DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şevket Kavukçu
07 Haziran 2009, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şevket Kavukçu

Mete Generaloğlu/Ankara

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Göğüs Cerrahisi Derneği kuruluş çalışmaları 1997 yılında başlamış ve bu çalışmaların sonuçlandırılması neticesinde, 1998 yılında kurulmuştur. Daha önce göğüs cerrahları ve göğüs hastalıkları, Toraks Derneği içerisinde birlikte çalışıyorlardı. Daha sonra göğüs hastalıkları Toraks bizim derneğimiz deyince göğüs cerrahları yeni bir dernek kurmak zorunda kaldılar.

1998 yılında Göğüs Cerrahisi Derneği adıyla kuruluşu tamamlanan derneğin genel merkezi Ankara olarak kabul edildi. ılk yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılarak hizmete giren derneğin adı daha sonra Türk Göğüs Cerrahisi Derneği olarak değiştirildi.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin amacı göğüs cerrahisi bilim dalının gelişmesini sağlamak ve bu alanda çalışanlar arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir. Bu amaçla; Göğüs cerrahisi alanında yurt içi ve yurt dışında sağlanan gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, ülkemizde araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirmek, göğüs cerrahisi alanında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitimi planlamak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için kurslar düzenlemek ve uygulamalar için sağlık tesisleri açmak, yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla göğüs cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek, göğüs cerrahisi alanında çalışan araştırmacıları ve projelerini desteklemek, üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, gibi hususları derneğimizin genel faaliyet alanları olarak sayabiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Göğüs Cerrahisi Derneği olarak yok, ancak, göğüs cerrahisinin değişik bölümlerinde, örneğin; akciğer kanseri ile ilgili iki tane dernek var. Onkolog arkadaşların oluşturduğu başka bir dernek var. Ama dediğim gibi Türk Göğüs Cerrahisi Derneği mesleki dernek olarak, göğüs cerrahlarının bu alanda faaliyet gösteren tek derneği.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Öncelikli olarak derneğimize göğüs cerrahisi ihtisası alan meslektaşlarımız üye olabiliyorlar. Bununla birlikte, diğer branşlardan meslektaşlarımız da üye olabiliyorlar. Üyelik asil, onursal ve fahri olmak üzere üç şekildedir.
Asil üyeler göğüs cerrahisi uzmanları, Göğüs cerrahisi ile uğraşan göğüs-kalp ve damar cerrahisi uzmanları, göğüs cerrahisi bilim dallarında eğitimini sürdürmekte olan araştırma görevlileri ve asistanlar, göğüs cerrahisi bilim dalı ile ilişkisi olan diğer bilim dallarına mensup uzmanlardan oluşuyor.
Onursal üyeler yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla Göğüs Cerrahisi alanında yüksek başarılar sağlamış ve katkıda bulunmuş bilim adamlarından oluşuyor.
Fahri Üyeler ise göğüs cerrahisinin gelişmesi için maddi ve manevi katkı sağlayan kişilerden oluşur ve yine yönetim kurulunun kararı ile üye olurlar.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Kesin bir rakam vermek zor ama, Türkiye genelinde 600 civarında göğüs cerrahı bulunduğu tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık 980'i derneğimize üye.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimi daha önce iki yılda bir yapılmaktaydı ancak, gerçekleştirdiğimiz bir olağan üstü kurul toplantısıyla alınan karar sonucunda bunu üç yılda bir yapılması yönünde değiştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Kalp-damar cerrahisi ile birlikte ortak olarak yayınladığımız, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi adı altında rutin olarak yayınladığımız bir dergimiz var.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Diğer derneklerde olduğu gibi Türk Göğüs Cerrahisi Derneğimizin de bir yeterlilik kurulu var ve aktif olarak çalışıyor.

Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Yeterlilik sınavı daha önce senede bir defa yapılıyordu. Gelen teklifler üzerine bunu yılda ikiye çıkardık. Yeterlilik sınavlarını genellikle kongrelerimize denk getirerek yapıyoruz. Önce yazılı, ardından da sözlü sınav yapılıyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulduğundan bu yana her iki yılda bir alanımızla ilgili geniş katılımlı kongreler düzenliyoruz. Bugüne kadar 5 kongre gerçekleştirdik. En son kongremizi 14-17 Mayıs 2009 tarihileri arasında, Kuşadası'nda gerçekleştirdik. Bundan sonraki kongremizi 2011 yılında gerçekleştireceğiz. Kongre yapmadığımız yıllarda ise çeşitli sempozyum, panel, kurs ve toplantılar düzenleyerek bilimsel aktiviteler gerçekleştiriyoruz.
Bununla birlikte Mediastinoskopi Kursu, Torasik Çıkış Cerrahisi Kursu, Pektus Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Kursu gibi kurslar da düzenledik.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz bünyesinde oluşturduğumuz kanser, enfeksiyon hastalıkları vs. gibi çeşitli çalışma guruplarımız var.
Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) ile ilişkimiz var. Ortak çalışmamız olmuyor ama oradan toplantılarımıza misafir konuşmacı davet ediyoruz. Orada da bizim derneğimizi temsil eden, derneğimizin tespit ettiği üyelerimiz var.

Dernek gelirleri nelerdir?
Her dernekte olduğu gibi bizim de derneğimizin gelirleri, üye aidatları ve kongrelerden elde ettiğimiz gelirlerden oluşmakta.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Tüm derneklerde olduğu gibi üye aidatlarını toplamak biraz zor oluyor. Kayıt esnasında üyelik aidatı alınıyor. Biz aidat ücretlerini katılım çok olduğu için kongrelerde almak gibi bir yöntem uyguluyoruz. Diğer sorunuza gelince, tüzüğümüzde üyelik aidatlarını belli bir süre ödemeyen üyeler için belli yaptırımlar var, ancak bugüne kadar herhangi bir yaptırım uygulamadık. Üyelik aidat gelirleri çok düşük bir meblağ. Böyle olunca da dernek gelirlerinin %10'unun bile bulmuyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uzmanlık eğitim süresi şu an 5 yıl. Ben bu sürenin yeterli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Daha öncede söylediğim gibi, Türkiye'deki göğüs cerrahı sayısının 600 civarında olduğu tahmin ediliyor. Biz dernek olarak mevcut sayının yeterli, hatta fazla olduğunu düşünüyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
En büyük sorunlarımızdan biri derneğimizin bir merkezi olmaması. Önümüzdeki dönemlerde derneğimiz için bir büro satın almayı düşünüyoruz. Büromuz olunca da diğer faaliyetlerimizin daha düzenli ve başarılı olacağını düşünüyoruz. Belli bir adresi'niz olmayınca yapmak istediklerimizi gerçekleştirmekde daha zor oluyor. Şu anda adresimiz ıbn-i Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı olarak görünüyor ama, inşallah bu isteğimizi başarınca, derneğimizin bir adresi, bir mülkü olacak.

Teşekkürler.
08/06/2009

Derneğin Kuruluş Tarihi 1998

Üye Sayısı 468
Yayınlar
Türk Göğüs Cerrahisi Dergisi

Derneğin Şubeleri
İstanbul Şubesi,
İzmir Şubesi

Adres
İbn-i Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Ankara

Telefon
0312 310 33 33

Web adresi
www.turkgoguscerrahisi.org

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Şevket Kavukçu

Genel Sekreter
Doç. Dr. Akif Turna

Mali Sekreter
Opr. Dr. Ertan Aydın

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Bülent Arman
Doç. Dr. Koray Dural
Prof. Dr. Levent Elbeyli
Doç. Dr. Atilla Eroğlu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Önen
Doç. Dr. ırfan Yalçınkaya


Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Opr. Dr. Ertan Balkan
Opr. Dr. Erkmen Gülhan
Opr. Dr. Bülent Koçer
Opr. Dr. Serkan Önen
Opr. Dr. Cabir Yüksel

Denetim Kurulu Üyeleri
Opr. Dr. Sadi Kaya
Doç. Dr. Cüneyt Kurul
Doç. Dr. Ünal Sakıncı

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Opr. Dr. Tamer Okay
Doç. Dr. ırfan Taştepe

Onur Kurulu Üyeleri
Opr. Dr. Ali Atasalihi
Opr. Dr. Güven Çetin
Doç. Dr. Atilla Gürses
Prof. Dr. ılker Ökten

Türk Göğüs Cerrahisi
Yeterlilik Kurulu
Prof. Dr. Adem Güngör
Prof. Dr. Yener Yörük
Doç. Dr. Atilla Eroğlu
Prof. Dr. Onur Genç
Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı

Türk Göğüs Cerrahisi
Yeterlilik Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Gökhan Yüncü
Doç. Dr. Muzaffer Metin
Doç. Dr. Aydın Nadir

Denetleme ve Danışma
Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Başoğlu
Prof. Dr. Rıza Doğan
Opr. Dr. Ali Atasalihi

Denetleme ve Danışma Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya
Doç. Dr. ırfan Taştepe
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
24/09-28/09 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi DERMATOLOJİ ANTA
27/09-28/09 TUSYAD 9. Bahar Toplantısı DİĞER İSTA
26/09-29/09 6. KBB de Dört Mevsim Kongresi KULAK-BUR... NEVŞ
26/09-29/09 Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi KADIN... İZMİ