DERNEKLER

Tüm Dernekler

Geriatri Derneği
Dernekler sayfamızın bu haftaki konuğu Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
16 Aralık 2007, Pazar
Dernekler sayfamızın bu haftaki konuğu Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Toplumun önemli bir parçası olan yaşlı bireyin; bu dönemde aktif, üretken ve başarılı bir yaşam sürmesindeki en önemli faktör “sağlıklı yaşlanma”dır. Yaşlanmaya bağlı yeti kaybının ve hastalıkların tedavi ve rehabilitasyon giderlerinin artması, yaşlılarda görülme sıklığı artan hastalıklara bağlı sorunların yoğunlaşması, yaşlanmanın altında yatan yapısal ve işlevsel mekanizmaların gün geçtikçe daha fazla aydınlığa kavuşması; geriatri bilimine sadece gereksinimin değil ilginin de artmasına neden olmakta.

Bu düşüncelerden hareketle, Geriatri Derneği Ankara, Gazi, Hacettepe, Başkent ve Kırıkkale Üniversitelerinin Tıp Fakültelerinden “yaşlanma” ve “yaşlı sağlığı” konularında birikim sahibi öğretim üyeleri tarafından 2003 yılında kuruldu.

Kurucu üyeler: Prof. Dr. Berna Arda (Deontoloji Uzmanı), Prof. Dr. Pınar Aydın-Odwyer (Göz Hastalıkları Uzmanı), Prof. Dr. Mehmet Beyazova (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı), Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu (Gastroenteroloji Uzmanı), Prof. Dr. Selçuk Bölükbaşı (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı), Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı), Prof. Dr. Semih Keskil (Nöroşirürji Uzmanı), Prof. Dr. Ali Kutsal (Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı), Prof. Dr. Özden Palaoğlu (Farmakoloji Uzmanı), Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu (Nöroşirürji Uzmanı), Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu (Kardiyoloji Uzmanı), Doç. Dr. Orhan Yılmaz’dır (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı).

Derneğin kuruluş ilkesine göre; çağdaş dünyada her yaşlı birey toplum içinde aktif olma ve aktif yaşlanma şansına ve hakkına sahip olmalıdır ve üretken yaşlılığın yolu da sağlıklı yaşlanmadan geçer. Bu perspektiften bakıldığında, gerek koruyucu hekimlik ve gerekse tedavi edici hekimlik bağlamında hemen her uzmanlık dalındaki hekimler ve pratisyen meslektaşlarımız önemli misyonlar üstlenmektedirler. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eş Güdüm Kurulu kapsamındaki gözlemci dernekler arasında yer alan Geriatri Derneği, yaşlıların sağlık sorunlarına emek veren tüm uzmanlık dallarını bir araya getirerek bir paylaşım ortamı yaratmayı hedeflemektedir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nelerdir?
Derneğimizin etkinlik alanları; geriatri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini bilgilendirmek, ilgili uzmanlık dallarındaki hekimlere ve pratisyen meslektaşlarımıza özel ve ayrıcalıklı bir risk grubunu oluşturan yaşlıların sağlık sorunları, hastalıkların erken tanı, korunma ve tedavi yaklaşımları konusunda eğitim vermek, bu amaçla seminer, sempozyum ve kongreler düzenlemek, araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak, üyelerine destek sağlamak, bilimsel yayınlar yapmak ve toplumun “sağlıklı yaşlanma” konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak olarak sıralanabilir.

Derneğimizin öncelikli konularından birisi olan halk eğitimi etkinlikleri kapsamında “sağlıklı yaşlanma” sempozyumları, fotoğraf ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte ve ayrıca dernek üyeleri tarafından hazırlanan kitaplar ve diğer basılı materyalleri halka ücretsiz olarak dağıtmaktayız. Ülkemizde yaşlı sağlığı konusunda giderek ivme kazanan bilimsel çalışmaların yurt dışında da tanıtılması için uluslararası kuruluşlar ile iş birliği içinde olunması Derneğin bir diğer etkinlik alanı. Dernek üyelerimizin iletişimi internet üzerinden oluşturulan yahoo grup ile sağlanmakta, tüm etkinlikleri Derneğin web adresinde yayınlanmaktayız (www.geriatri.org).

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Yaşlıların çok yönlü sorunları ile ilgili olarak hizmet veren ve konunun sosyal boyutunu ele alan başka dernekler de mevcut.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize yaşlı sağlığına ilgi duyan ve emek veren tüm uzmanlık dallarından hekimler ve pratisyen meslektaşlarımız üye olabiliyorlar. Şu anki üye sayımız 118’dir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul, yönetim ve denetleme kurullarına üye seçimleri iki yılda bir yapılıyor. En son genel kurulumuz 2005 yılında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
1998 yılında yayın hayatına başlayan, geriatri konusunda ilk ve tek süreli yayın olan; Türk Geriatri Dergisi 2003 yılından beri Geriatri Derneğinin bilimsel yayın organıdır. İlk sayısından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM “Türk Tıp Dizini” kapsamında dizinlenen dergi, uluslararası ve ulusal platformdan geniş bir danışma kuruluna sahip. Uluslararası EMBASE, SCOPUS ve Index Copernicus Master List’te yer alan Türk Geriatri Dergisi, ayrıca International Association of Gerontology and Geriatrics kapsamında yer alan süreli bilimsel yayınlar arasında ülkemizi temsil etmekte. Derginin tüm makale gönderim ve değerlendirme işlemleri online olarak internet üzerinden yapılmakta ve ilk sayısından itibaren tüm makalelere tam metin olarak ulaşılabilmekte. Genç meslektaşlarımızı geriatri konusunda araştırma yapmak için yüreklendirmek ve desteklemek amacı ile Türk Geriatri Dergisi tarafından tek yıllarda “En iyi araştırma” yarışması düzenlenmekte. İlki Uluslararası Yaşlılar Yılı ilan edilen 1999’da gerçekleştirilen yarışmanın beşincisi 2007 yılında yapılacak. Son başvuru tarihi 1 Ocak 2008 olan yarışmanın ödül töreni Geriatri Derneği tarafından düzenlenen; Geriatrics 2008 Kongresi’nin açılışında yapılacak ve derginin onuncu yılı bu etkinlikle kutlanacak.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Geriatri Derneği tarafından düzenlenen kongre ve sempozyumları, Geriatri 2004 “Ulusal Yaşlı Sağlığı” Kongresi, İstanbul’da yapılan Geriatri 2005 “Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım” Sempozyumu, Zonguldak’ta Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gaziantep’te Tıp Fakültesi ve Tabip Odası ile Geriatri Derneği ortak etkinliği olarak gerçekleştirilen Yaşlılık Sorunları Panelleri, Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (INIA), Hacettepe Üniversitesi GEBAM ve Geriatri Derneği ortak etkinliği olarak 2006 yılında Ankara’da düzenlenen Geriatri ve Gerontoloji Kursu, International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG ve International Institute on Ageing-INIA katkıları ve European Union Geriatrics Medicine Society-EUGMS desteği ile İstanbul Hilton Otel Kongre Merkezi’nde 2006 yılında düzenlenen Geriatrics 2006 “Uluslararası Yaşlı Sağlığı” Kongresi, Yine 2006 yılında Ankara’da Geriatri Derneği ve MESA Hastanesi ortak etkinliği olarak yapılan Geriatri ve Etik Paneli, Türk Farmakoloji Derneği, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Geriatri Derneği ortak etkinliği olarak, 2006’da İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ve Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı işbirliği ile gerçekleşen Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumları ve bu yıl içerisinde gerçekleştirilen Türk Tabipleri Birliği ve Geriatri Derneği ortak etkinliği olarak Geriatri Kursu’nu sıralayabiliriz.

Tüm bunların yanısıra Geriatrics 2008 “Uluslararası Yaşlı Sağlığı” Kongresi-Geriatri Derneği tarafından International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG ve International Institute on Ageing-INIA desteği ve Derneğimizin gözlemci üye olduğu Europan Union Geriatrics Medicine Society katkısı ile Nisan 2008 tarihinde Antalya’da düzenlenecek. Kongre kapsamında bir Temel Geriatri Kursu da yapılacak.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Geriatride koruyucu hekimlik, yaşlılarda yaşam kalitesinin korunması, yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı, yaşlılar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, geriatrik rehabilitasyon, osteoporoz ve osteoartroz, geriatri ve etik, geriatride kardiyovasküler sorunlar konularında “multidisipliner” çalışma grupları oluşturulma süreci başlatılmış durumda.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Geriatri Derneği 2004 yılından beri Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Birliği (International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG) üyesidir. Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği (Europan Union Geriatric Medicine Society-EUGMS) kapsamında (Türkiye Avrupa Birliğinde yer almadığı için) gözlemci üye statüsündedir. Geriatri Derneği tarafından düzenlenen bilimsel etkinlikler IAGG ve ayrıca Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (International Institute on Ageing-INIA) tarafından destekleniyor. Dernek INIA ile yakın iş birliği içinde. İlki 2006 yılında ortak etkinlik olarak yapılan “Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Kursları” önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, sağlık güvencesine kavuşabilme, mevcut sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması, yataklı ve temel koruyucu sağlık hizmetlerinin tatmin edici bir düzeye ulaşması, doğal olarak hem yaşam süresini uzatacak, hem de yaşam kalitesini arttıracaktır.

Hekimlerin yaşlanan nüfusun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak üzere eğitim almaları ve deneyim kazanmaları; yaşlı bireylerin toplum içinde aktif olmalarına ve aktif yaşlanma şansına ve hakkına sahip olmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu açıdan pratisyen meslektaşlarımız ve tüm uzmanlık dallarındaki hekimler son derece anlamlı bir misyon üstlenmektedirler, dolayısıyla gerek temel tıp eğitiminin ve gerekse tüm uzmanlık eğitimlerinin her aşamasında “yaşlı sağlığı” konusu ele alınmalı, pediatriye verilen önem geriatriye de verilmelidir. Böylesi kapsamlı bir tanım, “iyi hekimlik uygulamaları” çerçevesinde kapsamlı bir yaklaşımı da gerektirmektedir. Yaşlıya yaklaşımda değişik uzmanlık dallarının sadece kendi bilgi ve deneyimleri değil, ayrıca bunların çok yönlü paylaşımı da yararlı olacaktır. Her uzmanlık dalına mensup hekimler ve pratisyen meslektaşlarımız diğer uzmanların birikimlerinden yararlanacak, sınırlar genişleyecek ve sonuçta hekimler “yaşlı sağlığı” konusunda kendi temel uzmanlık dallarının ve deneyimlerinin üstünde bir bilgi ve beceri donanımına sahip olacaklardır. Bu donanımın da mesleki gelişimlerine ve hastalarına sundukları hizmetlere olumlu katkıları yadsınamaz.

Bütün bu düşünce ve ilkeler doğrultusunda Derneğimiz öncelikle hekimlerin hedef kitle olduğu kongre ve kurslarını, ayrıca halk eğitimine yönelik etkinliklerini ve yayınlarını düzenli olarak sürdürecektir. Bu bağlamda daha öncesinde de olduğu gibi üniversitelerin tıp fakülteleri, tabip odaları, bilimsel dernekler yanında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği de devam edecektir.

Derneğin bilimsel yayın organı olan; Türk Geriatri Dergisi’nin Index Medicus vb. uluslararası kapsamlı dizinlere girmesi konusundaki süreç başlatılmıştır.

Teşekkürler.
17/12/2007

Kasım 2007’de yapılan Dernek Genel Kurulu ile göreve başlayan üyeler:
Kuruluş tarihi
2003

Üye sayısı
118

Süreli bilimsel yayın organı
Türk Geriatri Dergisi

Dernek Genel Başkanı
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal

İkinci Başkan
Prof. Dr. Selçuk Bölükbaşı

Genel Sekreter
Doç. Dr. Dilek Aslan

Sayman
Prof. Dr. M. Murat Başar

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Kutay Biberoğlu
Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu
Doç. Dr. Mahir Özmen

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Beyazova
Doç. Dr. Emel Güngör
Doç. Dr. M. Tahir Oruç

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Prof. Dr. Semih Keskil
Doç. Dr. Nükhet Örnek Büken
Dr. Meltem Şengelen
Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Prof. Dr. Oğuz Güç
Dr. Ayşegül Esin
Dr. Gökhan Osmanoğlu


Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Meral Saygun
Dr. Münevver Moran
Dr. Füsun Sarı Özmen

Yayınları
Sağlıklı Yaşlanma (2003), Sağlıklı Yaşlanma-Genişletilmiş İkinci Baskı (2005),
Başarılı ve Üretken Yaşlanma İçin Önce Sağlık (2005), Yaşlılar İçin Ev Ve Çevre Düzenlemeleri (2006), 1 ve 2. Ulusal Fotoğraf yarışmalarının katologları (2005 ve 2007)

Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No: 50/19 Kavaklıdere-Ankara
Tel: (0312) 425 04 46 Web adresi: www.geriatri.org İletişim: info@geriatri.org
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
6
1) Zekai halac (işçi emeklisi)
03.04.2014 19:56:36
Hocam Yaradan allahım şehidim olsunki sizi ilk gördüğümde inan ki kendi ailemden birisini görmüş gb çok sevdim öz abimden ayırt etmedim sizin hastanız olduğum için deyil bu söylediklerimin hepsini bir kenara bırakalım bir hastayı veya refakat çısini okadar iyi dinliyor ki her sorusuna izahatlı bir şekilde yaklaşımınız varki bu bizleri mutlu edecek sevindirici en büyük sevinç tir.Allahim seni Ailene eşine çocuklarına eli öpülecek Annenize ve babanız bağışlasin Erzincan dan Özdağ Zekai HALAÇ saygılarımla. ..
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)