YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Son Uzmanlık Tüzüğü Taslağında da Israr Edilmiş Olan Sakıncalı Noktalar (II)Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

Türk Beyin Damar Hastaliklari Dernegi Kurucu Baskanı

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

13.09.2004, Pazartesi

Tüm Yazıları
8. Madde-24: Maddenin c) bendindeki dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin önceki asistanlıklarında geçen eğitim süre ve rotasyonları, yeni kurumca aynen kabul edilebilirlik sağlamaktadır. "Ancak yeni kurumdaki dalın giriş sınav puanı eski kurumdaki daldan düşük ve yeni kurum gelişmekte olan bir eğitim kurumu ise söz konusu olmalıdır" ibaresi eklenirse ileride bu durumun olabilecek istismarları ve haksız kazanımları engelleyecektir.
9. Madde-29: Bu Madde'de sadece uzmanlık eğitimine değinilmiş ve yan dal uzmanlığı yer almamıştır. Bu maddeye "Yurt dışında yapılan ve Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan bir yan dal uzmanlığını yabancı ülkedeki Türk misyon şeflikleri ile o ülkenin yetkili meslek kuruluşunca onaylanmış yan dal uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri olanların Bakanlık Eğitim Dairesi'ne yapacakları başvuruları, Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonu ile Uzmanlık Kurulu'nun da görüşleri alınarak Bakanlık tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler için belgeleri bilimsel yönden incelenmek üzere belirlenecek bir tıp veya diş hekimliği fakültesi ilgili ana dal Uzmanlığına gönderilir. Madde-26'ya göre kurulan jüri tarafından belgeleri değerlendirilip uygun bulunanlar iki defadan fazla olmamak kaydıyla Yan Uzmanlık sınavına girebilirler." paragrafı eklenmelidir.
10. Madde-31'de yurtdışında uzmanlık eğitimi yapıp süreleri uygun olanların üç defadan fazla olmamak kaydıyla uzmanlık sınavına girebilecekleri belirtilmiştir. Halbuki Madde-28'de Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlara iki defa sınava girme hakkı tanınmıştır. Bu haksızlık ve çelişki giderilip her iki maddedeki sınav hakkı iki veya üç olarak eşitlenmelidir.
11. Madde-35'te uzmanlık sonrası ileri eğitim programının Tüzüğe ek çizelgede yan dal olarak yer almayan bilim konularında uzmanlık eğitimi veren kurum ve birimler tarafından düzenlenebileceği ifade edilmiş ve bu eğitim ile ilgili yönetmelik olacağı belirtilmiştir. Bu yönetmelikte bir ana dalda uzman olduktan sonra yurt dışında "Fellow Trainer" olarak bir yan dalda eğitim alıp bunu belgeleyenlere de yer verilmesi ve durumlarına yönelik açıklamaların olması gerekmektedir. Ülkemizde yıllardır bulunduğu uzmanlık dalında yan dal uzmanı konumunda çalışan ve çalışmalar yapmakta olduğu halde Tüzüğün ek çizelgesinde yer almadığı için güç durumlara düşecek öğretim üyeleri bulunmaktadır. Bu konumdaki mensupların ya emekleri değerlendirilip yan dal uzmanlıkları Geçici Madde-6 değiştirilerek veya ileri eğitim sertifikası verilerek onurlandırılmalıdır.
12. Geçici Madde-6 ile önceki Uzmanlık Tüzüklerinde yer alıp bu yan dallarda yan dal uzmanlık hakkını ve belgelerini almış olanların bu müktesep hakları ellerinden alınmakta ve sadece yeni çıkacak tüzükte yer alan yan dal uzmanlıklarına 15 yıllık çalışmalarını belgeleyenlere hak verilmektedir. Tüzükte yer almayan yan dal haklılara ise böyle olanak verilmemektedir. Bu geçici maddenin, Tüzüğün ek çizelgesinde yer almasa da Uzmanlık dalının kapsamındaki bir yan dalda 15 yıllık çalışmalarını belgeleyenlere bu yan dal uzmanlığı hakkı tanınmalıdır. Yan dal uzmanlık başvurularının değerlendirilmesinde daha önce Bakanlıkça hazırlanmış bulunan "Yan Dal Uzmanlığı için Bilimsel Aktivite ve Performans Belirleme ve Puanlandırma Kriterleri"nin kullanılması ve asgari olan 80 puanın değerlendirilme için kullanılması uygun olacaktır.
13. Geriatri ana dal uzmanlığı, hastalarının çoğu yaşlı olup demans, parkinson, serebrovasküler olaylar, hipertansiyon ve aterosklerozun yer aldığı ve bu hastalara hitap eden nöroloji uzmanlığına da yan dal uzmanlığı olarak konmalı ve nöroloji uzmanları için bu yan dal uzmanlık süresi 2 yıl olmalıdır.
14. Çocuk ürolojisi hem ürolojide, hem de çocuk cerrahisinde yer almaktadır. Ek çizelgenin geneline bakıldığında çocuk hastalıkları ile ilgili olmak üzere tek ayrıcalığın üroloji ana dalına tanınmış olduğu apaçık ve göze batacak şekilde izlenmektedir. Bu ayrıcalık çocuk nörolojisi olarak nöroloji ana dalına da tanınmalıdır. Yoksa bu durum bir Danıştay davası nedeni olabilecektir.
15. Vasküler cerrahi işlemleri çoğunlukla kalp damar cerrahları, karotis endarterektomi ise bazen nöroşirürjiyenler tarafından yapılmaktadır. Taslakta genel cerrahi ana dalına vasküler cerrahi yan dalının konması mevcut karışıklığı daha da karmaşık hale getirecektir.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer