DERNEKLER

Tüm Dernekler

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Aydoğdu Titiz
02 Mart 2009, Pazartesi
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Aydoğdu Titiz

Mete Generaloğlu/ Ankara

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği (GKDA ve YB) 1990 yılında \"Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anestezistleri Derneği\" adı altında İstanbul'da kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri, o tarihteki ünvanlarıyla; Prof. Dr. Bora Aykaç, Prof. Dr. Ercüment Kopman, Prof. Dr. Kutay Akpir, Doç. Dr. Lütfü Telci, Uzm. Dr. Hüseyin Öz, Uzm. Dr. Hülya Erolçay, Uzm. Dr. Savaş Ural, Uzm. Dr. Zuhal Aykaç, Yrd. Doç. Dr. Osman Bayındır'dan oluşmuştur.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Dernek, tıp alanında faaliyet göstermektedir.
Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım dalımızı ilgilendiren konuları tartışmak bu alandaki tıp doktorları ile bilimsel iş birliği sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimlerini, dalımızı ilgilendiren ve bunlarla ilgili konuları müzakere etmek, tartışmak, yayınlamak. Dalımızla ilgili alandaki çalışmaları teşvik etmek ve deneysel çalışmalara yardım etmek. Bu dalın mensuplarının faaliyetlerini koordine etmek, onları temsil etmek ve korumak. Bu dalın mensupları arasında iş birliğini kurmak ve bunu teşvik etmek ve bu amaçlar için, yurt dışında benzer amaçla kurulmuş benzer derneklerle, Bakanlar Kurulundan izin alarak işbirliği yapmak olarak sıralayabiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Alanımızda bizim derneğimizden başka faaliyet gösteren bir dernek bulunmamaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

Türkiye'de hekimlik yapmaya yetkili ve yasal koşulları taşıyan her hekim bu derneğe üye olabilir. Asli üye: Dalımız ile bilfiil uğraşan anesteziyoloji uzmanlarıdır. Üyelerimiz daha çok göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım alanda çalışanlardır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?

Türkiye’de alanımızla ilgili hekimlerin yaklaşık olarak yüzde 20’si derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

GKDA ve YB Derneğinin genel kurulu 2 yılda bir yapılıyor. İki yılda bir yönetim kurulu seçimleri yapılıyor. 22 Mart 2008 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri seçilmiştir.

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi 11 Nisan 1992 tarihinden beri yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca kongrelerde yayımlanan dernek bültenlerimiz bulunmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Daha önceleri Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ile birlikte kongre ve çeşitli toplantılar yapılmaktaydı. Ve her yıl sempozyum düzenlenerek göğüs ve kalp cerrahisi anestezisi ile ilgili bilgi ve deneyimler paylaşılmaktaydı. Daha sonra 20-23 Nisan 2006 tarihleri arasında GKDA ve YB Derneğinin ilk bağımsız kongresi XIII. Kongresi olarak Abant'ta gerçekleştirildi. Ayrıca 2 yıl boyunca İstanbul’da bölgesel toplantılar gerçekleştirildi.
Bu yıl da 15-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Gaziantep’ te yapılacaktır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğin kongre bilimsel grubu dışında ayrıca bir kurul yok.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa Kardiyotorasik Anestezistler Birliği [European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists-(EACT)]'ne Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Zuhal Aykaç görev yapmaktadır. 12-14 Haziran 2008 tarihleri arasında Antalya’da ortak katılımla ve Prof. Dr. Zuhal Aykaç’ın üstün gayretleriyle başarılı bir kongre gerçekleştirilmiştir.

Dernek gelirleri nelerdir?

Dernek geliri ilk ve bir sefere mahsus alınan üye kayıt ücreti ve 2006 yılından beri tek başına yaptığı kongreden elde edilen gelirdir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Biz geliri amaç güden bir dernek olmadığımız için üyelerimizden de aidat ve dergi ücreti almıyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Uzmanlık eğitim süresi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Board kurulu tarafından 5 yıl olarak önerilmiş ama yasal uygulamaya henüz geçmemiştir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Eksiklik vardır. Özellikle Anadolu’nun bazı yerlerinde sayı yeterli değildir. Gereksinim vardır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Bu branşla uğraşan meslektaşlarıyla daha fazla bilgi alışverişinde ve bilimsel destekte bulunmak, uluslararası bilgi paylaşımını arttırmak, dergiyi daha fazla kitlelere ulaştırabilmektir.
Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
1990

Üye Sayısı
239

Kamu Yararı Statüsü
Eğitim ve araştırma, çalışma hayatı ve meslekle ilgili
faaliyetler

Yayınlar
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
Dergisi ve her yıl kongrede
basılan bülten

Adres
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Anesteziyoloji Servisi
81010
Haydarpaşa-İstanbul

Tel
0216 349 91 20 (13 hat)

Web Adresi
www.gkda.org.tr


Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Tülin Aydoğdu Titiz

II. Başkan
Prof. Dr. Fatma Zekiye Aşkar
Prof. Dr. Emre Çamcı

Sekreter
Uzm. Dr. Türkan Çoruh

Veznedar
Doç. Dr. Füsun Bulutçu

Üyeler
Prof. Dr. Hülya Erolçay
Doç. Dr. Fevzi Toraman

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Deniz Karakaya
Doç. Dr. Hasan Koçoğlu
Doç. Dr. Nursel Şahin
Yrd. Doç. Dr. Cemil Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Tülin Öztürk

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hüseyin Öz
Uzm. Dr. Nihan Yapıcı
Uzm. Dr. Hüseyin Maçika

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Bora Aykaç
Uzm. Dr. Uğur Özbek
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)