DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Toraks Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Altın
22 Ekim 2012, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Toraks Derneği (TTD), göğüs hastalıkları uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer hekimler tarafından 1992 yılında kurulan bir ulusal uzmanlık örgütüdür. Kuruluşundan kısa bir süre sonra Türkiye’nin değişik coğrafi bölgelerinde 15 şube açmış, 18 farklı alanda bilimsel çalışma grupları oluşturmuştur. Üç bini aşan üyesiyle TTD, kendi alanında Türkiye’de en büyük uzmanlık örgütüdür.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimiz, akciğer sağlığına yönelik olarak eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek amaçları ile hizmet vermektedir. Ayrıca,  üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek, bir meslek örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemek de TTD’nin görev tanımında yer almaktadır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Evet, ülkemizde akciğer sağlığına yönelik hizmet veren başka dernekler de var.

Biz TTD olarak Ankara’daki genel merkez ofisimizin yanı sıra, ülkemizin dört bir yanında 15 şubemiz üzerinden hizmet veriyoruz. Bu şubelerimiz, bölgelerindeki hekimlerimize ve halkımıza yönelik eğitim faaliyetlerini, önemli günlerdeki aktiviteleri ve genel merkez-üye koordinasyonunu üstlenmektedir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimizin üç çeşit üyelik kategorisi vardır: Asli üyelik; 1. Göğüs hastalıkları uzmanları, 2. Eğitimdeki üyeler: Göğüs hastalıkları bilim dalında uzmanlık eğitimini almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar, 3. İlgili dal üyeleri: Solunum hastalıkları ile ilişkili alanlarda  çalışan ve en az üniversite mezunu olan araştırmacılar, hekimler, sağlık çalışanları  ve yöneticiler bu grupta yer alan üyelerimizdir. Fahri üyelik; göğüs hastalıkları bilim dalının ve akciğer sağlığının  gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında göğüs hastalıkları alanında çalışan  hekim ve araştırmacılarla, dernek çalışmalarına ilgi duyan, fakat asli üyelik  özelliklerinden hiçbirini taşımayan üyelerdir. Onursal üyelik; çalışmalarıyla solunum hastalıkları alanında yüksek başarılar sağlamış kişiler, göğüs hastalıkları bilim dalının gelişmesine  katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyelerdir. Üye sayımız 3 bin 410’dur.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Yaklaşık olarak alanımızla ilgili hekimlerin yüzde 90’ı Derneğimize üyedir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul toplantılarımız ve üye seçimlerimiz iki yılda bir yapılmaktadır. En son genel kurul toplantımız 10 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır. Tüzüğümüz gereği seçilen delegelerimizden büyük çoğunluğunun katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantımızda iki yıl boyunca görev yapacak olan merkez yönetim kurulu üyeleri, etik kurul üyeleri ve denetleme kurulu üyeleri oylama ile seçilmiştir.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Evet. “Türk Toraks Dergisi” yılda dört, “Toraks Bülteni” iki, “Plevra Bülteni” üç, “Toraks Cerrahisi Bülteni” de yılda dört sayı “online” olarak yayımlanmaktadır.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Evet, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ile birlikte kurduğumuz Yeterlilik Kurulumuz vardır. Her yıl Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu teorik ve pratik sınavları kongremiz sırasında gerçekleştirilmektedir.

 

Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Sınavlar her yıl, yıllık kongremiz sırasında önce teorik bilgileri sınamak için yazılı ve bu sınavı geçen adaylara da uygulamalı (objektif yapılandırılmış klinik sınav) olarak yapılmaktadır. Ortalama her yıl 40 kişi bu sınavlara katılmaktadır. Her iki aşamayı da başarıyla geçen kişilere yeterlilik belgesi verilmektedir.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Kongremiz yılda bir kez, nisan ayında üyelerimizin çoğunun katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Ortalama katılım sayısı 2 bin civarındadır. Kongremizden bir önceki gün “Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları” düzenlenmektedir. İlaveten her yıl farklı konularda, ortalama 200-300 kişinin katılımıyla “Güz Sempozyumu” yapılmaktadır. “Türk Toraks Derneği Okulu” faaliyetleri kapsamında asistan doktorlara yönelik “Kış Okulu”, uzmanlara yönelik “Mesleki Gelişim Kursu” düzenlenmektedir. Göğüs hastalıkları uzmanlarına yönelik yılda yaklaşık 30’a yakın “Akademik Gelişim Kursları” düzenlenmektedir.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Evet. On sekiz tane çalışma grubumuz bulunmaktadır (Akciğer Patolojisi, Akciğer Nakli, Akciğer ve Plevral Maligniteler, Astım Allerji, Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Klinik Sorunlar, KOAH, Pediatrik Akciğer Hastalıkları, Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım, Solunum Hücre Biyolojisi ve Genetik, Solunum Sistemi İnfeksiyonları,  Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım, Tanı Yöntemleri, Tüberküloz, Tütün Kontrolü, Uyku Bozuklukları, Sağlık Politikaları). Grupların beş-yedi kişi arasında değişen yönetim kurulları bulunmaktadır. Çalışma gruplarımız, Derneğimizin eğitim, araştırma, bilimsel çalışmalar gibi tüm etkinliklerinde çok önemli görevler üstlenmektedir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Son yönetmelik değişikliğiyle beş yıl olan uzmanlık süremiz maalesef dört yıla indirilmiştir. Bu süre, göğüs hastalıkları branşında teorik ve uygulama aşamasında asistanların eğitim ihtiyaçları açısından yetersizdir. Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulunun belirlediği dış rotasyonlar ve uyku, allerji, yoğun bakım ve bronkoskopik girişimsel işlemlerle ilgili iç rotasyonlar açısından sürenin beş yıl olması gereklidir. 

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Derneğimiz bu konuyu ayrıntılı olarak inceleyen kendi alanımızla ilgili bir “İnsangücü Raporu” hazırlamıştır, ancak değişen sağlık ortamında geleceğe yönelik projeksiyon yapmanın çok zor olduğu günümüzde, aile hekimliği ve sevk zinciri konularında tam bir netlik oluşmadan uzman sayımızın yeterli olup olmadığını belirlemek yanlış algılara neden olacaktır. Son yıllarda, TUS kadrolarında uzmanlık öğrencilerimizin sayısının giderek azalması bizleri endişelendirmektedir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Kısa vadede Derneğimiz, akciğer sağlığına yönelik olarak eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetlerini giderek artan düzeyde vermeye devam edecektir. Orta-uzun vadede üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek, bir meslek örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemek amacındayız.

Bu nedenle diğer tüm uzmanlık dernekleri ve sağlık alanında çalışan diğer tüm sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisine girmek, ortak bir platform yaratmak ve birlikte mücadele etmek istiyoruz. Çünkü bizim vizyonumuz; önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği, hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde kendini geliştirebildiği, hekim-hasta ve toplumun karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içinde olabildiği, tüm standartların çağdaş düzeye ulaştığı bir Türkiye yaratmaktır.

 

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

26.03.1992

Üye Sayısı: 3410

Kamu Yararı Statüsü: Yok

Yayınlar:

Türk Toraks Dergisi

Toraks Bülteni

Plevra Bülteni

Toraks Cerrahi Bülteni

 

Derneğin Şubeleri: 15 Şube

(Ankara, İzmir, Batı Anadolu, İstanbul, Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu,

İç Anadolu, Çukurova, Akdeniz,

Marmara, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz,

Orta Karadeniz)

 

Adres: Turan Güneş Bulvarı Koyunlu Sitesi 175/19 Oran,

06550 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 312 490 40 50

Faks: 0 312 490 41 42

Web Adresi: www.toraks.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

Başkan:

Prof. Dr. Sedat Altın

1. Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Feyza Erkan

2. Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu

Genel Sekreter: Uzm. Dr. Hikmet Fırat

Sayman: Prof. Dr. Mustafa Demirel

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Oya İtil

Prof. Dr. Füsun Yıldız

Doç. Dr. Metin Akgün

Prof. Dr. Elif Dağlı

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ertürk Erdinç

Prof. Dr. Orhan Arseven

Doç. Dr. Sadık Ardıç

 

Etik Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Ülkü Bayındır

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

Prof. Dr. Abdullah Sayıner

Prof. Dr. Gül Öngen

Prof. Dr. Fuat Kalyoncu

 

Yönetim Kurulu Fotoğrafı 

(Soldan, sağa)

Uzm. Dr. Hikmet Fırat

Doç. Dr. Metin Akgün

Uzm. Dr. Mustafa Demirel

Prof. Dr. Feyza Erkan

Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu

Prof. Dr. Sedat Altın

Prof. Dr. Elif Dağlı

Prof. Dr. Füsun Yıldız

Prof. Dr. Oya İtil

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer