YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Sağlık Bakanlığından İki Kitap İsmail Hakkı AYDIN
 İsmail Hakkı AYDIN

01.01.2012, Pazar

Tüm Yazıları

Sağlık Bakanlığı Yayınlarından neşredilen iki kitap hakkında bilgi vermek istiyorum bu yazımda. Evet, çok titiz çalışmalar sonunda elde edilen verilerin toplandığı bu iki kitap, “ŞARKILARDA SAĞLIK, SAĞLIKLA İLGİLİ ŞARKILAR” ve “TÜRKÜLERDE HEKİMLİK, SAĞLIKLA İLGİLİ TÜRKÜLER” isimleri ile yayımlanmış ve çok şık, tek bir karton  kutu içerisinde,  Kitap-CD halinde,  Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın sunuş yazıları ile birlikte, okurlarına takdim edilmiştir.

“ŞARKILARDA SAĞLIK, SAĞLIKLA İLGİLİ ŞARKILAR”isimli Kitap-CD, Salih Turhan,  Abuzer  Akbıyık ve Osman Güzelgöz tarafından hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığının 844 Yayın Sayısı ile Ağustos 2011 tarihinde yayımlanmıştır. Bu kitapta, içerisinde tababet ve sağlıkla ilgili temaların yer aldığı Türk Musikisi eserleri, notaları ile birlikte biraraya getirilmiş, ekinde, seçilmiş on iki  eseri ihtiva eden bir CD ile takdim edilmiştir.

Kitap ayrıca, Dr. Mustafa Çıpan’ın “Musıki ve Şiir İklimimizde Dert, Derman, Tabib Olgusu”,  Yrd. Doç. Dr. Pınar Somakçı’nın “Türklerde Müzikle Tedavi”  ve Abuzer Akbıyık’ın “El Çek Tabip El Çek Yaram Üstünden” isimli, harikulade derecesinde enfes makalelerini de ihtiva etmektedir.

Ekinde takdim edilen CD ise, çok enteresan, “Olmaz İlaç, Kalbime Koy Başını Doktor, Hastayım Yaşıyorum, Emeğin Boş Yere Doktor ve Türlü Derde” gibi çok anlamlı eserleri de içermektedir. CD muhteviyatı, bir başka açıdan bakıldığında, hem hastaların hem de meslektaşlarımızın, son zamanlardaki hal-i pür melallerini de dile getirmesi, ister istemez insanın aklına, gayeye matuf, anlamlı ve mesaj veren bir tercih olabileceği gelmektedir.

Aşık Veysel’in “HASTAHANE” isimli şiirini ilk sayfasına alan “TÜRKÜLERDE HEKİMLİK, SAĞLIKLA İLGİLİ TÜRKÜLER” isimli Kitap-CD,  Doç. Dr. Sait Eğrilmez, Salih Turhan ve Osman Güzelgöz tarafından hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığının 787 Yayın Sayısı ile, Ağustos 2010 tarihinde ikinci baskı olarak neşredilmiştir. Kitabın birinci baskısı ise Mart 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Büyük özveri ve emek vererek bu eseri yayına hazırlayanlar, hekimlik ve sağlıkla ilişkili bulunan türkülerimizi, notaları ile biraraya getirerek meraklıların engin muhayyilelerine sunmuşlardır.

 

Önsözünü, Doç. Dr. Sait Eğrilmez’in kaleme aldığı bu kitapta, ayrıca, sevilen uzun havalar ve bazı ozan ve şairlerin şiirlerini de bulmak mümkündür. Yine bu eserde, meslektaşımız Doç. Dr. Eğrilmez’in “Türkülerdeki Hekim ve Hekimlik” isimli, duygu, gayret, ter, aşk, heyecan, arzu, azim, umut, sevgi ve başarı kokan mükemmel makalesi de yer almaktadır.

 

Kitabın ekinde sunulan CD de ise içerisinde “Tıbbiye Marşı, Kapıyı Çalan Kimdir, Oy Benim Sevdiceğim Olur mu Böyle Keder, Tabibim Naşi Tabip ve Doktor Civanım” gibi, çok anlamlı eserlerin de bulunduğu on altı türkü yer almaktadır.

Her iki eseri, gayret ve özveri ile hazırlayarak, meraklılarına sunan yazarlara ve buna vesile ve destek olan Sağlık Bakanlığına, bu husustaki teşekkür, takdir ve tebriklerimi takdim ediyor ve ilgilenenlere de hararetle tavsiye ediyorum.

Her iki kitabın muhtevası itibarı ile alakalı olarak, hastaların dilinden “HASTAYIM” adlı bir rubaimiz (İsmail Hakkı AYDIN, Suz-i Dilara, Erzurum, Sayfa; 52, 1991) ile yazımızı noktalayalım.

 

HASTAYIM

Sana geldim bak doktor, her şeyimle hastayım.

Sevgi yoksulluğundan, yıllar boyu yastayım.

Sakın tersleme beni, ne olur gül yüzüme,

Merhametle elini uzat, şifa bulayım.

Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer