DERNEKLER

Tüm Dernekler

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Bengisun
25 Kasım 2007, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Bengisun

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1982 yılında kurulmuş. Dernekleşme aşamasında ilk Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi’ni 1978 yılında düzenlenmiş. 1982 yılından bu yana 13 uluslararası kongre ve pek çok bölgesel toplantılar düzenlendi. Merkezi Ankara’da bulunan Derneğimizin kurucu üyeleri, hepsi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden olan Prof. Dr. Osman Akata, Prof. Dr. Naci Ayral, Prof. Dr. İbrahim Ceylan, Prof. Dr. Şadan Eraslan, Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan, Prof. Dr. Altan Tüzüner ve Prof. Dr. Ahmet Yaylacıoğlu’dur.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz genel olarak damar hastalıkları ve damar cerrahisi konusunda çalışan hekim, hemşire, teknisyenler ve diğer yardımcı personelin daha iyi yetişmelerine katkı sağlamak üzere çalışmalar yapıyor. Kongreler, seminerler, konferanslar, kurslar düzenlemek faaliyet alanlarımızdır. Bununla birlikte yurt içinde bu konu ile uğraşan kuruluşlar, kişiler, yandaş meslek gurupları ve gerekli görülen bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak, damar cerrahisi ile ilgili yayınlar yapmak, damar cerrahisi ile ilgili direk ve endirekt çalışmaları desteklemek gibi faaliyetler de derneğimizin faaliyet alanları içerisinde yer alır.

Ulusal kongrelerimizi Türk Kalp Cerrahisi Derneği ile yaptığımız centilmenlik anlaşması gereği iki yılda bir düzenliyoruz. Hemen hemen her yıl küçük çaplı toplantılar düzenliyoruz. 1. Ven Hastalıkları Toplantısı’nı geçtiğimiz yıl 5 Mayıs 2006 tarihinde Ankara’da yaptık. Bu toplantıda ve bu yıl 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılan 2. Ven Hastalıkları Toplantı’sında damar hastalıkları içerisinde önemli bir yer işgal eden özellikle venöz tromboemboli irdelendi.

Bu yılki toplantıda geçen yıldan farklı olarak özellikle özellikle lenfödem ve kongenital vasküler malformasyon gibi daha az bilinen ve tedavisi güç olan damar hastalıkları konularına ağırlık verdik. Bu zor konuların tanı ve tedavisindeki gelişmelerle ilgili olarak Georgetown Üniversitesi Veniöz, Lenfatik ve Kongental Vasküler Marformasyon Servisi Direktörü Prof. Dr. BB Lee toplantıya davet edildi. Yine aynı toplantıda Derneğimizin kurucu üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Ceylan adına bir oturum düzenlendi. Kendisine de aynı oturumda damar cerrahisine yaptığı katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Bu toplantının üç yabancı konuşmacısından birisi olan Prof. Dr. Lee 2 Kasım 2007 tarihinde de Ankara Üniversitesi Morfoloji Binasında bulunan Prof. Dr. Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda Budd-Chiari hastalığı ile ilgili bir konuşma yaptı.

Alanınızda başka dernekler hizmet veriyor mu?
Derneğimizin alanında benzer olarak Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği (TKDC) de hizmet vermekte. Her iki dernek olarak gerek yönetim kurulları bazında gereksi bilimsel faaliyetlerde ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimizin şu an kayıtlı üye sayısı 538. Derneğimizin üyelerinin büyük bir bölümü genel olarak kalp damar cerrahisi ve genel cerrahi uzmanlarından oluşuyor. Derneğimizin bir asil üyeleri bir de onursal üyeleri bulunuyor. Damar hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen hekimler, genel cerrahi veya diğer cerrahi dallarda uzman olan, ameliyat ve bilimsel etkinlikleri ile damar cerrahisine katkıda bulunan kişiler Derneğimize asil üye, damar cerrahisi konusunda yurt çapında veya uluslararası çalışma ve çabalarıyla tanınmış olan, Dernekler Yasası’nın ilgili maddesinde öngörülen koşullara uygun durumda taşınmaz mal bağışlayan, Derneğe devamlı kullanabileceği burslar bağışlayan kişiler de onursal üye olabiliyor.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Derneğimize daha çok damar cerrahisi ile uğraşan hekimler üye olmaktalar. Bu alanda hizmet veren hekimlerin yaklaşık yüzde 20’si üyemiz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Sonuncusu Haziran 2006 tarihinde gerçekleştirilen Dernek Genel Kurulumuz iki yılda bir yapılmakta.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin tüm üyelerine yılda üç kez ulaştırılan, editörlüğünü Doç. Dr. Cüneyt Köksoy ve Doç. Dr. A. Tulga Ulus’un yaptığı Damar Cerrahisi Dergisi süreli yayın organımızdır. Bunun dışında www.uvcd.org.tr adresli web sayfamız bulunuyor. Bu web sayfamızda yakın zamandaki toplantılar ile ilgili bilgilendirmeler, damar hastalıkları konusunda hastaları bilgilendiren ‘Hastalar İçin’ bölümü ile Damar Cerrahisi Dergimiz’in 2003 yılından bu yana yayınlanan tüm sayılarına yer veriyoruz.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz şu ana kadar ilki 1978 yılında sonuncusu ise 2007 yani bu yıl olmak üzere 13 ulusal kongre düzenlemiş durumda. Genellikle kongrelerimiz tek salonda yapılan oturumlar, pratik uygulama ve kurslar ile konusunun önde gelen yerli ve yabancı bilim adamları tarafından verilen konferans ile panel oturumları şeklinde gerçekleşiyor. 13. UVDC Kongremiz Antalya Belek’te yapıldı. Bu kongremiz 500 katılımcı sayısına ulaşarak son yılların en büyük katılımına ev sahipliği yaptı.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimizin bilimsel kurul çalışmalarız kapsamında son 6 aydır Endovasküler Cerrahi Çalışma Gurubu oluşturulması için faaliyet gösteriyoruz. Bu amaçla başvuran 41 üyemizle birlikte yönetim kurulumuz yakın zaman içerisinde bir yapılanmaya gidecek.
1990 yılından bu yana tüm dünyada çığ gibi büyüyen endovasküler aort anevrizma tamiri ülkemizde de 2000 yılından itibaren artan sıklıkla uygulanmakta. 9 Kasım 2007 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde konuyla ilgili yapılan toplantıda bildirildiği üzere ülkemizde şu ana kadar yaklaşık bin civarında endovasküler yolla aort anevrizma yapış durumda. Ancak ülkemizde sertivikasyon programı olmaması, ekonomik nedenler, altyapı eksiklikleri ve düzgün takip programlarının bulunmaması gibi problemlerin bu çalışma gurubumuzun faaliyetleri ile gözükeceğini umuyorum.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğimizin başlıca gelir kaynağı üyelerimizin ödediği aidatlar olmak üzere düzenlenen kongrelerden elde edilen gelirlerdir. Bu gelirlerin büyük bölümünü yine üyelerimiz için düzenlediğimiz etkinliklere kullanıyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitimi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Derneğimizin asıl faaliyet konusu olan damar cerrahisi ne yazık ki ülkemizde hâlâ ayrı bir branş değildir. Damar cerrahisi ülkemizde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Vasküler Cerrahi Ünitesi ile bazı Sağlık Bakanlığı kalp damar cerrahisi üniteleri tarafından uygulanıyor.
Ülkemizin kanayan yaralarından birisi de damar cerrahi eğitiminin ülkemizde yaygın ve dünya standartlarında verilememesidir. Derneğimiz ilk kurulduğundan bu yana, bu amaçla çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Yine Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsa Durmaz ve çalışma arkadaşları ile yönetim kurulları nezdinde yapılan çalışmalarla damar cerrahi eğitimi ve ihtisası konularında bir faaliyet prensibi belirlenmiştir.
Her ne kadar ülkemizde binin üzerinde damar cerrahı bulunsa da damar cerrahisi eğitimi verilen kuruluşlarda kalp hastalarının ve cerrahi girişimlerinin yoğunluğundan dolayı eğitim genelde ikinci planda kalmakta. Prensipte bazı benzerlikler bulunsa da kalp cerrahisi ve damar cerrahisi iki ayrı antitedir. Gerek Avrupa gerekse ABD gibi pek çok ülkede damar cerrahları ayrı bir branş eğitiminden geçmekteler.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Damar hastalarına da ülkemizde dünya standartlarında tanı ve tedavi olanaklarını sağlama amacıyla en kısa vadede damar cerrahisinin ayrı bir branş olarak uygulanması Derneğimizin en önemli hedefidir.

Teşekkürler.

26/11/2007

Kuruluş tarihi: 1998
Üye sayısı: 538
Kamu yararı statüsü: Yok
Yayınları: Damar Cer. Dergisi
Şubeleri: Yok

Yönetim Kurulu
Dernek Genel Başkanı
Prof. Dr. Bülent Kaya

Dernek Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Kürşat Bozkurt

Genel Sekreter
Prof. Dr. Uğur Bengisun

Sayman
Doç. Dr. A. Tulga Ulus

Yönetim Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Murat Beyazıt, Doç. Dr. Cüneyt Köksoy, Doç. Dr. Şeref Alp Küçüker

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Atilla Törüner Prof. Dr. Erdal Anadol Doç. Dr. Ertan Yücel

Yazışma adresi:
Gölgeli Sokak 27/13 GOP Ankara Tel: 0312 447 43 99 Faks: 0312 436 72 64 Web: www.uvcd.org.tr / e-posta: uvcd@uvcd.org.tr
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer