DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Ataman
23 Şubat 2009, Pazartesi
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Ataman

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 1947 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hocalarından Dr. Rasim Adasal, Dr. Faik Akalın, Dr. Hikmet Arda, Dr. Efdal Aşar ve Dr. Şevki Atasagun gibi multidisipliner bir ekip tarafından Ankara'da kuruldu. Ülkemizde romatolojinin kurulması da fizik tedavi hekimlerinin katkısı ile başlamıştır. 1930'lardaki üniversite reformu ile Osman Cevdet Çubukçu'nun önderliğini yaptığı fizik tedavi grubu, Ankara'da Nüshet Şakir Dirisu ve İstanbul'da da İsmet Çetinyalçın bilimsel romatoloji uygulamalarına başlamışlardır. Bu grup Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD)’nin katkısı ve himayesiyle 1959 yılında İstanbul'da Avrupa Romatoloji Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır. Daha sonra, Nihat Reşat Belger ve öğrencisi Orhan Yenal, hidrolojiyi Türkiye'ye getirmişlerdir. Ardından şu anda emekli olan pek çok fizik tedavi ve rehabilitasyon kürsü başkan, gerek yurt içi gerekse yurt dışı tecrübeleriyle hem romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinin gelişmesine hem de derneğimize yaptıkları bilimsel ve sosyal hizmetlerle derneğimizin gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkılarda bulunmuşlardır. Ayrıca, derneğimizin kuruluşu ile ilgili İsmet İnönü’nün imzasının olduğu 1949 tarihli bir belgemiz de mevcuttur.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir?

Derneğimiz romatizmal hastalıklarla ilgili bilimsel ve sosyal alanda faaliyetler yapmak üzere kuruldu. Romatizmal hastalıklar üzerine bilimsel, epidemiyolojik araştırmalar yapmak, desteklemek, romatizmal hastalıklar ve önleyici tedbirler konusunda hekimleri ve toplumu bilgilendirmek, romatizmal hastalıkların tedavilerini geliştirmek, tedavide kaliteyi arttırmak, ilgili birimleri ve bu birimlerin niteliğinin geliştirilmesini desteklemek, romatizmal hastalıklara bağlı sakatlıkları önlemek, tedavi ve rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, kongre ve panel gibi bilimsel toplantılar düzenlemek başlıca amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Evet.Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu, FTR Uzman Hekimleri Derneği ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği de branşımızla ilgili diğer dernekler arasındadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize asil ve fahri olarak iki şekilde üye olunabiliniyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve romatizmal hastalıklar konusunda ihtisas yapmakta olan veya uzman olmuş hekimler ile romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen diğer dalların uzman hekimleri asil üye; derneğin amacını benimseyen ve çalışmalarına maddi manevi yardımlarda bulunmak isteyenler ise fahri üye olabilirler. Şu an ki asil üye sayımız 819’dur.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?

Türkiye’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin yarısından fazlası derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Kabul edilen son dernek tüzüğümüze göre genel kurul ve üye seçimleri üç yılda bir yapılmaktadır. En son seçim 28 Aralık 2008 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz tarafından 1972 yılından beri yılda dört kez yayınlanan ve 2008 yılında SCI’ye kayıtlı olan eski adı Romatizma olan Türk Romatoloji Dergisi (Turkish Journal of Rheumatology) olan bir dergimiz var. Bu dergi 2010 yılında tam olarak İngilizce yayına geçecek. 2008 yılında “Kas iskelet sisteminde pratik ölçme ve değerlendirme” isimli kitabımız basıldı. Bunun dışında, romatizmal hastalıklarla ilgili 2009’da basılmak üzere planlanan geniş kapsamlı bir kitabımız daha mevcut.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Branşımızla ilgili derneklerin ortak kurulu olan FTR Yeterlilik Kurulumuz var. Kurul 2001 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir. FTR “board” sınavlarını her yıl bu kurul düzenlemektedir.

Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Bu sınavlarda branşımızla ilgili kurul tarafından seçilen çoktan seçmeli sorular yer almakta 70 ve üzeri puan alan adaylar, FTR yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmaktadır. 2008 itibariyle 720 FTR uzman hekimi bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz çatısı altında iki yılda bir romatizmal hastalıklar kongresi ve yılda bir romatizmal hastalıklar sempozyumu düzenlenmektedir. En son 17-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında TRASD Sivas Bahar Sempozyumu ve 14-18 Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya’da III. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi düzenlendi. 2009 yılında bir isim değişikliğine gidilerek Türk Romatoloji Sempozyumu-2009 ve 2010 yılında da Türk Romatoloji Kongresi-2010 yapılacaktır. Ayrıca ,bu yıl içinde değişik kursların yapılması da planlanmıştır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimiz bünyesinde romatoid artrit ve ankilozan spondilit çalışma grubu, osteoartrit çalışma grubu, fibromiyalji çalışma grubu ile skleroderma ve sistemik lupus eritematozus (SLE) alt çalışma grupları mevcuttur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz Avrupa Romatizma Birliği (EULAR)’nde Türkiye’yi temsil eden tek dernektir. EULAR’nin kuruluş yılı olan 1947 yılında kurularak direkt EULAR’a bağlı bir dernek olarak faaliyet göstermektedir. EULAR ile ortak epidemiyolojik çalışmalar sürdürülmektedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimizi, dernek üyelerinden alınan aidatlar, derneğe yapılan bağışlar, dernek adına düzenlenen kurs, sempozyum ve kongre gelirleri oluşturmaktadır.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirimizin yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Maalesef üyelerimiz yıllık aidatlarını düzenli ödememektedir. Bu konuyla ilgili toplantılarda çeşitli hatırlatmalar yapılmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?

Branşımızla ilgili eğitim süresi beş yıldır ve yeterlidir. Romatoloji üst ihtisas süresi de üç yıldır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de fizik tedavi ve rehabilitasyon hekim sayısı her yıl artmaktadır ve yeterlidir. Ancak FTR uzmanlığı üzerine yapılan romatoloji üst ihtisası eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda genç meslektaşlarımızın ilgisini bekliyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Bu yıl içerisinde hem meslektaşlarımıza hem de birinci basamak hekimlerine yönelik romatizmal hastalıkların erken tanısı ve tedavileri konusunda eğitim programları planlamaktayız. Ayrıca rutin yapılan kongre ve sempozyumlarımızı gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. TRASD-İP adı altında 43 merkezde devam eden romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının kayıt altına alındığı web tabanlı beş yıl sürecek gözlem çalışmamız birinci yılını doldurdu. Bu proje bugüne kadar romatoloji alanında yapılmış olan en kapsamlı çalışma olarak da bir ilke imza atmaktadır. Ayrıca meslektaşlarımıza yönelik romatizmal hastalıklar konusunda geniş kapsamlı bir kitabın çalışmaları da devam etmektedir.

Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
1947

Üye Sayısı
819

Kamu Yararı Statüsü
Kamu yararına

Yayınlar
Türk Romatoloji Dergisi/Turkish Journal of Rheumatology (Eski adı Romatizma)

Derneğin Şubeleri
Antalya Aydın, Afyon, Bursa, Diyarbakır,
Manisa, Sivas, Elazığ Şubeleri.
Erzurum Şubesi de kurulum aşamasında.

Adres
Talatpaşa Bulvarı
Dumlupınar Caddesi,
Gündüz Apt. No: 40/3
İçcebeci, Dörtyol, Ankara

Tel ve Faks
(0312) 562 1322

Web Adresi
www.trasd.org.tr

Dernek Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Şebnem Ataman

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Selami Akkuş

Genel Sekreter
Prof. Dr. Ayşen Akıncı

Sayman
Uzm. Dr. Özlem Yılmaz

Veznedar
Doç. Dr. Feride Göğüş

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet Özgül, Prof. Dr. Deniz Evcik, Doç. Dr. Pınar Borman, Doç. Dr. Işık Keleş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Tuncay Duruöz
Prof. Dr. Kazım Şenel
Prof. Dr. Haşim Çakırbay
Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur
Doç. Dr. Ajda Bal
Prof. Dr. Bülent Bütün
Prof. Dr. Sami Hizmetli
Doç. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
Dr. Sibel Ünsal

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mesut Birol Atay
Doç. Dr. Sumru Özel
Prof. Dr. Safiye Tuncer

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci
Doç. Dr. Rana Erdem
Prof. Dr. Bülent Seçkin

Dernek Çalışma Gurupları
EULAR’a bağlı çalışma gruplarımız mevcut:
Standing Committee on International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT)
Prof. Dr. Ayşen Akıncı Tan
Assoc. Prof. Dr. Levent Özçakar

Standing Committee on Education and Training
Assoc. Prof. Dr. Feride Göğüş
Prof. Dr. Deniz Evcik

Standing Committee on Epidemiology and Health Care
Ass. Prof. Dr. Pınar Borman
Assoc. Prof. Dr. Birkan Sonel Tur

Standing Committee on Investigative Rheumatology
Prof. Dr. Ahmet Özgül
Assoc. Prof. Dr. Haydar Gök
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)