DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Ortodonti Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Ortodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Doğan
06 Nisan 2008, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Ortodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Doğan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
1985 yılında Ortodonti Derneği adı ile kurulan bilimsel Derneğimizin adı, 16.01.1992 tarih ve 92/2597 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Ortodonti Derneği olarak değiştirilmiştir. Derneğimizin merkezi Ankara’dır. Prof. Dr. Filiz Perkün, Prof. Dr. Nurettin Güray, Prof. Dr. Serpil Aytan, Prof. Dr. İlhan Aran, Prof. Dr. Nazmi Ertürk, Prof. Dr. Oktay Üner, Prof. Dr. Mirzen Arat Derneğin kurulmasında girişimde olan kurucu üyelerdir. Derneğimizin kuruluşunda emeği geçen hocalarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin temel amacı ortodonti bilim dalını ülkemizde tanıtmak, geliştirmek ve ilerletmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. Koruyucu ortodonik önlemlerin uygulanmasını yaygınlaştırmaya çalışmak ve düzenlediği kurslar ve toplantılarla ortodontik tedavinin önemini vurgulamak en önemli amaçlarının başında yer almaktadır. Bu doğrultuda Derneğimiz bilimsel kongre, toplantı ve kurslar düzenleyerek bu toplantılara yurt içinden ve yurt dışından konuşmacılar davet ederek bilimsel deneyimlerinin meslektaşlarımıza aktarılmasını sağlamak en önemli faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Alanınızda başka derneklerde hizmet veriyor mu?
Hayır. Türk Ortodonti Derneği meslek grubumuzda bizleri temsil eden tek dernektir ve amacımız bizleri temsil eden tek derneğimiz olarak uzun yıllar bizlere hizmet vermesidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? fiu anki üye sayınız nedir?
Derneğimizin kurulduğu dönemde diş hekimi ve hekimler yönetim kurulu kararı ile Derneğimize üye olurken 90’lı yıllardan sonra yalnızca ortodonti uzmanı unvanını almış veya ortodonti doktoru unvanı almış veya eğitim döneminde olan meslektaşlarımız Derneğimize üye olabiliyor. fiu anki aktif üye sayımız 619.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Yaklaşık meslektaşlarımızın yüzde 80’i Derneğimize üye olarak mesleğimize sahip çıkmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir kasım ayında yapılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantı yapar. Seçimler en son 12 Kasım 2006 yılında yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Evet. Bu yılda 3 kez basılan ve Derneğimizin tek bilimsel yayın organı olan Türk Ortodonti Dergisi’dir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Hayır, şu anda Derneğimiz tarafından uygulanan bu tip bir sınav uygulama zorunluluğumuz yok. Ancak Derneğimizin temel hedeflerinden biri yeterlilik kurulunu oluşturarak yeterlilik sınavlarının yapılmasını sağlamak. Günümüzde ortodonti uzmanlığı veya ortodonti doktorası eğitimi üniversitelerimizde verilmekte olup gerekli sınavlar ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Üniversitelerimizde uygulanan programlarda ortodonti uzmanlığı unvanını almak isteyen adaylar 3 yılın sonunda programını tamamlayarak gerekli aşamalardan geçmektedir. Ortodonti doktorası unvanını almak isteyen adaylar ise 2 yılın sonunda aldığı derslerden teorik ve pratik olarak yeterlilik sınavına girmekte ancak sınavda başarılı olduktan sonra tez aşamalarına geçmektedirler.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz bir yıl sempozyum bir yıl kongre olmak üzere her yıl bir adet bilimsel etkinlik düzenler. Ayrıca son dönemlerde gelişmekte olan üniversitelerimizde ortodonti anabilim dallarını tanıtmak amacıyla her yıl bölge toplantıları düzenlenmekte ve bu toplantılarda bilimsel çalışmaların ve kursların verilmesine olanak sağlanmaktadır.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimiz çatısında bilimsel çalışmaları yapabildiğimiz ayrı bir grup oluşturulmamaktadır. Üniversitelerimizdeki bilimsel çalışma gruplarına destek olunmakta kongre sempozyum ve diğer toplantılarda çalışmaların meslektaşlarımızla paylaşılma imkanı yaratılmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz FEO, WFO ve EFOSA üyesidir. Bu uluslararası örgütlerle yapılan tüm toplantılara üyelerimiz aktif olarak katılmaktadır. 2011 yılında düzenlenecek olan EOS-Avrupa Ortodonti Kongresi ülkemizde yapılacaktır. İstanbul’da düzenlenecek olan bu kongre Türkiye’de ortodonti biliminin ulaştığı yeri göstermek açısından çok önemlidir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Sempozyum, kongre ve üye aidatları dernek gelirini oluşturmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Yaklaşık yüzde 50 denilebilir, aidat miktarına ve o yıl ki toplantı gelirine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aidat ödemeyen üyelerimize dernek tüzüğündeki ilgili maddeler uygulanmaktadır. Dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılmak mümkündür. Ayrıca iki yıl üst üste üyelik aidatını vermeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli ya da fazla buluyor musunuz?
Bu süre uzmanlık için 3 yıl doktora programı için ortalama 5 yıldır. Bugün ülkemizde o
rtodonti eğitimi üniversitelerimizin ortodonti anabilim dallarında verilmektedir. Doktora veya uzmanlık eğitimi veren bu kurumlarda eğitim; öğretim üyesi sıfatına sahip deneyimli kimseler tarafından verilmektedir. Bu eğitim süresince ortodonti doktoru unvanını alacak olan birey klinik yeterliliğe ulaşmak için danışman gözetimi altında 5 yıl süre içinde ortalama 200 hastanın tedavisini tamamlamak durumundadır. Bu süre içinde aday eğitiminin 2. yılında yeterlilik sınavına girip başarılı olduğu taktirde doktora tez konusunun belirlendiği aşamaya geçmektedir. Bu dönemde aday teorik olarak eğitimin ilk 2 yılında ortalama 800 saat temel teorik eğitim almakta, daha sonra eğitim süresi boyunca teorik eğitimi devam etmektedir. Program doğru uygulandığı taktirde süre oldukça yeterlidir. Hedef ortodontist ihtiyacının belirlenerek klinik ağırlıklı uzmanlık eğitimi verilmesi, öğretim üyeliğine devam etmek isteyen adaylarında ortodonti doktoru unvanını alarak sistemin oturtulmasıdır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile bağlantıda olunup ülke ihtiyacına göre gerekli uzman sayısı net olarak saptanmalıdır. Bu konuda üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Ortodontide uzmanlığın tanınması Derneğimizin ana hedeflerinin ilk sırasını almaktadır. Konu ile ilgili olarak geçen dönem Dernek başkanımız Prof. Dr. Nejat Erverdi ,döneminde konu ile ilgili yasal işlemleri başlatılmıştır ve çalışmalar halen devam etmektedir. Derneğimiz ülkemizdeki ortodonti doktora eğitiminin uzmanlık eğitimi olarak da kabul edilerek ‘ortodontide bilim doktoru’ unvanının ‘ortodonti uzmanı’ unvanı olarak tescil edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına müracaat etmiş, açmış olduğu dava sonucunda Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre doktora eğitiminin uzmanlık eğitimi sayılmadığından talebimiz reddedilmiştir. Buna karşın bu kararın iptali için tekrar bir dava açılmıştır. Hedef şu anda ülkemizde yetişmiş ve yetişmekte olan ortodonti doktoru unvanının uzmanlıkla eşdeğer olduğunun kabulüdür. Bu aşamadan sonra üniversitelerimizin yetiştirecekleri uzman ve doktor sayısını saptayarak bu anlamda kadro isteklerinde bulunmaları gerekmektedir. Çözüm ancak ülke ihtiyacına göre uzman sayısının saptanması ve ihtiyaca göre ortodonti uzmanı veya doktorunun yetiştirilmesidir. Derneğimiz sorunlarımızdan tek çıkış noktamızın ortodontinin tanıtılması halkın ve dişhekimlerimizin bilinçlendirilmesi olduğunun farkındadır yani kısaca ‘Ortodontinin Tanıtım Kampanyaları’na geniş çapta yer verilmesi gerekliliğinin bilincindedir ve bu konuda yoğun çalışma programı içindedir.

Teşekkürler.
07/04/2008

Kuruluş tarihi: 1985
Üye sayısı: 619
Kamu yayarı statüsü: Yok
Yayınlar: Türk Ortodonti Dergisi

12 Kasım 2006 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla yönetime gelen üyeler:

Başkan
Prof. Dr. Servet Doğan

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Tamer Büyükyılmaz

Genel Sekreter
Prof. Dr. Müfide Dinçer

Sayman
Doç. Dr. Gökhan Önçağ

Editör
Prof. Dr. Nazan Küçükkeleş

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Tülin Arun
Prof. Dr. Hakan Gögen

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hüsamettin Oktay
Prof. Dr. Ali Vehbi Tuncer
Prof. Dr. Hakan Necip İşcan

Adres: Cinnah Cad. No: 37/11 Çankaya-ANKARA Tel: (312) 441 14 26
Web adresi: www.tod.org.tr E-posta: turkort@superonline.com
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
3
1) üç harfli (op)
05.11.2013 08:31:59
Kardeşim, eğer
insanları sağlığına kavuşturmak senin için kolay para kazanmaktan daha değerli ise,
bilim öğrenmek için zamanını ayırmak senin için zor değil zevkli geliyorsa,
ilerde şansın yaver gitmezse belki de bir doğu köyünde ömrünü geçirme olasılığını kabul ediyorsan,
senden çok daha değersiz çok çok sayıda meslektaşının şanslı branşları veya başka nedenler sayesinde az çalışıp risk almadan, gece uyandırılmadan senden 3-4 kat fazla kazanmalarını hazmedip, ben idealimdeki mesleği yapıyorum, mutluyum diyebileceksen,
ve saydığım bu koşulları sağlamayı ömür boyu sürdürebileceksen
Biz yarı tanrılar arasına katıl, insanlara yarım metre yüksekten bakma onuruna eriş, sonra da burada hastayla aynı tuvaleti kullanmayı yüce kişiliğine hakaret olarak algılayıp verip veriştir.
Sevgilerimle...
People
0
2) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
04.11.2013 23:49:31
firuze aslan kardeşim: haklısın da,sence bu başlığın altında tıp okuma isteğini belirtmen biraz garip olmamış mı?
ne dersin?

eğer 2005 yılından bu yana belki birşeyler olumlu anlamda değişmiştir,düzelmiştir diyorsan çok yanılırsın.

medimagazindeki güncel doktor yorumlarına arada sırada göz atarak doktor olmayı gerçekten isteyip istemediğine karar ver.

ne yazık ki günümüzde doktorlar değil hastalarına,kendilerine bile yardım edecek durumda değiller.
kaderleri yıllardır siyasilerin elinde.
yani siz öğrencilerin,öğretmenlerin durumu gibi.
adamlar hepimizle top gibi oynuyor.
kendi siyasi çıkarları uğruna sürekli aleyhimize kural değişiklikleri,yasa değişiklikleri yapıyorlar.

yine de hayat senin tercih senin.
acele etmeden,ailen dahil hiçkimsenin gazına gelmeden tercihlerini yap.

ve sabırla çok çalış.
People
1
3) firuze aslan (öğrenci )
04.11.2013 21:54:19
tıp okumak istiyorum biliyorum çok da zor. ama kararliyim. size birkaç sorum var.. tıp deyince aklınıza ilk ne ğeliyor. ve doktorlar tam anlamıyla insanlara yardım edebiliyorlar mı ve neden tıp okudunuz
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer