YAZARLAR

Tüm Yazarlar

MEDULA Sorunları ve Taleplerimiz Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

10.01.2011, Pazartesi

Tüm Yazıları

BİRLİKTE FATURA EDİLEMEYEN İŞLEMLER:

EK-8 ve Ek-9 listesinde belirtilen bazı işlemlerin birlikte faturalandırılamaması, sadece aynı gün yapıldığında makul olabilir. Oysa Medula V3’te farklı tarihlerde de olsa, aynı takip numarası altındaki tüm kayıtlar geri dönüyor. Örneğin; arrest ile getirilip “kardiyopulmoner resüsitasyon” işlemi yapılarak hayata döndürülen ve yatırılarak tedavi edilen bir olgunun hastanede yattığı süre içinde verilen monitörizasyon, mekanik ventilatöre bağlanma, nebul tedavisi, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon hizmetleri MEDULA tarafından ödenmemektedir. Verilen hizmetin ve emeğin, kullanılan malzemenin karşılığı alınamamaktadır. Bu tamamen irrasyonel bir uygulama olup, makul bir gerekçesi olamaz.

 

İSTİSNAİ DURUMLAR:

SUT’ta açıkça tanımlanmasına rağmen “acil hal, iş kazası ile meslek hastalığı hali, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, analık hali, afet ve savaş ile grev ve lokavt hali, 18 yaş altı çocuklar, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler” için MEDULA’da istisnai durum provizyonu alınamıyor.

 

EKSİK KODLAR:

Bazı cerrahi işlemlerin endoskopik karşılığı tanımlanmamış (kodu yok). Örneğin; Endometrioma + endometriozis operasyonu”. Oysa laporoskopik cerrahi, hastalarımız için daha konforlu, daha az invazif, daha güvenli, komplikasyonları daha düşük bir uygulamadır. Bunların tanımlanması gerekiyor.

 

E-EPİKİRİZ VE EKLERİ:

Hizmet detay epikrizi için ayrılan 1.000 karakter yetersiz. Ayrıca bazı tetkik sonuçları pdf formatında olup, MEDULA’ya gönderilemiyor. Bunlar için de çözüm üretilmesi gerekiyor.

 

YENİLENEN MEDULA UYGULAMALARI:

MEDULA’ya yeni eklenen uygulamalar ve SUT’ta MEDULA üzerinden uygulanması gereken değişiklikler, geriye dönük uygulanmamalı. Örneğin; epikriz ve eklerinin MEDULA üzerinden gönderilmesi kararı 15 gün geriye dönük olarak işletildi. Sistemin uyarlanması için makul bir geçiş süresi tanınmalı. Hastane otomasyonları hemen uyum sağlayamayabiliyor. Hazırlanmış faturaların iptal edilip yeniden dizaynı gerekiyor.

 

İLAÇ İNDİRİMLERİNDE HASTANE STOK ZARARLARI:

İlaç fiyatlarında ve ıskonto oranlarında yapılan indirimlerde serbest eczanelerin stok zararlarının karşılanması için ilaç firması temsilcileriyle mutabık kalınıyor. Ama kamu hastanelerinin eczanelerinin stok zararları düşünülmüyor. Neden??? Bunun makul bir sebebi var mı? Bilen söylesin Allah aşkına…

 

MEDULA SİSTEM HATALARI:

MEDULA sistemi çok yavaş işliyor ve sık arıza veriyor. Hastalarımız beklemek zorunda kalıyor. Teyit almadan MEDULA dışı işlem yaptığımızda ödenmiyor. SGK il müdürlüklerinden teyit almamız gecikiyor. Hastalarımız isyan ediyorlar. Bunları SGK il müdürlüklerine mi yönlendirelim? MEDULA sistemindeki yavaşlama ve hatalarda “sistemin çalışmadığı ve manuel fatura düzenlenebileceği” uyarısının gecikmeden sağlık hizmeti sunucularına iletilmesi ve gerek MEDULA sisteminden, gerekse hastane otomasyonundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle provizyon alınamayarak zorunlu olarak MEDULA dışı manüel olarak hazırlanan tedavi faturalarının Kurumunuz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 

ACİL SERVİS DIŞINDA GÖRÜLEN ACİL OLGULAR:

Acil servise değil de, normal polikliniğe başvuran ve normal olgu provizyonu alınan bazı olguların, poliklinikte muayenesi sırasında acil müdahale gerektirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda hekimin acil olgu kaydı düşmesiyle bu olgunun provizyonunun normal olgu olsa bile acil olgu kategorisinde muamele görmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, rutin prosedüre sokulduğunda bu olgu zarar görebilir, zaman kaybedebilir, hasta güvenliği bakımından tehlikeli olabilir. Acil servis dışı polikliniklerde de acil olgu provizyonu alınabilmelidir.

 

YOĞUN BAKIM ÖDEMELERİ:

Yoğun bakım hastasında A, B, C cerrahi işlemlerin ödenmesi: SUT’un 4.5.4.H- Yoğun bakım tedavisi başlıklı maddesinde yer alan “A, B, C grubu cerrahi işlemin yapıldığı gün yoğun bakım faturalandırılması halinde SUT eki EK-8 Listesi üzerinden cerrahi işlem bedeli ile bu işlemle ilgili olarak kullanılan faturalandırılabilir tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir.” hükmü gereği yoğun bakımda yatan bir hastaya aynı başvuru numarası altında başka bir takip no ile uygulanan tanıya dayalı ödeme kapsamında bir cerrahi işlem ve giderleri EK-8 üzerinden faturalandırıldığında MEDULA V3, “……kodlu işlemin EK-9 karşılığı yıldızlı işlemdir. 3. Basamak tesis olduğunuz için EK-9 karşılığı yıldızlı işlem olan EK-8 işlemlerini EK-9 dan göndermelisiniz!” hatası veriyor. Ek-9 olarak ameliyatı gönderdiğimizde de “Göndermiş olduğunuz faturada yoğun bakım işlemi vardır. Faturada paket ameliyat gönderemezsiniz.” hatası veriyor. Sonuçta yapılan ameliyat, ne EK-8 ne de EK-9 üzerinden fatura edilemiyor.

Donör aferez işlemlerinin ödenmesi: SUT’un 4.5.4.H- Yoğun bakım tedavisi maddesinin beşinci fıkrasında” trombosit süspansiyonu” ve “aferez trombosit” bedelleri ayrıca faturalandırılabilecektir” şeklinde açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, MEDULA V3’te ilgili maddelerde adı geçen işlemlerin donöre ait karşılığı ödenmemektedir.

ATC B01AC17 kodlu aggrastat ödemesi: SUT’un 4.5.4.H- Yoğun bakım tedavisi başlıklı maddesinin 6. fıkrasında yer alan “ATC kodu “B01AC, Platelet agregasyon inhibitörleri, B01AD, enzimler, R07AA sürfaktanlar” olan ilaçların parenteral formları ile immünsüprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir” açıklamasına rağmen B01AC17 kodlu aggrastat adlı ilaca 01.10.2010 tarihinden itibaren MEDULA üzerinden fiyat dönmemektedir. SUT’a aykırı bu uygulamanın hemen düzeltilmesi gerekmektedir.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) dr.kimbıl (dr)
15.01.2011 00:39:28
tıngır mıngır işlemeyen medula bizde sıkça yapılan toprak üzrine asfalt atmaya benziyor,onca zaman geçti hala bağlanamıyorsun zırt pırt kodlar değişiyor hata veriyor.hepsi koca bir fiyasko okadar, canları sıkıldıkça değişiklik yaparlar haber vermezler vs.vs.vs.vs
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
24/09-28/09 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi DERMATOLOJİ ANTA
27/09-28/09 TUSYAD 9. Bahar Toplantısı DİĞER İSTA
26/09-29/09 6. KBB de Dört Mevsim Kongresi KULAK-BUR... NEVŞ
26/09-29/09 Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi KADIN... İZMİ