DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Radyoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya
25 Nisan 2016, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Radyoloji Derneği, Cumhuriyetimizin ilanını takip eden 1924 yılında, “Türk Elektrofizyoloji Cemiyeti” adı ile İstanbul’da kurulmuştur. Kurucu üyeleri İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Profesörü ve Röntgen Muallimi Dr. Mehmet Şevki Bey, Haseki Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Suphi Neşet (Beken) Bey, Dr. Burhanettin (Toker) Bey, Dr. Demetrius Chiladiti, Dr. Zakar (Tarver), Gülhane Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Şükrü Emin (Cangör) Bey, Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı Dr. Selahattin Mehmet (Erk) Bey’dir. Derneğin kuruluş amacı, cemiyet tüzüğünün 2. maddesinde “Radyoloji’nin tıbbi tatbikatına ait ilerleme ve tekamülü takip ve yurdumuzdaki inkişafına ve radyoloji müntesipleri arasındaki şahsi, mesleki ve ilmi tesanütün ve bağlılıkların kuvvetlenmesine müşterek ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya hizmet ve yardım” olarak belirlenmiştir. Bu ana esaslar bugün için de Türk Radyoloji Derneğinin genel amaçlarını oluşturmaktadır. 7 Ocak 1971 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında cemiyetin adının “Türk Radyoloji Derneği” olarak değiştirilmesi ve radyologların yoğun olduğu bölgelerde şube açabileceği karara bağlanmıştır. Bu kapsamda 1975 yılında İzmir şubesinin kurulması için geçici kurul oluşturulmuş, ancak gerçekleştirilememiştir. Dernek 1. Ulusal Radyoloji Kongresi’ni 15-17 Eylül 1966 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirmiştir. 2000 yılında tüzük değişikliği ile “Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği” ismini almıştır. 1991 yılında Ankara’da “Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği” adıyla Prof. Dr. Uluhan Berk’in öncülüğünde yeni bir radyoloji derneği kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren aktif çalışmalar gösteren dernek, kısa süre içinde ulusal boyutlu ilk “Türk Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi”ni düzenlemiştir (Antalya, 1993). 23 Ekim 1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneğinin isminin başına Türk kelimesinin getirilmesi onaylanarak, 29 Ocak 1999 tarihli ve 99-2355 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da kamu yararına çalışan dernek statüsüne geçilmiştir.  2000 yılında merkezi İstanbul’daki Türk Radyoloji Derneğinin (1924) tüzük değişikliği ile ismini değiştirerek Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği hâline gelmesi üzerine Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği, 21 Ekim 2000 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen tüzük değişikliği uyarınca Türk Radyoloji Derneği adını almıştır. 2014 yılında kuruluşunun 90. yılını dolduran Türk Radyoloji Derneği, hâlen Türkiye’de tıp alanındaki en büyük branş derneklerinden biridir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Türk Radyoloji Derneğinin öncelikli faaliyetleri radyoloji alanında eğitim vermek, yurt içinde ve yurt dışında eğitim almak isteyen üyelerimize destek vermektir. Şubelerimizin her ay düzenlediği eğitim toplantıları da eğitim ihtiyacının büyük bir kısmını kapsamaktadır. Antalya’da bin 500-bin 700 katılımcı ile Ulusal Radyoloji Kongresi düzenlemekteyiz. Ayrıca, her yıl Antalya’da asistanların temel radyoloji eğitimi almalarını amaçlayan on günlük “Radyoloji Kış Okulu” düzenlemekteyiz.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğin asil üyeleri, radyoloji uzmanları ile radyoloji alanında uzmanlık eğitimini sürdürmekte olan hekimlerden oluşur. Türk vatandaşlarının, ikametlerinin yurt içinde veya yurt dışında olmasına bakılmaksızın üye olma hakları vardır. Üyelik için gerekli koşulları taşıyan, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan ve uzmanlık diplomasının denkliği kabul edilmiş yabancı uyruklu radyoloji uzmanı olan gerçek kişiler de Türk Radyoloji Derneğine asil üye olabilirler.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul, üç yılda bir eylül/ekim aylarında Ulusal Radyoloji Kongresi’nde yapılmaktadır. En son genel kurul toplantısı Antalya’da 24 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimizin elektronik ortamda yayımlanan üç dergisi bulunmaktadır. Bunlar; “Diagnostic and Interventional Radiology Journal (DIR)”, “Türk Radyoloji Seminerleri” ve “Türk Radyoloji Dergisi”dir.

 

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimizin Yeterlik Kurulu bulunmaktadır. Her yıl iki aşamalı olarak, kuramsal ve beceri sınavları düzenlenmektedir. Sınavlar eş zamanlı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılmaktadır. Kuramsal sınavdan geçenlerin beceri sınavına katılma hakkı bulunmaktadır. Her iki sınavda başarılı olan üyelerimize on yıl geçerli olan yeterlik belgesi verilmektedir.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Her yıl Antalya’da yaklaşık bin 700 katılımcının olduğu Ulusal Radyoloji Kongresi düzenliyoruz. Yoğun bir bilimsel programa sahip olan kongremiz, yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman konuşmacıların katıldığı, sosyal programı zengin, yoğun ilgi gören bir etkinliktir. Ayrıca, iki yılda bir düzenlenen “Meme Sempozyumu”, asistanlar için “Kış Okulu” belli başlı etkinliklerimizdir. Şubelerimiz de üyelerin katılımına açık olan aylık eğitim toplantıları düzenlemektedir.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin “Abdominal Radyoloji”, “Acil Radyoloji”, “Baş-Boyun Radyolojisi”, “Genito-üriner Radyoloji”, “Görüntüleme Bilişimi”, “Kardiyovasküler Görüntüleme”, “Kas-iskelet Radyolojisi”, “Meme Radyolojisi”, “Pediatrik Radyoloji”, “Moleküler Görüntüleme Fiziği ve Radyasyondan Korunma” ve “Radyoloji Tarihi Araştırmaları Çalışma Grubu” başlıkları altında 11 çalışma grubu bulunmaktadır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

“European Society of Radiology (ESR)” ve “International Society of Radiology (ISR)” derneklerine üyeliklerimiz bulunmaktadır. ESR bünyesindeki komitelerde ve komisyonlarda üyelerimiz aktif görev almaktadır. Karşılıklı olarak, düzenlenen kongrelere katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, ESR tarafından düzenlenen “European Diploma in Radiology (EDIR)” sınavı her yıl Ulusal Radyoloji Kongresi’nde düzenlenmektedir. Bu sınava yurt içi ve yurt dışından katılım sağlanmaktadır. ISR ile 2018 yılında İstanbul’da ortak bir kongre düzenleme projemiz bulunmaktadır. Bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Yeterli bulmuyoruz. Bu konuda daha önce de girişimde bulunduk, fakat o dönemde kabul edilmedi. 2016 yılında yeniden başvurumuzu yaptık.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Toplam hekim eksikliği kadar alanımızdaki hekim sayısı da eksik. Ancak hissedilen eksiklik daha fazla, çünkü radyolojik tetkikler verilen sağlık hizmetinin ana unsuru olarak görülüyor. Aşırı tetkik nedeni ile hekim sayısının azlığı daha fazla yansıma buluyor.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Kısa vadede meslektaşlarımıza geri bildirim anket çalışması yapacağız ve bir ay sonra da bir “Ortak Akıl Oluşturma Toplantısı” planlıyoruz. Yaklaşık yüz kadar meslektaşımızı bu toplantıya davet edeceğiz. Orta vadede kamuoyuna, yoğun tetkik taleplerinin tetkik kalitesini düşürdüğü konusunda bilinçlendirme çabalarımız olacak. Nükleer tıp ile işbirliği içinde çalışmayı planlıyoruz. Uzun vadede başlıca girişimsel ve nöroradyoloji olmak üzere yan dallar oluşturma konusunda hazırlıklar yapacağız.

 

Dernek Künyesi

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 1924

Üye Sayısı: 4.207

Kamu Yararı Statüsü: Var

Yayınlar:  “Diagnostic and Interventional Radiology Journal (DIR)”, Türk Radyoloji Seminerleri, Türk Radyoloji Dergisi

Adres: Güzeltepe Mah. Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. Çankaya Evleri F Blok D: 2 Çankaya-Ankara

Telefon: 0 312 442 36 53

Faks: 0 312 442 36 54

Web Adresi: www.turkrad.org.tr

Facebook: https://www.facebook.com/turkradyolojidernegi

Yönetim Kurulu   Üyeleri: Tamer Kaya (Başkan), Ayşenur Oktay (Başkan Vekili), Tuncay Hazırolan (Genel Sekreter), Polat Koşucu (Mali Sekreter), Muzaffer Başak, Abdulhakim Coşkun, M. Fazıl Gelal, Fatih Gülşen, Pınar N. Koşar                                  

Denetleme Kurulu Üyeleri: Cem Çallı (Başkan), Ş. Mehmet Ertürk, Zeynep Yazıcı

Etik Kurulu Üyeleri:  Nevra Elmas, Okan Akhan, Baki Hekimoğlu, Müfit Parlak, Aytekin Besim                

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer