DERNEKLER

Tüm Dernekler

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Erpek
04 Şubat 2011, Cuma

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED), ülkemizde tıp eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesine yönelik olarak tıp fakülteleri, sağlık ve eğitimle ilgili kurumlar arasında ortak amaçları gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetlerin paylaşılması, eğitimle ilgili gelişmelerin yaygınlaştırılması, meslek örgütleri, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliği kurmak temel amaçları ile 1999 yılında İzmir'de kurulmuştur.

TEGED geçici yönetim kurulu 19 Ocak 2000 tarihinde ilk kez toplanmıştır. Prof. Dr. Emin Alıcı, Doç. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Doç. Dr. Ziya Alkan, Prof. Dr. Namık Demir, Prof. Dr. Oğuz Dicle, Doç. Dr. Selda Erensoy, Prof. Dr. Biltan Ersöz, Doç. Dr. Adil Esen, Doç. Dr. Sedef Gidener, Prof. Dr. Gül Güner, Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu, Prof. Dr. Sezen Koşay, Doç. Dr. Berna Musal, Prof. Dr. Gönül Peker, Prof. Dr. Hasan Özkan, Doç. Dr. Abdullah Sayıner, Doç. Dr. Eser Sözmen,  Prof. Dr. İlgi Şemin (üyelerin o tarihteki ünvanları yazılmıştır) Derneğin kurucu üyeleridir.  İlk dönem başkanlık görevi Prof. Dr. Emin Alıcı, başkan yardımcılığı görevi ise Doç. Dr. Fehmi Akçiçek tarafından üstlenilmiştir.

Derneğin ilk bilimsel etkinliği olan II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

29 Mayıs-01 Haziran 2002 tarihleri arasında Eğitim Programı Geliştirme Sempozyumu İzmir’de düzenlenmiştir.

25 Kasım 2002 tarihinde genel kurul yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilmiştir. İkinci dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Oğuz Dicle tarafından üstlenilmiştir.

12-16 Nisan 2004 tarihlerinde III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.

21 Aralık 2004 tarihleri arasında genel kurul yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Üçüncü dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu tarafından üstlenilmiştir.

Mart 2005 tarihinde Derneğin ilk resmi web sitesi oluşturulmuştur.

26-28 Mayıs 2005 tarihleri arasında Program Değerlendirme Sempozyumu Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenmiştir.

Kasım 2005’te Tıp Eğitimi Dünyası dergisinin yayın hakları 21. sayıdan itibaren  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Tıp Eğitimini Geliştirme Derneğine devredilmiştir.

02-05 Mayıs 2006 tarihleri arasında IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilmiştir.

20 Kasım 2006 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulun ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında dördüncü dönem dernek başkanlığı Prof. Dr. Berna Musal, başkan yardımcılığı Prof. Dr. Sabri Kemahlı tarafından üstlenilmiştir.

04-05 Mayıs 2007 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu” düzenlenmiştir.

10 Nisan 2008 tarihinde Prof. Dr. Emin Alıcı’ya onursal başkanlık verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

06-09 Mayıs 2008 tarihleri arasında V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

28 Kasım 2008’de yapılan genel kurulu izleyen beşinci dönem yönetim kurulu toplantısında dernek başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Dicle, başkan yardımcılığını Prof. Dr. Figen Doran’ın üstlenmeleri oy birliği ile benimsenmiştir.

Aynı yönetim kurulu toplantısında Dernekle tıp eğitimi ana bilim dalları arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik olarak Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalları Eşgüdüm Kurulunun oluşturulması kabul edilmiştir.

04-05 Haziran 2009 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Denizli’de Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu yapılmıştır.

02-05 Haziran 2010 tarihleri arasında VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Aydın’da düzenlenmiştir.

Derneğimizin 2010 yılındaki genel kurulu 29 Kasım 2010 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin genel faaliyet alanları içerisinde tarihçede tanımlanan bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve Tıp Eğitimi Dünyası dergisi aracılığıyla tıp eğitimi alanındaki üretimlerin paylaşılması yer almaktadır. Derneğimiz ülkemizde ulusal tıp eğitimi kongrelerini düzenleyen tek kuruluş niteliğindedir. Bunun yanı sıra, tıp eğitimi alanında ülkemizdeki ilgili paydaşlarla iletişimin kurulması ve sürdürülmesi, gerekli konulardaki görüşlerin paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması genel faaliyetlerimiz arasında sayılabilir.  

Bu arada, şu anda hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve 05-07 Mayıs 2011 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz “Topluma Dayalı Tıp Eğitimi/Eğitim Araştırmaları Sempozyumu”nun ilk duyurusunu da sizin aracılığınızla yapmış olalım.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Tüzüğümüz gereğince Dernekler Kanunu hükümlerince üye olmaları konusunda engeli bulunmayan tıp fakültelerinin çalışmakta olan veya emekli öğretim üyeleri, tıp fakültesi mezunları ve öğrencileri, tıp eğitiminin gelişimine katkı sağlayabilecek uygun nitelikteki kişiler Derneğimize üye olabilmektedir. Şu anda çoğunluğunu tıp fakültelerinin öğretim elemanlarının oluşturduğu 251 üyemiz var. Ülkemizdeki tıp fakültelerinin 36’sından üyelerimiz mevcut.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Derneğimiz bir uzmanlık derneği olmadığı için böyle bir oran vermek olası değil. Ancak, şu anda tıp fakültelerimizdeki tıp eğitimi ana bilim dallarında çalışanların çok büyük bir kısmının Derneğimizin üyesi olduklarını söyleyebiliriz.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurullarımız iki yılda bir yapılmakta ve yönetim kurulu da bu sırada seçilmektedir. Üyeliğe kabuller, üyelik başvurusunun yapılmasının ardından gelen ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmaktadır.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz tarafından geçtiğimiz yıl yayın yaşamını elektronik dergi olarak sürdürmesi kararı alınan Tıp Eğitimi Dünyası yayınlanmaktadır. Derginin elektronik yayını için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülmekte olup, kısa bir süre sonra yeni sayılarının yayını hedeflenmektedir.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Dernek üyelerimiz belirli bir uzmanlık alanından gelmemektedir, Türkiye’deki hemen hemen her uzmanlık alanından üyelerimiz vardır ve şu anda yeterlilik kurulumuz bulunmamaktadır.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Derneğimizin temel gelir kaynaklarını kongre ve sempozyum ve kurs katılım ücretleri, üye aidatları ve TÜBİTAK, yerel yönetimler gibi kurum ve kuruluşların verdiği destekler oluşturmaktadır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Bu soruya branş olarak değil de, tıp eğitiminin gelişimi açısından çok önemli bulduğumuz tıp eğitimi ana bilim dalları açısından bakacak olursak; halen tıp fakültelerimizin tıp eğitimi bilim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinimi olduğunu söylemek mümkündür.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1999

 

Üye Sayısı:

251

 

Yayınlar:

Tıp Eğitimi Dünyası

 

Adres:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. 35340 İnciraltı/İzmir

 

Telefon:

(232) 412 46 81

 

Web Adresi:

www.teged.org

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Gökhan Erpek

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Berna Musal

 

Genel Sekreter:

Öğr. Gör. Dr. Serpil Velipaşaoğlu

 

Sayman:

Öğr. Gör. Dr. Serpil Velipaşaoğlu

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Akile Büke

Doç. Dr. Erol Gürpınar

Yrd. Doç. Dr. Güldal İzbırak

Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Sedef Gidener

Prof. Dr. İlgi Şemin

Doç. Dr. Halil İbrahim Durak

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer