DERNEKLER

Tüm Dernekler

Gastrointestinal Motilite Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Gastrointestinal Motilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Selahattin Ünal
25 Ocak 2011, Salı

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 05 Mayıs1996 tarihinde kurulmuştur.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin genel faaliyet alanlarını sindirim sistemi motilitesini ve buna etki eden nöral humoral ve musküler fizyolojik ve fizyopatolojik faktörleri incelemek, bu konuda bilimsel araştırma ve incelemeleri teşvik ve organize etmek, ülkemizde, gastrointestinal sistem motilite hastalıklarının önem ve mahiyetlerinin daha iyi anlaşılması için çeşitli araçlarla halkı aydınlatmak, gastrointestinal motilite konusunda yayın yapmak, bahsi geçen bu amaçlara ilişkin kurulmuş ve kurulacak vakıflar ve derneklerle iş birliği yapmak ve bunların kuruluşuna iştirak etmek olarak belirtebiliriz.  

Bu amacı gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetleri ise konferans ve kongreler düzenlemek, seminerler yapmak, toplantı düzenlemek, dergi, el ilanları, kitap yayımlamak, web siteleri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak, gastroenteroloji alanında ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi alıp, bilgi vermek, gastroenterolojide yeni gelişmeleri üyelerine iletmek ve onları bu konuda bilinçlendirmek, üyeler arasında iletişim sağlamak, gastroenteroloji dalında yenilikleri aktarmak amacıyla kurslar düzenlemek, yurt dışı kongrelere ve bilimsel toplantılara katılmak üzere imkânlar ölçüsünde Türk bilim adamı göndermek ve yabancı ülkelerden yapılacak kongre ve toplantılara konusunda deneyimli bilim adamı getirmek, eğitimle ilgili vakıflar kurmak, eğitim merkezleri oluşturmak, gastrointestinal motilite alanında yurt içi ve yurt dışında eğitim alacaklara ve araştırma yapacaklara burs vermek,  araştırmalara maddi destek sağlamak ve Türk araştırmacılara gastrointestinal motilite alanında yayınladıkları bilimsel araştırma makaleleri için ödüller vermek şeklinde sıralayabiliriz.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Derneğimiz faaliyet alanları ile ilgili faaliyet gösteren başka dernekler de bulunmaktadır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin kuruluş amaçlarına inanan, gastrointestinal motilite ile uğraşan veya ilgilenen her hekim bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Şu anki üye sayımız 60’tır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Çok sık görülen hastalıklarla ilgili olarak hekim camiasında ve toplumda bilgi yetersizliği mevcuttur. Konuyla  aktif olarak ilgilenen 5-6 merkez ve 70-80 civarında hekim vardır. Bunların sayısının artırılması gereklidir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Üç yılda bir yapılıyor. En son genel kurul 13 Ekim 2009 tarihinde yapıldı.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Henüz derneğimiz adına yayınlamakta olduğumuz bir bilimsel yayınımız bulunmamaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz kuruluşundan bu yana çok sayıda kongre ve konferans düzenlemiştir. Son yıllarda ise Hebipa Derneğinin düzenlediği kongrelere bilimsel destek ve katılım sağlamaktadır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Yok.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Yok.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Kongre, konferans ve seminerler, gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

 

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Dernekçilik genel olarak gönül birliği ile yapılan bir iştir. Bu sebeple üyelerimizin aidatlarını bilerek geciktireceklerini düşünmüyoruz. Bu düşünceden kaynaklı olarak da aidatlarını geciktirmiş olan üyelerimiz hakkında herhangi bir yaptırım uygulamıyoruz.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Eğitim süresi yeterlidir.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Evet, eksiklikler var.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Fonksiyonel hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili hekimlerin ve toplumun aydınlatılması ve eğitilmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu yönde hekim ve hastalara yönelik kongre, konferans, seminer, toplantı ve workshop etkinlikleri düzenliyoruz.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

05/05/1996

 

Üye Sayısı:

60

 

Kamu Yararı Statüsü:

Kamu Yararına

 

Yayınlar:

Yok

 

Derneğin Şubeleri:

Yok

 

Adres:

Dr. Mediha Eldem Sok. No:68/8 Kızılay, Ankara

 

Telefon:

0312 435 69 92

 

Faks:

0312 434 25 30

 

Web Adresi:

www.motilite.org.tr

 

E-Posta:

hebipa@hebipa.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu:

 

Genel Başkan:

Prof. Dr. Selahattin Ünal

 

Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Sefa Güliter

 

Genel Sekreter:

Doç. Dr. İbrahim Doğan

 

Muhasip:

Doç. Dr. Tarkan Karakan

 

Veznedar:

Doç. Dr. Selim Aydemir

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Ahmet Görgül

Prof. Dr. Hakan Alagözlü

Uzm. Dr. Alper Sancak

Osman Ersoy

Prof. Dr. Buket Dalgıç

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Hasan Özkan

Prof. Dr. Mehmet Cindoruk

Doç. Dr. Fahri Yakaryılmaz

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Uğur Coşkun

Doç. Dr. Zafer Akçalı

Prof. Dr. Göksun Ayvaz

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer