DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Hemofili Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar
16 Kasım 2008, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz Hemofili Derneği adı ile 1992 yılında İstanbul'da Kurucu Başkan Bülent Zülfikar önderliğinde 9 kurucu üye tarafından kuruldu. İlk genel kurulunu temmuz 1992’de yaptığında 22 üyesi vardı. Dernek 1995’te şu anda bulunduğu merkezine taşınmış ve 17 Ağustos 1995 tarihinde İçişleri Bakanlığına daha önce yaptığı başvuru kabul edilerek Türkiye ekini alma hakkı kazanmış Türkiye Hemofili Derneği olmuştur. Derneğimiz, tek ulusal dernek olma sıfatıyla 8 Ekim 1997 tarihinde EHC (Avrupa Hemofili Birliği) üyeliğine kabul edildi. 24 Kasım 1997 tarihinde de Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazandı. Çalışmalarına hızla devam eden, Derneğimiz 1999 yılında WFH (Dünya Hemofili Federasyonu) üyeliğinin kabul edilmesi ile ülkemizi tüm yurt dışı platformlarda temsil etme hakkı kazandı.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin faaliyetleri arasında hemofili hastalığının önlenmesi, şüpheli vakalarda ve gebelerde hemofili varlığının araştırılması, sakatlıkların önlenmesi amacıyla, hemofili hastalarının tedavi ve danışmanlığının yapılması ve gerektiğinde tıbbi, ekonomik yardımda bulunulması öncelikli olarak söylenebilir. Ayrıca hemofililerin psikososyal sorunlarının çözümü, iş ve gerekli diğer imkanların sağlanması için girişimlerde bulunmak ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmek. Hemofililer için ilk, orta, lise ve üniversitede ulaşım, eğitim araç ve gereçlerle mevcut üniversitelerden ek kontenjan sağlanması için çalışmalarda bulunmak.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Türkiye Hemofili Derneğine başta hemofili hastaları olmak üzere hasta Yakınları, konuyla ilgili tıp mensupları ile hemofili hastalığının önlenmesi, tedavisi, rehabilitasyonu ve hemofili hastalarının sosyal sorunlarına ilgi duyan, bu konularda çalışan ve araştırma yapan sağlık personeli ile Dernek çalışmalarında görev almak isteyen gönüllüler üye olabilir. Kurulduğu 1992 yılında 22 üyesi bulunan Derneğimizin şu anki üye sayısı çoğunluğu hemofili hastaları ve yakınları olmak üzere bin 486’ ya ulaşmıştır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Hemofili hastalarına hizmet veren hekimler değişik branşlardan gelmektedir. Bu multidisipliner yaklaşım nedeniyle halen üyelerimiz arasında çeşitli branşlarda uzman veya akademisyen olmak üzere 85 tane hekim üyemiz bulunmaktadır. Tıp mensubu ve sağlık çalışanı üyelerimizin sayısı öncelikli olarak hemofili konusunda çalışanların yaklaşık olarak yüzde 35’ni oluşturmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğimizin olağan genel kurulu; 2 yılda bir nisan ayı içerisinde yapılmaktadır. Son olarak 8. Genel Kurul Toplantısı yaklaşık 450 üyemizin katılımıyla 15 Nisan 2007 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin 1998 yılından itibaren her 3 ayda bir Yeni Faktör dergisi çıkarılarak tüm üyelerimize, sağlık mensuplarına, idari makamlara, üniversitelere, yurt dışındaki dernek ve federasyonlara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Öte yandan Dernek Başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın hazırladığı Hemofili El Kitabı da Derneğimiz tarafından yayınlanmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz 17 Nisan Dünya Hemofili Gününü her sene bilimsel ve sosyal bir kutlama programı ile kutlamaktadır. Her 3 yılda bir hemşire, diş hekimi ve yardımcı sağlık mensuplarına yönelik Pıhtılaşma ve Kanama Bozuklukları Hemşireliği Sempozyumu düzenlemektedir. 2000 yılından beri yaklaşık her ay ülkemizin farklı bir ilinde olmak üzere tıp mensuplarına, eczacılara, sağlık personeline, hemofili hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik Hemofili Şehir Seminerleri düzenlemektedir. Öte yandan Derneğimiz düzenlediği Hemofili Gönüllüleri Eğitim Seminerleri ile başta il temsilcilerimiz olmak üzere diğer aktif çalışan üyelerimizin yılda 2 kez organizasyon, yönetim, basın yayın ve pek çok konuda eğitimine çalışmaktadır. Ayrıca 2001 yılından beri kardeş Dernek olduğumuz Azerbaycan ile yılda bir kez Türkiye-Azerbaycan Hemofili Günleri düzenlenerek eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca İstanbul’da 1-6 Haziran 2008 tarihlerinde Dünya Hemofili Federasyonu ile birlikte 28. Dünya Hemofili Kongresi düzenlenmiş, bu Kongre’ye dünyanın 120 ayrı ülkesinden 4 bin 237 kayıtlı delegenin katılımı sağlanarak ülkemizin tıp alanındaki 3.büyük Kongresi gerçekleştirilmiştir.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Bilimsel Kurulu bulunmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz EHC ve WFH adlı uluslararası örgütlere üyedir. Bu kuruluşlardan EHC ile 1-9 Kasım 1996 tarihlerinde 9. Avrupa Hemofili Konsorsiyumu Toplantısı tarafımızdan İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin temel gelirini hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu bağışlar ve yardımlar oluşturmaktadır. Ayrıca üye aidatları, düzenlediğimiz çeşitli toplantı, gezi, yaz kampı gibi sosyal faaliyetler ile kongre, konferans gibi bilimsel faaliyetlerden sağlanan gelirlerimiz bulunmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği taktirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Üye aidatlarımız gelirlerimizin yaklaşık olarak yüzde 12’sini oluşturmaktadır. Fahri üyelerimizin dışında bulunan tüm asil üyelerimiz aidat ödemek zorundadır. Bugüne kadar borcundan dolayı hiçbir üyemizin üyeliği iptal edilmemiştir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde mevcut yetişkin veya çocuk hematoloji uzmanlarımızın sayısı nüfusumuza göre yeterli değildir. Maalesef ülkemizde henüz hemofili tedavi merkezleri olmadığından hastalarımız hastanelerin hematoloji kliniklerinde tedavi görmektedir. Bu kliniklerde hemofili ile ilgilenen doktorlarımızın sayısı da maalesef yetersizdir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz ülkemizde Hemofili tedavi merkezlerinin kurulması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde kullanılabilecek hemofili bilgi-takip ve sürveyans programı çalışmalarını yürütmektedir. Bugün için önceliğimiz dernek merkezimiz dışında hemofili tedavi ve rehabilitasyon merkezini kurabilmektir.

Teşekkürler.
17/11/2008

Derneğin kuruluş tarihi
1992
Üye Sayısı
1486
Kamu yararı statüsü
24 Kasım 1997 tarih 97/10304 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Kamu Yararına Dernek Statüsünü almıştır.

Yayınlar
Hemofili El Kitabı, Yeni Faktör Dergisi, Hasta Günlüğü, Öğretmenler İçin Hemofili Broşürü, Hepatit B Broşürü, Faktör Hazırlama ve Uygulama Posteri, Dernek Tanıtım Broşürü.

Adres
Atatürk Bulvarı Kendir Sok. No:9/B Unkapanı Fatih – İSTANBUL
Tel 0212. 621 1199 - 524 0645
Faks 0212. 532 1103
Web adresi www.turkhemoder.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Bülent Zülfikar

Tıbbi Başkan Yardımcısı
Dr. Fikret Bezgal

İdari Başkan Yardımcısı Yüksel Acar

Genel Sekreter Fatma Bali

Sayman İsmail Tepe

Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Fahri Ovalı
Üye
Mehmet Çıkan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Mustafa Tekinel M. Oğuzhan Petekçi Neriman Tavukcu Atakan Tanar Filiz Özpolat Meltap Duman Mahmut Kaya

Denetleme Kurulu Üyeleri Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı İsmail Hakkı Balmumcu Ufuk Vural

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Necip Tayan Kenan Cengiz Baki Kızılay

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Prof. Dr. Bülent Zülfikar Prof. Dr. Mehmet Çakmak Prof. Dr. Ömer Taşer Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci Prof. Dr. Fahri Ovalı Prof. Dr. Remzi Tözün Prof. Dr. Uğur Özbek Prof. Dr. Yunus Söylet Prof. Dr. Ercüment Ovalı Prof. Dr. Osman İlhami Özcebe Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu Prof. Dr. Ufuk Emekli Prof. Dr. Serdar B. Omay Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Orhan Ayyıldız Prof. Dr. A. Faik Öner Prof. Dr. Ümran Çalışkan Prof. Dr. İmdat Dilek Prof. Dr. Ahmet Koç Prof. Dr. İsmet Aydoğdu Prof. Dr. Aziz Polat Prof. Dr. Ali Kayıkçı Prof. Dr. Muzaffer Demir Prof. Dr. Nafiz Birsel Prof. Dr. Gülsüm Ak Prof. Dr. Mücahit Öztürk Prof. Dr. M. İhsan Karaman Doç. Dr. Mustafa Büyükavcı Doç. Dr. Canan Uçar Doç. Dr. Saadet Akarsu Doç. Dr. Mehmet Sönmez Doç. Dr. Ünsal Özgen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Gülbahar Keskin Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı Uzm. Dr. Önder Kılıçoğlu Doç. Dr. Cüneyt Türkmen Uzm. Dr. Emre Tepeli Dr. Fikret Bezgal Dr. Aylin Çiftçi Dr. Fatih Kol Hem. Nuray Gümüş Hem. Mediha Tekinel Hem. Mehtap Duman
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)