DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Hemşireler Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Hemşireler Derneği(THD) Genel Başkanı Saadet Ülker
28 Aralık 2008, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Hemşireler Derneği(THD) Genel Başkanı Saadet Ülker

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 1933 tarihinde Hasta Bakıcılar Cemiyeti olarak kurulmuş, 1943 tarihinde Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. Derneğin, Cumhuriyetimizin ilk 10 yılında kurulmuş olması ve ikinci 10 yılında ‘hemşire’ unvanı ile mesleğe özel vurgu yapılmış olması oldukça anlamlıdır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

9 Aralık 2006 tarihinde yapılan 50. Olağan Seçimli Genel Kurul’da derneğimizin tüzüğünde amaç dahil önemli değişimler yaptık. Bu değişimler 600’e yakın katılım olan kurulda oy birliği ile kabul edildi. Bu da çok sevindiricidir.

Derneğimizin çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanlarını birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak. Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak. Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen görünür, dolayısıyla ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek. Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde katkı vermek. Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında, hemşirelikle ilgili diğer kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak. Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak. Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak. Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek. Üyelerimiz için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek. Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak olarak belirtebiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Derneğimiz ülkemizde, diplomalarında “hemşire” ile ona eş değer olarak kabul edilen ”Sağlık Memuru” ya da “Toplum Sağlığı Memuru” yazan erkek hemşireler için, diğer bir deyişle, yalnızca hemşireler için hizmet veren tek dernektir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

Bu konuda da önemli bir açıklama yapmam gerekiyor.
Yalnızca hemşirelerin üye olması gereken dernek, 1990’ların başlarında tüzük değişikliğiyle merkezi İstanbul’da olan Ebeler Derneği olduğu halde ebelerin üyeliğine de açılmıştır. Burada amaç, ebelerin de üye olması ile sayısal artışı sağlamaktır. Ancak, farklı bir meslek olan ebeliğe THD bünyesinde yer verilmesi, beklenildiği gibi sayısal artışa hiçbir şekilde neden olmadığı gibi, dernek tüzüğünün amaç ve faaliyet alanında da ebelerin varlığını vurgulayan değişimler yapılmamıştır.

Şubat 2005 tarihinde THD yönetimine geldiğimizde, bu konuyu da düzenlemeye karar verdik. THD ile neredeyse aynı zamanlarda yönetim değişimi yaşayan Ebeler Derneği ile durumu görüştük, farklı mesleklerin farklı çatılar altında örgütlenmesinin meslek ve toplum için daha yararlı olacağına, ortak konularda her zaman bir araya gelebileceğimize karar verdik. Ebelerin tüzüğünde zaten böyle bir hüküm yoktu. Başlangıçta ebelerin büyük tepkisi oldu. Ancak, dernek başkanlarıyla dayanışmamız bu güçlüğün üstesinden gelmemizi sağladı.

Derneğimize fiil ehliyetine sahip bulunan kişiler üye olabilir. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

Bunun yanı sıra bazı özel şartlarda aramaktayız. Bunlar, Sağlık Okulları’ndan hemşire yardımcısı olarak mezun olmak, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak, Sağlık Meslek Lisesi “Ebelik-Hemşirelik” karma programı mezunu olmak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik programı mezunu olmak, Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak, Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı mezunu olmak şeklinde sıralanabilir.

Derneğinizin üye sayısı nedir?

Genel Merkez ve Şubeler olmak üzere toplam 10 bin üyeye sahibiz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Tüzük ilgili maddesine göre 3 yılda bir genel kurul yapıyoruz. En son genel kurulumuzu 9 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirdik.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Düzenli bir yayın yok. Ancak, Genel Merkez önemli konularda gerek gördüğü zaman yayın yapıyor. 2006 yayını olan Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar kitabı ile 2008 Kasımı’nda yayımlanan “ Türkiye’de Hemşirelik ve Çocuk İşçiliği”, “ Türkiye’de Çalışma koşulları” gibi.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Dernek 2005’ten bu yana kongre düzenlemiyor. Çünkü ülkemizde hemşirelik için hem genel olarak hem de özel alanlarda neredeyse her yıl kongre yapılıyor, yapılan bu kongrelerde dernek olarak yer alıyoruz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

İhtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar kurularak çalışmalar yürütülüyor.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN)’ne 1949’dan bu yana üyeyiz. Henüz ortak bir çalışmamız olmadı ancak, irtibatımız var.

Dernek gelirleri nelerdir?

Şimdilik en belli başlı gelir kaynağımız, üyelik aidatı ile bağışlardır. Bunun yanı sıra dernekçe çıkarılan dergi ve diğer yayınlar ile reklam gelirleri, düzenlenen piyango, balo, gösteri, eğlence, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, dernek mal varlığından elde edilen gelirler, bağış ve yardımlar ve şube paylarından oluşur.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Her üye derneğe yıllık 30 bin YTL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının haziran ayının sonuna kadar bir defada ödenmesi zorunludur. Gerektiğinde Genel Kurul, yıllık aidatları arttırabilir ya da azaltabilir. Üyelikleri devam etse bile Genel Kurul toplantılarından 30 gün öncesine kadar o yıla ait aidatlarını ödemeyenler oy kullanamazlar, seçme ve seçilme haklarını kaybederler.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Hemşirelik mesleğini sağlık sistemimizin güçlü bir bileşeni haline getirmek en temel amacımızdır.
Teşekkürler.

Derneğin Kuruluş Tarihi
23 Ağustos 1933

Üye Sayısı
10.000

Adres
Yüksel Cad. No:35/2 06420
Yenişehir/Ankara

Telefon
0312.431 80 99

Web Adresi
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Genel Başkan
Saadet Ülker

Genel Başkan Yardımcısı
Sevinç Uğur

Genel Sekreter/Veznedar
Hatice Uçak

Genel Sekreter Yardımcısı
İmatullah Akyar

Sayman
Gül Esin Konca

Yönetim Kurulu Üyeleri
Ayişe Karadağ
Fatoş Gürbüz
Fatma Nur Bilazer
Hayriye Pelenk

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Gülten Işık
Şengül Can
Neriman Tahran
Gümüş Çakal
Rahile Dikyol
Filiz Ulusoy

Denetim Kurulu Üyeleri
Dilek Demirel
Meral Yeşilyurt
Gönül Yıldırım (Yedek Üye)
Menzil Özkan

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Çiğdem Özdemir
Kezban Atakoğlu

Kamu Yararı Statüsü
Kamu yararına bir dernek

Derneğin Şubeleri
İzmir, Bursa, Malatya, Ordu,
Zonguldak, Gaziantep, Giresun, Isparta, Samsun, Edirne,
Eskişehir, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Uşak olmak üzere
15 ilde şubelerimiz
bulunmaktadır.

Yayınlar
Hemşirelikte Haklar ve
Sorumluluklar 2006,
Türkiye’de Hemşirelik ve Çocuk İşçiliği, Türkiye’de Hemşirelerin Çalışma Koşulları 2008
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA