödemesini unutanlar için çok büyük bir yaptırımımız yok, sadece hatırlatıyoruz. Onlar da ödemelerini yapıyorlar.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Branşımızla ilgili süre üç yıl. Bizce üç yıllık süre, eğer müfredatlarımız yeterince takip edilirse, tam bir pediatrik nefroloji eğitimi için yeterlidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bazı bölgelerde eksiklik var. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yeterince nefrolog arkadaşımız yok. Olanlar da sayı olarak yeterli değil. Dolayısıyla buradan gelen hastaları tekrar oraya gönderdikten sonra, takipleriyle ilgili sıkıntılarımız oluyor. Diğer bölgelerde hiçbir sıkıntımız yok.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Öncelikle topluma yönelik çalışmaları ve Türkiye'deki çeşitli hastalıkların profilini çıkartmak istiyoruz. Bunun için de hem Avrupa Pediatrik Nefroloji Birliği, hem de Türk Nefroloji Derneği ile çok büyük kapsamlı projeler yürütüyoruz. Bunlardan biri, TÜBİTAK desteği ile Türk Nefroloji Derneği ve derneğimizin bir araya gelerek yaptığı, çocuklardaki kronik böbrek hastalıkları prevalans çalışması ki halen sürmekte. Bu çalışma 2010 yılında sonuçlanacak. Bu, bize Türkiye'deki bu problemle ilgili önemli bilgiler sağlayacak. Yine Avrupada'ki çeşitli ve çok önemli merkezlerle ortak yürütülen, kronik böbrek hastalıkları ile ilgili projeler var. Bunlar başlatılıyor. Dolayısıyla bunların yansıması çok önemli. Şu anda, Türk Çocuk Nefrolojisi yayın anlamında literatüre yaptığı katkı anlamında, dünyada çok önemli bir yerde. Pediatrik Nefroloji Dergisi'nde çıkan yayınları baz alırsak, Amerika ve Japonya'dan sonra, Türkiye üçüncü sıradadır. Bu motivasyonumuzu devam ettirmek istiyoruz. Dernek olarak genç arkadaşlarımızı bu yönde desteklemeye devam edeceğiz.

Teşekkürler.
15/06/2009

Derneğin Kuruluş Tarihi
1990

Üye Sayısı
150

Derneğin Şubeleri
İstanbul Şubesi

Adres
Koza Sokak 134/7
Gaziosmanpaşa/Ankara

Telefon
0312 447 90 19

Web adresi
www.cocuknefrolojisi.org.tr

Çocuk Nefroloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşin Bakkaloğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya

Sayman
Doç. Dr. Ali Düzova

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Esra Baskın
Prof. Dr. Harika Alpay
Prof. Dr. Ayfer Gür Güven

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Ozan Özkaya
Prof. Dr. Aytül Noyan
Prof. Dr. Dr. Nesrin Beşbaş
Uzm. Dr. Nazlı Kara
Prof. Dr Rezan Topaloğlu
Doç. Dr. Gülay Demircin

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Salih Kavukçu
Doç. Dr. Faysal Kök
Dr. Ali Delibaş

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Uzm. Dr. Süleyman Kalman
Doç. Dr. Fatih Özaltın
Uzm. Dr. Neşe Özkayın

Haysiyet Divanı
Prof. Dr. Aydan Şirin
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel

Haysiyet Divanı Yedek Üyeler
Prof. Dr. Hulusi Koçak
Prof. Dr. Sevinç Emre
Prof. Dr. Nurdan Kural

Yeterlilik Kurulu
Prof. Dr. Nesrin Beşbaş
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. Ayşe Balat
Prof. Dr. Rezan Topaloğlu
Prof. Dr. Esra Baskın
Prof. Dr. Osman Dönmez
Prof. Dr. Ozan Özkaya

Yeterlilik Sınav Komisyonu
Prof. Dr. Esra Baskın
Prof. Dr. Ayşe Balat
Prof. Dr. Osman Dönmez

Eğitim Kurumlarını ve Prog.
Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Nesrin Beşbaş
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel
Prof. Dr. Rezan Topaloğlu
Prof. Dr. Lale Sever
Prof. Dr. Ali Anarat
Prof. Dr. Salih Kavukçu
Doç. Dr. Nejat Aksu
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)