DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Psikologlar Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Psikolog Dr. Nedret Öztan  
11 Ekim 2010, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türkiye de  psikologların biraraya gelmesi 1956 yılına kadar dayanmaktadır. Bir grup psikolog  ve psikolog olmayan akademisyen tarafından İstanbul’da kurulan “Türk Psikoloji Derneği” 1996 yılına kadar faaliyet göstermiştir. Bu derneğin kurulmasından sonra 1970’li yıllarda psikolojik hizmetlere ve alanda çalışan psikologlara olan gereksinimler artmaya başlamış ve psikologlar daha profesyonel bir organizasyona ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 1976 yılında “Psikologlar Derneği” adı altında kurulan Dernek Ankara’da faaliyet göstermeye başlamıştır. 1992 yılına kadar faaliyet alanı oldukça sınırlı olan Derneğin çalışmaları bir grup akademisyenin “Çarşamba Toplantıları” düzenlemeye başlamasıyla birlikte hız kazanmıştır. 1996 yılında Psikologlar Derneği İstanbul’da bulunan Türk Psikoloji Derneği ile daha işlevsel ve tek organizasyon olma yolunda birleşerek “Türk Psikologlar Derneği (TPD)” adını almıştır. TPD, Bakanlar Kurulunun 29 Kasım 1994 tarih ve 94/6350 sayılı izniyle uluslararası bir dernek kimliği kazanmış ve Dernek, Bakanlar Kurulunun 19 Aralık 1997 tarihli kararıyla da Kamu Yararına Dernek statüsü elde etmiştir.

 

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?

TPD’nin temel amaçları profesyonel psikolojinin araştırma ve uygulama alanlarında yüksek kalite standartlarına ulaşmak, üyelerinin profesyonel hak ve sorumluluklarını izlemek ve geliştirmenin yanı sıra, halk sağlığı uygulamalarını geliştirebilmek amacıyla bilimsel ve profesyonel çalışmaları teşvik etmektir. Derneğin temel faaliyet alanlarını; üyelerinin ve halkın hukuki ve etik haklarını savunmak, bilimsel yayınlar, meslek elemanlarına yönelik sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim faaliyetleri, akreditasyon ve kalite geliştirme, psikologların profesyonel alandaki performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek, psikoloji biliminin araştırma ve uygulama alanlarına katkıda bulunmak, kamu yararına faaliyetlerde, uluslararası organizasyonlarla iş birliği ve ortak çalışmalarda bulunmak, devlet kurumları, ordu, özel sektör, medya organları ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve ortak çalışmalarda bulunmak şeklinde sıralayabiliriz.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

TPD, psikologlara hizmet vermek amacıyla çalışan Türkiye’deki tek meslek örgütüdür.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

TPD fahri üyelik ve asil üyelik olmak üzere iki çeşit üyelik statüsü bulunuyor. Psikoloji bölümü öğrencileri ve diğer yakın meslek grubu mensupları fahri üye statüsünde TPD’ye üye olabilirken, yalnız psikoloji bölümü mezunları asil üye olabiliyorlar.

TPD’nin şu anda fahri 1500 ve asil 5 bin olmak üzere toplam 6 bin 500 üyesi bulunuyor.

 

Türkiye’de psikologların yüzde kaçı derneğinize üye?

TPD’nin asil üyelerini psikologlar oluşturmaktadır ve alandaki psikologların yüzde 75’i  üyelerimizden oluşuyor.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurullar ve üye seçimleri her iki yılda bir eş zamanlı olarak yapılmakta. Son dönem seçimleri 2010 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

TPD tarafından periyodik olarak yayınlanan 3 adet bilimsel yayın bulunuyor. Bunlardan birisi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Türk Psikoloji Dergisi. Bir diğer yayınımız yine haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Türk Psikoloji Yazıları. Üçüncüsü ise Türk Psikoloji Bülteni’dir. Bülteni yılda 4 kere yayınlamayı planlamaktayız.

TPDnin yayınları arasında psikoloji eğitiminde kullanılmak üzere hem orijinal hem de çeviri ders kitapları da bulunuyor. Bunun yanında profesyoneller ve psikoloji öğrencileri için kitaplar, kendine yardım kitapları ve halkı bilgilendirmeye yönelik broşürler de bulunuyor.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

TPD tarafından her iki yılda bir, üniversitelerin psikoloji bölümleri ile ortaklaşa ulusal psikoloji kongreleri düzenlenir. Kongreler araştırma makalelerini, vaka tartışmalarını, panelleri ve sempozyumları içerir. Düzenlenen her ulusal kongrenin sonunda, bir sonraki kongrenin bilimsel düzenlemesini üstlenecek olan psikoloji bölümü de belirlenir.

Ayrıca yine TPD ile üniversitelerin psikoloji bölümlerinin ortak çalışması sonucu, her iki yılda bir alanımıza büyük katkılarda bulunmuş olan Prof. Dr. Işık Savaşır Hocamız anısına, Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu adı altında bir sempozyum düzenliyoruz. 2009 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen sempozyumlarımızı düzenli olarak iki yılda bir düzenlenmeye devam ediyoruz. Yine ulusal kongrelerde olduğu gibi bir sonraki sempozyumun, Derneğimiz ve hangi psikoloji bölümü iş birliği ile gerçekleştirileceği, düzenlenen sempozyumun sonunda belirlenir.

Son olarak TPD uluslararası platformdaki Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu (EFPA) üyesi olarak yaptığı çalışmaları sonucunda iki yılda bir EFPA’nın himayesi altında gerçekleştirilen Avrupa Psikoloji Kongrelerinin 12’ncisini 2011 yılında İstanbul’da düzenleme şansını elde etti.

 

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?

Derneğimizin bilimsel çalışma gruplarını size Yasa Tasarısı Çalışma Kolu, Eğitim Komisyonu, Etik İlkeler Komisyonu,Yayın Komitesi olarak sayabiliriz.

Bunların dışında çalışma gruplarımız da var. Bunlar da Akreditasyon Çalışma Grubu, Trafik Çalışma Grubu, Test Bankası Çalışma Grubu ve Halkla İlişkiler Komitesi ve Travma Komisyonu olarak sıralanabilir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz 1992’den itibaren Uluslararası Psikoloji Bilimi Birliği (IUPsyS ), 1993’ten itibaren de EFPA üyesidir.

EFPA Komite ve Çalışma Grubu üyeliklerimizi Bilimsel Komite, Eğitim Sistemindeki Psikologlar Afet ve Kriz Psikolojisi Trafik Psikolojisi Çalışma Grubu olarak sıralayabiliriz.

TPD adı geçen kuruluşların bütün etkinliklerine temsilcilerle birlikte katılmakta ve diğer ülkelerden meslektaşlarıyla biraraya gelerek Türkiye’de psikoloji biliminin ilerlemesi adına çalışmalarda bulunmaktadır. Son yıllarda bu faaliyetler, çalışma gruplarına aktif katılım yoluyla hız kazanmış ve bu ivmenin bir sonucu olarak da Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonunun himayesi altında gerçekleştirilen Avrupa Psikoloji Kongrelerinin 12. sinin 2011 yılında Derneğimiz tarafından İstanbul’da düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Türkiye’de psikoloji lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Uzmanlık eğitimi olan yüksek lisans eğitimi süresi ise 2 yıl. Yani Türkiye’de uzmanlığını almak isteyen kişiler 4 + 2 yıl eğitim almak zorundalar. Avrupa genelinde ise sistem 5 + 1 şeklindedir. Avrupa’daki meslektaşlarımıza denk bir eğitim sisteminin Türkiye’deki psikoloji uzmanlık eğitimlerine uyarlanması konusu gündemdedir. Ancak henüz bir fikir birliğine varılmış değil. Konuyla ilgili tartışmalar halen devam ediyor.

 

Türkiye’de psikologların sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Türkiye’de psikologların sayısından öte daha önemli bir konu olarak göze çarpan husus yapılan yasal düzenlemeler sonucunda hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarda istihdam edilen psikolog sayısının gün geçtikçe azalmasıdır. Psikologların halen bir meslek yasası olmadığı için meslektaşlarımızın aleyhine olabilecek bu tür düzenlemelerle ilgili olarak mağduriyetlerini azaltmak ve bir meslek yasasına kavuşmalarını sağlamak yolundaki çalışmalar TPD tarafından büyük bir hızla ve titizlikle sürdürülmektedir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

TPD olarak hedeflerimizi  Psikologlar Odasını kurmak, hem yerel hem de uluslararası platformda psikolojinin ilerlemesi ve gelişmesi yönünde daha aktif rol oynamak, geniş alana yayılan kamu yararı faaliyetleri planlamak ve uygulamak, Türkiye’de bilimsel alandaki yenilikleri desteklemek ve bilimsel alandaki ilerlemelere katkı sağlamak olarak sıralayabiliriz.

 

Teşekkürler

 

Kuruluş Tarihi:

1976

 

Üye Sayısı:

5.000 asil 1.500 fahri üye

 

Yayınlar:

Türk Psikoloji Dergisi

Türk Psikoloji Yazıları

Türk Psikoloji Bülteni (Süreli yayınlar)

 

Kamu Yararı Statüsü:

Var

 

Şubeler:

İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin

 

Adres:

Meşrutiyet Cad. No: 22/12 Kızılay/Ankara

 

Tel:

0 312 425 67 65

 

Faks:

0 312 417 40 59

 

Web Adresi: www.psikolog.org.tr

 

Genel Başkan:

Psikolog Dr. Nedret Öztan

 

Dernek Genel Başkan Yardımcıları:

Prof. Dr. Mehmet Eskin

Doç. Dr. Gökhan Malkoç

 

Genel Sekreter:

Psikolog Dr. Funda Kutlu

 

Sayman:

Uzm. Psk. Merve Yüksel

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan

Arzu Araz

Pelin Özgür

Eda Karacan

Hacer Harlak

Zuhal Yerlikaya

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:     

Arzu Aydın

Aslı Göncü

Meltem Güler

Çiğdem Çan Aslan

Altan Tülü

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Elif Kabakçı

Dr. Nursen Oral

Dr. Banu Yılmaz

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. Senar Batur

Uzm. Psk. Sevda Sakarya

Doç. Dr. Zeynep Manoğlu

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer