DERNEKLER

Tüm Dernekler

Endoüroloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Endoüroloji Derneği  Başkanı  Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu Endoüroloji Derneği
17 Aralık 2012, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

1988 yılında kurulan Derneğimiz; endoskopik, perkütan, laparoskopik ve robotik cerrahi tekniklerle ürolojik hastalıkların tedavileri yanında, teknolojik yenilikleri yakından takip eden üroloji alt grubunu oluşturmaktadır. Çağın teknolojik gelişmelerinden yararlanarak minimal invaziv tedavi oranlarının giderek artmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda endoskopik, perkütan, laparoskopik ve robotik tekniklerdeki ilerlemeler ile artan uygulama talebine yoğun eğitim ve toplantı programları düzenleyerek, ülkemizde bu yöntemlerin hızla yaygınlaşmasını amaç edinmiş olan Derneğimizin en büyük amacı, bilimsel araştırma ve eğitim hedeflerimizi daha yükseklere taşımaktır. Türkiye’de endoüroloji alanında yaptığımız birçok bilimsel ve eğitsel aktivitenin hem bu alanda ilk olduğunu hem de var olan diğer derneklerin aktivitelerine örnek teşkil ettiğini büyük bir gururla gözlemlemekteyiz. Laparoskopik, endoskopik, perkütan ve robot yardımlı tedavi alternatiflerindeki takip edilmesi güç gelişmeler, birkaç yıl önce mezuniyet eğitimini tamamlamış üroloji uzmanlarını güç durumda bırakmaktadır. Bu yeni teknolojik tedavilere uyum sağlama ve öğrenme konusunda, Endoüroloji Derneği yoğun gayret sarfetmektedir. Özellikle son beş yıldır, eğitim programlarıyla tüm üroloji uzman ve asistanlarının yeniliklerden yararlanmasına fırsat vermeye çalışmaktadır. Bu bazen bölgesel toplantılarla Anadolu’ya gidilerek yerinde eğitim verilmesi bazen bire bir eğitimlerle canlı ameliyatlarda eğitim verilmesi bazen de kurslarla daha kalabalık kitlelere hizmet verilmesi şeklinde yapılmaktadır.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimiz üroloji biliminin bir alt birimi olan endoüroloji konusunda bilim adamları ve hekimleri bünyesinde toplayarak bu konunun ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Endoüroloji Derneği, alanında toplantılar, seminerler, sempozyumlar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler. Fakülte ve uzmanlık sonrası ve akademik geliştirme çalışmaları düzenler, araştırmalar yapar. Meslektaşların mesleki ve tababet sanatı çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamaya ve haklarını korumaya ve arttırmaya çalışır. Diğer mesleki kuruluşlar, fakülte, eğitim örgütleri ve tıp akademileri ile iş birliği yapar. Diğer uluslar ve uluslararası, aynı amaçlarla faaliyet gösteren tıbbi kuruluşlarla, ortaklığa katılma veya davet etme, delege gönderme ve kabul etme ödevlerinin yerine getirilmesinde yetkilidir. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mesleki faaliyetlere delege ve temsilci yollayabilir. Bu maksatla ödenek alıp verebilir. Yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı dernek ve kuruluşların davetine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönderebilir. Gerektiğinde devlet organları ve tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurup, güç birliği ve yararlılık sağlar. Bilimsel yayınlar yapar, endoürolojinin gelişmesine katkıda bulunacak maddi ve manevi yardımları sağlar, konuya ilişkin tıbbi cihaz, makine ve malzemeleri temin eder.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Endoüroloji Derneği, 1988 yılından beri ulusal dernek özelliğini taşıyan tek dernek olmuştur. Ancak, son yıllarda benzer misyonu olan dernekleşmeler söz konusu olmuştur.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olup, Türk tıp fakültelerinden mezun veya eş değerdeki yabancı tıp fakültelerinden aldığı diploması Bakanlıkça onaylanmış bulunan, üroloji uzmanlık diplomasına sahip meslektaşlardan, mesleki ve bilimsel çalışmaları, yayınları ile iyi ahlak sahibi bulunmaları dikkate alınarak seçilirler. Şu an toplam üye sayımız 639’dur.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul ve yönetim kurulu üye seçimleri iki yılda bir yapılmaktadır. En son 28 Mayıs 2011 tarihinde olağandışı genel kurul toplantısı ve yeni yönetim kurulu seçimi yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

2008 yılından beri yılda dört kez yayımlanan Endoüroloji Bülteni, endoskopik ve laparoskopik cerrahi tedavilerinin detaylı analizini sunmayı ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi akışını sağlamayı amaçlar. Kongre ve konferans bildiri özetleri, çeşitli indekslerde yayımlanmış bilimsel çalışmaların özet ve derlemelerini içerir. Üç ayda bir önceleri bin 500 adet basılarak tüm üroloji uzmanlarına dağıtılan Endoüroloji Bülteni, son iki yıldır sadece dernek üyelerine ve tüm üniversite kütüphanelerine ve önemli merkezlere “adrese imzalı teslim”  sistemi ile ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

 

Derneğinizin yeterlik kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimizin yeterlik kurulu mevcut değildir ve yeterlik sınavı yapılmamaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz şimdiye kadar dokuz kongre düzenlemiştir. Son beş yılda ise giderek artan sayıda bölgesel toplantılar, yurt içi ve yurt dışı canlı ameliyat toplantıları, pediatrik endoüroloji, perkütan nefrolitotomiler (PNL), retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) konularında kurslar, Taze Kadavra Laparoskopi Kursu, Domuzlar Üzerinde Laparoskopi Eğitimi, 1’e 1 PNL; RIRC ve Laparoskopi Eğitimleri, Endoüroloji Okulları gerçekleştirmiştir ve devam ettirmektedir. On beş günden üç aya kadar endoüroloji eğitimleri için uzman talepleri de gerçekleştirilmektedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Endoüroloji Derneğimiz Dünya Endoüroloji Derneği resmi afiliyasyonuna sahiptir.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Kongre gelirleri, üye aidatları ve diğer eğitimlerden gelirlerimiz söz konusu olmakla birlikte, Dernek gelirlerimiz eğitimler için harcanmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Aidat geliri, diğer gelir kalemleri içinde düşük bir oran oluşturmaktadır. Aidatlar genellikle düzenli ödenmektedir. Şimdiye kadar aidat ödemeyene bir yaptırım uygulanmamıştır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Üroloji için beş yıllık ihtisas süresi yeterlidir. Ancak, yeni tekniklere adapte olamayan bazı eğitim kurumlarından mezun olan uzmanlarda RIRC, perkütan cerrahiler ve laparoskopi eğitimi eksik olabilmektedir. Bu eksiklikler mezuniyet sonrası eğitimlerle giderilmeye çalışılmaktadır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Türkiye’de üroloji uzmanı sayısı Avrupa Birliği standartlarına uygun olup, açık söz konusu değildir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Kısa vadede eğitimlere devam etmek ve 10. Endoüroloji Kongresi’ni Nisan 2013 tarihinde Antalya’da gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Uzun vadede, Derneğimizin ve üyelerimizin akademik tanınırlığını artırmak ve Türkiye’yi çevre ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri için bir eğitim modeli ve üssü yapmayı hedeflemekteyiz.

 

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1988

Üye Sayısı: 639

 

Yayınlar: Endoüroloji Bülteni

 

Adres: Prof. Dr. Nurettin Öktem Sok. Lale  Palas Apt. 18/2 Şişli-İstanbul

 

Telefon: 0 212 232 46 89

Faks:  0 212 233 98 04

Web Adresi:

www.endouroloji.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:

Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Erdal Apaydın

 

Sayman:

Prof. Dr. Ali Ünsal

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Bülent Oktay

Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Doç. Dr. Lütfi Tunç

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Ö. Levent Tuncay

Doç. Dr. M. Öner Şanlı

Doç. Dr. Fatih Atuğ

Doç. Dr. İlker Seçkiner

Prof. Dr. Veli Yalçın

Doç. Dr. Faruk Yencilek

Doç. Dr. Ahmet Soylu

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:  Prof. Dr. İsmet Yavaşçaoğlu

 Prof. Dr. Remzi Saylam

 Prof. Dr. Halil Başar -

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Abdurrahim İmamoğlu

 Op. Dr. Erem Kaan Başok

 Doç. Dr. Ahmet Soylu

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer