KLİNİKLER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
PATOLOJİ
23 Aralık 2012, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın  bu haftaki konuğu,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fahri Yılmaz

 

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

Ana Bilim Dalımız, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulmasıyla birlikte 2002 yılında faaliyete geçmiştir. Ana Bilim Dalımızın kurucu öğretim üyesi Prof. Dr. Çetin Boran’dır. Aralık 2005 tarihinde Patoloji Ana Bilim Dalına ben atandım ve o tarihten beri Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığını sürdürmekteyim. Henüz 10 yıllık bir Ana Bilim Dalı olmamıza rağmen asistan eğitimi için gerekli bütün ekipmana sahibiz.

 

Ana Bilim Dalınız bünyesinde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Ana Bilim Dalımız kurulduğundan beri gerek alet edevat gerekse olgu sayısı bakımından asistan eğitimi verebilecek kapasiteye sahipti. Ancak, yeterli öğretim üyesi olmadığından dolayı ilk başlarda asistan istemimiz olumlu gerçekleşmedi. Kazanıp gelen bazı asistanlar da göreve başlamadı. Biz öğretim üyeleri olarak, yeni kurulan birçok fakültede olduğu üzere asistan gibi çalışarak rutin işleri yürüttük. Bir ara, patolojinin asistanlar tarafından tercih edilmemesi de bu duruma yol açtı. Şimdi ise patoloji tercih açısından orta sıralarda yer alıyor. 2007’den sonra başlayan asistanlarımız Ana Bilim Dalımızda kalıcı oldular ve ilk uzmanımızı 2012 yılında verdik. İkinci uzmanımızı da Ocak 2013’te vereceğiz. Şu anda dört asistanımız mevcut, Nisan TUS sınavında bir asistan talebimiz var.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Ana Bilim Dalımızda iki profesör ve bir yardımcı doçent olmak üzere üç öğretim üyesi bulunmaktadır. Dört de asistanımız vardır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Laboratuvarımızda üç biyolog çalışmaktadır. Bunlar iş bölümü içerisinde aylık rotasyon yaparak çalışmaktadır. Rutin boyamalar haricinde, immünohistokimyasal, histokimyasal ve immünfloresan yöntemlerini de tanı için başarıyla uygulamaktayız. İmmünohistokimyasal boyamada standardizasyonu sağlamak ve personelimizin rutin işlere daha fazla zaman ayırabilmesi için otomatik immünohistokimya boyama cihazını Ana Bilim Dalımıza kazandırdık. Laboratuvar çalışanları dışında Ana Bilim Dalımıza gelen materyallerin kayıt ve raporlanma süreçlerinde görev alan iki de yardımcı personelimiz vardır.

 

Eğitim programınız nedir?

Patoloji uzmanlık eğitim süresi dört yıldır. Ancak bu sürenin az olduğunu düşünüyorum. Bunun için, uzmanlık süresini altı ay daha uzatmaktayız. Bana göre, iyi bir patoloji uzmanı olmak için bu süre bile yeterli değil. Bu süre içerisinde asistan eğitim karnesi tanzim ediyoruz. Bu karnede asistanlarımızın uzmanlık eğitim süresi içerisinde yaptıkları bütün aktiviteler yer almaktadır. Asistanlarımız makroskobik inceleme yapmakta ve bunlardan örneklemeler almaktadırlar. Daha sonra önce kendileri mikroskop başında makroskopisini gördükleri olguları incelemekte ve kendi düşündükleri tanılarını, daha sonra çalıştıkları öğretim üyesiyle interaktif bir şekilde tartışmakta ve olguya kesin tanısı verilmektedir. Bunun dışında, her eğitim-öğretim döneminde asistanlarımızın seminer ve makale saatleri olmakta ve patolojideki yenilikler takip edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, asistanlarımızı eğitim süreleri içinde iki aylığına Ankara veya İstanbul’daki tıp fakültelerinden birine bilgi ve görgüsünü artırmak üzere rotasyona göndermekteyiz. Bunun dışında Bolu Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerine pratik ve teorik patoloji dersleri Ana Bilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

 

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Ana Bilim Dalımıza gelen materyal sayısı hastanemizin de büyümesine ve öğretim üyesi sayısının artmasına paralel olarak artış göstermektedir. İlk başlarda 2 bin olan materyal sayımız 2012 yılının sonunda 8 bin civarında olacaktır. Hastanemizde zamanla yeni bölümler açılmakta ve mevcut bölümlerin eksiklikleri giderilmektedir. Bundan dolayı da Ana Bilim Dalımızın iş yükü günden güne artırmaktadır.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet

tutuyor?

Patolojide nöbet tutulmuyor. Ancak, hastanemizin acil servisinde asistan eksikliğinden dolayı asistanlarımız ilk bir yıl acil nöbeti tutmaktadır. Bu da yaklaşık ayda iki nöbet civarındadır. Diğer kliniklerde ve acil ana bilim dalında asistan sayısı arttıkça asistanlarımıza düşen nöbet sayısı da azalacak ve asistan sayısı istenen seviyeye gelirse acil nöbeti yazılmayacaktır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistan eğitiminde çekirdek eğitim müfredatımız bulunmaktadır. İlk başta genel patolojiyle ilgili konular anlatılmaktadır. Daha sonra ise sistem sistem özel patolojiyle ilgili konular işlenmektedir. Bizim eğitimimiz daha çok mikroskop başında olmaktadır. Çünkü patolojide baktıkça ve okudukça kendinizi geliştirebilirsiniz. Sıkılmadan ne kadar çok bakar ve ilgi gösterirseniz, bilginiz de o ölçüde artar. Patoloji bu açıdan ilmin tıpta doruk noktasına ulaştığı yerlerden biridir. Çünkü neredeyse bütün ana bilim dalları bizim tanımız üzerinden hastaya girişimde bulunmakta ve tedavisini yönlendirmektedir.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Patolojinin başka ana bilim dallarına rotasyonu yoktur. Ancak birçok branştan (genel cerrahi, kadın-doğum, dermatoloji, beyin cerrahi, adli tıp, gastroenteroloji, nefroloji, histoloji vs.) patolojiye rotasyona gelinmektedir. Biz kendi asistanlarımızı imkânları daha iyi olan ve asistanlarımızın daha az gördükleri vakaları görebilmeleri için Ankara ve İstanbul’daki tıp fakültesi patoloji ana bilim dallarına iki aylık rotasyona göndermekteyiz.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Tıp Fakültemizin henüz yeni sayılabilecek bir durumda olması ve genç öğretim üyelerinin olması nedeni ile patolojiye sıklıkla deneysel ve prospektif yayınlar için gelinmektedir. Bunun dışında nadir görülen olgular yayımlanmaktadır. Yaklaşık 10 yıllık bir arşivimiz var, bu da hem tez çalışması hem de retrospektif yayın yapmak için uygundur. Ayrıca, diğer kliniklerdeki öğretim üyelerinin sürekli yayın talepleri dolayısıyla da yayın sayımız sürekli artış göstermektedir. Son bir yıldaki yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayımız yedidir.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

İstediğimizde kongrelere katılmamız mümkün olmaktadır. Ancak, rutin işlerimizin yoğun olması dolayısıyla son zamanlardaki kongrelere iştirak edemedik. Bolu’nun Ankara ve İstanbul’a yakın olması dolayısıyla, hafta sonları bu illerde yapılan eğitim kurslarına asistanlarımız sıklıkla katılmaktadır. Bu yıl Prag’ta yapılan Avrupa Patoloji Kongresinde iki bildirimiz poster olarak kabul edilmiştir.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Patoloji en önemli temel tıp bilimlerinden biridir. TUS sınavında temel tıp bilimleri içinde yer almış görünse de, cerrahi tıp bilimleri içindedir. Okumayı, araştırmayı, yenilikleri takip eden, kolay sıkılmayan, sabırlı ve sürekli çalışmayı kendine prensip edinmiş insanların yapacağı bir bilim dalıdır. Ben başlangıçta cerrahi bir branş yapmayı düşünüyordum. Zaman geçtikçe patolojinin kıymetini daha iyi anladım. Bir patolog, hastaya ait klinik bilgileri ilgili klinik hekiminden alır, hastanın gönderilen dokularını inceleyerek tanı koyar. Bu durumda klinisyen ve patolog arasında üst düzeyde bilgi alışverişi olmalıdır. Patolojinin frozen dışında acili ve nöbeti yoktur. Patolojide görsel zekânın iyi olması gerekiyor, iyi olmasa bile zamanla bu yönde insanın zekâsı zaten gelişiyor. Görsel zekâsını kullanması bakımından her patolog aynı zamanda bir sanatçıdır.

 

 

Ana Bilim Dalında görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Ana Bilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Fahri Yılmaz

 

Prof. Dr. Çetin Boran

Yrd. Doç. Dr. Gülzade Özyalvaçlı

 

Ast. Dr. Hilal Ahsen

Ast. Dr. Asuman Kilitçi

Ast. Dr. Gülan Aktaş

Ast. Dr. Hüsna Bayrakdar

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer