DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Nöroşirürji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı  Prof. Dr. Uğur Türe  
19 Kasım 2012, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer), 1985 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurucu üyeleri Nurhan Avman, Ertekin Arasıl, Hamit Ziya Gökalp, Aykut Erbengi, Vural Bertan, Süleyman Sağlam, Özdemir Gürçay, Yücel Kanpolat ve Tunçalp Özgen’dir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

TNDer, alanında ülkemizin en önemli bilimsel ve mesleki sivil toplum örgütüdür. Asıl amacı; Türk nöroşirürji bilimini çağdaş standartlara uygun düzeyde tutabilmek, sürekli yenilenip güçlendirmek amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Derneğimiz; eğitim programlarına katkının yanında, verdiği yurt dışı burslar, bilimsel çalışmalara ödüller ve bilimsel projelere maddi katkılarla çalışmayı teşvik ve başarıyı ödüllendirmektedir. Üyelerimizin mesleki ve özlük haklarını geliştirmek, iletişim olanaklarını arttırmak, toplumun bilgilendirilmesi, genel sağlık ve kamu yararına çalışmalar yapmak da Derneğimizin diğer önemli görevlerindendir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğin asıl, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Nöroşirürji uzmanlık belgesini almış her T.C. vatandaşı derneğe asıl üye olabilir.  T.C. vatandaşı olmayan nöroşirürji uzmanları Türkiye’de ikamet hakkına sahip oldukları takdirde asıl üye olabilirler. Şu anki üye sayımız bin 200 civarındadır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Alanımızdaki hekimlerin neredeyse yüzde 99’u Derneğimiz üyesidir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurulumuz olağan olarak yılda bir Haziran ayı içinde dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da toplanmaktadır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

TNDer, “Turkish Neurosurgery” ve “Türk Nöroşirürji Dergisi” adlarında hakemli iki bilimsel dergi çıkarmaktadır.  “Turkish Neurosurgery”, 2008 yılından buyana “SCI Expanded Index”de kayıtlanmaya başlanmıştır. “Turkish Neurosurgery” dergisinin yıllık sayısı altı olup, tüm makale başvuru ve takip sistemi “online” olarak yürütülmektedir. “Türk Nöroşirürji Dergisi” ise nöroşirürji eğitim dergisi olarak işlev görecek şekilde planlanmıştır. Bilimsel dergilerin yanı sıra kurum içi haberleşmeyi sağlamak ve yapılan çalışmaları tarih önünde kayıt altına almak için 2011 yılına kadar yılda dört kez olmak üzere TNDer Bülteni çıkarılmış, 2011 yılından itibaren yıllık olarak basılı şekilde üyelerimize tek bir sayı halinde ulaştırılmaya devam edilmiştir. Ana bültenin yanı sıra eğitim ve öğretim gruplarının kendi bültenleri de düzenli olarak yayımlanmaktadır. TNDer, süreli yayınların yanında iki cilt ve 2 bin 144 sayfalık Temel Nöroşirürji Kitabı’nı yayımlamıştır. Ayrıca, çeşitli konularda 13 farklı kitap yayımlanarak meslektaşlarımıza sunulmuştur.

 

Derneğinizin Yeterlik Kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

2005 yılında kurulan Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK), Türkiye’de “Nöroşirürji Uzmanlık Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. TNYK, gerçekleştirdiği yazılı ve sözlü sınavlardan başarılı olan adaylara yeterlik sertifikası vermektedir.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

TNDer her yıl ilkbaharda, yıllık ulusal kongresini düzenlemektedir. Bu yıl, 26. kongre bin 500 kişilik katılımla Antalya’da gerçekleşmiştir.  Bu kongre süresince, aynı yerleşkede nöroşirürji hemşireliği kongresi de düzenlenmektedir. 2012 yılında Hemşirelik Kongresi’nin 8. si düzenlenmiştir. TNDer ulusal kongresi, bilimsel hedefleri yanında beyin cerrahisi ailesini, hemşireleri ve sektörü buluşturan önemli bir platform görevini görmektedir

TNDer öğretim ve eğitim grupları, her yıl en az bir, ortalama iki sempozyum, kurs veya çalıştay düzenlemektedir. Toplam olarak her yıl bu tarz 15 organizasyon Derneğimiz çatısı altında gerçekleşmiştir. Akademik takvim yılı içinde aylık, temalı toplantılar düzenli olarak uzun yıllardır yapılmaktadır.

TNDer, 2000 yılından bu yana Temel Nöroşirürji Kursları adı altında “nöroşirürji öğrenim ve eğitimi temel bilgilerinde standardizasyon getirmek” amacıyla nöroşirürji  asistanları ve genç nöroşirürji uzmanları için öğrenim ve eğitim kursları düzenlemektedir. Eğitim konusunda TNDer’in en büyük girişimlerinden biri de “International Basic Neurosurgery Course”dur. 2011 yılında Dr. İhsan Solaroğlu ve Dr. Feridun Acar’ın girişimi ve TNDer Yönetim Kurulunun izni ile Türkçe sürdürülen temel nöroşirürji kurslarının İngilizce formatta ve uluslararası katılıma açık olarak yapılması kararı alınmıştır. Bu amaçla 2012 yılından itibaren başlatılan “International Basic Neurosurgery Course”, her yıl farklı konuları içeren beş günlük programlar halinde dört yıllık bir süreçte tamamlanacaktır. 2011 yazında kurs programının duyurulması ile birlikte pek çok ülkeden başvurular kabul edilmiş ve birinci dönemin “Nörotravma ve Fonksiyonel Nöroşirürji” konulu ilk kursu 14-17 Mart 2012 tarihleri arasında Antalya’da başarı ile tamamlanmıştır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

TNDer çatısı altında “Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu”, “Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu”, “Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu”, “Stereotaktik Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu”, “Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu”, “Nörotravma ve Yoğun Bakım Öğretim ve Eğitim Grubu”, “Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu” olmak üzere yedi ana bilimsel çalışma grubu görev almaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

TNDer, Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) ve Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği (European Association of Neurosurgical Societies) aktif üyesidir. Söz konusu örgütler ile amaçlarımız doğrultusunda pek çok ortak faaliyet yapılmaktadır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Branşımızın bugünkü uzmanlık eğitim süresi beş yıldır. TNDer önceden olduğu gibi bu sürenin en az altı, hatta yedi yıl olması gerektiği kanaatindedir.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Ülkemizde branşımız ile ilgili hekim sayısında bir eksiklik söz konusu değildir, hatta Dünya Sağlık Örgütünün önerileri göz önünde bulundurulduğunda fazladır bile denilebilir. Bu konu, yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmiş ve son yıllarda branşımıza alınan asistan sayısı insan gücü planlaması çalışmalarımıza paralel olarak azaltılmıştır.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

TND, sadece beyin ve sinir cerrahisi bilim alanında faaliyet gösteren bir kurum olmayıp, beraberinde birçok sosyal sorumluluk projeleri ile de tüm toplumun sağlığı ve sosyal gelişmesi için çaba harcamaktadır. TNDer Hatıra Ormanı 2009 yılında Ankara’da kurulmuş ve törenle 3 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. TNDer, 2017 yılında ev sahipliğini yapacağı WFNS Kongresi anısına İstanbul ilinde kurulacak bir hatıra ormanı için çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

 

Teşekkürler.

 

 

 

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 1985

Üye Sayısı:  1217

 

Yayınlar:

“Turkish Neurosurgery”

Türk Nöroşirürji Dergisi

Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni

Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim ve Öğretim Gruplarının Bültenleri

Nöroşirürji Kitapları

Hasta Bilgilendirme Broşürleri

Nöroşirürjikal Hastalıklara Yönelik Hasta Onam Formları

 

Adres:

Taşkent Cad. No:13/4

Bahçelievler/Ankara

Telefon: 0 312 212 64 08

Faks: 0 312 215 46 26

Web Adresi :

www.turknorosirurji.org.tr

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan: Prof. Dr. Uğur Türe

Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. İhsan Solaroğlu

Genel Sekreter:

Doç. Dr. Feridun Acar

Muhasip: Prof. Dr. Şükrü Çağlar

Veznedar: Prof. Dr. Volkan Etuş

 

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Emel Avcı

Prof. Dr. Tanju Uçar

Doç. Dr. Gökhan Bozkurt

Doç. Dr. Hakan Seçkin

Dr. Hakan Emmez

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Murad Bavbek

Prof. Dr. Deniz Belen

Prof. Dr. Ersin Erdoğan

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Fahrettin Çelik

Prof. Dr. Yusuf Tüzün

Prof. Dr. Çağatay Önal

 

Disiplin Kurulu Üyeleri:     

Doç. Dr. Etem Beşkonaklı

Prof. Dr. Yunus Aydın

Prof. Dr. Ali Fahir Özer

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu

Prof. Dr. İbrahim Ziyal

 

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:     

Doç. Dr. Tufan Hiçdönmez

Dr. Ömer Çağlıaydın

Prof. Dr. Sabahattin Hacıyakupoğlu

Doç. Dr. Özerk Okutan

Doç. Dr. Uygur Er

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer