DERNEKLER

Tüm Dernekler

Haftanın Derneği: Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED)
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) Başkanı Doç. Dr. Metin Doğan
09 Şubat 2009, Pazartesi
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) Başkanı Doç. Dr. Metin Doğan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 12 Ağustos 2005 tarihinde Ankara’da kuruldu. Bizler sağlık yönetiminin bir ekip işi olduğuna inanmaktayız. Takımda tüm oyuncuların yerine göre görev ve sorumluluğu vardır. Sağlık yöneticileri olarak başhekim ve yardımcıları, tıbbi direktör ve yardımcılarının, müdür ve yardımcıları, başhemşire ve yardımcıları, saymanlık yönetici ve çalışanlarının ve bu sayılanlarla birlikte hastane destek ve otelcilik hizmetlerinde ya da sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve denetlenmesinde yer alan kuruluşlar ve bu kuruluşlarda görev yapan personelin sağlık kuruluşlarının işletilmesinde ve yönetilmesinde ayrı ayrı görev ve sorumlulukları vardır. Sağlık ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını incelediğimizde, bu yöneticilerin tamamını bir araya getiren ve sağlık hizmetlerine global anlamda yaklaşan başka bir sivil toplum kuruluşu görememekteyiz.
Bizler bunla bir araya getirerek birlikte takım olarak çalışan ve düşünen bir dernek kurmak gerekliliğini düşündük.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Sağlık yönetiminin kalitesini arttırmak için araştırma, geliştirme çalışmaları, uluslararası çalışmalar ve organizasyonlar yapmak, sağlık yöneticilerinin eğitiminin temini için kurs, seminer, sempozyum ve çalışmalar yapmak, özel ve resmi kuruluşlardaki tüm sağlık yöneticilerinin bilgi birikimini paylaşmak için sağlık yönetimi ve mevzuatlar hakkında seminerler, sempozyumlar ve eğitim toplantıları yapmak, tüm sağlık yöneticilerinin özlük ve sosyal haklarını korumak, iyileştirmek için kamuoyunda ve resmi mercilerde çalışmalar yapmak, raporlar sunmaktır.

Resmi kuruluşlar içerisinde ise doğrudan sağlık personeli olmamalarına rağmen, sağlık hizmetleriyle yakından ilgili ve ilişkili olan özellikle T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü gibi özellikle sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinde (BUT/ SUT) görev alan kuruluşlar vardır. Bu kuruluşların yöneticileri ve taşra teşkilâtları da ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda temel görev alan sağlık yöneticileridir.

Bununla birlikte sağlık kuruluşlarında hizmet alımları yoluyla hizmet veren laboratuvar, radyoloji, nükleer tıp, biyomedikal ve radyoterapi hizmetleri gibi tıbbi hizmetleri karşılayan kuruluşlar ve personeli de sağlık hizmeti sunan personeldir.

Özellikle son yıllarda bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesine paralel olarak, her gün yeni tedavi araç-gereç, hizmet ve modalitelerinin gelişmesi, sağlık hizmetlerinin maliyetinin her geçen yıl katlanarak artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hem yukarıda sayılan kuruluşlar ve ekonomistler ve ekonomi ile ilgilenen kuruluşlar da derneğimizin faaliyet alanları ile ilgili kişi ve kuruluşlardır.
Derneğimizin ilgi alanına girmektedirler.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Sağlık yönetimi ile ilgili dernekler var, ama kamu ve özel sektörde çalışan yönetici ve eğitimcilere ve de yönetim birimlerinin hepsine ( başhekim, hastane müdürü, başhemşire vs.) birden hizmet veren başka bir dernek yok.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Öncelikle özel ve kamu sektöründe görev yapan sağlık personeli; doktor, hemşire, sağlık memuru, eczacı, idari personel ve bu grup içerisinde de özellikle yönetici olarak çalışan başhekimler ve yardımcıları, hastane müdürleri ve yardımcıları, başhemşirelik ve yardımcıları, özel sektörde görev yapan tıbbi direktörler ve yardımcıları gibi görevliler derneğimizin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Şu anki üye sayımız yaklaşık 400’dür.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Üç yılda bir genel kurul toplantısı yapılır. En son 2006 yılında genel kurul yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Periyodik olarak yayınlanan SAYED Dergisi var. Ayrıca 'Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri adlı kitap basılarak sağlık yöneticilere ve yerel yöneticilere ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin bir yeterlilik kurulu bulunmamaktadır. O nedenle de yeterlilik sınavı yapmamız söz konusu değildir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
30 Mayıs-3 Haziran 2007 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam Asya Termal Otel'de derneğimizin ilk büyük organizasyonu olan “Sağlık 2007 Kongresi” (1. Ulusal Sağlık Kurultayı)ni düzenledik. Bu kongre; doğrudan sunucular ile kuralları koyanların buluştuğu ilk kongre olmuş ve yaklaşık 1200 kişilik katılım ile ülkemizde bu konuda düzenlenen en geniş katılımlı kongre olmuştur. Resmi ve özel sağlık yöneticilerinin büyük ilgi gösterdiği Sağlık 2007 kongresi tam bir kurultay havasında gerçekleşmiştir. Daha sonra derneğimizin ikinci büyük organizasyonu olan 5-6 Aralık 2008 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel’de 2007- “Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Konferansı” düzenlenmiştir.

SAYED’in 3. büyük organizasyonu olarak “2. Ulusal Sağlık Kurultayı (Sağlık 2008 Kongresi) düzenlenmiştir. Ülkemizde sağlık yöneticileri içerisinde hizmet sunucular ile sağlık yönetimi ile ilgili kuralları koyan ve denetleyen kuruluşları bir araya getiren kongremize katılım amacıyla yoğun bir başvuru olmuş ve 9-13 Nisan 2008 tarihleri arasında Antalya Kremlin Palace World of Wonders otelinde düzenlenmiştir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Üye olduğumuz uluslararası bir kuruluş şu an için yok. Ancak böyle bir çatı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üyelerimizin ödediği aidatlar ve yapılan bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu?
Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Dernek aidatları cüzi bir miktardan oluşmaktadır. Dolayısıyla gelirlerimizin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Üyelerimiz genelde aidatlarını ödemektedirler. Hepimizin bildiği gibi dernekçilik bir gönül işidir. Bu düşünceyle şu ana kadar aidatını ödemeyen ya da geciktiren üyelerimiz için bir yaptırım uygulamadık.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin asıl kuruluş amacı Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin verimli, en az maliyetle ve kolay ulaşılabilir olmasını temin etmek. Bunu da sağlık yöneticilerinin desteği, yardımlaşması ve bilgi paylaşımı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl, daha önce 1. ve 2’ncisini gerçekleştirdiğimiz sağlık kurultaylarının, 3’üsünü daha geniş bir katılımla düzenlemeyi düşünüyoruz. Kurultayımızın ana teması da sağlık maliyetlerinin düşürülmesi olacak.

Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
12 Ağustos 2005

Üye Sayısı
430

Yayınlar
SAYED Dergi,Yerel
Yönetimlerde Sağlık
Hizmetleri

Adres
Meşrutiyet Cad. No:42/1 Kızılay / Ankara

Telefon
0 312 433 12 15

Faks
0 312 434 48 84

Web adresi
www.sayed.org.tr

Yönetim Kurulu
Başkan
Doç. Dr. Metin Doğan

Başkan Yardımcısı
Dr. M. Fatih Taşlıçay
Dr. İhsan Şahin,
Hicazi Arslan
Nebi Şahinli
Fatma Aktaş
Aygül Bulut

Genel Sekreter
Halil Kaşaltı

Sayman
Dr. Dursun Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya Erbaba

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Uzm. Dr. Mustafa Aksoy
Dr. Atilla Yılmazlar
Seyfullah Tuzcu
Fuat Yılmazer
Ünsal Aldemir
Dr. Kubilay Karalezli
Dr. Mesut Koçak
Dr. Kenan Öztürk
Dr. Mehmet Kuru

Denetleme Kurulu
Üyeleri
Selim Benel
Erol Öztürk
Dr. Süleyman Akad

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Dr. İbrahim Şentürk
Adem İmalı
Melek Öztürk
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA