DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Neonatoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Neonatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Murat Yurdakök
30 Mart 2009, Pazartesi
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu,
Türk Neonatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Murat Yurdakök

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Son 10 yıl içinde ülkemizde neonatolojide daha iyi hizmet sağlayabilmek amacıyla birçok merkez kendi bünyesi içinde değişik adlarla neonatoloji dernekleri kurmuştur. Bunlardan biri olan ve 12 Aralık 1989 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kurulan Neonatoloji Derneği, 15 Temmuz 1998 tarihinde Türk Neonatoloji Derneği adını almıştır. Bu kararla esas amacı ülkemizde yenidoğan bebek ölümlerini azaltmak, yaşayanların da sekelsiz olmalarını sağlamaya çalışmak olan Türk Neonatoloji Derneği, ulusal bir dernek olma hakkına sahip olmuş ve bünyesine halen katmaya devam ettiği neonatologlar ile de neonatoloji alanında Türkiye'yi temsil etme özelliğini kazanmıştır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir?
Kurulduğu günden itibaren derneğin eğitim, yayın ve sosyal alanlarda pek çok faaliyetleri ve hizmeti olmuştur. Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak ülkemizde ilk kez Neonatal Resüsitasyon Kursları'nı düzenlemesi; Ulusal Neonatoloji Kongreleri’nin düzenlenmesi; birçok neonatal merkezde değişik üniversitelerden ve yurt dışından öğretim üyelerinin katkısıyla panel ve “workshop”lar şeklinde sürekli eğitim toplantıları yapması; ülkemizde respiratuar distres sendromlu vakalarda surfaktan kullanımını disipline etmek üzere çok merkezli bir çalışma başlatıp sonuçta yapılan retrospektif ve prospektif çalışmaları yurt içi dergilerde yayınlayarak tüm yenidoğan bebeklerle uğraşan hekimlerin bilgisine sunması; ülkemizde ilk kez çok geniş kapsamlı Perinatal Mortalite Çalışması’nı gerçekleştirmesi derneğimizce yapılan başlıca eğitim ve araştırma faaliyetleridir. Derneğin anne ve doktorlara yönelik yenidoğan bebek bakımı, emzirme, resüsitasyon, prematürelik ve önlenmesi başta olmak üzere birçok konuda kitap, bildiri, broşürler yayınlamak; televizyon ve gazete yayınları yapmak şeklindeki aktiviteleri yanında prematüre doğan çocuklara tanışma çayları, anneler günü kermesi, yeni yıl konserleri, defile gibi dernek yararına toplantılar yapmak; derneğin amaç ve aktiviteleri konusunda bilgi sunmak üzere 18 Ekim 1997 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmek şeklinde sosyal faaliyetleri olmuştur. Ayrıca dernek üyeleri tarafından yapılan bilimsel bir çalışmanın 1993 yılında yapılan XXI. Orta Doğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi'ndeki yarışmada birincilik ödülü alması kıvanç verici olduğu kadar, derneğe gelir sağlaması yönüyle de kayda değer bir olgudur. Derneğimiz Mart 1999 tarihinde Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'na üye olarak diğer derneklerle iş birliği içinde çalışma yolunda gerekli adımı da atmış bulunmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Hayır. Ülkemizde yenidoğan sağlığı ve hastalıkları alanında ulusal nitelikte çalışan ve tamamen neonatoloji uzmanlarından oluşan tek dernek, derneğimizdir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Esas olarak neonatoloji uzmanı olanlar derneğimize üye olabiliyor. Ancak neonatoloji alanında ilk yazar olarak uluslararası orijinal makaleleri olanlar da Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanarak derneğimize üye olabilmektedir.
Ülkemizdeki neonatoloji uzmanlarının sayısı 111; derneğimizin bugünkü üye sayısı 113’tür. Derneğimizin kuruluş aşamasında neonatoloji uzmanı olmayan çok az sayıda üyemizin dışında, ülkemizde ilgili neonatoloji uzmanlarının yaklaşık olarak tamamı derneğimize üye diyebiliriz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimizin Genel Kurulu iki yılda bir yapılmaktadır. Derneğimizin X. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2008’de Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz yılda iki kez olmak üzere Türk Neonatoloji Derneği Bülteni yayınlamaktadır. Derneğimizin en büyük eseri, üyelerinin yazar olarak yer aldıkları Neonatoloji kitabıdır. Bunun yanı sıra yayınlarımızı Yenidoğan Sağlığı El Kitabı, Yenidoğan Sorunlarına Yaklaşım, Gebelik ve Doğuma Entegre Yaklaşım olarak sayabiliriz.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Evet var. Ancak yeterlilik sınavı henüz yapılamıyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Ülkemizde derneğimizin koordinatörlüğünde iki “International Postgraduate Organization for Knowledgetransfer Research and Teaching Excellent Students (IPOKRaTES)” kursu düzenlendi. Bunlardan ilki 22-24 Şubat 2007’de İstanbul’da düzenlenen “Respiratory Assistance, Ventilation and Care of the Newborn Infant”, ikincisi 29-31 Mayıs 2008’de Kapadokya’da düzenlenen “Perspectives and Advances in Maternal and Neonatal Nutrition and Neonatal Gastroenterology” idi. En son olarak 20 Şubat 2009’da İstanbul’da Hotel Intercontinental’de David J. Durand tarafından “Yüksek-Frekanslı Osilatuar Ventilatör Kullanımı” konusunda bir kurs düzenlendi.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Neonatal mortalite, respiratuar distres sendromu, RSV enfeksiyonları gibi konularda çok merkezli çalışmalarımız devam etmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Türk Neonatoloji Derneği, Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği (UMENS), Avrupa Neonatoloji ve Perinatoloji Dernekleri Birliği (UENPS) ve Merkezi Avrasya Neonatoloji Dernekleri Birliği (UCENS) Üyesidir. Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Murat Yurdakök, UCENS ve UMENS’in yönetim kurulu başkanı, UENPS’nin ise iki dönemdir yönetim kurulu üyesidir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Üye aidatlarımız ve ulusal kongrelerimizden sağlanan gelirlerdir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Yüzde birinin altında. Üye aidatlarımız esasında sembolik. Arkadaşlarımızın sevgi ve anlayışlarına sığınmak dışında bir yaptırımımız yok.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Neonatoloji uzmanlık eğitim süresi yeterlidir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Halen ülke ihtiyacının altıda biri kadar neonatoloji uzmanımız var; ancak önümüzdeki 3-5 yıl içinde bu sayıda belirgin artış olacaktır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
En büyük hedefimiz, çok iyi eğitim alarak yetişmiş neonatoloji uzmanlarının ülkemizin bütün yörelerinde çalışıyor hale gelmesidir. Bunun için neonatoloji uzmanlık eğitimi verilen bütün hastanelerin, yeterli eğitim kadrolarına sahip olmaları gerekir. Sanırım bugüne kadar yapılan bütün eğitim çalışmalarıyla esas hedef üniversitelerdeki öğretim üyelerinin sayılarının artırılması olmuştur. Bugün yetişmiş bu kadroların neonatoloji alanındaki eğitim seferberliğine katılması için gerekli olan engeller ortadan kaldırılmalıdır. Unutmayınız, Türkiye’de her yıl 1 milyon 400 bin çocuk doğuyor ve bunların en az 100 bini prematüre bebek.
Derneğimizin uluslar arası çalışmaları da yoğun olarak devam etmekte. İkinci Avrupa Neonatoloji ve Perinatoloji Dernekleri Birliği Kongresi 2010 yılında İstanbul'da Prof. Dr. Murat Yurdakök’ün başkanlığında toplanacaktır. Ayrıca İkinci UCENS Kongresi’nin Gürcistan’da toplanması için çalışmalara devam edilmektedir. Bunların yanı sıra Türkiye Ulusal Neonatal Veri Tabanı’nın alt yapısı kurulmuş olup, bu konudaki çalışmalara devam edilmektedir.

Teşekkürler.


\"dernek\"


Türk Neonatoloji Derneği

Derneğin Kuruluş Tarihi
1989

Üye Sayısı
113

Yayınlar
Türk Neonatoloji Derneği
Bülteni

Adres
Atatürk Bulvarı
No:219/9 06680
Kavaklıdere-Ankara

Telefon
0312. 305 13 90
0312. 305 13 91

Faks
0312. 310 55 09

E-posta
turkneonatolojidernegi@gmail.com

Web Adresi
www.neonatology.org.tr
ve neonatoloji.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu
(2008-2010)

Başkan
Prof. Dr. Murat Yurdakök

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan Özkan

Genel Sekreter
Prof. Dr. Nilgün Kültürsay

Veznedar
Prof. Dr. Ayşe Korkmaz

Sayman
Prof. Dr. Ebru Ergenekon

Üye
Prof. Dr. Asuman Çoban

Üye
Prof. Dr. Nilgün Köksal

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Saadet Arsan
Doç. Dr. Abdullah Kumral
Prof. Dr. Eren Özek
Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu
Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu

Denetim Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Satar
Prof. Dr. Şule Yiğit
Doç. Dr. Aylin Tarcan

Denetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Canan Türkyılmaz
Doç. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş
Dr. Suna Oğuz

Onur Kurulu
Prof. Dr. Gülşen Erdem
Prof. Dr. Gülsevin Tekinalp
Prof. Dr. Olcay Oran

Onur Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Tomris Türmen
Prof. Dr. Gülay Can
Prof. Dr. Neşide Çetin
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
24/09-28/09 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi DERMATOLOJİ ANTA
27/09-28/09 TUSYAD 9. Bahar Toplantısı DİĞER İSTA
26/09-29/09 6. KBB de Dört Mevsim Kongresi KULAK-BUR... NEVŞ
26/09-29/09 Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi KADIN... İZMİ