YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Türk Beyin Damar Hastalıkları DerneğiProf. Dr. Gazi ÖZDEMİR

Türk Beyin Damar Hastaliklari Dernegi Kurucu Baskanı

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

23.02.2004, Pazartesi

Tüm Yazıları
Dernek, 10 ayrı Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniklerinden olmak üzere toplam 18 öğretim üyesinin kurucu üye olarak derneği kurmak için 13 Aralık 1993 tarihinde Eskişehir Dernekler masasına başvurusu ve bu başvurunun 27 Ağustos 1994 tarihinde İçişleri Bakanlığınca onaylanması ile kuruldu. Derneğin Genel Merkezi Eskişehir'dedir (Şair Fuzuli cd. Kıdan İşhanı 20/2, Telf Fax: 222 2309696, www.bdhd.net, bdhd@tnn.net).

Türkiye genelinde 45 vilayetten olmak üzere ve büyük çoğunluğu nöroloji uzmanı olan toplam 353 üyesi bulunmaktadır. Derneğin Kurucu Başkanı ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR olmuş, daha sonra her 2 yılda değişmek üzere Genel Başkan ve Yönetim Kurulu çalışmalarını özellikle serebrovasküler hastalıklara yoğunlaştırmış akademik düzeydeki nöroloji uzmanları tarafından ve dönüşümlü olarak oluşturulmaktadır.
Derneğin amaçları, Beyin Damar Hastalıklarının (beyin krizi, vasküler baş ağrıları, hipertansiyon ve beyin damarlarını doğrudan veya dolaylı etkileyen genetik, dejeneratif, infeksiyöz, travmatik veya diğer etkileyici durumlar) oluş nedenleri, koruyucu önlemler, tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgileri arttırmak, bu konuda ülke ve dünya çapındaki gelişmelere katkıda bulunmak, bu alanda çalışan hekim ve diğer elemanlar arasında iletişim, bilgi ve deneyim alış verişi sağlamak, yapılmakta olan araştırma ve çalışmaları desteklemek, ödüllendirmek, yoksul ve yardıma muhtaç beyin damar hastalıklı hastalara maddi ve manevi yardımda bulunmak ve hastalık hakkında aydınlatmaktır.
Şubat 1994'ten başlayıp bir yıl süre ile her ay Med-line taraması ile literatür bilgileri üyelere posta ile iletildi. 1995'ten beri ise Derneğin "Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi"nde "Literatürden Özetler" başlığı altında ayrı bir bölüm halinde sunulmaktadır.

İlki 1994'te "Strok'ta tedavi ilkeleri", 1997 yılında "Strok'ta Korunma Yöntemleri", 1999 yılında "Strok'ta Tanı Yöntemleri" sempozyumları, 1995'te Ulusal Nöroloji Kongresi dernek tarafından organize edildi. Derneğin 2 yılda yapılmakta olan sempozyum şeklindeki toplantıları 2002'den beri "Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi" şeklinde devam etmektedir. Bu yıl 2 nci Kongre 28 Nisan-1 mayıs 2004 tarihlerinde Çeşme'de yapılacaktır. 2001 yılında İstanbul'da 2 nci Akdeniz Ülkeleri Strok Kongresi dernek tarafından organize edilmiş ve 850 yabancı katılımcı olmuştur. Birinci Sempozyum konferansları "İskemik Strok'ta Akut Tedavi İlkeleri" isimli bir kitap olarak dernek tarafından bastırılmıştır. Sempozyum ve kongrelerde bildiri ödülleri verilmektedir.

İlk sayısı Ağustos 1995'te yayın yaşamına başlayan "Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi"nin 1995, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında ikişer sayısı (toplam 8 sayı) yayınlanmıştır. 1999 dan itibaren bir yılda yayınlanan dergi sayısı 3'e çıkarılmıştır. Dergi, bilimsel makaleler, literatürden özetler, tüm dünya'da yapılacak Serebrovasküler Hastalıklar ile ilgili kongre ve toplantı takvimini içermekte olup 2002 yılından beri Uluslararası dizinlerden Excerpta Medica ve ulusal TÜBİTAK ULAKBİM dizinlerindedir.

Kurulması ile birlikte dernek, üyelerinin bildiri sunumu ile veya izleyici olarak uluslararası toplantılara katılımları için girişimlere başlamış ve gün geçtikçe bu sayı artmaktadır.
Türkiye'de Beyin Krizinde (Strok, inme) risk faktörlerini belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmış ve çalışmaya 26 tıp fakültesi nöroloji klinikleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim veren 11 devlet hastanesi ve yine eğitim veren 6 SSK hastanesi olmak üzere toplam 43 merkez katılmış ve bir yılda toplam 3100 hasta dernek merkezine gönderilerek bilgisayara kayıtları yapılmıştır. Çalışmanın ilk 3 sonucu 1-5 Eylül 1996 tarihlerinde Münih'te yapılan Dünya ve Avrupa Strok ortak Kongresinde "Turkish Multicenter Stroke Trial Study Group" olarak sunulmuştur. Sonuçlar ayrıca genel özellikleri ile Dernek Genel Sekreteri Gazi ÖZDEMİR tarafından Kasım 1997'de Italya-Santha Margherita'da yapılan Uluslar arası Strok Kongresinde konferans olarak açıklanmıştır.

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR, "European Stroke Council"in "European Stroke Scientific Committee" üyeliğini 1995'ten beri yapmaktadır. Ayrıca The Mediterranean Stroke Society Yönetim Kurulu üyesidir. Derneğin adını yurt dışında duyurması sonucu International Stroke Trial (IST), PASS II ve IMAGES çalışmalarında ülkemiz de yer almıştır. Dernek Mayıs 1998'de Türk ismini almış ve ulusal-uluslararası temsil görevini üstlenmiştir.
Bir kampanya çerçevesinde "Beyin Krizi Nedir, Hakkında Bilmek İstedikleriniz" isimli halka yönelik konferanslar 2002 de 18 ilde düzenlenmiş ve hazırlanan bir kitapçık toplantılarda ücretsiz dağıtılmıştır. Yine bu kampanya sırasında mahalli ve ulusal radyo, TV ve gazetelerden de yararlanılmıştır.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer