DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Ortodonti Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Ortodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Arun
24 Ekim 2010, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

24 Temmuz 1985 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serpil Aytan’ın girişimleri ile “Ortodonti Derneği” adı ile kurulan bilimsel derneğimizin adı, 16 Ocak 1992 tarih ve 92/2597 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Türk Ortodonti Derneği“ olarak değiştirilmiştir. Derneğimizin merkezi Ankara’dadır. Prof. Dr. Filiz Perkün, Prof. Dr. Nurettin Güray, Prof. Dr. Serpil Aytan, Prof. Dr. İlhan Aran, Prof. Dr. Nazmi Ertürk, Prof. Dr. Oktay Üner, Prof. Dr. Mirzen Arat Derneğin kurulmasında girişimde olan kurucu üyelerdir.

 

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin temel amacı, ortodonti bilim dalını ülkemizde tanıtmak, geliştirmek ve ilerletmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Koruyucu ortodontik önlemlerin uygulanmasını yaygınlaştırmaya çalışmak ve düzenlediği kurslar ve toplantılarla ortodontik tedavinin önemini vurgulamak en önemli amaçlarının başında yer almaktadır. Bu doğrultuda Derneğimiz bilimsel kongre, toplantı ve kurslar düzenleyerek bu toplantılara yurt içinden ve yurt dışından konuşmacılar davet ederek bilimsel deneyimlerinin meslektaşlarımıza aktarılmasını sağlamak en önemli faaliyet alanını oluşturmaktadır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Hayır. Türk Ortodonti Derneği meslek grubumuzda bizleri temsil eden tek dernektir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

Derneğimizin kurulduğu dönemde diş hekimi ve hekimler yönetim kurulu kararı ile Derneğimize üye olurken 90’lı yıllardan sonra yalnızca ortodonti uzmanı unvanını almış veya ortodonti doktoru unvanı almış veya eğitim döneminde olan meslektaşlarımız Derneğimize üye olabilmektedir. Şu anki aktif üye sayımız 705’ tir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 80’i Derneğimize üye olarak mesleğimize sahip çıkmaktadır.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir kasım ayında yapılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantı yapar. Seçimler en son 30 Kasım 2008 tarihinde yapıldı.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Evet. Bu, yılda 3 kez basılan ve Derneğimizin tek bilimsel yayın organı olan Türk Ortodonti dergisidir.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Hayır, şu anda Derneğimiz tarafından uygulanan bu tip bir sınav uygulama zorunluluğumuz yok. Ancak Derneğimizin temel hedeflerinden biri yeterlilik kurulunu oluşturarak yeterlilik sınavlarının yapılmasını sağlamak. Günümüzde ortodonti uzmanlığı veya ortodonti doktorası eğitimi üniversitelerimizde verilmekte olup, gerekli sınavlar ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Üniversitelerimizde uygulanan programlarda ortodonti uzmanlığı unvanını almak isteyen adaylar 3 yılın sonunda programını tamamlayarak gerekli aşamalardan geçmektedir. Ortodonti doktorası unvanını almak isteyen adaylar ise 2 yılın sonunda aldığı derslerden teorik ve pratik olarak yeterlilik sınavına girmekte, ancak sınavda başarılı olduktan sonra tez aşamalarına geçmektedirler. Tez aşaması da yaklaşık 2 yıllık bir süreci kapsamaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz bir yıl sempozyum, bir yıl kongre olmak üzere her yıl bir adet bilimsel etkinlik düzenler. Ayrıca, her yıl farklı bir bölgede, o bölgedeki ortodonti bölümünün katkısıyla toplantılar düzenlenmekte ve bu toplantılarda bilimsel çalışmaların ve kursların verilmesine olanak sağlanmaktadır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimiz çatısında bilimsel çalışmaları yapabildiğimiz ayrı bir grup oluşturulmamıştır. Üniversitelerimizdeki bilimsel çalışma gruplarına destek olunmakta, kongre, sempozyum ve diğer toplantılarda çalışmaların meslektaşlarımızla paylaşılma imkânı yaratılmaktadır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz FEO, WFO ve EFOSA üyesidir. Bu uluslararası örgütlerle yapılan tüm toplantılara üyelerimiz aktif olarak katılmaktadır. 2011 yılında düzenlenecek olan EOS-Avrupa Ortodonti Kongresi ülkemizde yapılacaktır. İstanbul’da düzenlenecek olan bu kongre Türkiye’de ortodonti biliminin ulaştığı yeri göstermek açısından çok önemlidir.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Sempozyum, kongre ve üye aidatları dernek gelirini oluşturmaktadır.

 

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Yaklaşık yüzde 50 denilebilir, aidat miktarına ve o yılki toplantı gelirine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aidat ödemeyen üyelerimize dernek tüzüğündeki ilgili maddeler uygulanmaktadır. Dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılmak mümkündür. Ayrıca, iki yıl üst üste üyelik aidatını vermeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli ya da fazla buluyor musunuz?

Bu süre uzmanlık için 3 yıl, doktora programı için ortalama 4 yıldır. Bugün ülkemizde ortodonti eğitimi üniversitelerimizin ortodonti ana bilim dallarında verilmektedir. Doktora veya uzmanlık eğitimi veren bu kurumlarda eğitim; öğretim üyesi sıfatına sahip deneyimli kimseler tarafından verilmektedir. Bu eğitim süresince ortodonti doktoru unvanını alacak olan birey klinik yeterliliğe ulaşmak için danışman gözetimi altında 4 yıl boyunca ortalama 100 hastanın tedavisini tamamlamak durumundadır. Bu süre içinde aday eğitiminin 2. yılında yeterlilik sınavına girip başarılı olduğu takdirde, doktora tez konusunun belirlendiği aşamaya geçmektedir. Bu dönemde aday teorik olarak eğitimin ilk 2 yılında ortalama 800 saat temel teorik eğitim almakta, daha sonra eğitim süresi boyunca teorik eğitimi devam etmektedir. Program doğru uygulandığı takdirde süre oldukça yeterlidir. Hedef ortodontist ihtiyacının belirlenerek klinik ağırlıklı uzmanlık eğitimi verilmesi, öğretim üyeliğine devam etmek isteyen adayların da ortodonti doktoru unvanını alarak akademik sistemin içinde yer almalarının sağlanmasıdır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile bağlantıda olunup, ülke ihtiyacına göre gerekli uzman sayısı net olarak saptanmalıdır. Bu konuda üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Ortodontide uzmanlığın tanınması Derneğimizin ana hedeflerinin ilk sırasını oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalar halen devam etmekte olup, Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği ile zaman zaman biraraya gelinerek, istek ve beklentilerimiz dile getirilmektedir. Hedef şu anda ülkemizde yetişmiş ve yetişmekte olan ortodonti doktoru unvanının uzmanlıkla eş değer olduğunun kabulüdür. Bu durum özellikle kamuda çalışan hekimlerin özlük haklarının kazanımına olanak sağlamak yönünden önem taşımaktadır. Bu aşamadan sonra üniversitelerimizin yetiştirecekleri uzman ve doktor sayısını saptayarak bu anlamda kadro isteklerinde bulunmaları gerekmektedir. Çözüm ancak ülke ihtiyacına göre uzman sayısının saptanması ve ihtiyaca göre ortodonti uzmanı veya doktorunun yetiştirilmesidir.

 

Teşekkürler

 

Kuruluş Tarihi:

1985

 

Üye Sayısı:

705

 

Yayınlar:

Türk Ortodonti Dergisi

 

Adres:

Cinnah Cad. No: 37/11

Çankaya-ANKARA

 

Tel:

0 312 441 14 26

 

Faks:

0 312 441 14 58

 

Web Adresi:

www.tod.org.tr

 

E-posta:

turkort@tod.org.tr

 

Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Tülin Arun

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Nazan Küçükkeleş

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu

 

Sayman:

Prof. Dr. Serdar Toroğlu

 

Editör:

Prof. Dr. Serdar Üşümez

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Jalan Devecioğlu Kama

Prof. Dr. Tamer Türk

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İlter Uzel

Prof. Dr. Müfide Dinçer

Prof. Dr. Hakan Necip İşcan

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Nihal muradoglu (Egitimci)
24.06.2020 07:00:00
Sizi youtube da hamza yardimcioglu programinda dinkedim google da aradim . Her kelimenizi butun kalbimle beynimle
Anladim beyin ve din . Butun kitaplarinizi bir yere hediye etmek isterim .. siz secin.. usa da arizonadayim .. kitaplarinizin ingilizceye tercumesini .. ve hamza yardimcioglunun youtube programlarinin international a acilacak olanlar secilip alt yazisu ingilizce de yapilmasina
Yol bulmak isterim .. muhabbetle saygi ile en iyi titresim kuvvetleriyle .. nnm
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer