DERNEKLER

Tüm Dernekler

Sitopatoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Sitopatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Özlem Aydın
17 Eylül 2010, Cuma

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Sitopatoloji Derneği 10 Ekim 2002 tarihinde Ankara’da kuruldu. Adana’da 2001 yılında düzenlenen 15. Ulusal Patoloji Sempozyumu’nda çalışma grubu olarak ilk çekirdek kadronun oluşmasını takiben, hızla dernek düzeyinde bir kurumsallaşma gerçekleşti.

Derneğimiz kurulduğu tarihten itibaren ilk 6 ay içinde Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS) asli üyeliğine kabul edilmiştir. Uluslararası Sitoloji Akademisi (IAC) üyeliğine başvuru ve kabul tarihimiz ise Ağustos 2004’tür. Nisan 2006’da kurulan Ulusal Patoloji Dernekleri Federasyonunun da 5 kurucu derneğinden biri Sitopatoloji Derneğidir. Derneğimiz kuruluşundan bu yana giderek artan bir ivme ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimiz, sitopatolojinin yer aldığı her konuda, ülkemizin sağlık sorunlarının çözümü için gerekli politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla; bünyesinde topladığı uzmanlık bilgilerini, deneyimi, vizyonunu Sağlık Bakanlığına ve ilgili diğer tüm kuruluşlara sunan ve paylaşan aktif bir kurumdur.

Derneğin kuruluş vizyonundaki iki temel amaç, eğitim ve uluslararası temsiliyettir. Kurulduğu yıldan itibaren yurt çapında düzenlediği çok sayıda bölgesel toplantı, kurslar, çalıştaylar ve 4 uluslararası katılımlı ulusal kongre ile sitopatoloji bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Kuruluşunun 4. yılında Derneğimiz, Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS) tarafından, 36. Avrupa Sitoloji Kongresi (ECC)’nin ev sahibi derneği olarak seçilmiş bulunmanın haklı gururunu taşımaktadır. Bu kongre, 22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Alanımızda hizmet veren tek dernek Sitopatoloji Derneğidir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize; tıp fakültesi mezunu ve patoloji uzmanı, özellikle de sitopatolojiye gönül vermiş tüm meslektaşlarımız üye olabilmektedir. Üyelik başvuru sürecinde Derneğimizin seçiciliği, meslektaşlarımızın sitopatoloji alanındaki yayın ve bilimsel çalışmaları ile sınırlıdır. Şu anki üye sayımız 78’dir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Türkiye’de üniversite ve eğitim hastaneleri başta olmak üzere, çeşitli kurum ve özel sektörde sitopatoloji alanında aktif olarak çalışan ya da ilgilenen meslektaşlarımızın hemen tamamına yakını derneğimizin üyesidir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul seçimlerimiz 2 yılda bir yapılıyor. Son genel kurul seçimimiz 12 Temmuz 2008 tarihinde yapıldı.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz, her yıl uluslararası katılımlı ulusal kongre düzenlemektedir. İlki 2006 yılında gerçekleşen ulusal kongrelerimize 150-300 meslektaşımız katılmakta olup, sözel ya da  poster bildirisi şeklinde ortalama 80-143 bilimsel çalışma sunumu yapılmaktadır. Kongrelerimizde; ‘En iyi araştırma ve en iyi görsel poster’ ödülleri yanı sıra ‘En ilginç mikroskobik sitopatoloji görüntüsü’ ve ‘Bilim dili olarak Türkçe’ teşvik ödülleri sunmaktayız. Kongrelerimize IAC ve EFCS yönetimlerinden de katılım olmaktadır.

Kongreler dışında düzenli olarak, Sitopatolojinin çeşitli konularının ele alındığı bölgesel toplantılar, çalıştaylar ve kurslar organize etmekteyiz. Ortalama 100-200 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleşen bu toplantıları ülkemizin farklı şehirlerinde ve farklı merkezlerinde düzenlemeye özellikle özen göstermekteyiz. Böylece, sitopatoloji alanında çalışan daha fazla sayıda meslektaşımızın biraraya gelmesini ve bilimsel-sosyal iletişimi güçlendirmeyi sağlamış oluyoruz. 

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Bu yıl Sağlık Bakanlığı  tarafından organize edilen Tıpta Uzmanlık Kurulu, Patoloji Uzmanlık Eğitimi ve bu eğitimde Sitopatoloji Eğitim Programı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere derneğimiz üyelerinden oluşan bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul çalışmalarını, Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütmektedir. Yine Sitopatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitim Programı ile ilgili dernek üyelerimizden oluşan bir kurul, Sağlık Bakanlığı ile eş güdüm içerisinde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.

Son yıllarda kanser tarama programları, tarayıcı Sitoteknolog Sertifikasyon Programı gibi konularda Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşların da taleplerine yönelik proje çalışmaları içinde yer alan meslektaşlarımız var.

Ülkemizde de giderek güncelleşen PAP testi ve HPV aşısı ile ilgili kamuoyuna yönelik, diğer meslek kuruluşları ile iş birliği içinde yeni hazırlıkları da sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra TTB-UDEK bünyesinde temsil edilmekteyiz.

Aynı zamanda, Sitopatoloji Derneğini temsilen bazı meslektaşlarımız, Patoloji Dernekleri Federasyonunun, başta Eğitim ve Patoloji Laboratuvar Standardizasyonu komisyonları olmak üzere alt komisyonlarında aktif olarak görev yapmaktadırlar.

Yakın gelecekte, ülkemizde sitopatoloji alanındaki uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi, derneğe ait periyodik bilimsel dergi çıkarılması, ulusal board (yeterlilik) sınavı organizasyonu gibi konulara yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla çalışma gruplarının oluşturulması gündemimizdedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz kurulduğu 2002 yılında ilk 6 ay içinde, EFCS’ye ve Ağustos 2004’te IAC’ye üye olarak kabul edildi. Sitopatoloji alanında ülkemize ait veriler Derneğimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca 36. ECC, 22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da EFCS adına Derneğimiz tarafından düzenlenecektir. Bu kongre sırasında İstanbul’da, aynı zamanda IAC tarafından “cytopathology board (yeterlilik)” sınavı da organize edilecektir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Sitopatoloji yan dal ihtisas eğitimi, Sağlık Bakanlığı İhtisas Yönetmelikleri’nde 2 yıl olarak tanımlanmıştır. Patoloji ihtisasından sonra 2 yıllık yan dal uzmanlık eğitim süresi, eğitim veren kuruluşun iyi seçilmesi, arşiv çeşitliliğinin zengin ve eğiticinin yeterli olması koşuluyla uygundur.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de sitopatoloji bilimine olan ilgi giderek artmaktadır. Sitopatolojik tanı yönteminin, hasta ve klinisyen hekim açısından hızlı, güvenilir, ucuz ve kolay uygulanabilen bir yöntem olması da önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde patolog meslektaşlarımız arasında sitopatolojiye olan ilginin artışında, kuşkusuz ki Derneğimizin büyük katkısı söz konusudur.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Çalışma grubu olduğumuz dönemlerden bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz misyoner bölgesel toplantılarımız artan sıklıkta devam edecektir. Bu yılki etkinliklerimiz; ikisi İstanbul’da olmak üzere Kıbrıs, Ankara ve Elazığ’da organize edilmiştir. Sitopatolojinin kullanım alanları ve doğru uygulama teknikleriyle ilgili güncel bilgiler ışığında deneyimlerin paylaşımı sağlandığından bu toplantılara büyük önem vermekteyiz.

Derneğimiz aynı zamanda Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Derneği başta olmak üzere jinekoloji dernekleri, cerrahi dernekleri, endokrinoloji dernekleri gibi sitopatoloji ile yakın ilişkili diğer disiplinler ile ortak toplantılar yapmaktadır. Disiplinler arası iletişimin arttırılmasına büyük katkı sağlayan bu toplantıların daha sık gerçekleşmesi için girişimlerde bulunacağız.

Üyelerimiz ve derneğimiz üyesi olmayıp da sitopatolojiye ilgi duyan meslektaşlarımız arasındaki iletişimi arttırmak amacıyla bir mail grubumuz var. Aynı amaçla bu yıl derneğimizin web sayfası da güncellenmiştir.

Yurt dışı kongre ve toplantılara Türkiye’den daha fazla katılımın sağlanmasına yönelik çabalarımız artarak devam edecektir. Derneğimizin şu andaki uluslararası platformdaki yeri ve prestiji, Avrupa ve Amerika’daki toplantılara yıllardır düzenli olarak katılmamızın sonucudur. Uluslararası ilişkilerimizin güçlenmesi, derneğimizin gücünü de arttıracaktır.

Kısa ve orta vadede, Türk Sitopatoloji dergisinin yayınına başlamayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli alt yapı çalışmalarımız da başlamıştır.

Derneğimiz ayrıca, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesinin kanser tarama pilot bölge uygulamaları ve benzeri projelerine aktif destek vermeye devam edecektir.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

10 Ekim 2002

 

Üye Sayısı:

78

 

Kamu Yararı Statüsü: Derneğimizin kamu yararı statüsü henüz yoktur.

 

Yayınlar:

Derneğimizin henüz bir yayın organı yoktur.

 

Derneğin Şubeleri: Derneğimizin şubesi yoktur.

 

Adres:

Sitopatoloji Derneği, Mithatpaşa Cad. No: 51/6 Kızılay, 06420 Ankara

 

Telefon/Faks:

+90- 312 430 13 33

 

Web Adresi:

www.turkishcytopath.org, www.turkishcytopath.com, www.cytopath.org

 

Sitopatoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Doç. Dr. Özlem Aydın

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan

 

Genel Sekreter:

Doç. Dr. Deniz Nart

 

Sayman:

Uzm. Dr. H. Müzeyyen Astarcı

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Gamze Mocan

Prof. Dr. Canan Ersöz

Doç. Dr. Binnur Önal

 

Yönetim Kurulu

Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Nesrin Uygun

Prof. Dr. Nadir Paksoy

Doç. Dr. Ümit İnce

Prof. Dr. Banu Bilezikçi

Doç. Dr. Aysun Uğuz

Prof. Dr. Şahende Elagöz

Doç. Dr. Koray Ceyhan

 

Denetleme Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Hüseyin Üstün

Prof. Dr. Pınar Fırat

Prof. Dr. Işın Soyuer

 

Patoloji Dernekleri Federasyonu Delegeleri

Asil Üyeler:

Prof. Dr. Gamze Mocan (temsilci)

Prof. Dr. Canan Ersöz

Doç. Dr. Binnur Önal

 

Yedek Üyeler:

Prof. Dr. Pınar Fırat

Doç. Dr. Şafak Atahan

Prof. Dr. Banu Bilezikçi

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer