DERNEKLER

Tüm Dernekler

Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erdoğan
26 Eylül 2010, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz aslında 1996 yılında kuruldu ama, bu tarihten itibaren yaklaşık 2004 yılına kadar biraz atıl kaldı. Yani kurulmuş haliyle kaldı. Çünkü o yıllarda Türkiye’de yara bakımıyla ilgili aktiviteler henüz bu kadar gündemde değildi. 2004 yılında itibaren dernek aktivitelerimiz aktif halde başlamış diyebiliriz.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Bizim genel faaliyetler amacı içerisinde asıl amacımız Türkiye’de yara bakımı işinin eğitim kısmına katkı sağlamak. Birinci hedefimiz, özellikle yara bakımı konusunda organize edilen birtakım kurslarla hekim ve hemşirelerin eğitimi.

İkinci hedefimiz, ulusal kongrelerle ilgili yapılan çalışmalar ve buradaki birtakım bilgi ve deneyimlerin yine hekim ve hemşireler ile paylaşılması.

Üçüncü hedefimiz, uluslararası kongrelere katılarak yine yara bakımı konusunda Türkiye’deki deneyimin artırılması.

Dördüncü hedefimiz ise modern yara bakımı ve modern yara ürünleri konusunda yol gösterici olmak. Birtakım rehberler hazırlamak, hangi malzemenin nerelerde kullanılacağı gibi eğitimler yapmak.

Bunlarla birlikte özellikle ihtiyaç duyulduğunda, ki yara bakımı konusunda Türkiye’de hâlâ bazı sıkıntılar var, sosyal güvenlik kurumları için elimizden geldiğince katkıda bulunmak. Ana hedeflerimiz bunlar.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Aslında şöyle. Bizim derneğimizin diğer bütün meslek kuruluşları içerisinde aktiviteleri var. Şuradan yola çıkalım, yara bakımı işi ne bir tek plastik cerrahın işi, ne bir tek genel cerrahın işi, ne bir tek fizik tedavi uzmanının işi, ne de bir tek ortopedistin işi. Yara bakım işi multidisipliner. Yani çok sayıda meslek grubunun katkısı gerekiyor. Çünkü yara bakımı özel bir ihtisas alanı değil. Dolayısıyla, örneğin; bir ortopedi toplantısında, örneğin; bir genel cerrahi toplantısında, kongrelerinde bir yara bakımı seksiyonu oluyor. Bizim derneğimiz oralara da katkı veriyor. Ama derneğimizin kendine özgü, sadece kendisinin yaptığı kursları ve kongreleri de var.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Sorunuzun son kısmından başlayayım. Şu anda derneğimizin yaklaşık 600 üyesi var. Bizim derneğimizin üye perspektifi geniş. Bir kısıtlamamız yok. Derneğimize örneğin; hemşireler de üye olabiliyor. Çünkü Türkiye’de bugün bir yara bakım hemşireliği yok. Onu da oturtmaya çalışıyoruz. Bir özel meslek dalı gibi, hemşirelik mesleği içerisinde bir spesiyalite gibi, spesiyalize olmuş hemşireler yetiştirmek gibi bir hedefle yola çıktığımız için hem hekimler hem de hemşireler derneğimize üye olabiliyor. Pratisyen hekimler, ortopedistler, genel cerrahlar, plastik cerrahlar kim katılırsa, dâhili meslek gruplarından da katılım söz konusudur.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Alanımız özel olmadığı için bu soruya cevap vermek pek mümkün değil. Ama şunu sorarsanız, örneği; plastik cerrahi derneğine, plastik cerrahların kaçı derneğe üyedir, diye sorsanız diyelim ki plastik cerrahların yüzde 80’i üyedir. Ama Yara Bakımı Derneğine plastik cerrahların kaçı üyedir, çok azdır. Çünkü bu gönül işi. Yani yara bakımı özel bir iş. Daha doğrusu herkesin ikinci işi . Örneğin; ben plastik cerrahım, ama yaptığım çok daha başka işler var. Plastik cerrahi ameliyatları var. Yara bakımı bunun yanında meşakkatli, emek gerektiren bir iş. Dolayısıyla herkes çok fazla katkı vermiyor. Sadece gönül verenler bu işe katılıyor. Onun için de bir rakam söylemek çok zor.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul seçimlerimizi iki yılda bir yapıyoruz. En son geçtiğimiz yıl genel kurul yaptık. Şimdiki yönetim bir yıl daha görevde. Genel kurul seçimleri de, ekim ayında yapılıyor. Bizim kongre tarihlerimiz, genel kurul seçimlerimizin olduğu tarihlerde ekim ayında oluyor. O tarihe denk getirdiğimiz için kongremizin ardından genel kurul seçimlerimizi de yapıyoruz.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Periyodik yayın çıkarma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sonuna gelmek üzereyiz. Bizim derneğimiz aslında kıt kanaat geçinen, maddi imkanları çok kısıtlı bir dernek. O nedenle bazı arzuladığımız işleri gerçekleştirmekte zorlanıyoruz. Ama söylediğim gibi periyodik bir yayın çıkarma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Bu yıl kongremizin beşincisini yapıyoruz. Aktivitelerimiz tabii ki sadece kongrelerle sınırlı kalmıyor. Daha öncede söylediğim gibi yara bakımıyla ilgili kurslar yapıyoruz. Bunları bir üniversiteyle angaje olarak, üniversite senatosunun onayladığı ve Avrupa Yara Bakımı Birliği (EWMA)’nin hazırladığı, en az 20 saat olacak şekilde üç günlük kurslar şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bunlar hemşirelere yönelik. Dolayısıyla onları sertifiye ediyoruz. Bu sertifikalar üniversite senatolarının da onayladığı sertifikalar olduğu için, ileride meslek grupları içerisinde kullanılabilir belki de. Bunlarla ilgili etkinlikleri Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapıyoruz. Örneğin; 20 Ekim 2010 tarihinde bir toplantı daha yapacağız.

Bununla birlikte değişik kongreler içerisinde örneğin; genel cerrahi kongresi içerisinde yara bakımı seksiyonu yapıyoruz, Yoğun Bakım Hemşireleri Derneğinin kongreleri içerisinde yapıyoruz. Yani değişik toplantılar içerisinde de farklı seksiyonlar halinde biz yara bakımı işini anlatmaya çalışıyoruz.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Şu an ayrıntılı olarak bir çalışma grubu söz konusu değil. Ancak daha çok bası yaralarıyla uğraşan, daha çok diyabetik ayak yaralarıyla uğraşan, daha çok venöz ülserlerle uğraşan arkadaşlarımız var. Ama bunlar belli bir şekilde gruplandırılmış ya da onun üzerine bir çalışma yapıyor değiller.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Biz EWMA’ya üyeyiz. EWMA’nın düzenlediği yıllık kongrelerine, toplantılara katılmaya çalışıyoruz. Ama tabii derneğimizin ve arkadaşlarımızın yaşadığı en önemli sıkıntı bu toplantılar için sponsorluk elde edebilmek. Bunun dışında ben Türkiye adına EWMA’nın boardunda yer alıyorum. Aynı zamanda EWMA’nın yayın organı olan EWMA Journal’ın editörleri arasında yer alıyorum. EWMA ile böyle bir paylaşımımız var.

 

Türkiye’de yara bakımı ve doku onarımı konusuna ilgi gösteren hekimlerin sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu çok önemli bir soru. Bütün dünyada yara bakımı merkezleri kuruluyor. Biraz önce bahsettiğim multidisipliner yapıda, değişik branşlardan plastik cerrahi, genel cerrahi uzmanları, ortopedistler, fizik tedavi, endokrin, vasküler cerrahi uzmanları hepsi katılıyor. Bu yara bakım merkezinde, böyle bir multidisipliner yapıda hasta bakımı söz konusudur. Türkiye’de bu yapıya ulaşmak henüz mümkün değil. Böyle dört dörtlük çalışan bir merkez yok. Ancak değişik yerlerde ara bakımı kliniği adı altında, yara bakımı merkezi adı altında, yara polikliniği adı altında yine birkaç hekim arkadaşın ilgi duyduğu için yaptığı çalışmalar var.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Bizim hedeflerimizin başında derneğimiz adına periyodik bir yayın çıkarmak var. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İkincisi, çok merkezli bu işe ilgi duyar arkadaşlarımızın da katılacağı gerçek rakamları ortaya koyacak bir çalışma yapılmış değil. Örneğin; Türkiye’de diyabetik ayak yarasının oranı değil. Bu tür rakamları hep yansıtlamalarla çıkarmaya çalışıyoruz. Yani gerçek bir prevalans çalışması yok. Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bununla birlikte özellikle yara bakımı hemşireliği konusunda, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ile bize destek veren Stoma ve Yara Bakımı Derneği ile çalışmalarımız var.

Bir diğer önemli konu ise şu. Şu an yara bakımı malzemeleri ile ilgili geri ödeme konusunda çok büyük sıkıntı var. Şu an sadece yatan hastaların ve sadece iki veya üç ürünün geri ödemesi yapılabiliyor. O da sağlık kurulu raporları olduğu takdirde. Oysa üç grup değil, belki 50-60 tane yara bakımı ürünü grubu var. Hadi ekstrem olanları bir tarafa koyalım. Bu iki üçü, 13-15’e çıkarabilirsek, değişik ürünlerin de kullanıma girmesini sağlayabilirsek bu da çok önemli bir hizmet olacak.

Gerçi SGK’nın da haklı olduğu taraflar var. Haklı olarak konuya temkinli yaklaşıyor. Çünkü Türkiye’de bugüne kadar ne olduğu bilinmeden çok pahalı reçeteler yazılmış. Örneğin; bir hastaya, bir yarası nedeniyle bundan 10 sene evvel 8 milyar liralık malzeme yazılmış. Buna benzer pek çok örnek var. Yani biz daha önce bindiğimiz dalı kesmişiz. Böyle olunca da SGK’da ister istemez çekinceli davranıyor. Çok haksız da değiller. Ancak bazı esnekliklerin de sağlanması gerekli. Bunu sağlamaya çalışıyoruz.

 

Teşekkürler

27/09/2010

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1996

 

Aktif Çalışma:

2004

 

İlk Kongre:

2006

 

Üye Sayısı:

600

 

Adres:

Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No: 36 Yenimahalle-ANKARA

 

Telefon:

0312 212 28 88

 

Faks:

0312 212 22 88

 

Web adresi:

ww.yaradernegi.net

 

Yara Bakımı ve Onarımı Derneği Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Doç. Dr. Bülent Erdoğan

 

2. Başkan:

Prof. Dr. Ali Barutçu

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Eksal Kargı

 

Sayman:

Prof. Dr. Tuğbay Tuğ

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Selçuk Baktıroğlu

Prof. Dr. Şamil Aktaş

Prof. Dr. Ufuk Bilkay

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Naci Karaçal

Prof. Dr. Metin Görgü

Prof. Dr. Ramazan Kahveci

Prof. Dr. Can Karaca

Doç. Dr. Asuman Sevin

Doç. Dr. Adnan Menderes

Yrd. Doç. Dr. Dilek Şenen

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Orgun Deren

Arş. Gör. Dr. Enver Aydın

Op. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu

 

Denetleme Kurulu

Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Gökhan Adanalı

Doç. Dr. Tayfun Aköz

Doç. Dr. Gürcan Aslan

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer