DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Sema Akalın
23 Mart 2009, Pazartesi
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Sema Akalın


Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türkiye’de Endokrinoloji Derneği ilk defa 1964 yılında Prof. Dr. Sedat Tavat başkanlığında kurulmuştur. Derneğimizin kurulmasına 1964 yılında Londra’da düzenlenen “Internasyonel Endokrinoloji” Kongresi Sekreteri Dr. Stuart Mason’un mektubu neden olmuştur. Bu kişi mektubunda ülkemizde bir endokrinoloji derneğinin bulunup bulunmadığını sormuş, varsa onunla temas kurmak istediğini Dr. Suphi Artunkal'a bildirmiştir. Dr. Mason ve arkadaşlarının amacı Milli Endokrinoloji dernekleri ile iş birliği yapmaktır. Bu mektuptan kaynaklanan uyarı ile Türk Endokrinoloji Derneği çok az üye ile 1964 yılında kurulmuş ve “The International Society of Endocrinology”nin kurucuları arasında yer almıştır. Türk Endokrinoloji Derneği ilk ulusal endokrinoloji kongresini aynı yıl yapmış ve çeşitli çalışmalarını sürdürürken 1985 yılından itibaren çalışmaları sınırlanmıştır. Derneğimiz 10 yıl aradan sonra 1995 yılında Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) adı ile Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan Başkanlığında yeniden faaliyete geçmiştir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimiz her yıl Eylül- ekim aylarında genellikle uluslararası katılımlı bir kongre düzenlemektedir. Derneğimizin çeşitli çalışma grupları bulunmaktadır. Bu çalışma grupları konuları ile ilgili çok merkezli araştırmalar yürütmekte ve mezuniyet sonrası eğitim programları düzenlemektedirler.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Ülkemizde Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği dışında Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Osteoporoz gibi hastalıklar ile ilgili çeşitli dernekler bulunmaktadır. Bunlardan Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Diyabet Derneği toplumu diyabet konusunda duyarlılaştırmak, ülkemizdeki diyabetli hastalarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ile işbirliği içinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğine üyelik koşulu; iç hastalıkları uzmanı olmak ve endokrinoloji ve metabolizma yan dal eğitimi alıyor veya almış olmaktır. Derneğimize üye olmak için bu şartlar yeterlidir. Bu koşulları sağlayan dernek üyemiz kendi isteği doğrultusunda başka derneklere de üye olabilir. Bugün için üye sayımız 331’dir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

TEMD Yönetim ve Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı iki yılda bir seçimle belirlenir. Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu ile Haysiyet Divanı 23 Kasım 2008 tarihinde seçimle göreve gelmiştir. Gelecek seçim 2010 yılı Kasım ayında yapılacaktır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimizin üç ayda bir yayınlanan “Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Bülteni” ve “Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi” vardır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimizin Yeterlilik Kurulu vardır. Yeterlilik Yönetim Kurulu Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. Dr. Metin Arslan, Prof. Dr. Faruk Alagöl , Prof. Dr. İlhan Satman, Prof. Dr. Ahmet Çorakçı ve Prof. Dr. Aydan Usman’dan oluşmaktadır.
Denetleme Kurulunu ise Prof. Dr. Mustafa Kutlu, Prof. Dr. Berrin Çetinarslan ve Prof. Dr. Yalçın Aral oluşturmaktadır.
Ülkemizde endokrinoloji uzmanlığı beş yıllık iç hastalıkları ana dal uzmanlığının ardından yapılan üç yıllık yan dal uzmanlık çalışmasından sonra sınavla verilmekte ve Sağlık Bakanlığımız tarafından onanmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

TEMD’in hipofiz hastalıkları, Tiroid Hastalıkları, Diabetes Mellitus, Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları, Adrenal ve Gonadal Hastalıklar, Obezite ve Lipid Metabolizması, Metabolik Sendrom ve Subkütan İnsülin Tedavisi çalışma grupları mevcuttur. Bu gruplar konuları ile ilgili çok merkezli araştırmalar yürütmekte ve mezuniyet sonrası eğitim programları düzenlemektedirler. TEMD çalışma grupları eğitim programları arasında endokrinoloji uzmanları için vaka toplantıları, sempozyum ve ileri klinik endokrinoloji kursları pratisyen hekimler ve iç hastalıkları uzmanları için Diabetes mellitus, Tiroid hastalıkları, hipertansiyon, obezite, lipid metabolizması ve metabolik kemik hastalıkları konularında kurslar yer almaktadır. Bu hastalıklara yönelik halkı bilinçlendirme ve eğitim programları düzenlenmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin Sürekli Subkütan İnsülin İnfüzyonu Tedavisi, Hipofiz, Tiroid, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Adrenal ve Gonadal Hastalıklar, Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon, Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları adları altında çalışma grupları bulunmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimizin “International Society of Endocrinology (ISE)” üyeliği 1996 yılında yeniden yapılmıştır, 1997 yılında ise “European Federation of Endocrine Societies (EFES)”e üye olarak kabul edilmiştir. Derneğimiz “European Society of Endocrinology” üyesi olmakla birlikte üyelerimizden Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur EFES yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca üyelerimizden Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan “European Thyroid Association” yönetim kurulu üyesidir.

Dernek gelirleri nelerdir?

Derneğimiz gelirlerini kongre, fuar, sempozyum, üye aidatları ve derneğimize yapılan bağışlar oluşturmaktadır. Kongre gelirleri yılda yaklaşık 550 bin TL olmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Üye aidatları yıllık ortalama 3 bin TL ve yıllık gelirin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır. Üyelerimizin hepsi düzenli aidat ödemektedir.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Ülkemizde endokrinoloji uzmanlığı beş yıllık iç hastalıkları ana dal uzmanlığının ardından yapılan üç yıllık yan dal uzmanlık çalışmasından sonra sınavla verilmekte ve Sağlık Bakanlığımız tarafından onanmaktadır. Üç yıllık yan dal eğitim süresi yeterlidir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Ülke genelinde, TEMD’ye kayıtlı 318 adet endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman sayısı bu uzmanlık alanındaki hekim sayısını doğru yansıtmaktadır. Bu rakam ülkemiz için yetersizdir. Yaklaşık 100 bin erişkin kişiye 1 uzman hekim düşmektedir. Buna göre ülkemizde bu uzmanlık alanında tıp fakülteleri başta olmak üzere eğitim veren tüm kuruluşlarımızda yandal eğitimi verilmesine olanak sağlanması gerekir. Konu ile ilgili olarak insan gücü planlaması yapılırken sadece “nicelik” değil, aynı zamanda “nitelik” de göz önünde bulundurulmalıdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimiz ulusal ve uluslararası çalışmalarına ivme kazandırarak mensupları ve diğer meslektaşlarımız için verimli olmaya gayret etmektedir. Bu yıl EFES tarafından düzenlenen “11th European Congress of Endocrinology” derneğimiz ev sahipliğinde 25-29 Nisan 2009 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecektir.
Teşekkürler.


Adres
Meşrutiyet Cad.
Ali Bey Apt. 29/12
Kızılay, Ankara Türkiye

Tel
+90.312 425 20 72

Faks
+90.312 425 20 98

E-mail
www.temd.org.tr

Dernek Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Sema Akalın

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. İlhan Satman

Genel Sekreter
Prof. Dr. Sevim Güllü

Araştırma Sekreteri
Doç. Dr. Neslihan Başcıl
Tütüncü

Sayman
Prof. Dr. Ercan Tuncel

Veznedar
Prof. Dr. Göksun Ayvaz

Üye
Doç. Dr. Bekir Çakır

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeler
Dr. Vedia T. Gedik
Dr. Rıfat Emral
Dr. Bilgin Özmen
Dr. Bülent Yıldız
Dr. Ahmet Kaya
Dr. Berrin Çetinarslan
Dr. Mustafa Araz

Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Dr. Nevin Dinççağ
Dr. Mustafa Coşkun
Dr. Serdar Güler

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeler
Dr. Tuncay Delibaşı
Dr. Yüksel Altınbaş
Dr. Selçuk Can

Haysiyet Divanı
Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan
Prof. Dr. Olcay Gedik
Prof. Dr. Alim Uzunalimoğlu

Çalışma Grupları
Sürekli Subkütan İnsulin
İnfüzyonu Tedavisi
Hipofiz
Tiroid
Diabetes Mellitus
Metabolik Sendrom
Adrenal ve Gonadal
Hastalıklar
Obezite,
Lipid Metabolizması,
Hipertansiyon
Osteoporoz ve
Diğer Metabolik Kemik
Hastalıkları
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)