DERNEKLER

Tüm Dernekler

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dursun
16 Mayıs 2010, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dursun

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 1965 yılında Ankara'da kurulmuş. O zamanın dokuz seçkin hocası biraraya gelerek bu derneği oluşturmuşlar. Bu dokuz kişiden şu anda hayatta olan iki kişiye de en son toplantımızda bir tören düzenleyerek derneğimiz ve mesleğimize katkılarından dolayı birer plaket takdim ederek teşekkürlerimizi sunduk. Bu yıl derneğimizin kuruluşunun 45'inci yılını kutluyoruz. Derneğimiz Ankara'da kurulmuş olmasına rağmen Türkiye çapında ve uluslararası düzeyde bir dernek.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Yaklaşık olarak tüm branş derneklerinde olduğu gibi biz de derneğimizle branş hekimlerini biraraya getirme amacını güdüyoruz. Dernek olarak kulak burun boğaz hekimlerine faaliyetlerimiz oluyor. Tabii ki bunun başında da eğitim geliyor. Bu eğitimi de sağlarken kurslar, kongreler, seminerler, konferanslar, toplantılar, çeşitli isimler altında yaptığımız bilimsel aktiviteler başı çekiyor.

Bununla birlikte özellikle genç, mesleğe yeni başlayan, yeni uzmanlaşma adayı olan arkadaşlarımıza, tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak, eğitim programları geliştirmeye çalışıyoruz ve bunu periyodik hale getirmeye çalışıyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Şu an da Türkiye'de kulak burun boğaz alanında Türk Kulak Burun Boğaz Derneği vardır. Ondan sonra ikinci büyük dernek olarak biz geliriz. Daha tali branşlarda, daha spesifik çalışan küçük derneklerimiz de vardır. Onlarla da çok yakın ilişki içerisindeyiz. Onlarla ortak toplantılar yapıyoruz. Örneğin; ses hastalıkları konusunda bir toplantı yapacaksak, bunu profesyonel ses derneği ile ortak ya da onu da katarak yapıyoruz. Ya da kulak ile ilgili bir çalışma yapacaksak bunu Otoloji Derneğimizle birlikte yapmaya çalışıyoruz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Şu anda bine yakın üye sayımız bulunmakta. Bu yaklaşık olarak Türkiye'deki kulak burun boğazcıların üçte birini oluşturmaktadır. Tüm kulak burun boğaz hekimleri ve kulak burun boğaz alanında tıpta uzmanlık öğrenciliği olanlar da derneğimize üye olabilmektedirler. Aynı zamanda kulak burun boğaz hekimlerinin birlikte çalıştığı odyologlar da derneğimiz içerisinde bizimle birlikte faaliyet gösterebilmektedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimiz tabii ki Dernekler Kanunu'na tabi bir dernektir. Özellikle son yıllarda Dernekler Kanunu'nda standartlaşma konusunda çok büyük bir çaba bulunmaktadır. Biz de buna uymaya çalışıyoruz. Bu yüzden tüzüğümüzde de yazıldığı şekilde iki yılda bir genel kurulumuzu yapıyoruz. Bu genel kurullarda yönetimleri değiştiriyoruz. Yönetimi değiştirirken aynı zamanda bazı teamüller oluşturmaya çalışıyoruz. Eskiyle kıyaslandığı vakit gördük ki, dernek yönetiminde devamlılık sağlanırsa bu derneğin daha başarılı aktiviteler yapmasını, daha iyi sonuçlar veren faaliyetlerde bulunmasını sağlıyor. O nedenle derneğin yeni yönetiminde eski yönetimin bir kısmının devam edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Seçimler elbette delegelerin özgür iradeleriyle yapılmaktadır ve her delege aday olup seçme ve seçilme hakkını kullanabilmektedir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Dört ayda bir periyodik olarak çıkardığımız bir bilimsel dergimiz var. Bu dergimiz kendi branşımızla ilgili bilimsel makaleleri yayınlama amacını güdüyor.

Günümüz koşullarında oldukça zor bir iş olsa da, oldukça güncel şekilde baskısı yapılabilmektedir. Bunu başarıyla yürüten bir dergi yönetim kadromuz bulunmaktadır. Bunu daha da geliştirerek "Science Citation Index"e kayıtlı, uluslararası kabul edilen ve saygınlığı olan bir dergi haline getirmek istiyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bilimsel aktivitelerimizi iki ayrı grupta yapıyoruz. Ankara merkezli olduğumuz için, Ankara'da her ay tüm eğitim birimlerinin iştirakiyle yaptığımız ortak toplantılarımız oluyor ve buna çok üst düzey katılım gerçekleşiyor. Bunun dışında iki yılda bir yaptığımız ve en sonuncusunu Nisan ayı başlarında yaptığımız uluslararası büyük kongremiz oluyor. Bu yılki kongremize bin kişinin üzerinde bir katılım oldu. Yirmi bir ülkeden de 117 konuşmacımız vardı. Tam anlamıyla bir uluslararası kongre oldu. Bir bilimsel şölen oldu diyebilirim.

Katılımcılardan en büyük şikâyet "Oturum seçmekte zorlandık. O kadar çok faaliyet vardı ki bazılarını seçmek zorunda kaldık" şeklinde bize sitem etmeleri oldu. Bu toplantımız artık markalaşma yolunda hızla ilerliyor.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Kurumsal olarak derneğimizin bağlı olduğu bir uluslararası kuruluş şu anda mevcut değil. Ancak buna da çok ihtiyaç duymadık. Çünkü branşımızla ilgili bütün uluslararası derneklerle gerek bireysel gerekse kurullarımız aracılığıyla çok yakın ilişkideyiz. Bunun en güzel örneğini en son kongremizde gördük.

Hedefimiz büyük bir organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirebilmek. Uluslararası önemli bir organizasyonu Türkiye'ye kazandırabilirsek ne mutlu bize. Türkiye daha önce Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi'ni organize edebilmiş bir ülkedir. Bu kongrenin zamanında Türkiye'ye alınmasında derneğimizin ve derneğimiz üyelerinin çok büyük etkinliği olmuştur.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Bu konuda yaptırım uygulanması taraftarı değiliz. Meslektaşlarımızla aidat ödenmesi konusunda bir polemiğe girmenin doğru olmadığını düşünüyorum.

Kaldı ki bu genelde daha çok dernek içi çekişmelerin olduğu ortamlarda gündeme gelen bir konudur. Aksi durumlarda bu çok söz konusu olmaz. Bizim derneğimizde aidat konusu hiçbir zaman bir sorun teşkil etmez.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Şu anda kulak burun boğazda tıpta uzmanlık konusu bir karmaşayı gösteriyor. Eğitim süresinin bir tüzük değişikliği ile 4 yıla indirildiği, daha sonra Danıştay iptaliyle tekrar 5 yıla çıktığı söylendi. Karışık bir durum. Bazı öğrenciler bunu 4 yılda, bazıları 5 yılda tamamlamayı arzu ediyorlar. Ancak ben çok net olarak söyleyebilirim ki, bugün Türkiye'de kulak burun boğaz hekimliğinin ulaştığı nokta 5 yıldan daha az bir eğitimi kaldırmaz. Bu mutlaka 5 yıl temel uzmanlık eğitimi olarak tasarlanmalı, üzerine de 2 ya da 3 yıllık alt branşlarda "fellow"luk dediğimiz ilave uzmanlık çalışmaları yapılabilecek kadrolar getirilmelidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye'de şu anki kulak burun boğaz hekim sayısının 3 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sayı Türkiye'de yeterli bir sayıdır. Nüfus artış hızına göre uzmanlık öğrencilerinin sayısı ayarlanarak bu oran korunabilir. Diğer branşlarda da olduğu gibi buradaki asıl sorun, uzman hekimlerin dağılımındaki orantısızlıktır. Büyük şehirlerde bir yığılma söz konusudur. Bu dağılım Türkiye çapında orantısal olarak yapılabilirse daha etkili olacaktır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Tıpta uzmanlık öğrenciliği çeşitli eğitim birimlerinde yapıldığı için sonuçta bir homojeniteyi sağlamak ve eşit bir eğitim düzeyi oluşturmak çok zor. Burada branş derneklerinin büyük rol alması gerekiyor. Biz de kendi branşımızda tıpta uzmanlık eğitiminin standardizasyonu yönünde çaba sarf ediyoruz ve bunu giderek artan bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bunun dışında mezuniyet sonrası kurslar, toplantılar ile hekimlerin cerrahi bilgileri, anatomik bilgilerini tazelemek, güncellemek ve böylece hekimlerin tedavileri sırasında karşılaşabilecekleri komplikasyon ları ve sorunları en aza indirebilmek, dolayısıyla hastaların, toplumun yaşam kalitesini branşımız adına korumak yolunda çaba sarf ediyoruz. Temel amaçlarımız bunlardır ve bunları yapmaya çalışıyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1965

Üye Sayısı:
1000

Derneğin Yayınları:
Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Dergisi

Adres:
Cinnah Caddesi Pilot Sokak Basın Sitesi Blokları B Blok No: 3 Çankaya/Ankara

Tel:
0 533 307 32 22
0 312 440 40 88

Faks:
0 312 442 42 48

Web Adresi:
www.kbbder.org.tr
info@kbbder.org.tr

Kulak Burun Boğaz Baş
ve Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Gürsel Dursun

İkinci Başkan:
Prof. Dr. Oğuz Öğretmenoğlu

Dernek Sekreteri:
Doç. Dr. Haldun Oğuz

Muhasip Üye:
Prof. Dr. Sabri Uslu

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Armağan İncesulu
Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
Doç. Dr. Erdinç Aygenç
Doç. Dr. İstemihan Akın
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Doç. Dr. Ali Dölek
Doç. Dr. Alper Ceylan
Doç. Dr. Ünal Bayız
Prof. Dr. Muzaffer Kırış
Doç. Dr. Ümit Tuncel
Doç. Dr. Sinan Kocatürk

Disiplin Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Muharrem Gerçeker
Op. Dr. Erdal Samim
Doç. Dr. Halit Akmansu
Prof. Dr. Erol Selimoğlu
Prof. Dr. Ahmet Dündar

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Mehmet İmamoğlu
Op. Dr. Mehmet Şahan
Prof. Dr. Bedri Özer

Etik Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Erdoğan İnal
Doç. Dr. Cafer Özdem
Doç. Dr. Adnan Ünal
Prof. Dr. Cem Keçik
Prof. Dr. İ. Nazmi Hoşal

Etik Kurul Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Ercihan Güney
Prof. Dr. Kerim Ceylan
Prof. Dr. Muzaffer Kanlıkama

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:
Prof. Dr. M. Suat Özbilen
Doç. Dr. Hakan Korkmaz
Prof. Dr. Umut Aksoy

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr. Levent Sennaroğlu
Prof. Dr. Babür Küçük
Doç. Dr. Hüseyin Dere

17/05/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer