DERNEKLER

Tüm Dernekler

Endokrinolojide Diyalog Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Endokrinolojide Diyalog Derneği Başkanı Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
17 Ekim 2010, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Endokrinolojide Diyalog Derneği 2004 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Dernek, tıbbi ve cerrahi endokrinoloji ile ilgili obezite, jinekoloji, onkoloji, üroloji, nöroşirurji, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji alanlarında çalışanları biraraya getirerek bu alanlardaki bilimsel araştırmaları izlemek, tartışmak ve gereğinde bunları yaymak, uluslararası standartları izlemek ve ülke-mizde uygulanmasına katkıda bulunmak ve meslektaşlar arasındaki bilgi alışverişini geliştirerek ulusal endokrinoloji çalışmalarında yüksek bir standart oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimizin şu anki üye sayısı 101’dir. Üyelerimiz endokrinoloji birimiyle ilgili branşlardan (cerrahi, endokrinoloji, jinekoloji, onkoloji, üroloji, nöroşirurji, radyoloji, nükleer tıp, patoloji) uzman hekimlerden oluşmaktadır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Yüzde 30’u üye

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Derneğimiz genel kurulu üç yılda bir yapılmaktadır. En son genel kurulumuzu Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirdik.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik birbilimsel yayınınız var mı?

Endokrinolojide Diyalog Dergisi adı altında bir dergimiz yayınlanmaktadır. Bu dergimiz  2004 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda 4 kez yayınlanmaktadır.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Derneğin yeterlilik kurulu olmamakla birlikte, Avrupa Endokrin Cerrahi Board sınavlarına hazırlık amacıyla “Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayları” yapılmaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz çatısı altında mezuniyet sonrası eğitim kursları, web üzerinden canlı yayın şeklinde eğitim kursları gerçekleştirilmektedir. Bunları bir liste halinde şu şekilde sıralayabiliriz;

Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz mezuniyet sonrası eğitim kursları

Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - İstanbul, 2001

 Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu-Abant, 2002

Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Bursa, 2003

Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Bursa, 2004

Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Bursa, 2005

Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Erzurum, 2007

Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Adana, 2008

Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Kuşadası, 2009

Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - Antalya, 2010’dur

Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları içinde yapılan çalıştaylar ise Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı  Kuşadası, 2009

Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı  Antalya, 2010’dur

Web üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilen eğitim kurslarımızı da, Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu Kursu, Laparoskopik Adrenalektomi Kursu, Tiroid Kanserinde Boyun Disseksiyonu Kursu, Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Kursu, Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu Kursu olarak sıralayabiliriz.

Web üzerinden yapılan her canlı yayında ortalama 350 meslektaşımız bu kursları izledi. Canlı ameliyat sırasında web üzerinden soru sorulabildi. Bu kurslara toplam 1.500 meslektaşımız katıldı.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimizin bir yeterlilik kurulu yok. Dolayısıyla yeterlilik sınavı yapmıyoruz. Ama size şöyle bir bilgi verebilirim.

Avrupa Endokrin Cerrahisi Kurulu Division of Endocrine Surgery (DES); 1999’da Avrupa Medikal Uzmanlar Birliği’nin Cerrahi Bölümü (UEMS Section of Surgery) ile Avrupa Cerrahi Boardı (European Board of Surgery) iş birliğiyle kuruldu. Bu kurulun amaçları; endokrin cerrahide sürekli eğitimin sağlanabilmesi için gerekli etkinliklerin düzenlenmesi, üst uzmanlık eğitimi sertifikasyonunun standardizasyonu, bireysel ve kurumsal eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve denetlenmesi olarak özetlenebilir. DES, 2003 yılında Yeterlik Sınav Kurulu oluşturmuştur. Bu kurul başvuru sayısına göre her yıl bir sınav yaparak, ortalama 7-8 genel cerrahi uzmanına Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterliği Sertifikası vermektedir. Yeterlik sertifikası alan genel cerrahlar Avrupa’nın özellikle endokrin cerrahi konusunda yetkin hastanelerinde görev almakta öncelikli olmaktadır.

Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik (Board) Sınavına Avrupa Birliği üyeleri ile Avrupa Cerrahi Eğitim Birliği (UEMS)’ne üye ülkelerinin (AB dışında Norveç, İzlanda, İsviçre, Ukrayna, İsrail ve Türkiye) vatandaşı cerrahlar girebilmektedir.

UEMS Avrupa Endokrin Cerrahisi DES Bölümü Başkanı Sayın Prof. Anders Bergenfelz önümüzdeki Kasım ayında Kuşadası’nda yapılacak olan 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu’nda konuk olarak yer alacaktır. Yine Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Sınavı Komisyon Başkanı Sayın Prof. Antonio Sitges-Serra geçen aylarda Bursa’da konuk olarak bulunduğu sırada genç Türk cerrahlarının Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda bir engel olmadığını bildirmiştir. Gerek her iki başkan gerekse kurulun diğer üyeleri endokrin cerrahisi konusunda yetenekli Türk cerrahlarının sınava girmelerini ve sertifikasyon edinmelerini desteklemektedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Özellikle endokrin cerrahisi konusunda yetişmek ve ilerlemek isteyen, yabancı dili sözlü bir sınava girmeye yetecek düzeyde olan, genç genel cerrahi uzmanlarını teşvik amacı ile ülkemizde ilk kez bir endokrin cerrahi temel eğitim çalıştayı düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu çalıştayın yapısı ve içeriği Avrupa Yeterlik Sınavı’na paralel olarak hazırlanmaktadır. Bir günlük çalıştay olarak planlanan bu temel eğitim toplantısı ile ana toplantı olan Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu bir bütün olarak ele alınmıştır. Ana toplantı içeriğinde olan konular çalıştay programına alınmayarak, tekrarlardan kaçınılması amaçlanmıştır.

Temel eğitim çalıştayının yapılandırılmasında ve yürütülmesinde Avrupa Endokrin Cerrahisi Board Kurulu’nun Başkanı, çeşitli üyeleri ve Yeterlik Sınavı Başkanı yardımlarını esirgememiştir. Bundan sonraki yıllarda çalıştaydaki derslerden en az bir tanesini bu kurul üyelerinden birisinin anlatması sağlanacaktır. Bu şekilde hem sınavın nedeni, içeriği ve amaçları bizzat kurul tarafından katılımcılara iletilebilecek hem de sınava girmeleri için yönlendirici olacaktır.

Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Sınavı’na hazırlık amaçlı bu tip mezuniyet sonrası eğitim kursları her yıl Avrupa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenmektedir. Kendi ülkemizde yapılması planlanan bu ilk çalıştayda da bu kurs programlarına paralel kompakt bir eğitim planlaması yapıldı. Çalıştayda görev alacak eğiticiler gerek endokrin cerrahisi gerekse tıbbi eğitim verme konusunda deneyimli kişiler arasından belirlendi.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Üye aidatları, bağışlar ve Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu gelirleri.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Endokrin cerrahisinde multidisipliner yaklaşımı yaygınlaştırmak, dergimizin uluslararası indekslere girmesini sağlamak, canlı yayınlarla endokrin cerrahisi eğitimini vermek, Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlilik Kurulu ile ilişkileri güçlendirmek.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

2004

 

Üye Sayısı:

101

 

Yayınlar:

Endokrinolojide Diyalog Dergisi

 

Adres:

Kuloğlu Mah. Faikpaşa Yokuşu 13/1 Çukurcuma,

Beyoğlu-İstanbul

 

Web Adresi:

www.endokrin.com

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan

 

2. Başkan:

Prof. Dr. Yeşim Erbil

 

Sekreter:

Prof. Dr. Neşe Çolak

 

Sayman:

Uzm. Dr. Serkan Sarı

 

Üye:

Doç. Dr. Mehmet Uludağ

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer