DERNEKLER

Tüm Dernekler

Ebeler Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ebeler Derneği Başkanı Nazan Karahan
01 Mayıs 2009, Cuma
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ebeler Derneği Başkanı Nazan Karahan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

“Türk Ebeler Derneği” 1954 yılında Ebe Sekine Arcan tarafından, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan köklü bir mesleki dernektir. Kurulduğu yıldan bu yana ebelik mesleğinin gelişimi için çalışan derneğimiz, Nisan 2006 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kuruldan sonra, çalışmalarına hız vermiştir. Derneklerin “Türk” adını kullanabilmelerinin izne tabii olduğu 1980 döneminden bu yana Türk adını kullanamıyoruz. “Türk” adını yeniden alabilmek için izin alma sürecimiz başlamıştır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin amacı; profesyonel ebeliğin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla; kadın, yenidoğan, aile ve toplumun sağlığının yükseltilmesi ve iyileştirilmesidir Sağlıklı toplumlara giden yolda temel taşlardan biri olan ebeliğin güçlendirilmesinin, toplumun güçlendirilmesi anlamını taşıdığı bilinci ile çalışan derneğimiz, ebelik mesleğinin çağdaş ölçütlere uygun, bilimsel bir platforma taşınması, ebelerin mesleki hak ve sorumluluklarının korunması için faaliyetlerini sürdürmektedir. 2006 yılında yapılan Genel Kurul’da, yenilenerek daha çağdaş ve profesyonel ölçütlere uygun olarak düzenlenen “Dernek Tüzüğü”nde belirtilen bu faaliyetler şunlardır.
Ebeler arasında birlik, bütünlük ve iletişimi sağlamak ve ebenin destek sistemlerini güçlendirmek ve geliştirmek, ebelik aktivitelerini tanımlamak ve sınıflandırmak, ebelik bakımı ve eğitiminde standartları saptamak ve geliştirmek, ebelik bilgisini geliştirmek ve yaymak, ebelik eğitimini ve sürekli eğitim programlarını geliştirmek, kadın ve yenidoğan sağlığını geliştirmeye yönelik ebelik uygulamalarını desteklemek, ebelik mesleği ile ilgili yasa, yönetmelik ve tüzüklerin hazırlanmasında aktif rol almak, ebelik ve ebeliği ilgilendiren konu ve sorunlarda gerekli girişim ve çalışmaları yapmak, ebelik mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Türkiye’de ebelerin yükselen sesi olan derneğimiz, ebelik için hizmet veren tek sivil toplum örgütüdür.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Üye sayısı hızla artan derneğimize, ülke çapında bin yedi yüz ebe üyedir. Sağlık meslek lisesi ebelik bölümü mezunları ve üniversitelerin ebelikle ilgili bölümlerinden mezun olan ebeler, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği alanında lisans üstü eğitim görmüş olan hemşireler, derneğe üye olabilmektedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Tüzüğümüzde belirtildiği gibi, genel kurul her 3 yılda bir yapılmaktadır. Son seçimli genel kurul, 28 Nisan 2008’de yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Düzenli yayınlanan bir bilimsel yayınımız yoktur, fakat bu konuda çalışmalarımız sürmektedir. Bu arada derneğimiz, Türkiye’de modern tıbbın kurucularından biri olan Dr. Besim Akalın’ın 1906 yılında yazdığı “Ebe Hanımlara Öğütlerim” kitabını 2009 yılında yayınlanmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz, 20-22 Haziran 2007 tarihleri arasında I. Ulusal Ebelik Kongresi’ni İstanbul Harbiye Askeri Müze’de “Bilimselleşmeye Doğru Elele” teması ile, ülke çapından 450 ebe, hemşire ve ebelik öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirmiştir. Her 2 yılda bir düzenli olarak kongre yapılması planlanmaktadır. 2009 yılında yapılacak olan II. Ulusal Ebelik Kongremiz, ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamı nedeni ile 2010 yılı Eylül-Ekim aylarına ertelenmiştir.

Bunun yanı sıra ülkemizde düzenlenen pek çok ebelikle ilgili bilimsel organizasyona derneğimiz destek olmaktadır. Ayrıca alanda gereksinim duyulan konular doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlenmektedir. Bu kurslardan bazıları; “Gebe Eğitimci Kursu”, “Kendi Kendine Kadın Sağlığını Değerlendirme Kursu” “Doğal Doğum Felsefesi ve Doğumda Nonspesifik Girişimler Kursu” dur.
Ayrıca bu yıl 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü etkinliklerimiz, kadınların doğal doğum konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla, “Doğum kadının bilgeliğidir” teması ile bir sosyal sorumluluk projesi haline getirilmiştir. Proje kapsamında 5 Mayıs 2009 günü, meslektaşlarımız İstanbul ilinin çeşitli ilçe ve avm’lerinde kadınlarımızı eğiterek ve konu ile ilgili hazırlanan broşürümüzü dağıtacaktır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizde, gereksinim duyulan konular doğrultusunda bilimsel çalışma grupları oluşturulmaktadır. Bu komisyonların çalışma sonuçları, derneğimizin araştırma ve bilimsel faaliyetlerine yön vermektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz kurulduğu yıllarda Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (ICM)’na üye olmuş, fakat geçen yıllar içinde üye sayısının yetersizliği ve aidatların düzenli olarak ödenememesi nedeni ile üyelikten çıkarılmış. 2009 yılı başlarında tüm evrak ve işlemler tamamlanarak ICM’e yeniden üye olabilmek için başvuru yapılmıştır. Başvurumuz değerlendirme aşamasındadır.

Dernek gelirleri nelerdir?

Derneğimizin geliri; üye aidatları ve bağışlardır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyormu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Dernek gelirlerinin büyük çoğunluğu üye aidatlarından oluşmaktadır. Her üye yıllık 30 YTL aidat ödemekle yükümlü. Düzenli aidat ödemeyen üyelerimiz de mevcut. Üyelikleri devam etse bile Genel Kurul toplantılarından 30 gün öncesine kadar o yıla ait aidatlarını ödemeyen üyeler oy kullanamazlar, seçme ve seçilme haklarını kaybederler. Ayrıca üst üste 2 yıl aidat ödenmezse üyelikten çıkarılıyor.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Uzun dönemde en temel hedefimiz, ebelerin her bakımdan güçlendirilmesi yoluyla, sağlık sistemi içinde hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Bu amaç; ülkemizdeki tüm kadınların nitelikli ve kaliteli ebelik bakımı almasını ve bu sayede toplumsal gelişmenin sağlanmasını da kapsamaktadır.
Kısa dönem hedeflerimiz arasında, üzerinde en çok odaklandığımız konu, mesleğin çağdaş işlevlerini karşılayacak yeterlilikte bir “Ebelik Yasası”nın en kısa sürede kanunlaşmasıdır. Mesleğin güçlenmesinin ilk ve en önemli basamağı olarak gördüğümüz yasamızın bir an önce yaşama geçmesi için var gücümüzle çalışmaktayız.
Ayrıca ulusal ve uluslararası alanda, meslektaşlarımızın yükselen sesi olmayı sürdüreceğiz.


Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
1954

Üye Sayısı
1700

Adres
Rumeli Cad. No: 47/607
Nişantaşı/İSTANBUL

Telefon
0 212 296 96 53

Web Adresi
www.turkebelerdernegi.com

e-posta
info@turkebelerdernegi.com

Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan
Nazan Karahan

Başkan Yardımcısı
Asibe Özkan

Genel Sekreter
Feride Yiğit

Ayniyat Saymanı
Esra Çömezoğlu

Sayman
Aysel Gök

Yönetim Kurulu Üyeleri
Hafize Öztürk Can
Fergül Sayık


Yönetim Kurulu
Yedek Üyeler
Filiz Aslantekin
Nazife Aktürk
Dilek Doğan Karaman
Dilek Sayın
Zeynep Durmuş

Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Asiye Kocatürk
Tuğba Yılmaz Esencan
Nilgün Toksoy

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeler
Hülya Ceyhan
Bihter Doğan
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)