DERNEKLER

Tüm Dernekler

Çocuk Nefroloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu
28 Ocak 2013, Pazartesi

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

 

Çocuk Nefroloji Derneği 1990 yılında Prof. Dr. Ümit Saatçi başkanlığında kuruldu. Yirmi iki yıldır faliyet gösteriyor ve bünyemizde çocuk nefroloji alanındaki uzmanlar, bu alana ilgisi olan pediatristler ve  hemşireler  yer alıyor.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

 

Misyonumuz, ülkemizde çocukları böbrek hastalıklarından korumak  amacıyla, toplumun gereksinimlerini belirleyerek tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek,  bilimsel ve etik değerleri  gözeterek   sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,  toplumu  bilgilendirmek, çocuk nefroloji alanında bilgi üretmek, bu alanda hizmet veren sağlık çalışanlarının eğitiminin kalite ve standardizasyonunun artırılmasını sağlamaktır. Derneğimiz genellikle pediatrik nefroloji alanındaki tüm gelişmeleri ve uygulamaları, Türkiye’deki pediatristlere ve pediatrik nefrologlara yayma çabasında olan bir dernektir. Ayrıca, halkımıza yönelik olarak da güncel sorunlar ve toplumda çok görülen hastalıklarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Özellikle böbrek naklinin ülkemizde daha yüksek sayılara ulaşması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunların yanında, ülkemizdeki çocuk böbrek hastalıkları konusunda toplum tabanlı araştırmalar yapıyoruz. Bu konudaki son çalışmamız “Nephrology Dialysis and Transplantation” dergisinin Ekim sayısında yayımlandı.

 

Ayrıca Kayıt ve Registry Kurulumuz, Erişkin Nefroloji Derneği ile birlikte kronik böbrek yetmezliği olan çocukların kayıtlarını tutmakta ve bunları her yıl yayımlamaktadır. 2012 yılından itibaren bu kayıtlar hasta bazlı ve “online” olarak tutulmaya başlandı ve Avrupa Pediatrik Nefroloji Birliği European Association of Pediatric Nephrology (ESPN)]  “registry” uygunluğu sağlandı.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

 

Alanımızla ilgili başka bir dernek yoktur.

 

 

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

 

Yaklaşık 150 üyemiz vardır ve üye profilimiz çocuk nefroloji uzmanlarından oluşmaktadır. Çocuk nefroloji alanında yan dal uzmanlığındaki arkadaşlarımız eğitimlerinin ikinci yıllarından itibaren üyemiz olabilmektedirler.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

 

Hepsi üyemizdir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

 

Genel kurul toplantımız üç yılda bir yapılıyor ve yeni yönetim kurulu seçiliyor. En son 2010 yılında yönetim kurulumuz seçilmişti ve görev süresi bu yıl dolmaktadır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

 

Periyodik bilimsel yayınımız yoktur.

 

Derneğinizin yeterlik kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

 

Yeterlik kurulumuz var. CND Yeterlik Kurulu 2002 yılında kuruldu. Yan dal dernekleri içinde ilk yan dal yeterlik sınavını biz gerçekleştirdik.  Yeterlik kurulu oluşumundan itibaren üç kez sınav yaptık, hem yazılı hem de sözlü sınavlar gerçekleştirildi. İlk sınavdan 10, ikincisinden 8 ve üçüncü sınavdan 9 kişiye yeterlik belgeleri verildi. Ayrıca, çocuk nefroloji müfredatı ve asistan karneleri oluşturuldu. Yeterlik sınavına girerken asistan karnelerine bakılıyor ve değerlendirmeye alınıyor.

 

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

 

Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü (nesnel değerlendirme) olarak yapılmaktadır. Adayın belge alabilmesi için her iki sınavdan geçmesi şarttır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

 

2012 yılındaki 7. Çocuk Nefroloji Kongresi’ni 3-6 Ekim tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirdik. Kongre öncesi Yoğun Bakımda Nefroloji Kursu ve kongre sonrasında da Avrupa Diyaliz Transplantasyon Derneği (ERA-EDTA)  ile birlikte Nefroloji ve Genetik Kursu’nu düzenledik. Ülkemizde ilk kez yapılan bu kursa yurt içi ve yurt dışından birçok genç arkadaşımız katıldı. Derneğimizin düzenlediği en önemli kongrelerden biri, 2005 yılında İstanbul’da ev sahipliğini yaptığımız ESPN Kongresi idi. Yine 2009 yılında,  Dünya Pediatrik Transplantasyon International Pediatric Transplant Association (IPTA) Kongresi’ni düzenledik. Her iki kongre de,  bu tür organizasyonların en çok katılımlı kongreleri oldu ve yurt dışında bizlere prestij kazandırdı. Dolayısıyla yurt dışında, Türkiye’nin tanıtılması konusunda büyük bir misyon yüklenildi. Her yıl genç pediatrik nefrolog arkadaşlarımıza yönelik olarak Dernek merkezimizde kurslar düzenlemekteyiz.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

 

Bilimsel çalışma gruplarımız var. Bu gruplar son dönemde daha çok çeşitli hastalıklar için kılavuzlar yazma görevini üstlendi.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

 

Biz hem Avrupa erişkin nefroloji derneklerine, ERA-EDTA’ya ve Dünya Nefroloji Birliği [World Association of Nephrology (ISN)’ne üyeyiz hem de bunun yanı sıra ESPN’ye, “International Pediatric Nephrology Association (IPNA)”na, IPTA’ya üyeyiz. Ayrıca Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya ESPN Yönetim Kurulunda, Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu da  IPNA Yönetim  Kurulunda  ülkemizi temsil etmektedirler. Dernek üyelerimiz ERA-EDTA, ISN ve ESPN kongrelerine aktif olarak katılmakta, konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev almaktadırlar. Bu derneklerin kongre bilimsel kurullarında da pediatrik nefrolog arkadaşlarımız aktif görev yapmaktadırlar.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

 

Dernek gelirlerimiz üye aidatları ve kongre gelirlerinden oluşmaktadır.

 

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

 

Üyelik aidatı yıllık 20 TL’dir. Her üyemiz aidatını ödemektedir. Aidatlar gelirlerin az bir kısmını teşkil etmektedir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

 

Üç yıllık süre yeterlidir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu? Yeterli olduğunu, ancak artan nüfusla birlikte tedricen artması gerektiğini düşünüyorum.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

 

Halen “Çocuklarda Kronik Böbrek” hastalığı başlıklı toplum tabanlı bir araştırmayı yeni bitirdik ve yayımlanmış durumda. Bu çalışmanın ikinci aşaması olan “Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklardaki Prognoz ve Ona Etki Eden Faktörler” araştırılmaya başlandı. Çocuk esirgeme yurtlarında yatak ıslatma,  işeme bozuklukları ve idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili bilgilendirme toplantılarını 30 il bazında “Ferring” firmasının desteği ile yürütmeye başladık. 2012 yılında sonlandırdığımız, ancak sergileri devam eden bir projemiz de “Mutlu Sabahlar” resim yarışması idi. Halen buradaki resimler çeşitli AVM’lerde ve toplantılarda sergilenmektedir. Uzun vadede çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir transplantasyon eğitim merkezi açmayı düşünüyoruz.

 

 

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 1990

Üye Sayısı: 150

 

Yayınlar:

Çocuklarda Sıvı-Elektrolit Tedavisi Kitabı

 

Derneğin Şubeleri:

İstanbul

 

Adres: Koza Sok. 34/7 Gaziosmanpaşa-Ankara

 

Telefon:  0 312 447 90 19

 

Web Adresi:

www.cocuknefroloji.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:

Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Ali Düzova

 

Sayman:

Prof. Dr. Esra Baskın

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ayşin Bakkaloğlu

Prof. Dr. Salim Çalışkan

Prof. Dr. Ozan Özkaya 

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Rezan Topaloğlu

Doç. Dr. Nilgün Çakar

Prof. Dr. Zelal Bircan

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr.  Fatih Özaltın

Doc. Dr. Yelda Bilginer

Doç. Dr. Umut Kavakçı

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:  Prof. Dr. Birsin Özçakar

Doç. Dr. Pınar Işık Ağras

Prof. Dr. Cüneyt Ensari

           

Onur Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Aydan Şirin

Prof. Dr. Sevinç Emre

Prof. Dr. Salih Kavukçu

 

Onur Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Hulusi Koçak

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer