DERNEKLER

Tüm Dernekler

Omurga Minimal İnvaziv Girişimsel Cerrahi Derneği
  Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Omurga Minimal İnvaziv Girişimsel Cerrahi Derneği Başkanı Murat Ergüven
18 Şubat 2013, Pazartesi

 

 

Dernek Yönetim Kurulu soldan sağa:

 

Murat Ergüven, Alper Muradov, Ayhan Cömert, Tolgay Şatana, Kamil Barlas, Figen Yağmur Aslan, Taylan Temel

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

 

Derneğimiz 2009 yılında minimal invaziv endoskopik omurga cerrahisini ilk uygulayan hekimlerin öncülüğünde İstanbul’da kuruldu.  Kurucularımız, omurga cerrahisi deformite alanında çalışan, kongre eğitimlerini takip eden hekimlerdi. 2000 yılında üyesi olduğumuz IMLAS toplantılarında endoskopik cerrahi eğitimine başladık. Henüz ülkemizde spinal endoskopun ithal edilmediği yıllarda bu konuda dünya çapında ünlü cerrahların kliniklerine ziyaretlere gittik. Bu şekilde ilgimizi tüm toplantılarda sunumlar yaparak ortaya koyarken, yeni kurulan akademilerde ülkemizi temsil ettik. Ülkemizde kliniklerimizde ilk uygulamalarımızı başarıyla yaptık ve toplantılarda sunduk. Asya ve Amerika minimal invaziv cerrahi akademilerinde kurucu olarak yer aldık. ISMISS gibi örgütlerin yönetim kurullarında üye olarak ülkemizi temsil etmeye başladık. Bu tarihlerde ilgili yurt dışı oluşumları ülkemizde bu disiplini takip etmesi gereken ortopedi, nöroşirurji, fizik tedavi-rehabilitasyon ve ağrı dernekleri ile iletişime geçerek ilgisi olan meslektaşlarımızı multidisipliner birlikteliklere davet ettik. Cerrahi tekniğin Türk Tabipleri Birliği özel tababette tanımlanarak kitapçıklara geçmesini sağladık. Türkiye EklemHastalıkları Tedavi Vakfının osteoporoz-osteoartrit kongrelerinde ilk sunumları gerçekleştirip, paneller düzenledik. Prof. Dr. Şahap Atik Hocamızın destekleri ile Eklem Hastalıkları dergisinde bu konuda ilk çıkmış sempozyom ülkemizde yayımlandı. Ardından 2005 yılında IMLAS Türkiye toplantısını düzenleyerek Türkiye’de ilk “workshop” uygulamasını gerçekleştirdik. Ekibimiz 2006 yılından itibaren Asya ve Amerika akademilerinden çok, Avrupa’da yoğun çalışan ISMISS ile ilişkilerini geliştirdi. ISMISS’ın 2008 yılında ilk kez Ankara’da Türkiye toplantısını yapmayı kabul etmesiyle IMLAS toplantısından sonra en geniş katılımlı kongre yapılmış oldu. Bu dönemde Türk Ortopedive Travmatoloji Derneğialtında yapılan toplantı ve eğitimin daha iyi yapılabileceği düşüncesi ile yeni bir yapılanma olmuş, ancak kurucularımız bu yapılanma dışında kaldığından yeni bir dernek kurmuşlardır.  ISMISS toplantılarını yıllık bilimsel toplantı haline getirmek isteyen kurucularımız, Ankara’da kadavra pratik çalışmalarımızın yapılamaması nedeni ile İstanbul’da çalışmalarına devam etme kararı aldılar. Bu şekilde çalışmalarını kamuya mal etmeyi hedeflediler. Bu amaçla Omurga Minimal İnvaziv Girişimsel Cerrahi Derneği(OMID) 2. ISMISS Toplantısı’yla kombine kadavra ve canlı cerrahi kurslarını İstanbul Üniversitesi Nöroşirurji ve Anatomi Kliniklerinin desteği ile yapmaya başladı. 2009 yılından beri kadavra pratiği, canlı cerrahi ile desteklenerek başarılı bir şekilde tamamlandı.  Derneğimiz minimal invaziv cerrahi konusunda dünyada ilk kez kongrede para ödülleri vererek araştırmaları özendirmiştir.

 

ISMISS kongrelerini, İstanbul dışında Anadolu’da bu kez Akdeniz Üniversitesinin Anatomi Bölümünde yapılan kadavra kursları ve özel hastanelerde yapılan canlı cerrahilerle devam ettirdik. Bu yıl 6. kez ISMISS ile kombine olan toplantımız İzmir Sheraton Otel ve Ege Üniversitesi kliniklerinde yapılacaktır.

 

Derneğimiz büyük ölçüde misyonuna ulaşarak İstanbul Üniversitesinde yılda dört kez yapılan eğitim programlarının başlamasına, özel hastanelerde yapılan bilimsel toplantıların periyodik hale gelmesini keyifle takip etmektedir.

 

Derneğimiz bu yıl ISMISS iş birliğini ulusal düzeyde genişletemediğinden, üye düzeyine indirip yönetim kurulundan çekilmesi kararını almıştır. Ülkemiz ulusal çıkarına uygun olarak, Dünya Federasyonu kurucu üyesi vasfı ile üyeler düzeyinde sürdürmek üzere devam ettirmek uygun bulunmuştur.  OMID bu sayede tüm dünyada kurulmuş ulusal derneklerle bağımsız dernek sıfatıyla doğrudan afiliye olacaktır.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

 

Derneğimiz omurga cerrahisinin perkütan, endoskopik ya da girişimsel yollarla yapılan minimal invaziv yöntemler üzerinde çalışmaktadır. Bu tedavilerin rejeneratif tedavilerin öncüsü olacağına ve açık cerrahi ve füzyon ameliyatlarının deformite dışında büyük ölçüde azalacağına inanmaktadır. Ek olarak, başarısız bel cerrahisinin tedavisinde minimal invaziv uygulamaları çözüm olarak destekler. Bu konuda ağrı hekimlerini, omurga cerrahlarını, klinik anatomistleri çalışmalar için cesaretlendirir.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

 

Alanımızda faal olmayan kurucularımızın da üye olduğu Türk Ortopedive Travmatoloji Derneğimerkezi çatısı altında bir dernek daha vardır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

 

Derneğimiz multidisipliner bir dernektir. Ortopedi ve travmatoloji uzmanları, beyin cerrahisi uzmanları, ağrı hekimleri ve bu alanda çalışan klinik anatomist ve araştırmacılar üye olabilir. Derneğimiz üye sayısı her geçen gün artmakla beraber şu an için 50’nin üzerindedir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

 

Omurga cerrahisi ile ilgilenen hekimlerin sayısı 200 kabul edilirse, yüzde 10 oranında üyemiz olduğu kabul edilebilir. Ancak diğer dernekler içindeki oranımızı tahmin edemiyoruz.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

 

En son olağan genel kurul toplantımız 30 Kasım’da yapıldı. Derneğimiz ilk kurulduğunda iki yılda bir genel kurul toplantımızı yapıyorduk. Ancak bu yıl Dernekler Kanunu ve Tüzüğü’ne uyumu sonrasında üç yılda bir toplanmak üzere karar alındı.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

 

Derneğimiz periyodik olarak internet video “journal” altyapısını tamamlamış olup, Nisan 2013 kongresinde yayına geçmeyi planlamaktadır. Bunun dışında haftada iki gün e-mail “newsletter” yayınlıyoruz.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

 

Derneğimiz kurulduğu günden beri ISMISS toplantılarına kombine kadavra ve canlı cerrahi eğitimleri vermiştir. Bugüne kadar beş kongre, iki üniversite, bir özel kursa fiili destek vermiştir. 6. kongremiz, 11-14 Nisan 2013 tarihleri arasında Çeşme Sheraton ve Ege Üniversitesi Ağrı ve Anatomi Kliniklerinde yapılacaktır

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

 

Endoskopik Cerrahi Grubu, Ağrı ve Girişimsel Teknikler Grubu, Anatomi ve Hücresel Tedaviler Araştırma Grubu ve son olarak Başarısız Omurga Cerrahisi Araştırma Grubumuz mevcuttur.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

 

Derneğimiz “World Federation of MISS” kurucu üyesi, “Near East MISS” kurucusu, Asya Akademisi, Amerikan Akademisi sürekli temsilciliği, Pasifik MISS aday üye (Bu yıl tam üye statüsüne geçiyor.) Latin Amerika, Kore, Japonya, Hindistan, Endonezya, Ukrayna MISS dernekleri ile doğrudan afiliye konumdadır. Bunun dışında Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde dernek kurmak üzere eğitim verdiğimiz meslektaşlarımızı desteklemekteyiz.  Bu konuda “Near East MISS” derneğinin kuruluş çalışmaları için yasal gereklilikler üzerinde çalışılmaktadır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

 

Minimal invaziv omurga cerrahisi bir branş değildir. Ülkemiz yasalarına göre ortopedi ve beyin cerrahisi uzmanlarına bu imkânı vermektedir. Amerika ve Uzak Doğu’da ağrı tedavisi uzmanlarının belli eğitimleri alarak bu cerrahiyi uyguladıklarını görüyoruz. Uzmanlık eğitimi sonrası yüzlerle ifade edilen oranlarda klinik tecrübeye sahip meslektaşlarımızı yeterli konumda düşünebiliriz. Ancak göreceli olan bu kavramı ölçebilmek için uzun yıllara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

 

Türkiye’de bu cerrahi henüz yaygınlık açısından emekleme aşamasındadır.  Ülkemizde dünya çapında cerrahiyi uygulayan hekimlerin yanı sıra hiçbir fikri olmayan, hatta cerrahiye karşı nedensiz karşı olan gruplar da mevcuttur. Önümüzdeki birkaç yıl içinde pek çok klinikte ekipmanın tamamlanması durumunda başarılı sonuçların alınacağına, önyargıların aşılacağına ve insanlığa çok faydası olacak bu işlemlerin yaygınlaşacağına inanıyoruz.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

 

Derneğimizin en büyük hedefi, minimal invaziv cerrahi enstitüsü kurup vakıflaşmak ve bu konuda üniversal cerrahi eğitim merkezini oluşturmaktır.

 

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:      2009

Üye Sayısı:                               50

Yayınlar:                                   Minimal İnvaziv Cerrahi Ders Kitabı

Adres:                                      Fişekhane Cad. No: 54/6 Bakırköy-İstanbul

Telefon:                                   0 212 570 67 98

Faks:                                        0212 570 67 86

Web Adresi :                           www.turkmiss.org

                                                  www.ismissturkey.org

 

Dernek Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:                        Murat Ergüven

Başkan Yardımcısı:   Tolgay Şatana

Genel Sekreter:         Burkay Kaçira

Sayman:                       Kamil Barlas

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:     

Ali Güven Fincan

Figen Yağmur Aslan

Burcu Candan

Ayhan Cömert

Mehmet Altuğ

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Taylan Temel

Mehmet Ali Tümöz

Ali İhsan Işık

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: 

Elvan Erhan

Mustafa Anter

Mehmet Medet Yıldız

 

Dernek Yönetim Kurulu soldan sağa:

 

Murat Ergüven, Alper Muradov, Ayhan Cömert, Tolgay Şatana, Kamil Barlas, Figen Yağmur Aslan, Taylan Temel

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer