YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Sağlık Personeline Yönelik Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri-IIIProf. Dr. Hakan HAKERİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi Başkanı

Prof. Dr. Hakan HAKERİ

06.06.2011, Pazartesi

Tüm Yazıları

Konuya ilişkin önceki iki yazımda, kamu görevlisi olan sağlık personeli hakkında tıbbi uygulama hatası nedeniyle açılacak tazminat davası bakımından özel hükümlerin bulunduğunu, davanın doğrudan sağlık çalışanına yönelik olarak açılamayacağını belirterek, konuya ilişkin uygulamadan verilen kararlara da değinmiştim. Bu yazımda, mevcut duruma yönelik eleştirilerimi ve olması gereken hukuk açısından neler yapılması gerektiği konusu üzerinde önerilerimi aktarmak istiyorum:

Kanımca konuya ilişkin olarak şahsi kusur ve organizasyon kusuru ayrımı yapılmalıdır. Kamu hastanelerinde gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerde kusur sağlık personelinin şahsi kusuruna dayanıyorsa, bizzat bu personel dava edilebilmeli; buna karşılık organizasyon kusurunun bulunduğu hallerde idare dava edilmelidir.

Kamu görevlisi hekim hakkında kişisel kusur iddiasıyla hukuk mahkemesinde dava açılması durumunda, mahkeme öncelikle bu iddia doğrultusunda inceleme yapmalı, bu bağlamda tarafların tüm delilleri toplanıp değerlendirilmeli, idarenin hizmet kusuru dışında, hekimin hizmetten ayrılabilen kişisel kusur oluşturabilecek davranışları bulunup bulunmadığı araştırılarak varılacak sonuca göre karar verilmelidir. Zira idare aleyhine dava açılabilmesi eylemin hizmet kusurundan kaynaklanmış olması koşuluna bağlıdır.

Belirtelim ki, mevcut uygulamamız, adaletsizdir de. Hekim kusuru bakımından, kamu görevlisi olan hekimler hakkında idari yargıda açılan davada Danıştayın tıp mesleğinin içinde risk barındırması nedeniyle, ancak ağır kusur halinde sorumluluğun kabul edileceğini kabul ederken; özel statüdeki hekimler tarafından yapılan kusurlu tıbbi müdahaleler bakımından Yargıtayın hafif kusuru yeterli görmesi, adaletsiz bir uygulamadır. Böylece aynı tıbbi müdahale bakımından, müdahaleyi yapanın kamu görevlisi olup olmamasına göre farklı kararlar çıkabilmektedir. Esasen yargı organlarının devleti korumak amacıyla böyle farklı bir uygulamaya gittiği düşünülebilirse de, buradaki farklı uygulamanın nedeni, davaların farklı yargı yerlerinde görülmesi ve bu yargı yerlerinin farklı kurallara tabi olması ve farklı içtihatlar geliştirmiş bulunmalarıdır.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) ibrahim kavak (genel cerrah)
09.06.2011 20:46:51
sn.prof.hakeri
öncelikle hekimler olarak bizler ''kamu'' adına hizmet vermekteyiz.Bana göre s.bakanlığı malpraktisi( tüm meslekleri ilgilendirmesine rağmen sadece sağlıkla ilgili algılanması da ayrı ) kanun olarak kabul ederken, sağlık hukukunun alt yapısı hiç bir hazır değildi. VE bakanlık kendi adına kamu hizmeti gören çalışanlarını açıkça sırtından bıçakladı , hiçbir sigorta girişiminde dahi bulunmadı, ki 2011 e gelindiğinde ne ? değiştiğiyse en azından hekimlerini sigorta ettirdi (yada zorunlu kıldı, maddi katkı yaptı). bunu çok önceden de yapabilirdi. bilimsel komisyonlar toplayıp onamlar hazırlayıp kendi kamu hastanelerine verebilirdi vermedi.halen her hastanede bireysel onamlar rastgele düzenleniyor.kukuken pek çoğu sadece kağıt parçası.performans dedi, hasta hakları dedi, dr.lar hergün branşına göre bazen 50. bazende 100. hastaya bakmadı diye sarı zarfı yedi.bizleri polk.lerde sağlıkla ilgisi olmayan sekreterlerle bıraktı(çoğu dr.dan daha muteber, dayıları var))).yapılan her türlü hatanın,yanlışın ,ihmalin vb. faturası da biz hekimlere çıktı.

inanın bu meslekte geçen 20 yıldan sonra kendi çıkar yol arıyorum ösym sınavlarına giriyorum.çocuklarım büyümeden (maalesef 10-2 yaşlarındalar)becerebilirsem ,ömrüm yeterse yeni bir iş edineceğim.

saygılarımla

sn.hakeri ''tıp ceza hukukunun güncel sorunları'' ile ilgili sempozyum notlarından bazıları elimde fakat son 3 yılda neler olduğunu nereden takip edebilirim.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer