DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer
18 Ocak 2009, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1 Mayıs 2006 tarihinde merkezi Ankara olmak üzere kurulmuştur. Derneğimizin kuruluşunda 75 uzman, kurucu üye olarak yer almıştır. Kurucu yönetim kurulunda, Prof. Dr. Dilek Arman Başkan, Prof. Dr. Sercan Ulusoy Başkan Yardımcısı, Uzm. Dr. Mustafa Aydın Çevik Genel Sekreter, Prof. Dr. Sırrı Kılıç, Prof. Dr. İftihar Köksal, Prof. Dr. Gaye Usluer, Doç. Dr. Yeşim Taşova ise Üye olarak görev almışlardır.
İlk genel kurul 6 Ekim 2006 tarihinde yapılmıştır. Bu genel kurul ile Prof. Dr. Gaye Usluer Başkan, Prof. Dr. Sercan Ulusoy Başkan Yardımcısı, Uzm. Dr. Mustafa Aydın Çevik Genel Sekreter, Prof. Dr. İftihar Köksal, Prof. Dr. Halil Kurt, Prof. Dr. Dilek Arman, Prof. Dr. Yeşim Taşova ise üye olarak görev almışlardır. Bu arada, 2008 yılı içinde zamansız kaybettiğimiz, derneğimizin kuruluşunda ve gelişiminde çok önemli görevler alan Dr. Mustafa Aydın Çevik’i de rahmetle anıyoruz.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nelerdir?
Derneğimizin amacı; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek, ulusal politikalar oluşturarak enfeksiyon hastalıklarının önlenmesini, kontrolünü ve enfeksiyon hastalıklarından korunmayı teşvik etmek, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek, mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Sadece enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının asli üye oldukları bir derneğin olmaması ana kuruluş gerekçesidir. Bu nedenle enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının uzmanlık alanı ile ilgili tüm konularda karar sahibi ve tek yetkili olduğu bir dernek kurulması amaçlanmıştır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize sadece enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları asli üye olabilmektedir. Eğitimde olan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji araştırma görevlileri ve ilgili dal mensupları fahri üye olabilmektedirler. Araştırma görevlileri uzman oldukları takdirde dernek yönetimine müracaat ederek asil üye olabilirler. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar ile tıbbın tüm alanlarında çalışan asistanlar, araştırma görevlileri, uzmanlar ve doktora yapmış olanlar derneğe üye olabilir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Sağlık Bakanlığı verilerine göre alanımızda aktif olarak görev yapan uzman hekim sayısı 938’dir. Bunların yüzde 48’i derneğimizin üyesidir. Derneğimizin toplam üye sayımız 621 kişidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri dernek tüzüğümüzde belirlendiği şekilde iki yılda bir yapılır. Son genel kurul 1 Mayıs 2008 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Ülkemizde bu alanda yayınlanan çok sayıda bilimsel dergi olması nedeniyle, dergi çıkarılması öncelikli hedeflerimiz arasında değildir. Ekim 2007 tarihinden itibaren 3 ayda bir yayımlanmak üzere “EKMUD Bülteni” adı altında bir bülten çıkarılması kararı alınmıştır. Halen iki adet bülten çıkarılmıştır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu Uzmanlık Derneği ile eşgüdüm içerisinde, ancak özerk olarak çalışan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK) mevcuttur. Çekirdek müfredat oluşturulmuştur. Yeterlilik sınavı yapılması konusunda hazırlıklar devam etmektedir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulalı henüz iki yıl geçmiş olmasına rağmen pek çok bilimsel faaliyette bulunmuştur. Bu faaliyetleri; EKMUD Bilimsel Platformu, EKMUD Kongresi 2007, EKMUD Kongresi 2008, Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Kronik Hepatit Tedavisinde Son Gelişmeler Sempozyumu, Erişkin İmmunizasyonu, Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye EKMUD Diyarbakır Cerrahi Enfeksiyon Toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Ankara Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Erzurum Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Influenza toplantısı, EKMUD 1. Temel Mesleki Gelişim Kursu, EKMUD 2. Temel Mesleki Gelişim Kursu, Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Kursu, İleri Mesleki Gelişim Kursu ve 2. Epidemiyoloji ve Salgın Analizi Kursu’nu sayabiliriz.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Bilimsel çalışma grupları, uzmanlık alanımızla ilgili bazı konularda yapılacak çalışmaları teşvik amacıyla konu ile ilgilenen hekimlerin başkanlığında oluşturuldu. “Solid organ transplantasyon Çalışma Grubu” ve Yabancı Cisim enfeksiyonları çalışma grubu derneğin çatısı altında yer alan çalışma gruplarıdır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimizin afiliye olduğu dernekler: “European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases”, “International Federation of Infection Control ve International Society of Chemotherapy”dir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Uzmanlık alanımız ile ilgili süre beş yıldır. Bu süreyi eğitim açısından yeterli buluyoruz.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemiz nüfusu ve alanımızdaki uzman sayısı birlikte değerlendirildiğinde, 100 bin kişiye düşen uzman sayısı 1.34’tür. Bu sayı nın “Union Européenne des Médicins Specialits (UEMS)” verilerine bakıldığında diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olduğu görülmektedir. Bu konudaki uzman açığı giderek daha fazla hissedilmektedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Uzmanlık alanımız ve üyelerimizin temel haklarını korumak birinci hedefimizdir. Kısa vadede gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedefimiz, eğitim alanındaki çalışmalarımıza ağırlıklı olarak devam etmektir. Uzun vadede ise uzmanlık alanımız ile ilgili olarak sağlık otoritesi ve ilgili kuruluşlarla birlikte ulusal enfeksiyon hastalıkları izlem ve kontrolü konusunda stratejik eylem planı geliştirmektedir.
Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
1 Mayıs 2006

Üye Sayısı
621

Yayınlar
EKMUD Bülteni

Adres
Bükres Sok. No: 3/7 06680
Kavaklıdere-Ankara

Tel
0312-467 67 45

Faks
0312-467 67 46

Web adresi
http://www.ekmud.org

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Gaye Usluer

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr. Canan Agalar

Sayman
Doç. Dr. Hürrem Bodur

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Hasan S. Z. Aksu
Prof. Dr. Mehmet Parlak
Doç. Dr. Zekaver Odabaşı

Denetleme Kurulu Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Halil Kurt

Üyeler
Prof. Dr. İlyas Dökmetaş
Doç. Dr. Rahmet Çaylan

Etik Kurulu Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Emin Tekeli

Üyeler
Prof. Dr. Haluk Vahapoğlu
Prof. Dr. Sırrı Kılıç
Prof. Dr. Sercan Ulusoy
Prof. Dr. İbrahim Baydar
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA