DERNEKLER

Tüm Dernekler

Toraks Cerrahisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Toraks Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel
31 Ekim 2010, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 2004 yılının Kasım ayında kuruldu.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Bu dernek bir ihtiyaçtan doğdu. Daha doğrusu bir değil birçok ihtiyaçtan. Tüzüğümüze de yansıdığı şekliyle bu derneğin amacı göğüs cerrahisi bilim dalının gelişmesini sağlamak ve bu alanda çalışanlar arasında mesleki bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir. Derneğimiz bu amaçla;

göğüs cerrahisi alanında yurt içi ve yurt dışında sağlanan gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, seminer, panel, sempozyum, kurs, vb.) düzenlemek, yayınlar hazırlamak ve yayıncılık yapmak.

Göğüs cerrahisi alanında araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirmek, hastaların eğitimi için çaba göstermek.

Göğüs cerrahisi alanında eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapmak.

Göğüs cerrahisi ile ilgili branşlarla göğüs hastalıkları, pediatrik göğüs hastalıkları, adli tıp, anestezi ve reanimasyon, kalp cerrahisi, fizyoterapistler ile birlikte ortak çalışma yapmak.

Yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla göğüs cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Gerektiğinde yurt içinden ve yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek.

Göğüs cerrahisi alanında çalışan araştırmacıları ve projelerini desteklemek, yönlendirmek ve ödüllendirmek.

Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinlikler (piyango, balo, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması vb.) düzenlemek, lokal açmak yönünde faaliyetler gerçekleştirmektedir.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Türk Toraks Derneği de aynı amaca hizmet veriyorlar, ama bu iki dernek bizimkinden çok daha büyük ölçekli. 

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize üyelik koşulları aşağıdaki gibidir:

18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak,

Derneğin en az iki üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,

Dernek üyeliği ilgili kanunla yasaklanmamış olmak. 

Göğüs cerrahisi uzmanları, göğüs cerrahisi ile uğraşan göğüs kalp ve damar cerrahisi uzmanları, göğüs cerrahisi bilim dallarında eğitimini sürdürmekte olan araştırma görevlileri ve asistanlar, göğüs cerrahisi bilim dalı ile ilişkisi olan diğer bilim dallarına mensup uzman ve asistanlar, göğüs cerrahisi ve göğüs cerrahisi ile ilişkisi olan diğer bilim dallarının servislerinde görev yapmakta olan hemşireler ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar için çalışmaya hazır gönüllüler derneğimize asıl üye olabilirler.

Derneğimizin halen 42 aktif üyesi bulunmaktadır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Meslektaşlarımızın derneğimize üye olmaları, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmaları için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Bugün itibariyle alanımızla ilgili meslektaşlarımızın yüzde 5, yüzde 10 gibi bir bölümünün derneğimize üye olduklarını söyleyebiliriz.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul ve üye seçimleri 2 yılda bir yapılıyor. Son seçimler 2009 yılı Ocak ayında yapıldı.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Üç ayda bir yayımladığımız Toraks Cerrahisi Dergisi (Bülten) hem medikal hem paramedikal konuları içeren bir yayın.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Hayır, yok.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz kurulduğundan beri düzenli olarak “Marmara Göğüs Cerrahisi Günleri” adıyla yılda 9 adet toplantıdan oluşan bir bilimsel etkinlik düzenliyor.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Şu an için derneğimiz bünyesinde oluşturulmuş herhangi bir çalışma grubumuz bulunmuyor.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Hayır, yok.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Dernek gelirlerimiz üye aidatları ve bağışlardan sağlanıyor.

 

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği  takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Her üye aidat ödüyor. Şimdiye kadar ödenmemiş aidat nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulamak durumunda kalmadık.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Beş yıl olan bu süreyi yeterli buluyoruz.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Türkiye’deki göğüs cerrahisi uzmanı sayısı 700’e ulaşmış durumda. Bu sayı ihtiyaçtan çok fazla.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimizin hedefi özelde üyelerimize mesleki her konuda yardımcı olmak ve genelde göğüs cerrahisinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu niyetle aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 08.11.2004

 

Üye Sayısı:

42

 

Kamu Yararı Statüsü:

Yok

 

Yayınlar:

Toraks Cerrahisi Dergisi (Bülten)

 

Derneğin Şubeleri:

Yok

 

Adres:

Toraks Cerrahisi Derneği Zühtüpaşa Mahallesi Itridede Sokak No:19/2 Kızıltoprak Kadıköy/İstanbul

 

Tel:

0216 657 06 06-3580

 

Web Adresi:

www.akciger.org

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Mustafa Yüksel

 

Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Bedrettin Yıldızeli

 

Genel Sekreter ve Sayman:

Uzm. Dr. Korkut Bostancı

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel

Betül Kurşun

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Civelek

Yrd. Doç. Dr. Aslı Gül Akgül

Op. Dr. Dr. Tunç Laçin

Yrd. Doç. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan

Zeynep Ayşen Beceren Yüksel

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Op. Dr. Serdar Evman

Ülkü Balı

Prof. Dr. Oğuz Polat

 

Denetleme Kurulu

Yedek Üyeleri:

Hemşire Azize Kaplan

Sina Ercan

Uzm. Dr. Bedriye Gülderen Dolunay

 

01/11/2010

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer