DERNEKLER

Tüm Dernekler

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgut Ulutin
07 Eylül 2009, Pazartesi
METE GENERALOĞLU -ANKARA
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgut Ulutin

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türkiye'deki tıp fakültelerinin tıbbi biyoloji ana bilim dallarındaki bir grup öğretim üyesinin, 1996 yılında Antalya'da yapılan Tıbbi Biyoloji Kongresi'nde, tıbbi biyoloji ile ilgili bir derneğin kurulmasını önermesi üzerine, toplantıda bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Çarin bu derneği kurmayı üstlenmiştir. Derneğimiz, Tıbbi Biyoloji Derneği adı ile 25.07.1997 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.
Kurucu üyelerimiz, Prof. Dr. Mahmut Çarin, Prof. Dr. Selma Yılmazer, Prof. Dr. Melek Öztürk, Doç. Dr. Mehmet Gürtekin, Doç. Dr. Filiz Aydın ve Doç. Dr. Gülay Sönmez'dir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz, tıbbi biyoloji ve genetik alanında çalışan, araştırma yapan araştırıcıları bir araya toplayarak bilimsel iş birliği ve yardımlaşma ortamını sağlamak, toplantılar düzenleyerek elde edilen ilerlemeleri bilim dünyasına aktarmak amacıyla kurulmuştur ve bu alanda faaliyet göstermektedir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Bu alanda faaliyet gösteren Tıbbi Genetik Derneği bulunmaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimiz multidisipliner bir faaliyet alanı vardır. Dolayısıyla insan, tıp, genetik ve biyolojiyi birleştiren çalışma alanlarında üye kabul etmekteyiz. Derneğimizin şu anki üye sayısı 375'tir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Bu alanda faaliyet gösteren hekim ve diğer meslek gruplarının çoğu bu alandaki her iki derneğe de üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Seçimler iki senede bir yapılmaktadır. En son seçim 16.05.2008 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Şu anda olmamakla birlikte, planları yapılmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin yeterlilik kurulu bulunmamakta ve o nedenle de yeterlilik sınavları yapılmamaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz iki senede bir ulusal kongre düzenlemektedir. Kongreler Dernek ve seçilen bir Üniversitenin Tıbbi Biyoloji AD ile ortak düzenlenmektedir. Günümüze kadar düzenlenen kongre sayısı 10'dur. En son 06-09 Eylül 2007 tarihleri arasında "X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi" Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı'nın ortak katılımıyla düzenlenmiştir.

Önümüzdeki kongre (XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi) Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD tarafından 28-31 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Ayrıca, Dernek üyeleri ile bilimsel konularda bilgi birikimini paylaşmak için seminerler düzenlenmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Bu konudaki faaliyetimiz halen sürmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Şu anda olmamakla birlikte, planları yapılmaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üye aidatı, bağışlar ve kongre gelirleri kalemlerinden oluşmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirlerinin yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. Üyelerimiz aidatlarını teknolojinin de yardımıyla (bilgilendirme ve havale) yatırmaktadır. Yatırmayan üyelerimiz uyarılarak üyelikten çıkartılmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Tıbbi biyoloji ile ilgili tıpta uzmanlık alanı mevcut olmamakla birlikte, tıbbi genetik uzmanlık alanı mevcuttur. Bu alanda dört yıl olan eğitim süresinin beş yıla çıkarılması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Gelişmekte olan bir dal olduğundan, mevcut sayının kısa bir süre içerisinde yeterli olacak seviyeye geleceğini tahmin ediyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz tıbbi biyoloji ve genetik alanında lisans üstü eğitim yaparak akademik yaşama yönelen hekim, biyolog, tıbbi biyolog ve benzeri sağlık alanında çalışan mezunların akademik hayata uyumunu sağlayacak eğitim ve öğretim programları üzerinde çalışmaktadır. Bu alanda çalışan akademisyenlerin gelişen teknolojiye uyum sağlamaları amacıyla her iki yılda bir düzenlenen kongrenin yanı sıra yılda dört defa seminer ve kurs düzenlemektedir. Derneğimizin bu alanda uluslararası çalışan derneklerle ilişkisi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki eğitim ve öğretim programları incelenerek, entegrasyon amaçlı rapor hazırlamak üzere bir komite görevlendirilmiştir. Bütün bunların yanı sıra son yıllarda tıbbi biyoloji ve tıbbi genetik terimleri etrafında yaratılan kavram kargaşasına son vermeyi hedefliyoruz. Genetik alanı; sitogenetik, moleküler genetik, biyokimyasal genetik ve klinik genetik gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Bu alt başlıklara bakıldığında dahi, alanın multidisipliner bir alan olduğu anlaşılmaktadır. Kısacası hekim, biyolog, tıbbi biyolog ve benzeri grupların herhangi bir sorun olmadan ortaklaşa çalışabilecekleri bir zeminin oluşturulması gerektiğine inanmaktayız.
Teşekkürler.

Derneğin kuruluş tarihi 25.07.1997

Üye sayısı
375

Adres
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Fatih İstanbul

Telefon
0212 414 30 35

Faks
0212 586 15 48

Web adresi
www.tbgder.org

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Turgut Ulutin

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşe Özer

Genel Sekreter
Doç. Dr. Mehmet Güven

Sayman
Dr. Mustafa Akkiprik

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Gürtekin
Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu
Doç. Dr. Ayhan Deviren

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Fatma Oğuz Savran
Doç. Dr. İlhan Onaran
Doç. Dr. Ahmet Özaydın
Arş. Gör. Erdinç Dursun
Dr. Fatih Eren

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Selma Yılmazer
Prof. Dr. Seniha Hacıhanefioğlu
Prof. Dr. Melek Öztürk

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Sacide Pehlivan
Prof. Dr. Ayşe Başaran
Arş. Gör. Zehra Kaya


07/09/2009
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA