YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Kodsuz sağlık olmazDr. Mehmet DEMİR
Dr. Mehmet DEMİR

13.11.2006, Pazartesi

Tüm Yazıları
Tıp eğitimi sırasında hocalarımız bir hastalığın ilk önce etiyolojisi, insidansı ve prevalansı hakkında bilgi vererek konuya başlarlardı. Büyük çoğunlukla da ülkemizde epidemiyolojik çalışmaların yetersiz olduğundan bahsederler ve hastalıkların görülme sıklığı vb. özellikleri hakkındaki bilgileri ya Amerika’dan ya da gelişmiş diğer batılı ülkelerden verirlerdi.
Ölüm nedenlerinin ve hastalıkların sınıflandırılması ve kodlanması sürecini gözden geçirdiğimizde, aslında bunu çok da yadırgamamak gerekiyor. Bugün için ICD kısaltması ile ifade ettiğimiz “International Classification of Diseases” yani “Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması” sürecinin başlangıcı 300 yıl öncesine dayanıyor. 1900 yılına Fransa hükümeti, Ölüm Nedenleri Uluslararası Sınıflaması\'nın revizyonu için çağrıda bulunmuş ve bu girişim yaklaşık 10 yılda bir yapılan revizyon konferansları serisini başlatmıştır. 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün kurulması ile DSÖ sorumluluğunda 10 yılda bir toplanan konferanslarla ICD geliştirilerek son versiyon olan ICD-10 yayımlanmıştır.

Ülkemizde 8. Uluslararası ICD Konferansı’ndan sonra hazırlanmış olan 8. versiyon (ICD-8) uzun yıllar kullanılmıştır. 1979 yılında yayımlanan 9. versiyon ülkemizde maalesef hiç kullanıma geçememiştir.
Ancak uzun yıllar bu konuda atılamayan adımlar son birkaç yıldır hızlı bir şekilde atılmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesince ICD-10 ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda; ICD-10’un üç cildinin tamamı Türkçe’ye çevirilmiş ve düzenleme ile kontrol işlemleri tamamlanmıştır. 01/06/2005 tarihinde Bakanlığın web sitesinde ICD-10 excel formatında yayınlanmıştır. Son olarak da 05/07/2006 tarihinde ICD-10 arama motoru yapılmış ve ücretsiz olarak kullanıma açılmıştır.

Son bir yıldır tüm kamu ve özel sağlık tesislerinde bakılan hastalar için düzenlenecek faturalara, hastaya konulan tanının ICD-10 kodunun yazılması zorunluluğu getirilmesi ile uygulamanın yaygınlaşması sağlanmaktadır. Bakanlıkça hizmete sunulan ICD-10 arama motoru, doktorların hızlı ve doğru bir şekilde hastalarına koydukları teşhisleri kodlamalarını ve bu kodların hastane otomasyonuna otomatik olarak kaydedilmesini sağlayacak niteliktedir. Bu yılın Haziran ve Temmuz aylarında Bakanlıkça tüm hastanelerden ve sağlık müdürlüklerinden ilgili kişilerin katıldığı 2 günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Önümüzdeki yıl içinde tüm hekimleri kapsayacak şekilde ICD-10 konusunda eğitim planlamalarının yapıldığı Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından ifade edilmektedir.

Başlangıçta tüm dünyada olduğu gibi uygulamanın önündeki zorluklardan birisi de, hekimlerin hiçbir kodlama kültürünün olmaması ve kodlamaya ihtiyaç duymamalarıdır. Bakanlık tarafından bu konuda yıllar önce atılması gereken adımların hızla atıldığı ve gerekli eğitimlerin verilmeye başladığı görülmektedir. Ancak bu konuda tıp fakültelerimize ve uzmanlık derneklerine de görevler düşmektedir. Gerek tıp eğitimi gerekse asistanlık eğitimi sırasında hekimlerde terminoloji, sınıflama ve kodlama kültürünün ve bilgisinin yerleşmesi için daha etkin bir müfredat desteği gerekmektedir. Aynı şekilde uzmanlık dernekleri tarafından düzenlenen kongrelerde bu kültürün ve bilginin verildiği derslere yer verilmelidir.

Genel Sağlık Sigortası’na geçmemize az bir zaman kalmıştır. GSS ile birlikte özellikle tanıya dayalı fiyat uygulamaları kaçınılmaz bir şekilde uygulanacaktır. GSS’nin getirdiği sağlık alanında hakkaniyet ve kolay ulaşımın devamını bir ölçüde terminoloji, sınıflama ve kodlama kültürünün yaygınlaşması ile tanı ilişkili ödeme modellerine bağlamak yanlış olmayacaktır. Bu açıdan da ICD-10 sürecinin hızlı bir şekilde geliştirilmesi tüm sağlıkla ilgili tarafların görevidir.

Geç kalmış olsak da ICD-10 ve benzer uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçirerek, textbook’larda ülkemize ait güvenilir verileri görebilecek ve sağlık alanını daha doğruya götürebileceğiz.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer